№ уроку Дата Тема уроку. Зміст учбового материала 1
Скачати 100,46 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір100,46 Kb.
Календарно-тематическое
планирование уроков
русского языка
5 класс

2013 – 2014 учебный год

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка

5 класс (2 часа внеделю)
1 семестр

№ уроку

Дата

Тема уроку.

Зміст учбового материала1
Введение. Язык – важнейшее средство общения, познания, воздействия. Язык и речь. Русский язык в Интернете.

( Введення. Мова - найважливіший засіб спілкування.Російська мова в Інтернеті).

Повторення. (2 час.)

2. 1
Звуки, букви, склад, наголос.. Значущі частини слова.

3. 2
Частини мови..

4. 1
Р.М. Загальне уявлення про спілкування і мовлення, види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

5. 2
Р.М. Види мовленєвої діяльності.Синтаксис. (12час.)

6. 1
Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Головне та залежне слова у словосполученні.

7. 2
Речення.

8. 3
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.

9. 4
Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок

10. 5
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Додаток. Означення. Обставина.

11. 1
*Контрольна робота №1. Мовна тема 1.

12. 6
Речення з однорідними членами.

13. 3
Р.М.Монологічна і діалогічна мова.

14. 4
Р.М. Основні правила спілкування. Мовленнєвий етикет.

15. 7
Кома між однорідними членами.

16. 8
Речення з звертанням і вставнимі словами.

17. 9
Розділові знаки при звертанні і вставніх словах.

18. 2
*Контрольна робота №2. Мовна тема 2.

19.10
Складні речення.

20. 11
Складносурядне і складнопідрядне речення.

21.12
Пряма і непряма мова.

22. 13
Повторення вивченого з теми.

23. 3
*Контрольна робота №3. Мовна тема 3.

Фонетика. Графика. Орфоепія. (8час.)

24. 1
Поняття фонетики. Звуки мови.

25. 2
Поняття графікі. Алфавіт. Звукі і букви.

26. 3
Розділовий Ъ і Ь знаки. Позначення м'якості приголосних на письмі.

27. 4
Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоєпічні норми російської мови.

28. 5
Орфоєпичні помилки.

29. 6
Ознайомлення із орфоепичним словником.

30. 7
Вимова приголосних звуків перед " е" в запозичених словах.

Вимова звуків , що позначаються буквами " г", " ц " , "ч" , "щ" .
31. 4
*Контрольна робота №4. Мовна тема 4, контрольне списування.

32. 5
Р.М. Складання діалогу по заданій ситуайії з елементами опису тварини.

33. 6
Р.М. Загальне поняття про стили мови.

2 семестр

34. 7
Р.М. Письмо. Адреса. Правила елєктронного листування.Лексикологія. Фразеологія. (8час.)

35. 8
Р.М. Докладний переказ тексту с елементами опису тварини.

36. 1
Поняття лексики і лексикології. Слово і його лексичне значення.

37. 2
Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слова. Прийоми тлумачення лексичного значення. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

38. 3
Групи слів за значенням. Синоніми.

39. 9
Р.М. Текст, поділ тексту на абзаци; план готового тексту. (простий).

40. 3
Омоніми.

41. 4
Антоніми.

42. 5
Фразеологія.

43. 6
Фразеолгізми.

44. 10
Р.М. Контрольний докладний переказ художнього тексту з елементами розсуду і опису тварини за картиною

45. 12
*Контрольна робота №5. Мовна тема 5. Читання мовчки.

46. 5
Состав слова. Словотворення. Орфографія. (12час.)

47. 1
Поняття про склад слова. Спільнокореневі слова і форми слова.

48. 2
Поняття про морфему. Корень.

49. 3
Суфікс.

50. 4
Префікс.

51. 5
Закінчення слов. Ознайомлення із словником будови слова.

52. 11
Р.М. Письмовий докладний переказ текста художнього стилю за планом, данним вчителем.

53. 6
*Контрольна робота №6. Мовна тема 6.

54. 6
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.

55. 7
Букви «о», «а» в корнях «лаг», «лож», «кас», «кос»..

56. 8
Букви «о», «а» в корнях «раст», «ращ», «рос».

57. 9
Букви «о», «а» в корнях «гор», «гар»., «зор», «зар». Мульфильм

58. 12
Р.М. Твір – опис природи за картиною.

59. 7
*Контрольна робота №7. Мовна тема 7, аудіювання.

60. 10
Букви «о», «е» після шиплячих в корні слова.

61. 11
Голосні і приголосні в префіксах. Букви «з», «с» в префіксах.

62. 12
Букви «е», «и» в префіксах «пре», «при».

63. 13
Букви «и», «ы» після «ц» в різних частинах слова.Способи словотворення

64. 14
Складні і складноскорочені слова. Сполучні «о», «е» в складних словах.

65. 15
Написання слів з «пів» разом, через дефіс

66. 8
*Контрольна робота №8. Мовна тема 8, контрольне списування.

67. 13
Р.М. Твір-розсуд за темою,

68. 14
Р.М. пов'язанною із життевим опитом.

69. 15
Р.М. Поняття про розмовний стиль. Розігрування діалогів.

70. 16
Р.М. Спілкування про мову. Підсумковий урок. Завдання на літо


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка