1. Специфіка предмету. Основна відмінність від інших дисциплінСкачати 109.82 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір109.82 Kb.Вступ

Добридень, шановні колеги. Вітаю Вас в Селидівському гірничому технікумі. Я, Соколенко Олег Леонідович, викладач інформатики і математики, прочитаю сьогодні лекцію, присвячену використанню електронних таблиць на уроках всіх комп'ютерних дисциплін. Мені в цьому допоможе студент групи 1БО-11, Юра Адаменко.

Майстер-клас – це головний засіб передавання концептуально нової ідеї авторської педагогічної системи. Учитель як професіонал протягом років виробляє індивідуальну (авторську) методичну систему, що містить цілепокладання, проектування, використання послідовності багатьох відомих дидактичних і виховних методик, уроків, заходів, власні винаходи, ураховує реальні умови роботи з різними категоріями учнів тощо.

Майстер-клас – це особлива форма навчального заняття, що заснована на «практичних» діях, у ній міститься творче розв’язання певних педагогічних завдань (пізнавального і проблемного).

Майстер-клас – це передавання майстром учням досвіду, майстерності, найчастіше шляхом прямої й коментованої демонстрації прийомів роботи.

1. Специфіка предмету. Основна відмінність від інших дисциплін

Будь-яка викладацька діяльність, в загальному вигляді, зводиться до двох основних частин:

1. Подача інформації;

2. Контроль її засвоювання.

Розглянемо пункт перший викладацького завдання - подачу інформації.

Основна форма подачі інформації – це лекція, тобто усний виклад заданої теми. У цьому викладі в явному або неявному вигляді присутній план, за яким ми формуємо бачення студентів предмету нашого викладу. Спочатку в лекції мається на увазі запис цього плану, тобто запис конспекту. Починаючи з древніх часів і до наших днів, механізм запису конспекту не змінився: будь то м'яка глина і дерев'яні клини, пір'я і шкіра, перо з чорнильницею і папір, кулькова ручка або світлове перо, алгоритм дії завжди один і той же – ми говоримо, а студенти записують основні визначення і установки. У будь-якому випадку готового конспекту лекції у них немає. Конспект лекції є у викладача, а студент повинен перенести її на свій носій в зручному для себе вигляді.

Тут необхідно зробити невеликий відступ і поглянути на принципову відмінність предмету «Основи інформатики» від інших дисциплін.

Якщо всі останні предмети надають інформацію про будову світу, наочного або умоглядного, то наш предмет дає уявлення про саму інформацію, тобто про будову і механізми її існування. Ця найважливіша відмінність предмету Інформатики від всіх інших накладає на методику викладання свої специфічні вимоги, які можна було довго ігнорувати, але які з кожним днем стає все важчим не помічати: студенти прямо на лекціях мають доступ до інтернету, отже, будь-яке наше ствердження можуть негайно перевірити в світовій довідковій системі; будь-які дидактичні матеріали мають безліч клонів у мережі зі всіма рішеннями для всіх можливих варіантів; відеолекції, 3d графіка, емулятори цілих наукових лабораторій і так далі.


2. Види занять. Способи подачі інформації і види контролю

Але чи вчимо ми студентів працювати з інформацією, коли вони записують нашу лекцію під диктування? Вчимо. У тій же мірі, в якій це роблять всі викладачі всіх інших предметів. Учора, коли студенти бачили комп'ютери лише в учбових аудиторіях, цього було досить, сьогодні – вже ні! Учень приходить на практичне заняття по Інформатиці, бере в руки методичку і, відкривши свій зошит, записує хід заняття, мету заняття, план, виводи. Так само він чинить, коли приходить на практичне заняття по електротехніці, хімії або фізиці. Чи вчимо ми його працювати з інформацією? Вчимо. Так само, як це робили в ХХ і ХІХ століттях.

Зверніть увагу, що під час моєї лекції мій живий експонат, Юра, паралельно моєї розповіді веде свій конспект – на екрані відображується його робота. Лекція знаходиться в Wi-Fi доступі, і її можна переглянути, скопіювати важливі частини і скласти коротке, зручне для вивчення резюме. Надалі я повернуся до технології живого доступу, а доки ви можете відкрити ноутбуки і в адресному рядку браузера набрати адресу локального сервера: а/. Як бачите, з'являється сторінка html, на якій наведено повний варіант моєї лекції. Завдяки їй ви маєте можливість стежити за ходом розповіді або, як це робить Юра, скопіювати собі її коротку або повну версію.

Отже, лекція тепер одночасно доступна не лише викладачеві, але і всім, хто знаходиться в радіусі дії безпроводового роутера. Звичайно, ще не все учні приходять на заняття з ноутбуками і планшетами, але це тимчасово, поки ми, викладачі, не створили умови для використання даних пристроїв на уроках. Таким чином, диктування відходить в минуле, лекція перетворюється на живе спілкування.


Приступимо до розгляду другої частини викладацького завдання – контролю засвоєних знань.

1. Фронтальний опит;

2. Робота біля дошки;

3. Самостійна робота на місці;

4. Самостійна робота вдома.
3. Електронні таблиці як засіб і метод роботи з інформацією. Демонстрація підключення

Поряд з подачею інформації однаково важливим є також контроль над рівнем засвоюваності учбового матеріалу. Тут важко придумати щось нове, якщо б навіть перед нами і стояла така мета. Ми можемо опитати студентів, тобто поставити їм декілька питань; викликати до дошки і запропонувати зробити деякі обчислення або деякі записи; роздати всім картки із завданням, і запропонувати виконати роботу самостійно або в невеликій групі; а також надати завдання додому. Власне, контроль починається в той момент, коли ми заносимо в журнал оцінку.

Без особистого прикладу навчити чомусь важко. Специфіка предмету інформатики полягає в тому, що викладач сам повинен використовувати ті методи роботи з інформацією, яким хоче научити студента. Якщо викладач учить студента працювати з електронними таблицями, а сам креслить табличку на папірці, навряд чи учень зможе усвідомити перевагу електронних таблиць перед паперовими.

Навіщо студентові вчитися працювати з текстовими редакторами?

Щоб використовувати їх при записі конспекту лекцій.

Навіщо вивчати електронні таблиці?

Щоб структурувати дані і стежити за тенденціями їх змін.

А навіщо студентові вивчати бази даних?

Щоб структурувати нагромаджувану інформацію і управляти нею.
4. Електроні таблиці Excel у застосуванні бази даних Access. Електронний контроль успішності

Вчити працювати з інформацією – це значить насамперед самому демонструвати володіння методами роботи з інформацією.

Поки інформації мало, її можна просто запам'ятовувати. Із збільшенням кількості інформації ми заносимо її в блокнот або зошит, потім будуємо таблиці і розподіляємо інформацію по категоріях. На цьому етапі виникає зрозуміле бажання перейти з паперового носія на електронний: кількість оцінок (а це головна інформаційна одиниця викладача) зростає і постійно змінюється (адже будь-яку оцінку протягом семестру можна виправити на кращу). 20 чоловік в 10-ти групах відвідують за семестр по 30 занять – це 6000 записів, які треба обробити і підвести підсумок. Волею долі ми якраз це і викладаємо: як треба обробляти інформацію! Якщо ми йдемо за паперовим журналом для кожної з 10-ти груп, щоб поглянути поточне положення успішності конкретного студента – ми вчимо працювати з інформацією, як цьому вчили в 17 столітті. Але велику кількість часу ми вивчаємо Excel. Там є комірки і в них можна поставити формули для обчислення середнього балу. При 6000-х одиниць інформації – це краще рішення не лише для зручності викладача, але і для педагогічного ефекту!

Структурно групувати дані зручно за допомогою редактора типа Excel – це наочно, зручно і зрозуміло (додаток А).


5. Необхідність переходу до мережевих технологій. Wi-Fi

Але скласти діаграми успішності по групах – це, на жаль, все, що ми можемо продемонструвати. На такі питання як успішність по містах мешкання, успішність по місяцях народження, по навчальних роках, по IQ, по статі (хто краще вчиться: дівчатка або хлопчики) кількостях пропусків занять і тому подібне, відповісти вже неможливо. Я думаю, що ніхто з присутніх не ставитиме питання: «Навіщо це треба?». Це питання студентське, а наше, педагогічне, питання звучить так: «Як це зробити?». Відповідь є, і вона дуже проста - для цього треба побудувати базу даних! На відміну від лінійного Word і двомірного Excel, Access – це багатовимірна структура, яка нагромаджує інформацію, наприклад: які теми ми вивчали торік по предмету КТ та ПР? Скільки чоловік було присутньо на 3-ій парі 3-го березня? Скільки груп даної спеціальності вивчали інформатику в 2009-му році? Скільки чоловік було відраховано з першого курсу в 2010-му році? Скільки студентів мали електронну пошту в 2008-му році, і яка динаміка зміни цій опції по роках? І так далі.

Таким чином, як тільки ми захочемо розширити уявлення про оцінку як про підсумок нашої роботи, стане очевидно, що двомірної електронної таблиці нам буде недостатньо.

Як виглядає структура бази даних для накопичення і обробки інформації про нашу педагогічну діяльність? За 10 років вживання електронних таблиць у мене на даному етапі з'явилося наступне уявлення про схему їх побудови в одне ціле (додаток Б)


6. Розділена БД. Журнал

1. Основна одиниця журналу – це оцінка. При складанні електронної таблиці Журнал, необхідно відразу обмежити (і тим самим забезпечити) введення чисел для Оцінки: не менше 0 і не більше 12;

2. По якій темі отримана оцінка? № розкладу;

3. Ким отримана оцінка? Унікальний код студента;

4. Був присутній студент на занятті чи ні? Нб;

5. Ставиться по цій темі оцінка чи ні? Поле для підтвердження;

6. Поле для коментарів.

Таким чином ми отримали двомірну таблицю, якою можна користуватися в Excel, якщо замість № п/п поставити прізвище студента, а замість № розкладу, назву теми (додатки В, Г).

Як тільки ми додамо наступні дві таблиці: Розклад і Досьє, ми отримаємо тривимірну структуру зберігання даних. (додаток Д, Ж).

У свою чергу, так само додаються таблиці для Розкладу і Досьє. (додаток 2). Тут необхідно відзначити, що зв'язки, показані на цьому малюнку, мають сенс, лише якщо отриману базу зберігати і використовувати на одному комп'ютері, тобто якщо зберігати дані і оболонку бази (програму її зовнішньої вистави) в одному файлі. Якщо ви викладаєте не один предмет, і у вас є декілька кабінетів для занять, або (як в нашому випадку) практичні заняття проводяться в окремому комп'ютерному класі, базу даних має сенс «розділити», тобто зробити її мережевою.


7. Організація електронного журналу успішності на прикладі електронних таблиць Excel. Структура

Мережеві технології

Два основні завдання: подача інформації і контроль над її здобуттям, сучасними засобами можна вирішити, лише встановивши локальну мережу. Сьогодні це можна зробити за допомогою Wi-Fi. Які пристрої та яке програмне забезпечення для цього необхідно мати в кабінеті?

1. Безпроводовий роутер;

2. Веб сервер на одному з комп'ютерів.

Безпроводовий роутер

Для безпечної роботи необхідно налагодити мережеву аутентифікацію роутера, а також потужність його випромінювання:

Найбільше значення 100 – цього вистачає, щоб покрити територію всього технікуму. На першому етапі вистачає потужності 10 (додаток І).

Веб сервер.

Безумовно, найправильнішим рішенням для роздачі онлайн лекції є браузерная розсилка HTML документа. Будь-який студент повинен мати можливість набрати в адресному рядку браузера ім'я локального сайту і отримати актуальну лекцію. Лише під час сесії має сенс надавати меню з вибором більш ніж однієї лекції або практичної роботи. Досвід показує, що вибір завжди відволікає. Як відкрити доступ до лекції через браузер? Треба встановити спеціальну програму. У мене на комп'ютері стоїть Apache.


8. Етапи розширення електронного журналу в міжнаочну БД. Перспективи

Мережева база даних

Після встановлення в своєму кабінеті Wi-Fi і розділенні бази на оболонку і файл даних, можна приступити до створення доступу до даних з різних комп'ютерів. Це можна зробити за допомогою стандартних функцій, закладених в Access (додаток К).

Файл/Внешние данные/Связь с таблицами…

Отже, зв'язок встановлений, оцінки заносяться в один масив з різних комп'ютерів, встановлений контроль над відвідуваністю, датами занять. Групи, предмети і послідовність тем занять, дані студентів і т.д. відображуються і коректуються з будь-якої точки проведення занять і консультацій. Зовнішній вигляд Журналу «День ТХ» ви можете побачити на ноутбуках (додаток 9).

Актуальність Журналу встановлюється через активність полей в опції Рік і Семестр. Тобто всі дані можна відновити для будь-якого року і семестру (додаток Л, М).
9. Електронні рейтинги, статистика, досьє. Технології HTA

Max і min використання мережевих технологій

Max

1. У кожного викладача є своя локальна адреса на загальному Веб сервері технікуму, яким він дистанційно управляє, і всі його лекції і практичні роботи знаходяться в актуальному доступі. Технічно і програмно це можливо зробити сьогодні, прямо зараз.2. Весь викладацький колектив переходить на електронну форму ведення журналів. Починаючи з диспетчера, який готує розклад на кожен день, і закінчуючи відділом кадрів, де заповнюється досьє на студентів. Мережева база даних використовується всіма по парольному доступу, а підсумки і зведення загальнодоступні онлайн. Технічно і програмно це стане можливо завтра, після ухвалення вольового рішення керівників певного рівня.

Min


Мінімальне, що ми можемо запропонувати зараз всім зацікавленим викладачам – це майданчик для онлайн лекцій і практичних робіт (місця на жорсткому диску більш ніж достатньо для HTML файлів), а також актуальне досьє студентів через стандартну сторінку доступу (додаток Н).

На цій сторінці можна проглянути дані про будь-якого студента технікуму через ноутбук або планшет з Wi-Fi. Відсортувати студентів по групі, курсу, спеціальності, статі, IQ, місцю мешкання, зросту або захопленню. Оскільки доступ до сторінки здійснюється через пароль, можна стандартними засобами Access набудувати ієрархію дозволів на коректування і введення нових бланків студентів. Ідеально – якщо дані про свою групу вводили б самі куратори. Сторінка, яку ви зараз бачите, збережена у форматі HTA (додаток О).


10. Електронні таблиці Excel як основна функція БД. Виведення діаграм і рейтингів для друку

Основна причина створення мережевих баз даних (окрім всіх останніх причин, про які сказано вище) – це можливість контролювати успішність студентів за допомогою загальнонаочних рейтингів. Градус виховного ефекту куди вище, якщо учень бачить не лише свої оцінки і заборгованості, але і місце, яке він займає в загальному рейтингу своєї групи, а ще краще за всі групи технікуму. Такі рейтинги легко робляться за допомогою опції Excel «Данные/Импорт внешних данных». На основі імпортованих таблиць і запитів з бази даних, створюються не лише рейтинги, а також різні діаграми і графіки (додаток П, Р).Висновок

Дозвольте мені на цьому закінчити майстер-клас і підвести підсумок всьому сказаному: дві частини, з яких складається наша педагогічна діяльність – представлення нової навчальної інформації і контроль над її засвоєнням, цілком в наших силах привести в сучасний вигляд, використовуючи мережеві технології. А саме:

1. Створивши веб сервер, надати в живий доступ свої лекції, практичні роботи і дидактичні матеріали для самостійної роботи, а також надати електронний майданчик всім колегам, що виявили таке бажання;

2. Створивши розділену базу даних, контролювати успішність студентів в будь-якій точці учбового закладу, а також дати можливість всім колегам, що виявили бажання, вести спільний електронний журнал або користуватися його частиною (наприклад, Досьє) в живому доступі;3. Пов'язавши Excel з даними бази, виводити рейтингові списки студентів, діаграми і графіки статистики навчання будь-якої конфігурації.

Спасибі за увагу. Тепер я можу відповісти на ваші запитання.
Каталог: doc -> files -> news -> 382
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
382 -> Конспект уроку з фізики (9 клас)
382 -> Урок світової літератури 6 клас вчитель Вершино-Кам’янського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка