1. Назвіть основні принципи психокорекціїСкачати 24.96 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір24.96 Kb.
1. Назвіть основні принципи психокорекції.

2. Назвіть основні принципи складення психокорекційних програм.

3. Назвіть основні види психокорекції по характеру спрямованості та змісту.

4. Назвіть основні види психокорекції по формі роботи з клієнтом та наявності програм.

5. Назвіть основні види психокорекції по характеру управління коригуючи ми впливами та продовжуваності.

6. Назвіть основні види та моделі психокорекційних програм.

7. Назвіть основні вимоги до складення психокорекційних програм.

8. Назвіть основні вимоги до психолога, що здійснює психокорекцію.

9. Назвіть складові готовності до здійснення психологом психокорекції.

10. Назвіть блоки психокорекційного комплексу.

11. Назвіть основні критерії оцінки ефективності психокорекції,

12. Назвіть фактори, що визначають ефективність психокорекції.

13. Назвіть переваги індивідуальної психокорекції.

14. Назвіть протипоказання до індивідуальної психокорекції.

15. Назвіть основні етапи індивідуальної психокорекції.

16. Назвіть переваги групової психокорекції.

17. Назвіть фактори, що визначають ефективність групової психокорекції.

18. Назвіть етапи розвитку психокорекційних груп.

19. Назвіть етапи розвитку дитячих психокорекційних груп.

20. Назвіть протипоказання до групової психокорекції.

21. Назвіть групові норми та правила групової психокорекції.

22. Назвіть групові ролі, що приймають клієнти під час групової психокорекції.

23. Назвіть ролі, що може грати психолог, який здійснює групову психокорекцію.

24. Назвіть показання для психокорекції відносин.

25. Назвіть основні напрямки та методи психокорекції відносин у організації.

26. Назвіть напрямки психокорекційної роботи у сім'ї.

27. Назвіть напрямки психокорекційної роботи у дитячих групах.

28. Назвіть складності, можливі при здійснення психокорекції відносин.

29. Назвіть психологічні особливості категорії дітей групи ризику.

30. Назвіть основні категорії дітей групи ризику.

31. Назвіть основні напрямки арттерапії.

32. Назвіть завдання арттерапії як психокорекційного напрямку.

33. Назвіть основні засоби психокорекції в межах бібліотерапії.

34. Назвіть основні засоби психокорекції в межах лялькотерапії.

35. Назвіть основні засоби психокорекції в межах ігротерапії.

36. Назвіть основні засоби психокорекції в межах казкотерапії.

37. Назвіть основні засоби психокорекції в межах тенцетерапії.

38. Назвіть основні засоби психокорекції в межах музикотерапії.

39. Назвіть основні засоби психокорекції в межах ізотерапії.

40. Назвіть основні засоби психокорекції в межах психогімнастики.

41. Назвіть ознаки гіперактивності дітей, що підлягають психокорекції.

42. Перелічіть причини гіперактивності дітей.

43. Назвіть основні напрямки психокорекції гіперактивності.

44. Назвіть показники ефективності психокорекції гіперактивності.

45. Назвіть ознаки агресивності дітей, що підлягають психокорекції.

46. Перелічіть причини агресивності що підлягають або ні психокорекції.

47. Назвіть основні напрямки психокорекції агресивності.

48. Назвіть показники ефективності психокорекції агресивності.

49. Назвіть ознаки тривожності дітей, що підлягають психокорекції.

50. Перелічіть причини тривожності що підлягають або ні психокорекції.

51. Назвіть основні напрямки психокорекції тривожності.

52. Назвіть основні напрямки психокорекції дитячих страхів та фобій.

53. Назвіть показники ефективності психокорекції тривожності.

54. Назвіть ознаки аутичності або замкненості дітей, що підлягають психокорекції.

55. Перелічіть ознаки замкненості дітей що підлягають або ні психокорекції.

56. Назвіть основні напрямки психокорекції аутичності або замкненості.

57. Назвіть показники ефективності психокорекції аутичності або замкненості.

58. Назвіть основні порушення пізнавальної сфери, які можна подолати за допомогою методів психокорекції в дитячому віці.

59. Назвіть основні порушення пізнавальної сфери, які можна подолати за допомогою методів психокорекції у дорхлих.

60. Назвіть основні напрямки психокорекції інтелектуальних порушень.


2

1. В чому полягає принцип єдності психокорекції та психодіагностики?

2. Порівняйте психокорекцію та психотерапію, в чому полягає їх східність та відмінність?

3. Порівняйте психокорекцію та психогігієну, в чому полягає їх східність та відмінність?.

4. Порівняйте психокорекцію та психологічне консультування, в чому полягає їх східність та відмінність?

5. В чому полягають принципи психокорекції «зверху вниз» та «знизу вверх»?

6. Дайте визначення каузальної психокорекції та її переваг.

7. Дайте визначення психокорекційної ситуації та поясніть її складові.

8. Чому в програму психокорекції необхідно включати розвивальні та профілактичні задачі?

9. Наведіть приклади ситуацій, в яких необхідна психокорекція (не консультування, не просвітництво та інше).

10. Дайте визначення загальній моделі психокорекції, в чому полягає її мета?

11. Поясніть особливості постановки мети психокорекційної програми.

12. Чому в програму підготовки психолога-психокоректора входить отримання досвіду проходження власної психокорекції.

13. Яка із складових готовності психолога до психокорекційної роботи викликає найбільші складності у формуванні?

14. В чому полягає підготовчий блок психокорекції?

15. Поясніть, чому почуття задоволеності результатами психокорекції у психолога та клієнта не може бути показником ефективності.

16. Які з факторів забезпечують найбільшу ефективність психокорекції.

17. Чи існують вікові обмеження психокорекції? Чи змінюється ступінь ефективності психокорекції в залежності від віку клієнтів? Поясніть.

18. Які психологічні особливості клієнтів є найбільш показовими для індивідуальної психокорекції.

19. Опишіть суттєві відмінності засобів індивідуальної психокорекції від групової.

20. На якому етапі індивідуальної психокорекції відбувається діагностика станів клієнта.

21. Поясніть, чому у більшості ситуацій, що потребують психокорекції, групова форма є найбільш ефективною.

22. В яких випадках психокорекції більш доцільною є робота в гомогенній групі, а в яких - в гетерогенній?

23. Опишіть випадки, в яких можливе або необхідне відхилення від первинної програми психокорекції в процесі її здійснення.

24. Опишіть процеси, що є загальними для всіх психокорекційних груп.

25. На якому з етапів розвитку психокорекційних груп спостерігається підвищення агресії, спрямованої проти психолога. Поясніть, чому?

26. На якому з етапів розвитку психокорекційної групи починається безпосередня корекційна робота? Чому ви так вважаєте?

27. Які складні випадки зустрічаються саме в груповій психокорекційній роботі? Поясніть.

28. Назвіть виключення з правила конфіденційності в психокорекційній роботі.

29. Яке співвідношення групових ролей є оптимальним в психокорекційній роботі?

30. Поясніть, як роль, яку грає психолог під час психокорекції, співвідноситься з його особистісними хобливхтями та метою психокорекційної роботи?

31. Поясніть, чому при психокорекції відносин важливим є участь в процесі всіх сторін цих відносин?

32. Чи повинен приймати участь у психокорекції відносин в організації керівник колективу і чому?

33. Опишіть складнощі, які можуть виникнути у психокорекції відносин у сім'ї та поясніть їх.

34. Поясніть, чому для ефективної психокорекції необхідною умовою є залучення до роботи найближчого оточення клієнта. Для якого віку клієнтів це найважливіше?

35. Які механізми психокорекції можуть компенсувати депривацію різних видів у дітей групи ризику.

36. Поясніть, які напрямки арттерапії можливо використовувати як самостійні, а які частіше застосовуються як супроводження та компонент психокорекційних програм.

37. Які особливості арттерапії є загальними для всіх варіантів та напрямків? Поясніть, чому.

38. Чи є необхідним для психолога, який займається арттерапією, вміти професійно малювати, танцювати, співати тощо? Чому?

39. Поясніть, чому в різних напрямках арттерапії досягають більшого успіху клієнти, що не є професіоналами в даному виді мистецтва? Наведіть приклади.

40. Поясніть, в чому полягає психокорекційний ефект бібліотерапії?

41. Поясніть, в чому полягає психокорекційний ефект лялькотерапії.

42. Поясніть,,в чому полягає психокорекційний ефект ігротерапії.

43. Поясніть; в чому полягає психокорекційний ефект казкотерапії.

44. Поясніть, в чому полягає психокорекційний ефект танцетерапії.

45. Опишіть особливості вибору музики для танцетерапії.

46. ІІоясніть, в чому полягає психокорекційний ефект музикотерапії.

47. Із якими видами психокорекції можливе суміщення музикотерапії з яркою метою?

48. Поясніть, в чому полягає психокорекційний ефект ізотерапії.

49. Поясніть, в чому полягає психокорекційний ефект;психогімнастики.

50. Які особливості повинні бути притаманні педагогу, що працює з гіперактивними дітьми? Поясніть, чому.

51. Чи можливе створення психокорекційних груп, в які будуть входити діти з різними проблемами (агресивні, гіперактивні, тривожні) та діти благополучні? Поясніть свою відповідь.

52. Які ознаки гіперактивних дітей відрізняють їх від дітей з підвищеною активністю та звичайних неуважних?

53. Які прояви дитячої агресії є приводом для здійснення психокорекції саме агресивності?

54. Поясніть, чому три психокорекція агресивності повинна здійснюватися поетапно, з правильною послідовністю етапів? Назвіть цю послідовність.

55. Який вид психокорекції (груповий чи індивідуальний) буде більш ефективний при корекції тривожності? Чому?

56. Чи треба коректувати дитячі страхи, або вони природно зникають з часом? Поясніть відповідь.

57. Поясніть, чому тривожність може бути притаманна дітям з сімей, як гіперконтролюючих, так і ігноруючих проблеми дітей, а також в сім'ях цілком благополучних. ,

58. За якими ознаками замкнені діти відрізняються від аутистів? Чи впливає ця відмінність на гіеребіг психокорекції та її результат?

59. В чому полягає основна відмінність психокорекції пізнавальних процесів у дітей та дорослих.

60. Назвіть, які особистісні порушення в дитячому віці супроводжуються інтелектуальними проблемами. Що є причиною, а що слідством, і з чого треба починати психокорекцію?
3

1. Назвіть приклади, в яких доцільною буде симптоматична психокорекція.

2. Назвіть приклади ситуацій, в яких більш доцільною буде директивна психокорекція.

3. Назвіть приклади ситуацій, в яких більш доцільною буде недирективна психокорекція.

4. Для яких випадків буде доцільною короткострокова психокорекція?

5. Як повинна здійснюватися діагностика під час психокорекції?,

6. Назвіть та опишіть напрямки психокорекції, що найбільш ефективні в дошкільному та молодшому шкільному віці та поясніть чому.

7. Назвіть та опишіть напрямки психокорекції, що найбільш ефективні у підлітковому віці та поясніть чому.

8. Назвіть та опишіть напрямки психокорекції, що найбільш ефективні в юнацькому віці та поясніть чому

9. Назвіть та опишіть напрямки психокорекції, що найбільш ефективні для дорослих та поясніть чому.

10. Назвіть та опишіть особливхті роботи та підбору методів в різновікових групах.

11. Опишіть задачі та методи роботи в групах, які не мають корекційної мети, тобто в розвиваючих та групах особистісного зросту.

12. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування арттерапії.

13. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування ізотерапії.

14. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування бібліотерапії.

15. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування музикотерапії.

16. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування танцетереапії.

17. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування лялькотерапії.

18. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування казкотерапії.

19. Опишіть випадки, в яких більш ефективним є застосування психогімнастики.

20. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції гіперактивності.

21. Визначте напрямки роботи з батьками гіперактивних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самхтійно,

22. Визначте напрямки роботи з вихователями та вчителями гіперактивних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

23. Опишіть варіанти включення розвивальних та профілактичних задач в психокорекцію гіперактивності.

24. Опишіть можливі шляхи та методи закріплення результату психокорекції тривожності (домашні завдання та завдання на майбутнє).

25. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції агресивності.

26. Визначте напрямки роботи з батьками агресивних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

27. Визначте напрямки роботи з вихователями та вчителями агресивних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

28. Опишіть варіанти включення розвивальних та профілактичних задач в психокорекцію агресивності.

29. Чи можлива психокорекція клієнта, який не має до неї мотивації? Що робити в цьому випадку?

30. Опишіть дії психолога, клієнт якого спрямовує свою агресію проти нього.

31. Опишіть можливі шляхи та методи закріплення результату психокорекції агресивності (домашні завдання та завдання на майбутнє).

32. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції тривожності.

33. Визначте напрямки роботи з батьками тривожних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

34. Визначте напрямки роботи з вихователями та вчителями тривожних дітей та методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

35. Опишіть варіанти включення розвивальних та профілактичних задач в психокорекцію тривожності.

36. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції дитячих страхів.

37. Опишіть дії психолога з клієнтом, що опирається психокорекційним впливам через свою тривогу.

38. Опишіть можливі шляхи та методи закріплення результату психокорекції тривожнхті (домашні завдання та завдання на майбутнє).

39. Назвіть та опишіть хновні методи та методики психокорекції аутичності та замкненості.

40. Визначте напрямки роботи з батьками аутичних та замкнених дітей та методи, які вони можуть застховувати самостійно,

41. Визначте напрямки роботи з вихователями та вчителями аутичних та замкнених дітей і методи, які вони можуть застосовувати самостійно.

42. Опишіть варіанти включення розвивальних та профілактичних задач в психокорекцію аутичності та замкненості.

43. Опишіть дії психолога в роботі з мовчазним клієнтом, який не відкривається під час психокорекції,

44. Опишіть дії психолога у випадку психокорекції відносин, коли його впливи зустрічають опір одного з членів групи.

45. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції дитячо-батьківських відносин.

46. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції подружніх відносин.

47. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції відносин в дитячому колективі.

48. Назвіть основні методи та методики психокорекції відносин в організації.

49. Які методи та напрямки роботи більш доцільні в психокорекції смисложиттєвих орієнтацій та самовизначення?

50. Назвіть та опишіть шляхи та методи тренування пізнавальних процесів та інтелекту взагалі.

51. Опишіть можливості психодіагностичних методик для психокорекції уваги, пам'яті та мислення.

52. Опишіть методи психокорекції інтелекту, які можливо здійснювати під час навчання.

53. Опишіть методи та шляхи інтенсифікації навчання.

54. Назвіть та опишіть основні методи та методики психокорекції уваги.

55. Опишіть шляхи та методи розвитку пам'яті у дошкільному та молодшому шкільному віці.

56. Опишіть шляхи та методи розвитку мислення у дошкільному та молодшому шкільному віці.

57. Опишіть шляхи та методи розвитку мислення у підлітків, юнаків та дорослих людей.

58. Опишіть шляхи та методи розвитку пам'яті у підлітків, юнаків та дорослих людей.

59. Опишіть можливі методи діагностики результативності психокорекції особистісних вад та недоліків.

60. Опишіть можливі методи діагностики результативності психокорекції відносин.
Варіанти ІНДЗ

• Можливим є написання ІНДЗ по типу реферату, але з умовою практичної орієнтації тексту. Слухачі повинні не описувати проблему, що підлягає корекції, а аналізувати шляхи виходу з неї. (отриманий бал найменший)

• Аналіз вже існуючої опробованої та описаної в літературі психокорекційної програми згідно з внесенням можливих коректив та доповнень. Якщо курс психокорекції вивчається до проходження стажування, деякі слухачі аналізують програму, яку бідіть реалізовувати в своїй дипломній роботі та підчас стажування.

• Самостійне складення програм. Самостійне складення програми також вимагає подальшої співбесіди для обговорення можливих її недоліків та переваг,• Аналіз вже реалізованої самостійно програми. В такому випадку автор ІНДЗ не тільки описує програму, аналізує її, а й описує перебіг психокорекції та визначає власні недоліки і позитивні досягнення. Слухач може здійснити та проаналізувати як чужу, так і власну складену програму.
Каталог: resources -> Psy-3
Psy-3 -> Теми рефератів (доповідей) з основ екології
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
resources -> Рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
resources -> Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологія
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя
Psy-3 -> Тема: Патопсихологічні методи дослідження порушень особистості 2год. Мета: оволодіння вміннями застосовувати методики дослідження порушень особистості, аналізувати синдроми дисгармонійного складу особистості і невротичних розладів
Psy-3 -> Методичні рекомендації щодо виконання завдань професійно-психологічної практики в середніх загальноосвітніх закладах


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка