2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
Сторінка11/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4,39 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

Кі13. Бабков, М.І. Дослідження процесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської / М.І. Бабков, О.С. Тітлов, Ю.О. Козонова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.179-180.

Кі14. Бабков, М.І. Дослідження процесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської / М.І. Бабков, О.С. Тітлов, С.М. Кудашев // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.39-41.

Кі15. Бабков, М.І. Теплова оптимізація тари для зберігання рибної продукції / М.І. Бабков // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі16. БАД із спіруліни як екотоксикант / О.І. Данилова, С.П. Решта, Л.В. Грекова, Т.І. Македонська // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.47-49.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі17. Барська, О.В. Рейтинг інвестиційної привабливості промислового підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Барська; наук. кер. О.Д. Волкова // Efektivni nástroje modernich věd – 2010 = Эффективные инструменты современных наук – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D.8. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.81-83.-Бібліогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі18. Басюркіна, Н.Й. Вплив трансформацій в зернопереробній промисловості на продовольчу безпеку країни / Н.Й. Басюркіна // Наука в інформаційному просторі: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 16-17 верес. 2010 р.: у 5 т. Т.4. Актуальні питання економіки.-Д., 2010.-С.6-10.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі19. Басюркіна, Н.Й. Обґрунтування вибору параметрів меж для оцінки стану агропродовольчого ринку / Н.Й. Басюркіна // Альянс наук: ученый – ученому: материалы IV Междунар. наук.-практ. Интернет-конф., 25-26 февр. 2010 г.-Д., 2010.-Т.4.-С.82-85.-Библиогр.: 2 назв.

Кі20. Басюркіна, Н.Й. Особливості визначення економічної ефективності агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Н.Й. Басюркіна // Современные научные достижения: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Прага, февр. 2010.-Прага, 2010.-С.89-93: рис.-Бібліогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі21.*Басюркіна, Н.Й. Особливості економічного розвитку агропродовольчого комплексу України / Н.Й. Басюркіна // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: зб. наук. пр. II Міжнар. наук.-практ. конф., Жовті Води, 18-19 берез. 2010 р.: в 4 т.-Д., 2010.-С.85-87.

Кі22. Басюркіна, Н.Й. Теоретичні основи оцінки агропродовольчого ринку країни [Електронний ресурс] / Н.Й. Басюркіна // Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2010 = Ключевые аспекты научной деятельности - 2010: materiały V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 styczn. 2010 r. Vol.9. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.80-83.-Бібліогр.: 4 назв. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі23. Басюркіна, Н.Й. Трансформаційні процеси в АПК України і забезпечення продовольчої безпеки / Н.Й. Басюркіна // Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 21-22 жовт. 2010 р. / ІПРЕЕД НАН України.-О., 2010.-С.27-29.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі24. *Басюркіна, Н.Й. Цінове регулювання агропродовольчого ринку України / Н.Й. Басюркіна // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 17-18 черв. 2010 р.: у 3 т. Т.1. Наукові дослідження в галузі економіки.-Д., 2010.-С.19-20.

Кі25. Беленькая, И. Функциональные напитки с обогащенным минеральным составом / И. Беленькая // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.349-353: табл.-Библиогр.: 7 назв.

Кі26. Бельтюкова, С.В. Определение спарфлоксацина методом люминесцентной спектроскопии на модифицированном сорбенте / С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О. Ливенцова // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т. Т.I(2).-Д.; Варна, 2010.-С.49-51: рис.

Кі27. Бельтюкова, С. Определение цефтриаксона методом люминесцентной спектроскопии в слое сорбента / С. Бельтюкова, Е. Малинка, Н. Мындру // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.68-69.

Кі28. Бельтюкова, С.В. Твердофазное люминесцентное определение гатифлоксацина / С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова, О.И. Теслюк // Экстракция органических соединений (ЭОС-2010): каталог докл. IV Междунар. конф., Воронеж, 20-24 сент. 2010 г.-Воронеж, 2010.-С.238.

Кі29. Бельтюкова, С.В. Тест-определение антибиотиков в пищевых продуктах методом сорбционно-люминесцентной спектроскопии / С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О. Ливенцова // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.98-99.

Кі30. Береговая, О.М. Анализ качества питьевой и сточных вод после очистки разными методами [Электронный ресурс] / О.М. Береговая, Е.В. Ляпина, Р.А. Подолян // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2010 = Научная индустрия европейского континента – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27 list.-05 pros. 2010 r. D.21. Ekologie. Chemie a chemická technologie. Zeměpis a geologie. Zemědělstvi.-Praha, 2010.-C.37-43: табл.-Библиогр.: 6 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі31. Бибиков, П.В. Классификация Sl2(C) – орбит бинарных рациональных форм / П.В. Бибиков, В.В. Лычагин // Геометрия в Кисловодске – 2010: тез. докл. Междунар. конф., Кисловодск, 13-20 сент. 2010 г.-М.; Кисловодск, 2010.-С.20.-Библиогр.: 3 назв.

Кі32. Бибиков, П. GL2 – орбиты рациональных форм / П. Бибиков, В. Лычагин // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.31.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі33. Биостимуляция семян в микроволновом электромагнитном поле / Л.Г. Калинин, И.Л. Бошкова, Н.В. Волгушева, Т.Ю. Дементьева // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.75-77.-Ref.: 6.

Кі34. Биотехнологические методы обработки зерна с целью улучшения его питательной ценности / С.Н. Кудашев, Г.Д. Лукина, С.П. Липовецкая, Ю.А. Козонова // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.194-195.

Кі35. Биотехнологические методы обработки зерна с целью улучшения его питательной ценности / С.Н. Кудашев, Г.Д. Лукина, С.П. Липовецкая, Ю.А. Козонова // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.50-51.

Кі36. Блохина, Л.Л. Организация работы по учебным лингвострановедческим текстам на начальном этапе обучения / Л.Л. Блохина, А.А. Черемисина // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв’язки: тез. XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 3-4 черв. 2010 р. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна.-Х., 2010.-С.34-35.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі37. Бондар, С.М. Застосування мембранних технологій при реалізації метанового бродіння відходів харчової промисловості / С.М. Бондар, Т.В. Недобійчук, О.Б. Чабанова // Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського і еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів», Кременчук, 28-29 трав. 2010 р. / КДУ ім. М. Остроградського.-Кременчук, 2010.-С.101-102.

Кі38.* Бондар, С.М. Принципи і напрямки поводження з технологічними відходами харчової галузі / С.М. Бондар, О.Б. Чабанова, Т.В. Недобійчук // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т. Т.I.-Д.; Варна, 2010.

Кі39. Брикаліна, С.В. Конкурентоспроможність підприємства, та шляхи її підвищення [Електронний ресурс] / С.В. Брикаліна, А.В. Пильова // Последните научни постижения – 2010 = Новейшие научные достижения – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 март 2010 г. Т.7. Икономики.-София, 2010.-С.35-37.-Бібліогр.: 6 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі40. Брикаліна, С.В. Конкурентоспроможність продукції, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Брикаліна, Я.І. Сидоренко // Последните научни постижения – 2010 = Новейшие научные достижения – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 март 2010 г. Т.7. Икономики.-София, 2010.-С.49-51.-Бібліогр.: 2 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі41. Будюк, Л.Ф. Форми і технології підвищення педагогічної майстерності викладачів в ОНАХТ / Л.Ф. Будюк, В.І. Науменко, Ф.А. Трішин // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: матеріали навч.-метод. конф., Одеса, 27 січ. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.-С.112-113.

Кі42. Бурдо, О.Г. Досвід використання інтерактивних технологій навчання / О.Г. Бурдо, Г.С. Сталімбовська, С.М. Буйвол // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.40-41.

Кі43. *Бурдо, О.Г. Енергетична політика та стратегія в умовах кризи / О.Г. Бурдо, В.М. Бандура, С.М. Буйвол // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Тернопіль, 19-21 трав. 2010 р. / ТНТУ ім. Івана Пулюя.-Тернопіль, 2010.-С.339-340.

Кі44. *Бурдо, О.Г. Ініціювання бародифузійних процесів переносу в наномасштабних елементах рослинної сировини / О.Г. Бурдо, І.І. Яровий, Н.В. Ружицька // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Тернопіль, 19-21 трав. 2010 р. / ТНТУ ім. Івана Пулюя.-Тернопіль, 2010.-С.380-381.

Кі45. Бурдо, О.Г. Эволюция сушильных установок. Энергетический аспект / О.Г. Бурдо // Актуальные проблемы сушки и термовлажностной обработки материалов: тр. Междунар. науч.-техн. семинара, Воронеж, 11-13 мая 2010 г.-Воронеж, 2010.-С.478-487: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Кі46. *Бутенко, А.Ф. Зондирование релаксационных процессов в полимерных пьезоэлектриках путем фракционной электризации / А.Ф. Бутенко, А.Е. Сергеева, С.Н. Федосов // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г.: в 2 т. / ОНПУ.-О., 2010.

Кі47. Бычкова, А.А. Люминесцентное тест-определение катехинов / А.А. Бычкова, С.В. Бельтюкова // Тез. доп. річної сесії Наук. Ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія», Гурзуф, 17-23 трав. 2010 р.-Гурзуф, 2010.-С.14.

Кі48. Бычкова, А.А. Люминесцентное тест-определение консерванта Е-310 / А.А. Бычкова, С.В. Бельтюкова // Всеукр. конф. з питань безпеки харчування: тез. доп., Київ, 27-29 берез. 2010 р. / НТУ «КПІ».-К., 2010.-С.45-46.

Кі49. Бычкова, А.А. Сорбционно-люминесцентное определение хлорогеновой кислоты / А.А. Бычкова, С.В. Бельтюкова // Экстракция органических соединений (ЭОС-2010): каталог докл. IV Междунар. конф., Воронеж, 20-24 сент. 2010 г.-Воронеж, 2010.-С.243.

Кі50. Валевська, Л.О. Оцінка фізико-хімічних властивостей збагачених екструдованих зернових продуктів / Л.О. Валевська, М.Р. Мардар // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.23-25: табл.

Кі51. Василів, О.Б. Нова конструкція установки для низькотемпературного розділення водних розчинів / О.Б. Василів, С.В. Іщенко // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.115.

Кі52. Василів, О.Б. Підвищення екологічної та економічної ефективності холодильних систем, використовуваних на харчових виробництвах / О.Б. Василів // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі53. Василів, О.Б. Удосконалення конструкції установки для низькотемпературного розділення водних розчинів / О.Б. Василів, С.В. Іщенко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.82-83.

Кі54. Ватренко, О.В. Новий стандарт на закупорювальні засоби для консервної скляної тари / О.В. Ватренко // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.25-27: табл.

Кі55. *Велічко, Т.О. Комплексний підхід до вирішення екологічних проблем утилізації жиробілкових відходів переробки риби / Т.О. Велічко, Н.Б. Мітіна, Д.Я. Андрієш // Неделя эколога – 2010. Экологические проблемы горно-металлургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения: тез. докл. Междунар. науч. симп., Днепродзержинск, 12-15 окт. 2010 г. / Днепродзержин. гос. техн. ун-т.-Днепродзержинск, 2010.-С.134-135.

Кі56. Вельміскін, Д.І. Впровадження імітаційних тренажерних комплексів і кредитно-модульної системи в навчальний процес / Д.І. Вельміскін, О.С. Тітлов , Г.М. Редунов // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: матеріали навч.-метод. конф., Одеса, 27 січ. 2010 р. / ОДМУ.-О., 2010.-С.204-205.

Кі57. Вертикова, Е.К. Гипогликемическое действие лорогеновой кислоты / Е.К. Вертикова // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.255-256.

Кі58. Вертікова, О.К. Методи визначення хлорогенової кислоти в харчових продуктах / О.К. Вертікова, А.П. Левицький // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.39.

Кі59. Вєтров, Д.І. Дослідження впливу якості питної води на якість функціональних напоїв / Д.І. Вєтров, О.О. Коваленко // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.131-132.

Кі60. Вивчення впливу БАД на основі рослинної сировини та пробіотичних мікроорганізмів на активність амінотрансфераз / А.О. Данилова, З.Є. Захарієва, Д.І. Руцінська, Л.В. Капрельянц, М.І. Гоцуленко // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.46-49.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі61. Викуль, С.И. Растительное сырье как источник биологически активных соединений и факторов риска [Электронный ресурс] / C.И. Викуль, Л.Н. Пилипенко, Д.К. Гайдукевич // Naukowa przestrzeń Europy – 2010 = Научное пространство Европы – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-practycznej konf., Przemyśl, 07-15 kwiet. 2010 r. Vol.16. Chemia i chemiczne technologie. Ekologia. Rolnictwo. Geografia i geologia.- Przemyśl, 2010.-C.53-57: табл.; рис.-Библиогр.: 5 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі62. Винникова, Л. Использование бифидобактерий в производстве ферментированных колбас / Л. Винникова, А. Асауляк // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.2.-С.81-84: табл.; рис.-Библиогр.: 7 назв.

Кі63. Вихристюк, Н.В. Шляхи підвищення економічної ефективності використання оборотних коштів підприємств хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / Н.В. Вихристюк, Т.А. Кулаковська // Europejska nauka XXI powieka – 2010 = Европейская наука XXI века – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 7-15 maja 2010 r. Vol.6. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.32-34.-Бібліогр.: 3 назв. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі64. *Відоменко, І.О. Рушійні сили конкуренції в елеваторній галузі / І.О. Відоменко, І.О. Кузнецова // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 13-14 трав. 2010 р. / ПУЕТ.-Полтава, 2010.

Кі65. Воинова, С.А. Консультация – высокоэффективный инструмент совершенствования учебно-воспитательного процесса / С.А. Воинова // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.170-171.

Кі66. *Воинова, С.А. Об управлении траекторией расходования техническими объектами ресурса работоспособности / С.А. Воинова // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.31-34.

Кі67. Воинова, С.А. Оценивание в обучении студентов / С.А. Воинова, В.Г. Мураховский, Л.А. Погирная // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.163-165.

Кі68. *Воинова, С.А. Сокращение влияния износа на технологическую эффективность технических объектов / С.А. Воинова // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 9-10 сент. 2010 г. / ОНПУ.-К., 2010.-С.27-31.

Кі69. *Воинова, С.А. Студент опоздал. Допустить ли его к занятию ? / С.А. Воинова // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XV Міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, 22-23квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.2. / ОДАБА.-О., 2010.-С.32-34.

Кі70. Воинова, С.А. Техническая геронтология. Потенциал влияния на эффективность функционирования технических объектов [Электронный ресурс] / С.А. Воинова // Найновите постижения на европейската наука – 2010 = Актуальные достижения европейской науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 юни 2010 г. Т.20. Технологии.-София, 2010.-С.79-84.: рис.-Библиогр.: 6 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі71. Воинова, С.А. Управление техническими объектами, расходующими ресурс работоспособности [Электронный ресурс] / С.А. Воинова // Основни проблеми на съвременната наука – 2010 = Актуальные проблемы современной науки – 2010: материали за VI Междунар. научна практична конф., София, 17-25 април 2010 г.-София, 2010.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.: рис.-Библиогр.: 6 назв.

Кі72. *Волков, В.Э. Принятие решений в условиях неопределенности как основа управления сложными физико-химическими и техническими системами / В.Э. Волков, Н.А. Макоед // Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта (ISDMCI’2010): сб. науч. тр. Междунар. науч. конф., Евпатория, 17-21 мая 2010 г.: в 2 т. Т.2.-Херсон, 2010.-С.235-239.

Кі73. *Волков, В.Э. Управление сложными физико-химическими и техническими системами на основе сочетания принятия решений в условиях неопределенности и классической модели принятия решений / В.Э. Волков // Автоматика – 2010: доп. XVII Міжнар. конф. з автомат. упр., Харків, 27-29 верес. 2010 р.: у 2 т. / ХНУРЕ.-Х., 2010.

Кі74. Волкова, О.Д. Шляхи зменшення собівартості продукції на підприємствах хлібопекарської галузі [Електронний ресурс] / О.Д. Волкова // Stosowane naukowe opracowania – 2010 = Прикладные научные разработки – 2010: materiały VI Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 27 lipca - 05 sierp. 2010 r. Vol.1. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2010.-С.96-98.-Библиогр.: 4 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі75. Воловик, Т.Н. Иммобилизация как способ включения клеток микроорганизмов в структуру полимерного носителя / Т.Н. Воловик, Л.В. Капрельянц, М.И. Гоцуленко // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.27-28.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі76. Волчок, В.О. Фазова рівновага «рідина-пара» бінарних сумішей / В.О. Волчок // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.185-187.

Кі77. Вольневич, С.В. Розробка комбінованих побутових приладів абсорбційного типу / С.В. Вольневич, О.С. Тітлов // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі78. Гапонюк, О.І. Визначення змісту та програми практичної підготовки студентів ОНАХТ / О.І. Гапонюк, Ф.А. Трішин, Л.Ф. Будюк // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.46-47.

Кі79. Геллер, В.З. Давление кипения и вязкость растворов масел ISO 15 и ISO 220 в хладоне R 407 C / В.З. Геллер, Н.И. Лапардин // Современные методы и средства исследований теплофизических свойств вещества: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Санкт-Петербург, 30 нояб.-2 дек. 2010 г. / СПбГУНиПТ.-СПб., 2010.-С.20-22.

Кі80. Геллер, В.З. Свойства смеси хладагента R 407 C со смазочным маслом CPI EXP 32 / В.З. Геллер, Н.И. Лапардин // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.285-286: табл.

Кі81. Геллер, В.З. Свойства смеси хладагента R 407 C со смазочным маслом CPI EXP 32 / В.З. Геллер, Н.И. Лапардин // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.187-189.

Кі82. Геллер, В.З. Свойства смеси хладагента R 407 C со смазочным маслом CPI EXP 32 / В.З. Геллер, Н.И. Лапардин // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.41-43: табл.

Кі83. Геллер, В.З. Термодинамічні властивості холодагентів серії R 400 / В.З. Гелер, М.І. Лапардін, В.О. Волчок // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі84. *Голубенкова, Е.А. Маркетинг на предприятиях пищевой промышленности / Е.А. Голубенкова // Современные направления теоретических и прикладных исследований ’ 2010: сб. науч. тр. Междунар. науч. - практ. Интернет-конф., 15-26 марта 2010 г. Т.8. Экономика. - О., 2010.

Кі85. Голубьонкова, О.О. Маркетингове дослідження соціальних потреб сучасних студентів [Електронний ресурс] / О.О. Голубьонкова, І.О. Купріна, І.Д. Арбузов // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ' 2010: материалы Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 4-15 окт. 2010 г.-Режим доступа: http://www.sworld.com.ua/konfer20/525.htm: рис.-Библиогр.: 3 назв.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка