11 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповідіСторінка1/5
Дата конвертації26.11.2018
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4   5
11 клас

Альтернативна олімпіада зі світової літератури

2013 – 2014 н. р.
І. Тести з вибором однієї правильної відповіді


 1. Історія модерністської літератури починається з виникнення:

а) акмеїзму;

б) експресіонізму;

в) імпресіонізму;

г) символізму.
 1. «У мене нема зацікавленості літературою, література – це я сам, це моє тіло і кров, і бути іншим я не можу», - так про свою літературну творчість писав:

а) Достоєвський;

б) Кафка;

в) Толстой;

г) Камю. 1. Укажіть «батька» європейської модерністської прози:

а) Л.Толстой;

б) М.Пруст;

в) О.Бальзак;

г) А.Т.Гофман.
 1. Укажіть рису, яка властива літературному процесу саме 2-ї пол. ХХ ст.:

а) становлення літератури модернізму;

б) кількісна перевага драматургічних творів над епічними;

в) виникнення літератур національними мовами;

г) вихід на авансцену світової літератури творів японських та латино-

американських письменників.


 1. Назвіть найхарактернішу з рис модерністської літератури:

а) філософське осмислення часу;

б) зв'язок з ідеями естетизму;

в) розширення меж психологізму, найвитонченіша деталізація душевних станів і вражень;

г) поєднання елементів життєподібного зображення з елементами умовними, символічними.
 1. Уперше термін «сюрреалізм» у літературі використав:

а) Луї Арагон;

б) Г. Аполлінер;

в) П. Неруда;

г) Бретон.
 1. Хто із цих поетів став лауреатом Нобелівської премії:

а) Олександр Блок;

б) Борис Пастернак;

в) Володимир Маяковський;

г) Р.М.Рільке.
 1. Абсолютизація суб’єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму ;

г) натуралізму.
 1. Засновником «епічної драми» є:

а) Г.Ібсен;

б) Б.Брехт;

в) А.Камю;

г) Б.Шоу.
 1. Письменник – творець моделі «абсурдного світу»:

а) Дж.Джойс;

б) А.Камю;

в) Б.Брехт;

г) Е.Хемінгуей.
 1. Хто з письменників-модерністів здобув репутацію «пророка минулого» й «Орфея ХХ століття»:

а) Р.М.Рільке;

б)Б.П.Елюар;

в)Т.С.Еліот;

г)Г.Аполлінер?
 1. Автор, який обґрунтував теорію «айсберга»:

а) Б.Брехт;

б) А.Камю;

в) Е.Хемінгуей;

г) Ф.Кафка.
 1. Письменник, який бачив призначення мистецтва «у запереченні неправди й в опору гноблення»:

а) Дж.Джейс;

б) А.Камю;

в) Б.Брехт;

г) Е.Хемінгуей.
 1. Г.Ібсен є представником літератури:

а) датської;

б) німецької;

в) норвезької;

г) бельгійської.
 1. Злочин Нори (Ібсен «Ляльковий дім»), що викриває Крогстад:

а) марнотратство;

б) крадіжка векселя;

в) підробка документів;

г) таємна сплата боргу.
 1. «Пташечкою», «білочкою», «жайворонком» у п’єсі Г.Ібсена «Ляльковий дім» називає Нору:

а) Хельмер;

б) служниця;

в) фру Лінне;

г) доктор Ранк.
 1. Персонаж п’єси Г.Ібсена «Ляльковий дім», що називає дім Хельмера ляльковим:

а) фру Лінне;

б) Крогстад;

в) Хельмер;

г) Нора. 1. В основі сюжету п’єси «Ляльковий дім» лежить:

а) розгадка таємниці минулого;

б) кримінальна історія;

в) боротьба за вигідне місце, посаду;

г) історія кохання головних героїв.
 1. Драматична поема Г.Ібсена, покладена на музику Е.Грігом:

а) «Бранд»;

б) «Пер Гюнт»;

в) «Дика качка»;
г) «Ляльковий дім».


 1. Реакція Хельмера на лист від Крогстада (за п’єсою Г.Ібсена «Ляльковий дім»):

а) сплачує борг;

б) захищає дружину;

в) боїться за свою кар’єру;

г) повертає шантажиста на роботу.
 1. Визначте неправильне твердження. Пєса Г.Ібсена «Ляльковий дім»:

а) актуальна;

б) дискусійна;

в) сентиментальна;

г) соціально-психологічна.
 1. Визначте неправильне твердження. Художній світ Г.Ібсена характеризує:

а) незавершена кінцівка;

б) пошук героєм власного «я»;

в) чорно-білі постаті персонажів;

г) гостре зіткнення різних думок.
 1. У фіналі п’єси «Ляльковий дім» Нора залишає сім’ю, щоб:

а) врятувати репутацію і кар’ру чоловіка;

б) на дітей не падала тінь материнського вчинку;

в) не псувати морально своїх дітей;

г) зрозуміти себе, свої стосунки зі світом.
 1. Хельмер (за п’єсою Ібсена «Ляльковий дім» вибачає Норі її вчинок:

а) бо дуже кохає її;

б) через вдячність за порятунок від смерті;

в) коли це вже не могло зашкодити репутації;

г) бо зрозумів причину і мотив вчинку.
 1. Твір, який випадає з логічного ряду:

а) «Привиди»;

б) «Кандида»;

в) «Катіліна»;

г) «Ворог народу».
 1. Г. Ібсен залишив батьківщину і поїхав до Європи через:

а) творчі невдачі, неуспіх його п’єс;

б) ідейно-естетичні розбіжності з оточенням, розчарування культурним рухом;

в) важку хворобу, необхідність змінити клімат;

г) бажання набути нових творчих переживань, познайомитись з європейським театром.

 1. Слова з «Лялькового дому» Ібсена «коли закони не беруть до уваги моральних намірів, тоді їх (закони) треба відкинути» належать дійові особі:

а) Крогстаду;

б) Норі;


в) Хельмеру;

г) фру Лінне.
 1. Якого письменника вважають пророком, бо він у своїх творах передбачив жахи караючої системи судочинства тоталітарних більшовицької та фашистської систем:

а) Булгакова;

б) Кафку;

в) Камю;

г) Белля.
 1. За життя творчість Ф.Кафки була відзначена:

а) Нобелівською премією;

б) премією імені Фонтане;

в) премією імені Г.Кляйста;

г) шевченківською премією.
 1. Як можна назвати тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи (за новелою Ф.Кафки «Перевтілення»):

а) маленька людина;

б) зайва людина;

в) бунтівна людина;

г) нікчемна людина?
 1. Який епізод є кульмінацією новели Ф.Кафки «Перевтілення»:

а) перевтілення Грегора;

б) «бомбардування» яблуками;

в) прихід повіренного;

г) смерть головного героя?
 1. До якої художньо- стильової течії тяжіє творчість Франца Кафки:

а) символізму;

б) імпресіонізму;

в) реалізму;

г) експресіонізму?
 1. Окресліть коло творчих інтересів Ф.Кафки:

а) інтерес до «природної людини», не зіпсованої суспільними порядками;

б) інтерес до людини гармонійної з багатим внутрішнім світом;

в) інтерес до гуманістичних ідеалів та шляхів їх утвердження;

г) інтерес до універсальних взаємин особистості зі світом, найзагальніших питань духовного буття.
 1. Проблеми у стосунках між старшим і молодшим поколінням відображено у творі Ф.Кафки:

а) «Замок»;

б) «Процес»;

в) «Лист до батька»;

г) «У виправній колонії».
 1. У творчості Кафки поєднуються елементи трьох напрямів:

а) символізму, експресіонізму, неоромантизму;

б) експресіонізму, сюрреалізму, екзистенціалізму;

в) авангардизму, сюрреалізму, експресіонізму;

г) абстракціонізму, екзистенціалізму, сюрреалізму.
 1. Ф.Кафка народився у:

а) Відні;

б) Празі;

в) Парижі;

г) Берліні.
 1. Здихатися потвори Грегора (за новелою Ф.Кафки «Перевтілення» пропонує:

а) мати;

б) батько;

в) сестра;

г) служниця.
 1. Грегор Замза помирає:

а) не в змозі знести жахливе перевтілення;

б) бо сім’я заморила його голодом;

в) свідомо, прагнучи полегшити життя сім’ї;

г)від рани, завданої йому батьком.
 1. Грегор Замза в його новому стані «думає» (Ф.Кафка «Перевтілення»):

а) як страшно жити;

б) про службу і родину;

в) як знову стати людиною;

г) про причини перевтілення.
 1. Після смерті Грегора Замзи родина відчуває (Ф.Кафка «Перевтілення»:

а) біль втрати;

б) свою провину;

в) полегшення й щастя;

г) самотність і безпорадність.
 1. Виберіть неправильне твердження. Для художнього світу Ф.Кафки характерним є:

а) абсурдність буття;

б) ускладнена символіка;

в) культ моральної сили;

г) знецінення індивідуума.
 1. Виберіть неправильне твердження. Коло проблем, яких торкається автор у новелі «Перевтілення»:

а) «батьки і діти»;

б)духовність і зиск;

в) людина і суспільство;

г) відчуження людини.
 1. Дія у творі Дж.Джойса «Джакомо Джойс» відбувається протягом:

а) одного дня;

б) одного тижня;

в) одного місяця;

г) одного року.
 1. В основі сюжету твору Дж.Джойса «Джакомо Джойс» лежить подія:

а) автобіографічна;

б) фантастична;

в) історична;

г) містична.
 1. Для творчого світу Дж.Джойса характерним є:

а) логічний розвиток сюжету;

б) «потік свідомості»;

в) типізація обставин;

г) наявність соціального аналізу.
 1. Дж.Джойс народився у:

а) Дубліні;

б) Единбурзі;

в) Йоркширі;

г) Лондоні.
 1. Твір, який випадає з логічного ряду:

а) «Портрет митця змолоду»;

б) «Улісс»;

в) «Поминки за Фіннеганом»;

г) «Джакомо Джойс».
 1. Головною темою твору «Джакомо Джойс» є:

а) доля митця в сучасному світі;

б) історія однієї сім’ї;

в) історія кохання;

г) пошук сенсу життя.
 1. Реальною основою сюжету «Джакомо Джойс» є:

а) навчання в ієзуїтському коледжі;

б) боротьба Ірландії за незалежність;

в) шлюб з Норою Барнакл;

г) закоханість в Амалію Поппер.
 1. Виберіть неправильне твердження. Для твору «Джакомо Джойс» характерним є:

а) інтертекстуальність;

б) фантастичність;

в) автобіографізм;

в) іронія.
 1. Вкажіть риси, характерні для «потоку свідомості»:

а) підкреслена увага до духовного життя особистості;

б) поєднання свідомого та несвідомого, раціонального та чуттєвого;

в) спонтанність виникнення думок та образів;

г) детальне зображення реального життя, дослідження закономірностей його

розвитку.


 1. Свою кохану (Дж.Джойс «Джакомо Джойс») оповідач порівнює з «вічними образами»:

а) Беатріче;

б) Лаури;

в) Джульєтти;

г) Дульсінеї.
 1. Домінуючі художні деталі у творі Дж.Джойса :

а) колір і запах;

б) колір і звук;

в) колір і смак;

г) колір і рух.
 1. .Сатира М.Булгакова була спрямована на:

а) події громадянської війни;

б) експерименти в науці;

в) експерименти в суспільному житті;

г) міфи радянської ідеології.
 1. За життя М.Булгаков був відомий насамперед як:

а) журналіст;

б) драматург;

в) режисер;

г) автор роману «Майстер і Маргарита».
 1. Майстер у фіналі роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» заслужив…

а) вічний спокій;

б) вічне небуття;

в) вічне світло;

г) вічне життя.
 1. Сатиричною лінією в сюжеті роману Булгакова «Майстер і Маргарита» є лінія:

а) Майстра і Маргарити;

б) Івана Бездомного та Берліоза;

в) Воланда та його почту;

г) Ієшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата.
 1. У якому творі відображенні київські враження Михайла Булгакова:

а) «Майстер і Маргарита»;

б) «Біла гвардія»;

в) «Іван Васильович»;

г) «Театральний роман».
 1. Визначте одну з характерних рис творчості М.Булгакова:

а) настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;

б) зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри смислів;

в) протиставлення вічних засад духовного буття історичній сучасності у всіх її вибухових і спотворених виявах;

г) утвердження активно творчого ставлення до життя.
 1. У якому творі літератури 20 ст. є відлуння образу Мефістофеля з трагедії «Фауст»:

а) «Старий і море»;

б) «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;

в) «Майстер і Маргарита» ;

г) «Чума» ?
 1. У романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита» іноземець здивував літераторів:

а) своєю зовнішністю;

б) вмінням вести бесіду;

в) ввічливістю;

г) пророцтвом.
 1. Майстер – герой роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» - за освітою:

а) археолог;

б) філолог;

в) історик;

г) медик.
 1. Яка, за словами Єшуа, найгірша людська вада? (Булгаков «Майстер і Маргарита»):

а) кар’єризм;

б) боягузтво;

в) лицемірство;

г) пихатість?
 1. Куди потрапив Іван Бездомний після смерті Берліоза:

а) до в’язниці;

б) до психлікарні;

в) до іншої країни;

г) до театру?
 1. Милосердя Маргарити (за романом М.Булгакова) викликає у Воланда:

а) роздратування;

б) розгубленість;

в) розуміння;

г) співчуття.
 1. Головною темою роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита» є:

а) людина і Бог;

б) злочин і кара;

в) доля митця;

г) кохання.
 1. Твір, який випадає з логічного ряду:

а) «Фатальні яйця»;

б) «Дияволіада»;

в) «Собаче серце»;

г) «Театральний роман».
 1. Місце, де розпочинається дія в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита»:

а) Грибоєдівський провулок;

б) Патріарші ставки;

в) Чисті ставки;

г) Садова вулиця.
 1. Велич Ієшуа (роман М.Булгакова «Майстер і Маргарита») полягає у:

а) мужності;

б) ствердження справедливості;

в) упевненості у своїй правоті;

г) незалежності розуму й духу.
 1. Причина боягузтва Понтія Пілата – можливість втратити (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»):

а) здоров’я;

б) життя;

в) віру;

г) кар’єру.
 1. М.Булгаков народився у:

а) Києві;

б) Москві;

в) Ризі;

г) Петербурзі.
 1. М.Булгаков за освітою був:

а) лікарем;

б) конферансьє;

в) інженером;

г) журналістом.
 1. Визначте неправильне твердження. У своєму романі «Майстер і Маргарита» М.Булгаков стверджує перемогу:

а) мистецтва над смертю;

б) світла над темрявою;

в) кохання над смертю;

г) «Князя темряви» над людством.
 1. Визначте неправильне твердження: «Воланд у романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита» відновлює справедливість шляхом…»:

а) знищення поганих людей;

б) зміни устрою в країні;

в) повернення рукопису Майстру;

г) критики боягузтва і пороку.
 1. Автор поезії «Зарізана голубка і водограй»:

а) Володимир Маяковський;

б) Борис Пастернак;

в) Р.М.Рільке;

г) Гійом Аполлінер.
 1. Який поетичний жанр створив Райнер Марія Рільке у «Нових поезіях»:

а) «вірші-репортажі»;

б) «вірші-каліграми»;

в) «вірші-речі»;

г) «вірші-новини»?
 1. У якій поетичній формі створено вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй»:

а) акровірша;

б) каліграми;

в) «вірша-речі»;

г) сонета?
 1. Рядок з вірша Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» «Минають дні а я ще є…» це:

а) метафора;

б) рефрен;

в) анафора;

г) риторичне запитання.
 1. Який з поданих віршів Г.Аполлінера написаний у формі каліграми:

а) «Лорелея»;

б) «Зарізана голубка і водограй»;

в) «Міст Мірабо»;

г) «Молочна путь, сяйлива сестро»?
 1. Що символізує червоний колір у фіналі вірша Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»: «Олеандри всі в крові і сонце ранене в траві на багрянистім горизонті»:

а) схильність поета до розгляду екологічних проблем;

б) співчуття поета до жертв кривавої війни;

в) захоплення поета імпресіоністичним живописом ;

г) поетизацію краси природи шляхом оспівування заходу сонця ?
 1. Хто з поетів 20 ст. є автором вірша, що починається словами: «Ось дерево звелось. О виростання! О спів Орфея! Співу повен слух. І змовкло все, та плине крізь мовчання новий початок, знак новий і рух»:

а) Рільке;

б) Ахматова;

в) Блок;

г) Пастернак?
 1. Укажіть збірку Аполлінера, яка вразила сучасників незвичайною бароковою формою віршів:

а) «Бестіарій, або Почет Орфея»;

б) «Каліграми»;

в) «Алкоголі»;

г) «Вбитий поет».
 1. Дружба з яким видатним художником ХХ ст. вплинула на розвиток Аполлінера як митця:

а) Сальвадором Далі;

б) Пабло Пікассо;

в) Клодом Моне;

г) О. Роденом?
 1. У якому місті народився Г.Аполлінер:

а) у Парижі;

б) у Новогрудці;

в) у Римі;

г) у Санкт-Петербурзі?
 1. Європейський поет, у творчості якого синтезувалися риси новітніх течій в поезії:

а) Р.М.Рільке;

б) Аполлінер;

в) Ф.Г.Лорка;

г) П.Елюар.
 1. Європейський поет, який прагнув наблизити поезію до візуальних видів мистецтва:

а) Аполлінер;

б) Р.М.Рільке;

в) Ф.Г.Лорка;

г) П.Елюар.
 1. Який твір давньої української літератури Рільке переклав німецькою мовою:

а) «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона;

б) «Слово о полку Ігоревім»;

в) «Повчання Володимира Мономаха»;

г) «Повість минулих літ».
 1. Прізвище поета, яке є псевдонімом:

а) Аполлінер;

б) Рільке;

в) Лорка;

г) Еліот.
 1. Для поезії Р.Рільке є характерним:

а) оптимістичний пафос;

б) експериментаторство;

в) звернення до традицій античності;

г)відсутність знаків пунктуації.
 1. Для поезії Ф.Г.Лорки є характерним:

а) настанова на розважливість;

б) культ Вічної жіночності;

в) традиції іспанського бароко;

г)трагічне сприйняття світу.
 1. Твір, який випадає з логічного ряду:

а) «Балада про чорну тугу»;

б) «Газела про темну смерть»;

в) «Касида про сон під зорями»;

г) «Зарізана голубка й водограй».
 1. Роль авангардизму полягає у:

а) розкритті кризових явищ,запереченні традицій,пошуку нової естетики;

б)відродженні традицій минулого й перенесенні на новий грунт;

в) забезпеченні взаємодії між різними видами мистецтва й філософськими напрямами;

г) способі наслідування природи та осмислення її вічних законів.
 1. Виберіть неправильне твердження. Модерністська течія – це:

а) символізм;

б) сюрреалізм;

в) неокласицизм;

г)імпресіонізм.
 1. Укажіть течію у мистецтві, яка виникла на початку ХХ століття в межах авангардизму:

а) реалізм;

б) романтизм;

в) футуризм;

г) класицизм.
 1. Концепція кохання у ліриці молодої Ахматової спиралась на уявлення про любов:

а) як земне почуття;

б) як на таємничу містичну силу;

в) як гармонійну духовну єдність закоханих;

г) як нещасне почуття.
 1. Найвищою цінністю поезії імажиністи проголосили:

а) образ;

б) символ;

в) слово;

г) знак. 1. Для поетики А.Ахматової характерні:

а) насиченість сюжету образами - символами;

б) емоційна стриманість;

в) акцентування психологічної деталі;

г) використання буденної мови.
 1. На мистецький розвиток А.Ахматової вплинули:

а) мати;

б) батько;

в) бабуся;

г) перший чоловік.
 1. Збірки «Вечір», «Біла зграя», «Аnnа Domini» належать перу…

а) Олександра Блока;

б) Бориса Пастернака;

в) Анни Ахматової;

г) Марини Цвєтаєвої.
 1. У творчості якого поета виведений образ Прекрасної Дами:

а) Олександра Блока;

б) Бориса Пастернака;

в) Миколи Гумільова;

г) Володимира Маяковського?
 1. Знаменитий вірш Бориса Пастернака «Зимова ніч» входить до збірки або циклу…

а) «Сестра моя – життя;

б) «Вірші Юрія Живаго»;

в) «На ранніх потягах»;

г) «Теми і варіації».
 1. Кому з російських поетів Анна Ахматова присвятила вірш «У гостину до

поета»:

а) Борису Пастернаку;

б) Володимиру Маяковському;

в) Сергію Єсеніну;

г) Олександру Блоку?


 1. «Срібна доба» російської літератури об’єднала:

а) поетів;

б) драматургів;

в) літературознавців;

г) журналістів.
 1. О. Блок є найвидатнішим поетом російського:

а) акмеїзму;

б) символізму;

в) естетизму;

г) футуризму.
 1. Вкажіть межі «срібної доби» російської літератури:

а) 1880 – 1920 рр.;

б) 1920 – 1940 рр.;

в) 1910 – 1950 рр.;

г) 1930 – 1960 рр.
 1. Творчість французьких поетів П. Верлена, А. Рембо вплинула на розвиток російського:

а) акмеїзму;

б) символізму;

в) футуризму;

г) імажинізму.
 1. «Цехом поетів» називали:

а) журнал символістів;

б) об’єднання акмеїстів;

в) гурток футуристів;

г) поетів-початківців.
 1. У творчості А. Ахматової виявилися естетичні засади:

а) акмеїзму;

б) символізму;

в) футуризму;

г) естетизму.
 1. Містичність характерна для лірики:

а) акмеїстів;

б) імажиністів;

в) символістів;

г) футуристів.
 1. Відома поема якого з поетів стала реквіємом жертвам сталінського режиму:

а) Бориса Пастернака;

б) Володимира Маяковського;

в) Олександра Блока;

г)Анни Ахматової?
 1. Який літературний напрям поклав початок «срібному віку» російської поезії:

а) символізм;

б) акмеїзм;

в) футуризм;

г) дадаїзм?
 1. Російський поет – теоретик акмеїзму:

а) Г.Іванов;

б) М.Гумільов;

в) В.Маяковський;

г) О.Мандельштам.
 1. Збірка поезій О.Блока «Вірші про Прекрасну Даму» присвячена:

а) З.Гіппіус;

б) Н.Волоховій;

в) К.Садовській;

г) Л.Менделєєвій.
 1. Тема історичних потрясінь є провідною в поезії О.Блока:

а) «Останній день»;

б) «Незнайома»;

в) «Фабрика»;

г) «Скіфи».
 1. Художня деталь, яка виявляє бездуховність буденного життя у вірші О.Блока «Незнайома»:

а) «берег зачарований»;

б) «духами дишучи»;

в) «крендель в булочній»;

г) персні гарної руки».

 1. Вірш О.Блока «Весно, весно, без меж і без краю…» є:

а) любовно-ненависне;

б) любовно-вороже;

в) оптимістичне;

г) песимістичне.
 1. Духовно-творче кредо Б.Пастернак висловив у збірці поезій:

а) «Над бар’єрами»;

б) «Сестра моя – життя»;

в) «Друге народження»;

г) «Близнюк у хмарах».
 1. У пошуках життєвої істини Б.Пастернак обрав:

а) філософію;

б) живопис;

в) музику;

г) поезію.
 1. Чіткість, ясність, особлива « прозорість» образів характерна для:

а) неоромантиків;

б) символістів;

в) акмеїстів;

г) футуристів.
 1. Лейтмотивні образи в поезії Б.Пастернака:

а) заметіль;

б) злива;

в) тінь;

г) свіча.
 1. На думку Галілея (за драмою Б.Брехта «Життя Галілея») головна мета науки полягає у:

а) полегшенні життя народу;

б) можливості бути незалежним від життя народу;

в) здатності приносити задоволення творцю;

г) служінні майбутньому.
 1. Б.Брехт створив:

а) «драматичний театр»;

б) «епічний театр»;

в) «сатиричний театр»;

г) «пародійний театр».
 1. Провідними темами брехтівського театру були:

а) «камерні» теми приватного життя;

б) гострі питання сучасного життя;

в) проблеми моралі;

г) тема кохання.
 1. Б.Брехт розрізняв два види театру:

а) «арістотелівський» і «неарістотелівський» (епічний);

б) «арістотелівський» і «шекспірівський»;

в) «символічний» і «несимволічний»;

г) старий і новий.
 1. В основі драми Б.Брехта лежить:

а) дія;

б) розповідь;

в) сповідь;

г) спогади.
 1. Лейтмотивом драми Б.Брехта «Життя Галілея» є:

а) трагедія суспільства певної доби;

б) трагедія людства;

в) трагедія особистості;

г) трагедія народу.
 1. Драма Б.Брехта – це попередження:

а) окремому поколінню;

б) окремій людині;

в) людству;

г) владі.
 1. Виберіть неправильне твердження. Головною проблемою драми Б.Брехта «Життя Галілея» є:

а) відповідальність перед самим собою;

б) відповідальність перед людством;

в) геній та свобода;

г) геній та кохання.
 1. Виберіть неправильне твердження. Галілею у п’єсі Б.Брехта притаманна риса:

а) геніальність;

б) відповідальність;

в) зрадництво;

г) боягузтво.
 1. Роман А.Камю «Чума» має виразні ознаки:

а) роману-притчі;

б) роману-епопеї;

в) роману-сповіді;

г) роману-присвяти.
 1. Слова «(Бог) в нас самих, або ніде» у п’єсі Б.Брехта «Життя Галілея» належать:

а) Куратору;

б) Ченцю;

в) Галілею;

г) Андреа.
 1. Творчість А.Камю була дотична до:

а) ідей екзистенціалізму;

б) естетики експресіонізму;

в) літератури соцреалізму;

г) літератури реалізму.
 1. Герої роману Камю «Чума» переконалися в тому, що в несподіваній (межовій) ситуації потрібно:

а) залишатися індивідуалістом;

б) чесно робити свою справу;

в) вчитися бути колективістом;

г) розуміти сенс свого життя.
 1. Де народився Альбер Камю:

а) у Мондові (Алжир);

б) у Парижі;

в) в Орані (Алжир);

г) у Празі?
 1. Твір А.Камю про відчуження, беззмістовність людського існування:

а) «Шлюб»;

б) «Чума»;

в) «Падіння»;

г) «Сторонній».
 1. Темі універсального зла присвячено твір А.Камю:

а) «Чума»;

б) «Калігула»;

в) «Сторонній»;

г) «Бунтівна людина».
 1. Міфічним героєм філософського есе А.Камю є:

а) Прометей;

б) Геракл;

в) Сізіф;

г) Антей.
 1. Місто, в якому відбуваються події роману «Чума» А.Камю:

а) Марсель;

б) Париж;

в) Ліон;

г) Оран. 1. Події в романі А.Камю «Чума» розгортаються упродовж:

а) півроку;

б) одного року;

в) двох років;

г) трьох місяців.
 1. «Світ без Бога», на думку А.Камю, – це…:

а) космічне зло;

б) царство абсурду;

в) демократія;

г) свобода.
 1. Визначте неправильне твердження. Чума в романі А.Камю символізує:

а) смерть;

б) фашизм;

в) очищення;

г) всесвітнє зло.
 1. Персонаж роману А.Камю «Чума», який втілює авторську думку:

а) Ріє;

б) Гран;


в) Панлю;

г) Рамбер.
 1. Персонаж роману А.Камю «Чума», який втратив надію у пошуках святості і зазнав поразки від чуми:

а) Гран;

б) Панлю;

в) Тарру;

г) Коттар.
 1. Доктор Ріє задумав написати історію про чуму, «щоб сказати, чого навчає тебе лиха година»:

а) після смерті дружини;

б) після смерті Жана Тарру;

в) після промови отця Панлю;

г) коли оранці святкували перемогу над чумою.
 1. Риса, спільна для творчості Б.Брехта, А.Камю, Е.Хемінгуея:

а) філософічність;

б) абсурдність;

в) гротескність;

г) фрагментарність.
 1. «Старий і море» Е Хемінгуея – це повість:

а) філософська;

б) історична;

в) фантастична;

г) сімейно-побутова.
 1. Символічне значення назви повісті Е.Хемінгуея «Старий і море»:

а) єдність людини і природи;

б) контраст між людиною і природою;

в) залежність людини від природи;

г) залежність природи від людини.
 1. Слова «Людину можна знищити, але її не можна перемогти» належать герою:

а) Б.Брехта;

б) А.Камю;

в) Е.Хемінгуея;

г) Дж.Джойса.
 1. Авторська позиція в повісті Е.Хемінгуея «Старий і море» втілена в образі:

а) Маноліна;

б) Сантьяго;

в) моря;

г) риби. 1. Сантьяго з повісті Е.Хемінгуея «Старий і море» піймав:

а) акулу;

б) марліна;

в) сардину;

г) тунця.


Каталог: uploads -> images -> articles -> alter olimp -> philolog -> svitova -> 2013-2014
articles -> Життя на фронті і в тилу. Ставлення населення до війни
articles -> Вінницької міської ради
svitova -> 10 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2012 – 2013 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
2013-2014 -> 10 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
svitova -> 7 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2012 – 2013 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
2013-2014 -> 9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
svitova -> 11 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2012 – 2013 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка