2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011


К109. Нетребський, О.А. Концепція безперервного навчання з питань охорони праці / О.А. Нетребський, О.О. Фесенко.-Ч.1.-С.64. К110Сторінка10/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.81 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

К109. Нетребський, О.А. Концепція безперервного навчання з питань охорони праці / О.А. Нетребський, О.О. Фесенко.-Ч.1.-С.64.

К110. Нетребський, О.А. Лабораторні чи практичні заняття з дисципліни «Основи охорони праці»? / О.А. Нетребський, О.О. Фесенко.-Ч.1.-С.65.

К111. Нужин, Є.В. Про виконання кваліфікаційної роботи магістрів на кафедрі ТОХВ / Є.В. Нужин.-Ч.2.-С.12.

К112. Овсянникова, Л.К. Роль та методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Зернознавство» у КМСОНП / Л.К. Овсянникова, А.К. Кац.-Ч.2.-С.16.

К113. Ощепков, О.П. Особливості викладання курсу «Статистика» для студентів спеціальності 6.050601 «Менеджмент організацій» / О.П. Ощепков.-Ч.2.-С.68.

К114. Павленкова, П.П. Якість практичної підготовки студентів та напрями дипломного проектування у професійному спрямуванні «Технологія харчування» / П.П. Павленкова.-Ч.2.-С.31.

К115. Парфиненко, Л.І. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземних мов у технічному ВНЗ / Л.І. Парфиненко.-Ч.1.-С.117.

К116. Пахтусова, В.Ф. Проведення науково-дослідної роботи студентами / В.Ф. Пахтусова.-Ч.2.-С.72.

К117. Пекарєв, Е.Л. Про досвід застосування системи MathCAD на кафедрі вищої математики / Е.Л. Пекарєв, Н.П. Руденко.-Ч.1.-С.80.

К118. Перетяка, С.М. Комплекс лабораторних робіт з курсу «Енергетичний менеджмент» / С.М. Перетяка, О.В. Зиков, В.П. Мординський.-Ч.1.-С.54.

К119. Перспективи наскрізного дипломного проектування студентів, які навчаються за ОКР «Бакалавр» / Н.А. Дідух, Є.О. Ізбаш, Т.А. Лисогор, Л.О. Величко.-Ч.2.-С.40.

К120. Петров, В.М. САПР у курсовому та дипломному проектуванні / В.М. Петров, Л.С. Солдатенко.-Ч.2.-С.7.

К121. Поварова, Н.М. Від цілеспрямованого абітурієнта до успішного харчовика / Н.М. Поварова, О.М. Савінок.-Ч.2.-С.46.

К122. Подгорна, І.Є. Удосконалення викладання облікових дисциплін у сучасних умовах / І.Є. Подгорна.-Ч.2.-С.70.

К123. Польова, С.Є. Методика вивчення скіфського суспільства на семінарах з історії України / С.Є. Польова, О.М. Філіпенко.-Ч.1.-С.99.

К124. Попов, Л.П. Деякі аспекти організації виконання курсової роботи з техніко-економічного обґрунтування інновацій / Л.П. Попов.-Ч.2.-С.80.

К125. Попов, Л.П. Методика оцінки економічної ефективності при виконанні кваліфікаційних робіт магістрів-технологів / Л.П. Попов.-Ч.2.-С.81.

К126. Про досвід організації та проведення конкурсу «Історія моєї академії» / Г.В. Ангелов, О.М. Кананихіна, І.В. Мельник, А.О. Соловей.-Ч.1.-С.93.

К127. Птащук, А.І. Активізація навчання студентів – головне завдання підвищення якості підготовки фахівців / А.І. Птащук, О.С. Єлісєєв.-Ч.2.-С.5.

К128. Пшенишнюк, Г.Ф. Міні-пекарні в курсовому та дипломному проектуванні / Г.Ф. Пшенишнюк, С.М. Павловський.-Ч.2.-С.22.

К129. Резниченко, Н.М. Підвищення якості функціонування бібліотечного комплексу на основі впровадження інформаційної бібліотечної програми «UNILIB» / Н.М. Резниченко.-Ч.1.-С.31.

К130. Решта, С.П. Новітні загрози у безпеці харчування та їх викладання для товарознавців / С.П. Решта, О.І. Данилова.-Ч.1.-С.76.

К131. Рибалко, Т.С. Національний етикет як складник культури майбутнього фахівця / Т.С. Рибалко.-Ч.1.-С.97.

К132. Савенко, І.І. Вплив варіативної компоненти ОПП на якість підготовки менеджерів з логістики / І.І. Савенко.-Ч.2.-С.79.

К133. Савінок, О.М. Спільна проблема середньої та вищої школи / О.М. Савінок, Н.М. Поварова.-Ч.2.-С.45.

К134. Сагач, Л.М. Інноваційна трансформація навчального процесу / Л.М. Сагач.-Ч.1.-С.50.

К135. Самофатова, В.А. Вивчення дисципліни «Методика викладання економіки» як фактор розвитку професійного потенціалу майбутнього економіста / В.А. Самофатова.-Ч.2.-С.75.

К136. Сахарова, З.М. Самостійна робота студентів у системі навчального процесу / З.М. Сахарова.-Ч.1.-С.70.

К137. Седікова, І.О. Необхідність підготовки маркетологів для харчової і переробної галузей / І.О. Седікова.-Ч.2.-С.84.

К138. Сергєєва, О.Є. Інтеграційні процеси у вищій освіті з використанням інформаційної інфраструктури новітніх технологій / О.Є. Сергєєва.-Ч.1.-С.82.

К139. Сергєєва, О.Є. Комп’ютерний лабораторний практикум з фізики / О.Є. Сергєєва.-Ч.1.-С.83.

К140. Сергєєва, Т.П. Рівень адаптації серцево-судинної системи студентів першого курсу до навантаження / Т.П. Сергєєва.-Ч.1.-С.120.

К141. Скорнякова, О.В. Шляхи підвищення професійної підготовки студентів та інтенсифікації навчання / О.В. Скорнякова.-Ч.1.-С.28.

К142. Смірнова, С.О. Формування інтересу до професійної діяльності у початковий період навчання / С.О. Смірнова, Л.Я. Ковтун.-Ч.1.-С.46.

К143. Соколов, О.Д. Перший досвід проведення практичних занять з матеріалознавства / О.Д. Соколов.-Ч.1.-С.87.

К144. Солдатенко, Л.С. Деякі напрями підвищення якості курсового і дипломного проектування / Л.С. Солдатенко, В.М. Петров.-Ч.2.-С.6.

К145. Солецька, Г.Д. Роль стандартів в організації підвищення кваліфікації кадрів освіти / Г.Д. Солецька.-Ч.2.-С.47.

К146. Солоницька, І.В. Нове в підготовці інженерних кадрів / І.В. Солоницька, Г.В. Коркач, Д.М. Донськой.-Ч.2.-С.24.

К147. Соц, С.М. Про контроль знань з дисципліни «Технологія круп’яного виробництва» / С.М. Соц, Є.І. Шутенко.-Ч.2.-С.17.

К148. Станкевич, Г.М. Дипломний проект бакалаврів – новий рівень їх підготовки / Г.М. Станкевич, Л.Ф. Будюк, Т.В. Страхова.-Ч.2.-С.13.

К149. Станкевич, Г.М. Круглий стіл – ефективний спосіб вироблення викладачами ОНАХТ загальної концепції підвищення якості курсового проектування / Г.М. Станкевич, Л.Ф. Будюк, С.Ф. Горикін.-Ч.2.-С.14.

К150. Станкевич, Г.М. Підвищення якості дипломних проектів шляхом посилення міжпредметних зв’язків / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, Л.Ф. Будюк.-Ч.2.-С.15.

К151. Струк, Б.І. Методичні нотатки до фізичного здоров’я / Б.І. Струк, В.М. Копа.-Ч.1.-С.118.

К152. Субботіна, М.І. Методичні засоби для зміцнення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки студентів механічної спеціальності / М.І. Субботіна.-Ч.1.-С.49.

К153. Суліма, Ю.Ю. Використання навчальних стендів ALTERA DE1 при вивченні дисциплін електронно-обчислювальної техніки / Ю.Ю. Суліма.-Ч.1.-С.33.

К154. Тарасова, О.В. Проблема підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів / О.В. Тарасова.-Ч.2.-С.63.

К155. Тележенко, Л.М. Значення наукової творчості студентів у навчальному процесі / Л.М. Тележенко.-Ч.2.-С.26.

К156. Тележенко, Л.М. Організація дослідницького практикуму магістрів / Л.М. Тележенко.-Ч.2.-С.27.

К157. Тімінський, А.Г. Право і викладання обліково-економічних дисциплін / А.Г. Тімінський.-Ч.2.-С.73.

К158. Тітлов, О.С. Методичне підґрунтя практики тестування студентів на кафедрі теплохолодотехніки ОНАХТ / О.С. Тітлов, О.Б. Василів, С.Ф. Горикін.-Ч.1.-С.55.

К159. Тітлов, О.С. Розробка нового навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Теплоенергетика» / О.С. Тітлов, О.Б. Василів.-Ч.1.-С.56: рис.

К160. Ткачук, Т.І. Організаційне вдосконалення кредитно-модульної системи / Т.І. Ткачук, І.В. Дюкова.-Ч.1.-С.61.

К161. Тодорова, С.М. Застосування інноваційних освітянських технологій під час вивчення російської мови як іноземної / С.М. Тодорова.-Ч.1.-С.111.

К162. Трішин, Ф.А. Впровадження інформаційних технологій як шлях до зростання ефективності організації навчального процесу / Ф.А. Трішин, О.В. Нарушевич-Васильєва.-Ч.1.-С.19.

К163. Трішин, Ф.А. До питання підвищення кваліфікації викладачів в ОНАХТ / Ф.А. Трішин, Л.Ф. Будюк.-Ч.1.-С.13-14.

К164. Трішин, Ф.А. Напрямки удосконалення робочих програм дисциплін / Ф.А. Трішин, А.К. Кац.-Ч.1.-С.15.

К165. Тюхай, Д.С. Безперервний професійний розвиток інженерно-технічних кадрів / Д.С. Тюхай.-Ч.1.-С.57.

К166. Федосов, С.Н. З досвіду викладання фізики студентам із французькою мовою навчання / С.Н. Федосов.-Ч.1.-С.84.

К167. Федосов, С.Н. Навчальний план за фахом «Харчова наука і технологія» у закордонних університетах / С.Н. Федосов.-Ч.1.-С.85.

К168. Федосов, С.Н. Як викладають фізику для харчовиків в іноземних університетах / С.Н. Федосов.-Ч.1.-С.86.

К169. Федосова, К.С. Викладання курсу «Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі» / К.С. Федосова.-Ч.2.-С.32.

К170. Федосова, К.С. Підготовка бакалаврів за фахом «Громадське харчування» в Болгарії / К.С. Федосова.-Ч.2.-С.33: табл.

К171. Федосова, К.С. Як у Пловдивському університеті харчових технологій готують бакалаврів за фахом «Туризм» / К.С. Федосова.-Ч.2.-С.34.

К172. Філіпенко, О.М. Актуальність теорії української міфології Миколи Костомарова / О.М. Філіпенко, С.Є. Польова.-Ч.1.-С.98.

К173. Фортученко, Л.О. Екологічний кодекс студента / Л.О. Фортученко, Ю.О. Фортученко.-Ч.2.-С.49.

К174. Харківський, Д.Ф. Методичні умови організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / Д.Ф. Харківський, І.О. Дорошенко.-Ч.2.-С.56.

К175. Харківський, Д.Ф. Проблеми впровадження Болонського процесу / Д.Ф. Харківський, Т.І. Миронюк.-Ч.2.-С.57.

К176. Чаєнкова, О.К. Навчання усного діалогічного учбово-професійного мовлення на системі текстів у нефілологічному ВНЗ / О.К. Чаєнкова.-Ч.1.-С.113.

К177. Черемисіна, Г.О. Шляхи організації навчально-виховної роботи викладача-куратора на початковому етапі навчання / Г.О. Черемисіна.-Ч.1.-С.107.

К178. Черно, Н.К. Деякі особливості викладання хімії першокурсникам / Н.К. Черно, О.В. Севастьянова, Г.В. Крусір.-Ч.1.-С.74.

К179. Черно, Н.К. Харчова хімія – нова дисципліна навчального плану бакалаврів / Н.К. Черно, Н.О. Денісюк, С.О. Озоліна.-Ч.1.-С.73.

К180. Черняк, І.А. Методика розвитку уваги у студентів / І.А. Черняк.-Ч.1.-С.96.

К181. Чиж, А.О. До методики визначення узагальнених переміщень у пружних стрижневих системах при згинанні / А.О. Чиж.-Ч.1.-С.43.

К182. Чумаченко, Ю.Д. Студентські оперзагони – важлива ланка у вихованні студентів / Ю.Д. Чумаченко.-Ч.1.-С.121.

К183. Шарахматова, Т.Є. Роль самостійної роботи в підвищенні рівня підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» / Т.Є. Шарахматова, Н.О. Могилянська.-Ч.2.-С.41.

К184. Шевченко, Р.І. Методичні основи науково-дослідної підготовки студентів-екологів / Р.І. Шевченко, В.З. Геллер.-Ч.2.-С.48.

К185. Шевченко, Р.І. Нормативно-методичне забезпечення дипломного проектування / Р.І. Шевченко, Л.П. Ремінна.-Ч.2.-С.50.

К186. Шевчук, О.В. Рольові ігри як метод комунікативного спрямування у навчанні студентів-іноземців / О.В. Шевчук.-Ч.1.-С.110.

К187. Шпота, Л.І. Поліпшення знань з математики у слухачів підготовчого відділення іноземних громадян / Л.І. Шпота.-Ч.1.-С.81.

К188. Шутенко, Є.І. Особливості нових навчальних планів підготовки бакалаврів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Є.І. Шутенко, С.М. Соц.-Ч.2.-С.18.

К189. Якість виконання дипломних робіт студентів напряму підготовки «Торгівля» / М.Р. Мардар, О.А. Кручек, І.А. Устенко, Т.М. Черевата.-Ч.2.-С.55.

К190. Яковенко, Л.П. Підвищення якості підготовки економістів / Л.П. Яковенко, Т.І. Ткачук, Т.М. Співачук.-Ч.1.-С.60.

К191. Яровий, І.І. Досвід ОНАХТ і механіко-технологічного технікуму у впровадженні ступеневої освіти / І.І. Яровий.-Ч.1.-С.23-24.

К192. Яцков, М.В. Ступерева система підготовки фахівців у комплексі «коледж-університет» / М.В. Яцков, Л.К. Осадча.-Ч.1.-С.25.


Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вода в харчовій промисловості» (24-25 березня 2010 р., Одеса, ОНАХТ)
К193. Андріянов, О.Д. Розробка корозійностійких покриттів для обладнання у харчовій промисловості / О.Д. Андріянов, І.О. Кузнєцова.-С.46.

К194. Бельтюкова, С.В. Определение антибиотиков фторхинолонового ряда в сточных водах методом тонкослойной хроматографии с флуоресцентным детектированием / С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка.-С.120.

К195. Береговая, О.М. Проблема загрязненности воды органическими примесями / О.М. Береговая, Н.И. Мындру.-С.51.

К196. Бурдо, О.Г. Низкотемпературные технологии водоподготовки и их влияние на качество воды / О.Г. Бурдо, О.О. Офатенко.-С.54.

К197. Вертикова, Е.К. Очистка сточных вод колбасного производства / Е.К. Вертикова.-С.57: рис.

К198. Верхівкер, Я.Г. Проблеми законодавства щодо виробництва дитячої питної води та контролю її безпечності та якості / Я.Г. Верхівкер, Н.В. Гордієнко.-С.7-8.

К199. Єгоров, Б.В. Роль знань про технології водопідготовки в професійній освіті фахівців для харчової промисловості / Б.В. Єгоров, О.О. Коваленко.-С.12-14.-Бібліогр.: 4 назв.

К200. Єгорова, А.В. Основи мікробіологічного контролю води / А.В. Єгорова, Л.В. Труфкаті.-С.121-122.

К201. Ищенко, И.Н. Проблемы разработки устройств получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов.-С.65-66.-Библиогр.: 3 назв.

К202. Коваленко, О.О. Водопідготовка у виробництві напоїв / О.О. Коваленко, Т.В. Стрікаленко, Д.І. Вєтров.-С.67-68: табл.

К203. Коваленко, О.О. Дослідження екологічної безпеки технологій доочищення води на харчових підприємствах / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, І.В. Курчевич.-С.69.

К204. Коваленко, О.О. Ефективність використання води на підприємствах харчової галузі / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, Т.П. Патік.-С.70-71: рис.

К205. Коваленко, О.О. Очищення води виморожуванням / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, О.О. Ємонакова.-С.72.

К206. Колесниченко, С.Л. pH как показатель качества воды / С.Л. Колесниченко.-С.123.

К207. Ляпина, Е.В. Сравнительная характеристика методов обеззараживания воды / Е.В. Ляпина, Р.А. Подолян.-С.76.

К208. Малинка, Е.В. Анализ эффективности работы бытовых фильтров для доочистки водопроводной воды / Е.В. Малинка, В.Д. Бойченко.-С.77: табл.

К209. Перспективні шляхи очищення промстоків харчових виробництв / М.М. Арабаджи, Г.О. Бантиш, Л.О. Фортученко, Ю.О. Фортученко.-С.47-48: табл.

К210. Ремінна, Л.П. Оборотне водопостачання: переваги та недоліки / Л.П. Ремінна.-С.92-93: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

К211. Тележенко, Л.М. Електромагнітна підготовка води для виробництва Spa-напоїв / Л.М. Тележенко, К.А. Михайлова.-С.98-99.-Бібліогр.: 3 назв.

К212. Тележенко, Л.М. Значення якості води у виробництві перших обідніх страв / Л.М. Тележенко, В.В. Атанасова.-С.35.

К213. Титлов, А.С. Содействие програмне ООН «Вода для жизни», путем создания систем получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильних машин / А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский.-С.111-113: рис.-Библиогр.: 5 назв.

К214. Шалигін, О.В. Вдосконалення аналізу ступеня дисперсності механічних забруднень в стічних водах харчової промисловості / О.В. Шалигін, В.М. Тіщенко, М.А. Кашкано.-С.132-133: рис.-Бібліогр.: 2 назв.

К215. Шалигін, О.В. Планування аналізу коагуляційних властивостей частинок твердої фази у стічних водах харчових підприємств / О.В. Шалигін, В.М. Тіщенко, Р.А. Подолян.-С.134.-Бібліогр.: 2 назв.

К216. Шалигін, О.В. Проблема корозії трубопроводів при транспортуванні води та водних середовищ на підприємствах харчової промисловості / О.В. Шалигін, В.М. Тіщенко, Н.А. Базелева.-С.100.

К217. Шалигін, О.В. Сучасна проблема віртуальної води в світі / О.В. Шалигін, В.М. Тіщенко, О.В. Ляпіна.-С.36-37.

К218. Штепа, Є.П. Обґрунтування вибору конструкції апарата для обробки харчових рідинних середовищ / Є.П. Штепа, К.А. Михайлова.-С.107-108: рис.-Бібліогр.: 3 назв.

К219. Штепа, Є.П. Обробка води імпульсним магнітним полем / Є.П. Штепа, К.А. Михайлова.-С.106.-Бібліогр.: 2 назв.

К220. Штепа, Є.П. Поліекстремальність ефекту магнітної обробки води / Є.П. Штепа, А.А. Галіулін, К.А. Михайлова.-С.105.-Бібліогр.: 2 назв.
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології і автоматизація» (14-15 жовт. 2010 р. Одеса, ОНАХТ)
К221. Воинова, С.А. Управление техническими объектами как задача экологического характера / С.А. Воинова.-С.19.-Библиогр.: 2 назв.

К222. Волков, В.Э. Управление сложными системами на основе нечеткой логики / В.Э. Волков, Н.А. Макоед.-С.20-21.-Библиогр.: 12 назв.

К223. Жигайло, О.М. Сучасні інформаційні технології в підготовці майбутніх фахівців з автоматизації управління підприємством / О.М. Жигайло, Ф.А. Трішин, В.Е. Волков.-С.31.

К224. Жуковский, Э.И. Алгоритм формирования товарной партии зерна на отпуск с элеватора / Э.И. Жуковский, В.Е. Гаро, И.Н. Свитый.-С.32-33.К225. Жуковський, Е.Й. Інноваційні підходи до автоматизації процесу зберігання зерна на елеваторах / Е.Й. Жуковський, Ф.А. Трішин, О.Р. Трач.-С.34.-Бібліогр.: 3 назв.

К226. Котлик, С.В. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательных целях / С.В. Котлик, О.П. Соколова.-С.39-40.-Библиогр.: 4 назв.К227. Лужецкая, О.В. Применение основных положений концепции устойчивого развития в управлении бизнес-процессами / О.В. Лужецкая.-С.43.-Библиогр.: 1 назв.

К228. Мазур, А.В. Энергосберегающая система водоснабжения высотного жилого дома / А.В. Мазур, В.М. Левинский.-С.44.-Библиогр.: 2 назв.

К229. Монтик, П.Н. Метод генерирования электромагнитных полей / П.Н. Монтик, В.Я. Гамолич.-С.45.-Библиогр.: 3 назв.

К230. Небогатова, І.С. Розробка ефективної автоматизованої системи розрахунку рецептурних композицій / І.С. Небогатова, Ф.А. Трішин, М.Р. Мардар.-С.46.-Бібліогр.: 4 назв.

К231. Попов, А.С. Алгоритм управления взрывобезопасностью элеватора / А.С. Попов.-С.47.-Библиогр.: 8 назв.

К232. Попычко, А.Л. Автоматизированные системы управления типа «Интеллектуальное здание» / А.Л. Попычко, Э.И. Жуковский, Ф.А. Тришин.-С.48.

К233. Титлов, А.С. Разработка принципов управления бытовыми и торговыми абсорбционными холодильными приборами / А.С. Титлов.-С.56-57: табл.

К234. Титлова, О.А. Экспериментальные исследования тепловых режимов дефлегматора АХМ как объекта управления / О.А. Титлова, В.А. Хобин.-С.53-55: рис.-Библиогр.: 3 назв.

К235. Титяпкин, А.С. Профиль давления стационарной детонационной волны как основа теоретической оценки устойчивости детонации конденсированных и газовых систем / А.С. Титяпкин.-С.58-59.-Библиогр.: 4 назв.

К236. Трішин, Ф.А. Автоматизована система формування розкладу навчальних занять на основі Web-інтерфейсу / Ф.А. Трішин, О.Р. Трач, І.С. Небогатова.-С.60.

К237. Хобин, В.А. Проблемы математического описания процесса экструдирования биополимеров как объекта управления и технология их преодоления / В.А. Хобин, В.Б. Егоров.-С.61-62.-Библиогр.: 5 назв.

МАТЕРІАЛИ ІНШИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ
Кі1. Акимова, К.М. Пути повышения конкурентоспособности предприятий мясоперерабатывающей отрасли Украины [Электронный ресурс] / К.М. Акимова, Т.А. Кулаковская // Основни проблеми на съвременната наука – 2010=Ключевые проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г. Т.8. Икономики.-София, 2010.-С.13-16.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі2. Алгоритм и программа расчета с теплоотдачей в полостях вращения агрегатов энергетических установок / А.А. Кишкин, А.А. Зуев, Е.В. Черненко, А.С. Титлов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.47-48.

Кі3. Алгоритм расчета течения с теплоотдачей в полостях вращения агрегатов энергетических установок / А.А. Кишкин, А.А. Зуев, Е.В. Черненко, А.С. Титлов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.80.

Кі4. Антипина, Е.А. Липолитическая активность экстракта семян подсолнечника в зависимости от субстрата / Е.А. Антипина // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.4.-С.8-10.

Кі5. Антипина, Е.А. Получение низкомолекулярных олигомеров хитозана / Е.А. Антипина, Л.С. Гураль // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.104-105.

Кі6. Антіпіна, О.О. Ферментативна деструкція хітозану гідролітичними ферментами з неспецифічною дією / О.О. Антіпіна, Л.С. Гураль // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.265-266.

Кі7. Антонюк, П.О. Аналіз чинників цінової динаміки в олієжировому підкомплексі України / П.О. Антонюк, В.М. Лисюк, О.П. Антонюк // Фінанси України: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 19-20 трав. 2010 р.: в 7 т. Т.1. Глобальна фінансова криза: наслідки для України та світу.-Д., 2010.-С.8-12: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі8. Антонюк, П.О. Методичні підходи до оцінки стану галузевих ринків / П.О. Антонюк, В.М. Лисюк, О.П. Антонюк // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: зб. наук. пр. II Міжнар. наук.-практ. конф., Жовті Води, 18-19 берез. 2010 р.: в 4 т. Т.1.-Д., 2010.-С.19-21.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі9. Антонюк, П.О. Чинники цінової динаміки в цукробуряковому підкомплексі України / П.О. Антонюк, О.П. Антонюк // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 17-18 черв. 2010 р.: у 3 т. Т.1. Наукові дослідження в галузі економіки.-Д., 2010.-С.11-13: табл.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі10. Архангельский, Г.В. Об особенностях расчета цилиндрических прямозубых передач на контактную прочность / Г.В. Архангельский, А.И. Дубинец // Современные проблемы машиностроения: тр. V Междунар. науч. конф., Томск, 23-26 нояб. 2010 г. / Нац. исслед. Томский политехн. ун-т.-Томск, 2010.-С.34-37.

Кі11. Архангельский, Г.В. Определение упругих свойств роликовых механизмов свободного хода / Г.В. Архангельский // Современные проблемы машиностроения: тр. V Междунар. науч. конф., Томск, 23-26 нояб. 2010 г. / Нац. исслед. томский политехн. ун-т.-Томск, 2010.-С.30-34.

Кі12. Бабков, М.І. Дослідження процесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської / М.І. Бабков, Ю.О. Козонова, С.Ф. Горикін // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.287-288.

Каталог: izdaniya bib
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> 2011 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2012
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
izdaniya bib -> Сторінки друку 2008 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса 2009
izdaniya bib -> Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка