2002 р. Пагуба Л. А. Оксигеновмісні сполуки // Хімія. – 2002. – №4(4). – С. 12-13. Юзбашева Г. С. Підготовка вчителів до навчальної комплексної екскурсії // Хімія. – 2002. – №5(5). – С. 1 2003 рСкачати 111,81 Kb.
Дата конвертації08.03.2019
Розмір111,81 Kb.
Хімія
2002 р.


 1. Пагуба Л.А. Оксигеновмісні сполуки // Хімія. – 2002. – №4(4). – С.12-13.

 2. Юзбашева Г.С. Підготовка вчителів до навчальної комплексної екскурсії // Хімія. – 2002. – №5(5). – С.1-2.


2003 р. 1. Андріяш А.І. Залікова форма оцінювання навчальних досягнень учнів // Хімія. – 2003. – №35(47). – С.19-23.

 2. Глазунов М.М., Глазунова І.В. Зміст уроків корекції з хімії у 8 кл. // Хімія. – 2003. – №33(45). – С.2-3.

 3. Глазунов М.М., Глазунова І.В. Індивідуальне навчання з хімії: теоретична розробка експрес курсу хімії у 8 кл. // Хімія. – 2003. – №32(44). – С.2-3.

 4. Ласкава Г.П., Денисенко Г.П. Формування в учнів вмінь та навичок розв’язування прикладних задач // Хімія. – 2003. – №16(28). – С.14-17.

 5. Мудра М.М. Мінеральні добрива. Кругообіг нітрогену // Хімія. – 2003. – №3(15). – С.10-15.

 6. Рутіс Л.М. Активізація процесу навчання на уроках хімії // Хімія. – 2003. – №36(48). – С. 6-8.

 7. Сараєва В.М. Урок-суд з теми «Химия и общество» // Хімія. – 2003. – №15(27). – С.3-6.

 8. Щербакова В.М. Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності // Хімія. – 2003. – №35(47). – С.7-9.

 9. Юзбашева Г.С. Екскурсія до міського водопроводу // Хімія. – 2003. – №8(20). – С.2-5.

 10. Юзбашева Г.С. Навчальні комплексні екскурсії з хімії // Хімія: Кн. д. – 2003. – №4. – С.10-18.

 11. Юзбашева Г.С. Початкові хімічні поняття. Дидактичні матеріали до теми // Хімія: Кн. д. – 2003. – №8. – С.6-15.2004 р.


 1. Андріяш А.І. Екологічне виховання учнів у процесі проведення хімічного експерименту // Хімія. – 2004. – №14(62). – С.9-11.

 2. Андріяш А.І. Інструкції з охорони праці до практичних робіт з хімії // Хімія. – 2004. – №25(73). – С.7-13.

 3. Андріяш А.І. Міжпредметні зв’язки під час вивчення хімії // Хімія. – 2004. – №35(83). – С.2-4.

 4. Гавенко Л.А. Прості речовини. Оксисен. Кисень // Хімія. – 2004. – №3(51). – С. 15.

 5. Гавенко Л.О. Амінокислоти // Хімія. – 2004. – №8(56). – С.4-6.

 6. Окул М.В. Проблеми охорони та раціонального використання природних ресурсів своєї області. Інтегрований урок з курсів географії, біології та хімії у 8 кл. // Хімія. – 2004. – №4(52). – С. 15-17.

 7. Омельчук Н.М. Білки. Біологічна роль білків. Значення їх у життєдіяльності організмів // Хімія. – 2004. – №6(54). – С. 14.

 8. Пагуба Л.А. Хімічні властивості речовин-металів // Хімія. – 2004. – №13(61). – С.16-19.


2005 р. 1. Андріяш А.І. Реакція йонного обміну в організмі людини. Вища нервова діяльність // Хімія. – 2005. – №12(96). – С.15-19.

 2. Бетехтіна Т.В. Інструктивна карта з розв’язання задач // Хімія. – 2005. – №11(95). – С. 5-6.

 3. Галицька Н.Є. Алгоритми розв’язування задач і вправ у курсі хімії у 8 кл (методичний банк) // Хімія. – 2005. – №9(93). – С.13-15.

 4. Глазунов М.М. Задачі з біохімії // Хімія. – 2005. – №11(95). – С.2-4.

 5. Глазунов М.М., Глазунова І.В. Наповнення змісту практичних робіт з хімії у 8 кл. // Хімія. – 2005. – №12(96). – С.2-3.

 6. Гуменна Н.А. Практичні роботи у профільних класах старшої школи // Хімія. – 2005. – №10(94). – С. 4-9.

 7. Загуменна Н.А. Орієнтований урок з використанням інтерактивних методів навчання хімії для учнів загальноосвітніх шкіл // Хімія. – 2005. – №6(90). – С. 16-17.

 8. Пагуба Л.А. Хімічні властивості простих речовин-металів // Хімія: Кн. д. – 2005. – №5(29). – С.111-121.

 9. Ратушна А.К. Вуглеводи. Глюкоза. Склад, будова. Фізичні властивості // Хімія. – 2005. – №5(89). – С. 19-21.

 10. Святинюк А.О. Твердість води. Силікатна кислота та силікати // Хімія. – 2005. – №22(106). – С.18-19.

 11. Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії // Хімія: Кн. д. – 2005. – №8(32). – С.22-31.

 12. Стебліна А.Н. Програми факультативного курсу з хімії, 10-11 кл. // Хімія. – 2005. – №8(92). – С.13-15.

 13. Томашевська Т.А. Урок-прес-конференція з хімії, 11 кл // Хімія. – 2005. – №24(108). – С.11-12.

 14. Цуркан Т.П. Активізація пізнавальної діяльності та творчих здібностей учнів на уроках хімії // Хімія. – 2005. – №10(94). – С. 2-3.2006 р.


 1. Андріяш А.І. Залікова форма оцінювання досягнень учнів // Хімія: Кн. д. – 2006. – №9(45). – С.3-15.

 2. Андріяш А.І. Практична хімія. Програма факультативного курсу хімії, 10-11 кл. // Хімія. – 2006. – №24(132). – С.5-10.

 3. Андріяш А.І., Інгуряну О.М. Реакція йонного обміну в організмі людини. Вища нервова діяльність // Хімія. – 2006. – №12(96). – С.148-159.

 4. Гавенко Л.О. Хімічний зв’язок і будова речовини // Хімія. – 2006. – №21(129). – С.15-21.

 5. Гавенко Л.О., Зубко Н.І. Амінокислоти. Реакція йонного обміну в організмі людини. Вища нервова діяльність // Хімія: Кн. д. – 2006. – №2(38). – С.197-202.

 6. Глазунов М.М. Тестові завдання з хімії у 10-11 кл. // Хімія: Кн. д. – 2006. – №9(45). – С.115-133.

 7. Глазунов М.М., Глазунова І.В. Наповнення змісту практичних робіт з хімії у 8 кл. // Хімія: Кн. д. – 2006. – №11(95). – С.162.

 8. Глазунов М.М., Глазунова І.В. Наповнення змісту практичних робіт з хімії у 8 кл // Хімія: Кн..д. – №10(34), 2005.

 9. Гуменна Н.А. Практичні роботи у профільних класах

 10. Матюха В.М. Развитие познавательной активности учащихся на уроках химии // Хімія: Кн. д. – 2006. – №11(35). – С.170.

 11. Синіцький Ю.В. Одержання кисню і вивчення його властивостей // Хімія. – 2006. – №11(119). – С.13.

 12. Товкач Г.А. Сполуки. Сульфуру та їх властивості // Хімія. – 2006. – №1(109). – С.8-11.

 13. Токарева О.О. Метод проектів та використання комп’ютерних технологій під час вивчення хімії // Хімія. – 2006. – №5(113). – С.16-19.

 14. Томашевська Т.А. Урок-прес-конференція з хімії, 11 кл. // Хімія: Кн. д. – 2006. – №24(108). – С.33-36.

 15. Яворська В.С. Урок-прес-конференція «Електроліз. Закони електролізу. Застосування електролізу». Інтегрований урок з фізики й хімії // Хімія. – 2006. – №1(109). – С.4-8.

 16. Яворська В.С. Урок-прес-конференція «Електроліз. Закони електролізу. Застосування електролізу» // Хімія: Кн. д. – 2006. – №6(42). – С.65-74.


2007 р.


 1. Андріяш А.І. Викладання хімії в профільних класах // Хімія: Кн. д. – 2007. – №2(50). – С. 31-40.

 2. Андріяш А.І. Програма для факультативного курсу з хімії «Розв’язування розрахункових задач» // Хімія. – 2007. – № 2(134).– С.27-33.

 3. Воловік Л.В., Тріщанович О.О. Географічні координати, 6 клас. Подорож шляхами літературних героїв // Хімія: Кн. д. – 2007. – №4(40). – С.135-139.

 4. Глазунов М.М. Послідовність вивчення понять про основні класи сполук у курсі хімії // Хімія. – 2007. – № 19(151). – С.8-12.

 5. Никитенкова О.І. Використання значень назв хімічних елементів у процесі навчання // Хімія. – 2007. – №21(153). – С.37-38.

 6. Онопрієнко І.П. Ділова гра як ресурс активного навчання // Хімія. – 2007. – №2(134). – С.14-18.

 7. Онопрієнко І.П. Ділова гра як ресурс активного навчання // Хімія. – 2007. – №7(55). – С.90-100.

 8. Пагуба Л.А. Таємниця білка – таємниця життя // Хімія. – 2007. – №24(156). – С.30-32.

 9. Пагуба Л.А. Хімічне поле чудес // Хімія. – 2007. – №23(155). – С.43-46.

 10. Сініцький Ю.В. Бінарний урок фізики на хімії // Хімія. – 2007. – №24(156). – С.24-25.

 11. Тараненко Т.М. Класифікація хімічних реакцій та закономірності їх перебігу // Хімія. – 2007. – №24(156). – С.26-28.

 12. Тараненко Т.М. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук та їх генетичний зв’язок // Хімія. – 2007. – №18(150). – С.32-33.

 13. Токарєва О.О. Метод проектів та використання комп’ютерних технологій під час вивчення хімії // Хімія. – 2007. – №7(55). – С.7-11.


2008 р.


 1. Андріяш А.І. Завдання для контролю знань учнів у 8 класі (12-річна школа ) // Хімія. – 2008. – №19(175). – С.24-38.

 2. Гришкова Л.І. Алкоголь губить красу і скорочує молодість // Хімія. – 2008. – № 8(164). – С.34-37.

 3. Ласкава Г.П. Розв’язування задач з хімії шляхом складання алгебраїчних рівнянь // Хімія. – 2008. – №5(161). – С. 13-17.

 4. Лисенко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом удосконалення методики розв’язання задач // Хімія. – 2008. – №4(160). – С.13-17.

 5. Лисенко Н.В. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом удосконалення методики розв’язання задач // Хімія. – 2008. – № 5(161). – С.2-8.

 6. Олійник Т.А. «Творчі здібності» металів // Хімія. – 2008. – № 8(164). – С.24-26.

 7. Онопрієнко І.П. Бінарний урок – хімія + біологія. 7 клас // Хімія. – 2008. – № 7(163). – С.21-26.

 8. Онопрієнко І.П. КВК «Знавці хімії 9 клас» // Хімія. – 2008. – №10(166). – С.33-35.

 9. Онопрієнко І.П. Окисно-відновні реакції, поняття про метод електричного балансу.9 клас // Хімія. – 2008. – №13-14(169-170). – С.18-22.

 10. Онопрієнко І.П. Тематичні атестації для 7 класу // Хімія. – 2008. – № 9(165). – С.31-37.

 11. Онопрієнко І.П. Фізичні та хімічні явища. Хімічна реакція. Ознаки хімічних реакцій, умови їх виникнення та протікання // Хімія. – 2008. – №22(178). – С.33-36.

 12. Пагуба Л.А. Карбонатна кислота та її солі // Хімія. – 2008. – №1(157). – С.7-11.

 13. Тимченко Л.А. Глюкоза. Хімічні властивості глюкози. 11 кл. // Хімія. – 2008. – №18(174). – С.19-21.


2009р.
78. Тараненко Т.М. Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса. Розв’язування розрахункових задач. Урок – подорож. 8 клас.- // Хімія. – №2(182).01.2009. –С.18-22.
79. Брутковська Т.М. Хімічний КВК – 2008.- // Хімія. – №2(182).01.2009. – С.33-37.
80. Піскунова В.В. Глобалізація освітнього простору. // Хімія. – №3(183).02.2009. –С.2-5.
81. Пагуба Л.А. Карбон і Силіцій. 10 клас.- // Хімія. – №3(183).02.2009. –С.15-18.
82. Гавенко Л.О. Інтегрований урок з теми „Хімічні та математичні формули. Відносна молекулярна маса речовини.” -// Хімія. – №4(184).02.2009. –С.23-25.
83. Олійник Г.А. Іванова О.Я. Сучасні підходи до оздоровлення. Інтегрований виховний захід з хімії та біології. - // Хімія. – №4(184).02.2009. –С.33-38.
84. Кикоть О.А. Подорож до замку Металів. 9 клас. - // Хімія. – №6(186).03.2009. –С.27-29.
85. Логунова В.Ф. Навчальна екскурсія до лабораторії ВАТ „Новотроїцький маслозавод”. - // Хімія. – №9(189).05.2009. –С.14-16.
86. Сіркіч О.Ф. Розробка серії групових семінарських занять з теми „Оксиген і Сульфур”. -//Хімія. – №10(190).05.2009. –С.6-9.
87. Новицька Т.І. Отруйність спиртів: за чи проти? -//Хімія. – №11-12(191-192).06.2009. –С.17-19.
88. Трощієва Л.Є Розв’язання розрахункових задач з використання поняттям „олеум”. - // Хімія. – №19 (199).10.2009.

89. Лисенко Н.В., Булега Л.В. Білки – основа життя. - // Хімія. – №19(199).10.2009. –


90. Владімірова В.А. Тимченко Л.А. Оксиген – хімічний елемент і кисень проста речовина - // Хімія. – №23(203).12.2009.
2010р.
91. Куліш Л.І. Залік як один з найефективніших інноваційних методів контролю . - // Хімія. – №2(206).01.2010. –С.14-16.
92. Лотоцька О.В. Батьківські збори та заняття - тренінг «Стилі родинного виховання» . - // Хімія. – №1(13).01.2010. – С.13-17.
93. Добрянська Т.І. Ковалентний зв'язок, його види . - // Хімія. – №3(207).02.2010. –С.7-8.
94. Сікоза А.Є. «Квіти України» Урок народознавства в 4 класі .- // Хімія. – №8.03.2010. – С.12-14.
95. Онопрієнко І.П. Гра «Вустами дитини» -// Хімія. – №10(214).05.2010. –С.32-34.
96. Онопрієнко І.П. Міжпредметні зв’язки в курсі хімії . - // Хімія. – №11-12 (215-216).06.2010. –С.5-10.
97. Куліш Л.І. Групова форма навчальної діяльності . - // Хімія. – №22 (226).11.2010. –С.4-6.
98. Онопрієнко І.П. Фізичні та хімічні властивості кислот, дія на індикаторі, взаємодія з металами та основними оксидами. - // Хімія. – №22 (226).11.2010. –С.18-26.
99. Онопрієнко І.П. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів .9кл . - // Хімія. – №23-24 (227-228).11.2010. –С.40-49.
100. Сігідова Т.А.Подорож країною речовин. - // Хімія. – №23-24 (227-

228).11.2010. –С.58-60.
2011р.

101. Онопрієнко І.П. Сучасні освітні технології, орієнтовані на розвиток особистості учня. - // Хімія. - №1 (229). 01.2011р. – С.3-7.


102. Ласкава Г.П. Творчий підхід підхід до розв’язування задач. - // Хімія. - №1 (229). 01.2011р. – С. 8-9.
103. Онопрієнко І.П. Природа й типи хімічного зв’язку 8 кл. - // Хімія. - №5 (233). 03.2011р. – С. 15-18.
104. Серган В.Г. Підвищення професійної компетентності педагогів. - // Хімія. - №8 (236). 04.2011р. – С. 19-20.
105. Москаленко Н.О. Гра „Щасливий випадок”. - // Хімія. - №23-24 (251-252). 12.2011р. – С. 53-56.
2012р.
106. Ступка М.А. ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ. // Хімія. - №18(270) 09.2012р. – С. 2-5
107. Москаленко Н.О. ОСНОВИ, ЇХ СКЛАД І НАЗВИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВ. 8 КЛАС. // Хімія. - №18(270) 09.2012р. – С. 13-15
108. Кабаровська Н.М. КРИСТАЛІЧНІ ҐРАТКИ. 8 КЛАС. // Хімія. - №23-24(275-276) 12.2012р. – С. 33-36
2013р.
109. Пагуба Л.А. ЕЛЕКТРОЛІЗ. 10 КЛАС. Профільний рівень. // Хімія. - №6(282) 03.2013р. – С. 13-16
110. Куліш Л.І. СПИРТИ Й ФЕНОЛИ. 11 КЛАС. Профільний рівень. // Хімія. - №5(281) 03.2013р. – С. 11-16
Куліш Л.І. СПИРТИ Й ФЕНОЛИ. Розробка уроків з теми. Профільний рівень. // Хімія. - №6(282) 03.2013р.
111. Куліш Л.І. СПИРТИ Й ФЕНОЛИ. Розробка уроків з теми. Профільний рівень. // Хімія. - №7(283) 04.2013р. – С. 13-19
112. Пагуба Л.А., Химняк Т.П. ЕЛЕКТРОЛІЗ. 10 КЛАС. Профільний рівень. // Хімія. - №7(283) 04.2013р. – С. 20-23
113. Александровська Г.Л., Токарева О.О. Оксиди й фарби. Інтегрований урок з хімії та образотворчого мистецтва. 8 клас. // Хімія. - №11-12(287-288) 06.2013р. – С. 30-35
114. Стасюк О.М. Кращий знавець періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. 8 клас. // Хімія. - №13-14(289-290) 07.2013р. – С. 31-35
115. Лисенко Н.В. Багатоманітність речовин. 7 клас. // Хімія. - №21(297) 11.2013р. – С. 11-12
116. Дудченко С.О. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії методами інноваційних технологій. // Хімія. - №23-24(299-300) 12.2013р. - С. 2-6
2014р.
117. Ступка М.Л. Узагальнення знань з теми «Кисень». 7 клас. // Хімія. - №3-4(303-304) 02.2014р. – С. 39-42
118. Андрієць Л.І. Періодичний закон і система елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома. 8 клас. // Хімія. - №3-4(303-304) 02.2014р. – С. 51-55
119. Лисенко Н.В. (Позакласна робота) Подорож століттями. 8 кл. // Хімія. - №2(2) 02.2014р. – С. 28-31
120. Базик В.В. Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Поняття про оксиди. 7 клас. // Хімія. - №9-10(309-310) 05.2014р. – С. 59-62
121. Пагуба Л.А. Реакції йонного обміну між розчинами електролітів. 9 клас. // Хімія. - №19-20(319-320) 10.2014р. – С. 37-40
122. Олійник Т.А. Диференційоване навчання хімії в загальноосвітній школі сільської місцевості. // Хімія. - №15-16(315-316) 08.2014р. – С. 22-28
123. Паренюк О.І. Хімія й екологія. Способи розв’язування екологічних проблем. 11 клас. // Хімія. - №23-24(323-324) 12.2014р. – С. 25-34
124. Паренюк О.І. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння. 9 клас. // Хімія. - №23-24(323-324) 12.2014р. – С. 49-52
2015р.
125. Іванів О.Я. Використання спиртів. Дія спиртів на організм людини. 9 клас. // Хімія. - №3-4(327-328) 02.2015р. – С. 34-39
126. Симоненко С.Г., Сапронова Н.П., Горобець Л.І. Рівняння і Омар Хайям. 7 клас. Інтегрований урок з хімії та світової літератури. // Хімія. - №3-4(327-328) 02.2015р. – С. 52-53
127. Трощієва Л.Є. Біогаз — альтернативне джерело енергії. // Хімія. - №5-6(329-330) 03.2015р. – С. 59-60
128. Кабаровська Н.М. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. 10 клас. Академічний рівень. // Хімія. - №9-10(333-334) 05.2015р. – С. 45-47
129. Логунова В.Ф. Теорія електролітичної дисоціації. 9 клас. // Хімія. - №17-18(341-342) 09.2015р. – С. 53-55
2016р.
130. Трощієва Л.Є. Вивчення хімії з допомогою опорних схем і таблиць. // Хімія. - №3-4(351-352) 02.2016р. – С. 32-39
131. Москаленко Н.О. Оксиди. 8 клас. // Хімія. - №9-10(357-358) 05.2016р. – С. 20-22
132. Кудряшова О.О. Мінеральні добрива. 10 клас. // Хімія. - №9-10(357-358) 05.2016р. – С. 57-62
133.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка