№ уроку Дата проведення Тема заняття Хімічний експеримент Кількість годин Домашнє завдання
Скачати 160,3 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір160,3 Kb.

Календарно – тематичне планування з хімії 2015/2016 навчальний рік


Хімія

10 клас (35 год)

Академічний рівень

уроку


Дата

проведенняТема заняття

Хімічний

експериментКількість

годин


Домашнє

завдання


Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу хімії основної школи (4 год)

1.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Мендєлєєва у світлі уявлень про будову атома.

Дем. Моделі будови атомів елементів І – ІІІ періодів.

Дем. Періодична система хімічних елементів

1
2.
Хімічний зв’язок, будова речовини.1
3.
Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції

Л.д.№1 Визначення йонів Н+,ОН-

1
4.
Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв'язок між ними.
1
Учень (учениця)

характеризує хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів; види хімічного зв’язку;

пояснює властивості представників основних класів неорганічних сполук;

складає рівняння реакцій, у тому числі в йонній формі.

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки (19 год)

5.
Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови їх атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі.1
6.
Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
1
7.
Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.

Дем. Взаємодія заліза з сіркою.

1
8.
Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота: властивості, застосування, одержання в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид - іон.

Дем. Хімічні властивості хлоридної кислоти.

Л.д.№4 Якісна реакція на хлорид - іон.

1
9.
Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію.

Дем. Добування амоній хлориду.

Л.д. №3 Виявлення йонів амонію в розчині.

1
10.
Одержання амоніаку в лабораторії та загальна схема одержання у промисловості. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення виходу продукту реакції від теоретично можливого.

Дем. Добування амоніаку в лабораторних умовах і розчинення його у воді.


1
11.
Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі.

Дем. Добування карбон (ІV) оксиду.

Дем.Гідратація фосфор (V) оксиду та карбон (ІV) оксиду, випробування розчинів індикатором.

Л.д.№2 Взаємодія карбон (ІV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду.

1
12.
Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості.

Дем. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти.

Дем. Взаємодія концентрованого розчину сульфатної кислоти з міддю.

1
13.
Сульфати. Якісна реакція на сульфат – іон. Розв’язування розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку.

Л.д.№5 Визначення сульфат – іонів у розчині.

1
14.
Розв’язування задач. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного.
1
15.
Нітратна кислота й ортофосфатна кислоти, їх властивості.

Дем. Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю.

1
16.
Нітрати й фосфати. Нітратні й фосфатні добрива. Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи.

Л.д.№6 Ознайомлення із зразками азотних добрив.

Л.д.№7 Ознайомлення із зразками фосфорних добрив.

1
17.
Карбонатна кислота. Карбонати і гідроген карбонати. Якісна реакція на карбонат – іони.

Дем. Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат.

Л.д.№8 Визначення карбонат – іонів.

1
18.
Добування Карбон (ІV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.

Практична робота №1

1
19.
Силікатна кислота і силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.

Л.д.№9 Ознайомлення зі зразками природних силікатів.

1
20.
Застосування неметалів та їхніх сполук. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.
1
21.
Розв’язування задач. Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку.
1
22.
Контрольна робота з теми «Неметали та їх сполуки»
1
Учень (учениця)

дотримується правил безпечного поводження зі сполуками неметалічних елементів, техніки безпеки під час виконання хімічного експерименту;

описує місце неметалічних елементів у періодичній системі, поширення в природі Оксигену, Нітрогену, Карбону, Силіцію, галогенів; фізичні властивості простих та складних речовин, утворених цими елементами;

називає оксиди неметалічних елементів, амоніак, хлоридну кислоту і її солі, сульфатну кислоту та її солі, нітратну кислоту та її солі, ортофосфатну кислоту та її солі, карбонатну кислоту та її солі, силікатну кислоту та її солі;

складає електронні та електронно-графічні формули Оксигену, Сульфуру, Нітрогену, Карбону, Фосфору, Силіцію, хімічні формули оксидів Сульфуру, Карбону, Нітрогену, Фосфору, Силіцію, молекулярну, електронну і структурну формули амоніаку, хімічні формули хлоридів, сульфатів, нітратів, ортофосфатів, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силікатів;

ілюструє рівняннями хімічних реакцій: хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію; кислотний характер оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію; хімічні властивості амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної кислот.

розрізняє нітратні й фосфатні добрива, будівельні матеріали: скло, кераміку, цемент;

пояснює відмінність та подібність будови атомів Оксигену та Сульфуру, Нітрогену та Фосфору, Карбону та Силіцію; явище алотропії на прикладі простих речовин Оксигену, Сульфуру, Фосфору, Карбону; добування амоніаку в лабораторії та в промисловості; суть парникового ефекту, адсорбції, причини утворення кислотних дощів;

порівнює фізичні та хімічні властивості неметалів, оксидів неметалічних елементів; характеризує фізичні та хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію; найважливіших оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію; амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної кислот;

експериментально визначає йон амонію, хлорид-іон, сульфат-іон, карбонат-іон;

обґрунтовує фізіологічну дію озону, кисню, азоту, застосування неметалів та оксидів неметалічних елементів, амоніаку, хлоридної кислоти та хлоридів, сульфатної кислоти та сульфатів, нітратної кислоти, нітратів, практичне значення карбонатів та силікатів;

обчислює вихід продукту реакції від теоретичного; масу (об’єм, кількість речовини) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку;

встановлює залежність між властивостями неметалів і будовою атомів неметалічних елементів;

оцінює згубну дію на здоров’я людини і довкілля оксидів Нітрогену та Сульфуру, згубний вплив нітратів і продуктів їх обміну в організмі на здоров’я людини; значення добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

висловлює судження щодо заходів збереження природи і здоров’я людини від шкідливого впливу сполук неметалічних елементів.

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки ( 13 год)

23.
Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв'язок. Фізичні властивості металів.

Дем. Ознайомлення зі зразками металів і сплавів.


1
24.
Характерні хімічні властивості металів.

Дем. Горіння магню.

Л.д. №10 Порівняння хімічної активності металів.

Л.д.№11 Взаємодія металів із розчинами кислот.

1
25.
Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну і сталі.

Дем. Показ залізорудних родовищ на географічній карті України.

Дем. Таблиці і макети доменного виробництва.

Дем. Модель кисневого конвектора.

Л.д.№12 Ознайомлення зі зразками металевих руд.

1
26.
Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певні частку домішок.
1
27.
Корозія металів, захист від корозії. Поняття про сплави.1
28.
Лужні елементи. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.

Дем. Взаємодія натрію з водою й дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.

Дем. Ознайомлення зі зразками калійних добрив.

1
29.
Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.

Дем. Взаємодія кальцій оксиду з водою та дослідження утвореного розчину фенолфталеїном.

1
30.
Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.

Л.д.№13 Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.

1
31.
Ферум. Ферум (ІІ) оксид і ферум (ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.

Л.д.№14 Добування ферум (ІІ) гідроксиду і ферум (ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами.

1
32.
Розв’язування експериментальних задач.

Практична робота №2

1
33.
Охорона навколишнього середовища під час виробництва й застосування металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті.
1
34.
Контрольна робота № 2 з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»
1
35.
Узагальнення та систематизація знань з курсу хімії 10 класу
1
Учень (учениця)

дотримується правил техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів;

описує місце металічних елементів у періодичній системі; поширеність металічних елементів у природі;

називає оксиди та гідроксиди Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму, металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні;

складає електронні й електронно-графічні схеми будови атомів металічних елементів, формули оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

ілюструє рівняннями реакцій хімічні властивості металів, оксидів і гідроксидів, солей Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

пояснює суть металічного хімічного зв’язку, правила користування рядом активності металів, загальні способи добування металів, утворення сплавів, суть амфотерності, суть виробництва чавуну і сталі; відмінність властивостей сплавів від властивостей тих металів, з яких вони складаються;

характеризує загальні фізичні та хімічні властивості металів, оксидів та гідроксидів металічних елементів;

експериментально досліджує хімічні властивості металів, характер оксиду та гідроксиду Кальцію, амфотерність алюміній оксиду і алюміній гідроксиду, характерні властивості гідроксидів Феруму;

обґрунтовує фізичні властивості металів, використання оксидів найважливіших сполук Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму, вплив калійних добрив на підвищення врожайності сільськогосподарських культур, причини твердості води і способи її усунення, запобігання корозії металів, необхідність охорони праці і навколишнього середовища у металургійному виробництві;

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм (газуватих речовин) продуктів реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок;

встановлює залежність між властивостями металів і будовою атомів металічних елементів, особливістю хімічного зв’язку;

висловлює судження про роль металургії в суспільному господарстві; значення якості питної води;

оцінює наслідки корозії металів.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка