1. Роки життя Григорія Сковороди… а 1622-1694 б 1722-1794 в 1745-1820 г 1645-1722 ДСкачати 121.48 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір121.48 Kb.
Григорій Сковорода

 

1. Роки життя Григорія Сковороди…А 1622-1694 Б 1722-1794 В 1745-1820 Г 1645-1722 Д 1522-1594

2. Прийти до Бога, за переконанням Сковороди, можна тільки…

А через релігійну службу Б через церкву В ставши священнослужителем Г через пізнання самого себе Д в Києво-Могилянському колегіумі

3. Яке з тверджень є хибним?

А Сковорода був художником Б Сковорода був поетом В Сковорода був філософом Г Сковорода був байкарем Д Сковорода був письменником

4. Збірка поезій Сковороди називається…

А «Байки харківські» Б «De libertate» В «Послання» Г «Сад божественних пісень» Д «Алфавіт»

5. Ідея «сродної праці» - це…

А вигадка Сковороди Б переконання Сковороди, що щастя людини полягає в тому, щоб займатися тим, до чого вона має природні дані і схильність В тема «Байок харківських» Г літературний стиль Д ідея Івана Вишенського

6. Григорій Сковорода є представником стилю…

А готика Б ренесанс В орнаменталізм Г монументалізм Д бароко

7. Темою пісні «Всякому городу нрав і права…» є…

А засудження релігії Б заклик мати чисту совість В змалювання сучасного авторові світу, в якому кожен пристосовується як може Г осуд людських вад Д змалювання краси української природи

8. Мораль байки Сковорода називає…

А фабулою Б силою В фабулою Г полемікою Д алегорією

9. Укажіть провідний мотив вірша Г. Сковороди «De libertate»:

А вияв громадянської мужності поета в період посилення кріпацтва Б утвердження думки про цінність особистої свободи людини В уславлення найвищих якостей людини: розуму, совісті, волелюбства Г проповідь життя близького до природи Д осуд негативних моральних якостей людини

10. Відмовившись стати ченцем, Сковорода сказав…

А «Одна справа архієрейський посох, а інша – смичок» Б «Світ ловив мене та не впіймав» В «Досить і вас, стовпів неотесаних» Г «Всякому городу нрав і права» Д «не хочу»

11. З якого твору наведені нижче рядки:

  Той безперервно стягає поля,

  Сей іноземних заводить телят.

А «Всякому городу нрав і права» Б «De libertate» В «Ой пташино жовтобока» Г «Бджола та шершень» Д «Послання до єпископів»

12. Збірка байок Сковороди називається…

А «Бджола та шершень» Б «Байки харківські» В «Сад божественних пісень» Г «Алфавіт» Д «Полемічна проза»

13. Яке з тверджень є правильним?

А Сковорода писав свої твори розмовною українською мовою Б Сковорода писав свої твори латинською мовою В мова Сковороди включає в себе елементи німецької та грецької мов Г мова Сковороди включає в себе елементи полемічної мови Д мова Сковороди включає в себе елементи старослов’янської, російської та живої української мови

14. Що прославляє Григорій Сковорода в поезії «Всякому місту звичай і права…»?

А багатство Б свободу В розум Г чисту совість Д Україну

15. У байках Григорія Сковороди «сила» - це…

А основна частина тексту байки Б вступна частина байки В нагромадження аргументів Г мораль байки, висновок Д наголошення на авторському праві

16. На могилі Григорія Сковороди написано…

А Я нікому нічого не винен Б В останню путь із чистою душею В Світ ловив мене, та не спіймав Г Гріхи свої спокутував стражданням Д Нікому зла не зичив за життя

17. У рядках

  Всякому серцю – любов і тепло,

  Всякеє горло свій смак віднайшло.

  Я ж у полоні нав’язливих дум:

  Лише одне непокоїть мій ум.

виділені слова являють собою

А оксюморон Б алегорію В епітет Г анафору Д антитезу

18. У рядках

  Той безперервно стягає поля,

  Сей іноземних заводить телят.

  Ті на ловецтво готують собак,

  В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

виділені слова являють собою

А порівняння Б епіфору В метафору Г алегорію Д антитезу

19. У рядках

  Знаю, що смерть – як коса замашна,

  Навіть царя не обійде вона.

  Байдуже смерті, мужик то чи цар, -

  Все пожере, як солому пожар.

виділене слово являє собою

А порівняння Б іронію В епітет Г метафору Д оксюморон

20. У рядках

  Всякому місту – звичай і права,

  Всяка тримає свій ум голова;

  Всякому серцю – любов і тепло,

  Всякеє горло свій смак віднайшло.

виділені слова являють собою

А оксюморон Б анафору В порівняння Г епітет Д метафору

21. У рядках

  Той зводить дім свій на модний манір,

  Інший гендлює, візьми перевір!

  Я ж у полоні нав’язливих дум;

  Лише одне непокоїть мій ум.

виділені слова являють собою

А епітет Б оксюморон В метафору Г порівняння Д антитезу

22. У рядках

  Ладить юриста на смак свій права,

  З диспутів учню тріщить голова,

  Тих непокоїть Венерин амур,

  Всякому голову крутить свій дур.

виділене слово являє собою

А метафору Б синекдоху В епітет Г уособлення Д порівняння

23. У рядках

  Байдуже смерті, мужик то чи цар, -

  Все пожере, як солому пожар.

  Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

  Той, в кого серце, як чистий кришталь

виділені слова являють собою

А оксюморон Б порівняння В метафору Г анафору Д епіфору

24. У рядках

  Панські Петро для чинів тре кутки,

  Федір-купець обдурити прудкий,

  Той зводить дім свій на модний манір,  Інший гендлює, візьми перевір!

виділені слова являють собою

А епіфору Б іронію В порівняння Г оксюморон Д гіперболу

25. З яким музичним інструментом не розлучався Григорій Сковорода під час своїх мандрів?

А із сопілкою Б з бандурою В з гуслями Г з лірою Д кобзою

26. У літературній творчості Григорія Сковороди переважають такі жанри

А драми Б вірші та байки В поеми та оди Г пісні та полемічні трактати Д казки та байки

27. Зазначте, який літературний жанр, використовуваний Григорієм Сковородою, характеризує таке визначення:

«Коротке, переважно віршове алегоричне оповідання, в якому закладено дидактичний зміст; один із різновидів ліро-епічних жанрів».

А байку Б гумореску В баладу Г думу Д казку

28. У чому суть філософських пошуків Григорія Сковороди?

А у пізнанні джерела збагачення Б у віднайдені оптимального шляху до службового зростання В у віднайдені стану, коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне, і все ясне, щасливе, блаженне Г у запереченні сутності людського буття

29. Де народився Григорій Сковорода?

А с. Поборниця на Чернігівщині Б с. Чорнухи на Полтавщині В м. Київ Г м. Харків Д м. Полтава

30. У літературі Григорія Сковороду прийнято називати:

А українським Прометеєм Б українським Сократом В українським Платоном Г українським Арістотелем

31. Який поетичний твір Григорія Сковороди названо «широкою картиною світу і його мерзот, зібраною в один фокус»?

А «Гей поля, поля зелені» Б «De libertate» В «Всякому місту – звичай і права» Г «Бджола та Шершень»

32. Укажіть твір Григорія Сковороди, з якого наведено рядки:

О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.

А «Всякому місту – звичай і права» Б «De libertate» В «Ой пташино жовтобока» Г «Бджоло та Шершень»

33. Мораль байки «Бджола та Шершень» можна визначити афоризмом:

А Любов виникає з любові Б Хто труда не докладе, той до добра не прийде В Дерево по плодах пізнається Г Мудра людина, яка у природженому ділі трудиться Д Досвід – батько мистецтву, знанню та звичці

34. Що засуджує Григорій Сковорода в пісні «Всякому місту – звичай і права»?

А Бюрократичну систему тогочасного суспільства Б фізичне насильство В братовбивчу війну Г зраду Г відсутність у людини естетичного смаку

35. Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі

А «Бджола та Шершень» Григорія Сковороди Б «De libertate» Григорія Сковороди В «Послання до єпископів» Івана Вишенського Г «Всякому місту – звичай і права» Григорія Сковороди

36. Родоначальником української літературної байки є

А Л. Глібов Б С. Руданський В П. Гулак-Артемовський Г Г. Сковорода

37. Твір Г.Сковороди «Всякому місту - звичай і права…» використав:

А Григорій Квітка-Основ’яненко в повісті «Маруся» Б Іван Котляревський у поемі «Енеїда» В Іван Котляревський у п’єсі «Наталка Полтавка» Г Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки» Д Марко Вовчок у повісті «Інститутка»

38. Про кого писав Іван Франко: «Він покинув панський двір, і службу, і достаток, покинув товариство розумних та освідчених людей, покинув усе, що в житті дороге, і пішов робити таку службу, яка йому в ту пору для загальної справи видавалася найкориснішою …»?

А Григорія Сковороду Б Івана Котляревського В Івана Некрашевича Г Івана Вишенського Д Климентія Зіновіїва.

39. Кому належать афоризми: «Любов виникає з любові; коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю», «Один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий»?

А І. Франкові Б І. Вишенському В Г. Сковороді Г Епікуру Д Бояну

40. Прийти до Бога, за переконанням Сковороди, можна тільки:

А через релігійну службу    Б через церкву В ставши священнослужителем   Г через пізнання себе

41. Ідея «сродної праці» звучить у такому афоризмі Г. Сковороди:

А Не змагай до того, що не дано від природи Б Бери вершину – і матимеш середину В Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру Г Тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений.

42. Байка як літературний жанр за родовою ознакою твір

А ліричний Б епічний В ліро-епічний Г драматичний

43. У чому полягає основна думка афоризму Григорія Сковороди: «Всяка їжа і життя смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру»?

А засудження надмірного вживання їжі Б доцільність використання часу В несвоєчасне харчування людини Г регулярне вживання їжі і пиття дозволяють людині уник­нути нервових стресів
Каталог: resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Теми рефератів (доповідей) з основ екології
resources -> Міжнародне ціноутворення
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
resources -> Рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
resources -> Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологія
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка