2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
Сторінка16/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4,39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

Кі378. Тележенко, Л.М. Механічне диспергування як спосіб покращення якості пюреподібних страв / Л.М. Тележенко, В.В. Атанасова // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.238-239.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі379. Тележенко, Л. Определение режимных параметров процеса замораживания фруктово-ягодных десертов / Л. Тележенко, Ю. Паскал // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.2.-С.611-616: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Кі380. Тележенко, Л.М. Технологічні особливості виробництва соусів-дресингів для оздоровчого харчування / Л.М. Тележенко, А.В. Жмудь // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.23-24: табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Кі381. Теслюк, О.И. Определение бензойной кислоты методом тонкослойной хроматографии с флуоресцентным детектированием / О.И. Теслюк, Е.О. Ливенцова, С.В. Бельтюкова // Тез. доп. річної сесії Наук. Ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія», Гурзуф, 17-23 трав. 2010 р.-Гурзуф, 2010.-С.52.

Кі382. Технологические аспекты разработки никель-металлогидридных аккумуляторов / С.Д. Короленко, Ф.В. Макордей, Л.Д. Коноваленко, И.Н. Барба, А.Д. Андреянов, Л.И. Короленко // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г.: в 2 т. Т.II / ОНПУ.-О., 2010.-С.56.-Библиогр.: 2 назв.

Кі383. Технологічні відходи спиртового виробництва і їх використання / Л.О. Фортученко, Ю.О. Фортученко, М.М. Арабаджи, Г.О. Бантиш // Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. «Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського і еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів», Кременчук, 28-29 трав. 2010 р. / КДУ ім. М. Остроградського.-Кременчук, 2010.-С.91-92.

Кі384. Титлов, А.С. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха / А.С. Титлов, И.Н. Ищенко, А.Н. Краснопольский // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.45-46.

Кі385. Титлов, А.С. К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы / А.С. Титлов, С.Ф. Горыкин, О.Н. Савинок // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.60-62.

Кі386. Титлов, А.С. Кредитно-модульная система в институте заочного и дистанционного обучения ОГАХ и ОНМА / А.С. Титлов, Г.М. Редунов, М.А. Калегаев // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.104-106.

Кі387. Титлов, А.С. Научно-технические основы создания энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов (АХП) / А.С. Титлов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.15.

Кі388. Титлов, А.С. Научно-технические основы создания энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов / А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.243-245.

Кі389. Титлов, А.С. НИРС – основа повышения качества профессиональной подготовки в техническом вузе / А.С. Титлов, Г.М. Редунов // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.106-108.

Кі390. Титлов, А.С. Проблемы энергосбережения и экологической безопасности в бытовой и торговой холодильной технике / А.С. Титлов, Г.Ф. Смирнов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.254-255.

Кі391. Титлов, А.С. Разработка абсорбционных холодильных приборов различного функционального назначения / А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.245-246.

Кі392. Титлов, А.С. Разработка новых бытовых комбинированных приборов на базе абсорбционных холодильников / А.С. Титлов, С.В. Вольневич // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.15.

Кі393. Титлов, А.С. Разработка принципов управления абсорбционными холодильными приборами (АХП) / А.С. Титлов // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.247-248.

Кі394. Титлов, А.С. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.С. Титлов, А.О. Мартынюк, Г.М. Редунов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.254-256.

Кі395. Титлов, А.С. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.С. Титлов, А.О. Мартынюк, Г.М. Редунов // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.21.

Кі396. Титлов, А.С. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.С. Титлов, А.О. Мартынюк, Г.М. Редунов // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.94-95.

Кі397. Титлов, А.С. Разработка принципов управления холодильными аппаратами абсорбционного типа / А.С. Титлов, А.О. Мартынюк, Г.М. Редунов // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.95-97.

Кі398. Титлов, А.С. Содействие программе ООН «Вода для жизни» / А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.258-260: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Кі399. Титлов, А.С. Содействие программе ООН «Вода для жизни», путем создания систем получения воды из атмосферного воздуха / А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.252-253.

Кі400. Титлов, А.С. Содействие программе ООН «Вода для жизни», путем создания систем получения воды из атмосферного воздуха на базе абсорбционных холодильных машин / А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Philosophy of Science: book of abstracts Humboldt-Kolleg, Odessa, 8-11 Sept. 2010 / OSAR.-O., 2010.-P.92-94: fig.-Ref.: 5.

Кі401. Титлова, О.А. Результаты экспериментальных исследований абсорбционных холодильных приборов (АХП) как объект управления / О.А. Титлова, В.А. Хобин // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.256-257: рис.

Кі402. Тітлов, О.С. Екологічні аспекти в учбовому курсі «Кондиціювання повітря» / О.С. Тітлов // Інновації і якість вищої освіти: матеріали ювілейної наук.-метод. конф. наук.-педагог. працівників ун-ту, присвяч. 90-річчю освіт. діяльності ун-ту, Донецьк, 20 квіт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі403. Тітлов, О.С. Моделювання процесів тепломасообміну та гідродинаміки в термосифоні побутового абсорбційного холодильника / О.С. Тітлов, А.О. Мартинюк // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі404. Тітлов, О.С. Моделювання режимів абсорбційних холодильних машин, що працюють з геліосистемами / О.С. Тітлов, І.М. Іщенко // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі405. Тітлов, О.С. Розробка алгоритму пошуку мінімально необхідної температури гріючого середовища для реальної абсорбційної водоаміачної холодильної машини (АВХМ) / О.С. Тітлов, І.М. Іщенко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.2 / НУХТ.-К., 2010.-С.21.

Кі406. Тітлов, О.С. Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 15-17 верес. 2010 р. / НУК ім. адм. Макарова.-Миколаїв, 2010.-С.256-257.

Кі407. Тітлов, О.С. Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.258-259.

Кі408. Тітлов, О.С. Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, С.М. Кудашев // Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі: матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф., Донецьк, 9-11 верес. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.91-93.

Кі409. Тітлов, О.С. Розробка систем холодильного зберігання зернових продуктів / О.С. Тітлов, С.М. Кудашев, С.М. Петушенко // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі410. Тітлов, О.С. Створення науково-технічних основ енергозбереження під час проектування абсорбційних холодильників різного призначення / О.С. Тітлов // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі411. Ткачук, Г.О. Критерії ефективності оренди майна [Електронний ресурс] / Г.О. Ткачук // Efektivni nástroje modernich věd – 2010 = Эффективные инструменты современных наук – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-practická konf., Praha, 27dub.-05 květ. 2010 r. D.9. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.82-90: табл.; рис.-Бібліогр.: 13 назв.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі412. Тюхай, Д.С. Системи температурного моніторингу в харчовій та переробній промисловості / Д.С. Тюхай // Матеріали наук. конф. викл. і асп. ун-ту за підсумками наук.-дослід. роботи за 2009 р., Донецьк, 11-12 лют. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.

Кі413. Угольников, А.П. Особенности внедрения кредитно-модульной системы в институте заочного и дистанционного обучения ОГАХ / А.П. Угольников, А.С. Титлов, Г.М. Редунов // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XV Міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, 22-23 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1. / ОДАБА.-О., 2010.-С.229-230.

Кі414. Устенко, І.А. Оцінка якості фруктових соків / І.А. Устенко // Торгівля і продовольча безпека: матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 квіт. 2010.: в 2 т. Т.1 / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.188-190.

Кі415. Федосова, К. Информационные технологии в гостиничном бизнесе Украины / К. Федосова // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.2.-С.203-208: рис.-Библиогр.: 7 назв.

Кі416. Федченко, Ю.С. Про нескінченно малу геодезичну деформацію поверхонь / Ю.С.Федченко // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.27.

Кі417. Федченко, Ю.С. Про PG-деформації поверхонь / Ю.С.Федченко // Геометрия в Кисловодске – 2010: тез. докл. Междунар. конф., Кисловодск, 13-20 сент. 2010 г.-М.; Кисловодск, 2010.-С.39.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі418. Фортученко, Л.О. Ноосферна освіта як фактор формування екологічної свідомості / Л.О. Фортученко, І.Ю. Фортученко // Екологічні проблеми Чорного моря: зб. матеріалів конф., Одеса, 28-29 жовт. 2010 р.-О., 2010.-С.238-239.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі419. *Фортученко, Л.О. Основні завдання екологічного менеджменту на підприємствах харчової галузі у контексті сталого розвитку / Л.О. Фортученко, С.М. Бондар, І.С. Крестінков // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тез. доп. Десятої щоріч. Всеукр. наук. конф., Суми, 20-21 квіт. 2010 р.: у 2 ч. Ч.1 / СумДУ.-Суми, 2010.-С.56-57.

Кі420. Харічков, С.К. Екотехнопарки як інноваційні структури забезпечення переходу України до сталого розвитку / С.К. Харічков, О.В. Аль-Наїф, Л.В. Іванченкова // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: матеріали Другої наук.-практ. конф., Бахчисарай, 23-24 верес. 2010 р.-Сімферополь, 2010.-С.146-150: рис.

Кі421. Хмелевые закваски - анализ качества и их перспектива в условиях современных предприятий / Т. Лебеденко, Е. Кананыхина, Т. Новичкова, Н. Соколова // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.221-226: табл.; рис.-Библиогр.: 10 назв.

Кі422. *Хобин, В.А. Концепция совершенствования алгоритмов регулирования и их самонастройки для САУ объектами технологического типа / В.А. Хобин, И.Н. Кирьязов, С.В. Шестопалов // Автоматика – 2010: доп. XVII Міжнар. конф. з автомат. упр., Харків, 27-29 верес. 2010 р.: у 2 т. Т.1 / ХНУРЕ.-Х., 2010.-С.305-307.

Кі423. *Хобин, В.А. Повышение интеллектуального уровня базовых алгоритмов регулирования: актуальность, сущность, технологии / В.А. Хобин, И.Н. Кирьязов // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г. / ОНПУ.-О., 2010.-С.174.

Кі424. *Хобин, В.А. Проблемы и концепция разработки эффективной САУ процессом экструдирования биополимеров / В.А. Хобин, В.Б. Егоров // Автоматика – 2010: доп. XVII Міжнар. конф. з автомат. упр., Харків, 27-29 верес. 2010 р.: у 2 т. Т.1 / ХНУРЕ.-Х., 2010.-С.303-305.

Кі425. *Хобин, В.А. Самонастройка регуляторов в САУ технологическими объектами: принципиальные особенности объектов, сложности и путь решения задачи / В.А. Хобин, С.В. Шестопалов // Тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2010), Одесса, 24-28 мая 2010 г. / ОНПУ.-О., 2010.-С.175.

Кі426. Худенко, Н.П. Необходимые условия стратегии пошаговой оптимизации с подвижными концами / Н.П. Худенко // Геометрія в Одесі – 2010: тез. доп. Міжнар. конф., Одеса, 24-30 трав. 2010 р.-О., 2010.-С.63.-Бібліогр.: 1 назв.

Кі427. *Чабанова, О.Б. Застосування мембранних технологій при реалізації метанового бродіння відходів харчової промисловості / О.Б. Чабанова, С.М. Бондарь, Т.В. Недобійчук // Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми розвитку регіонів: матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., Кременчук, 28-29 трав. 2010 р. / КДПУ ім. М. Остроградського.-Кременчук, 2010.-С.101-102.

Кі428. *Чабанова, О.Б. Принципи і напрямки поводження з технологічними відходами харчової галузі / О.Б. Чабанова, С.М. Бондарь, Т.В. Недобійчук // Материалы VI Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна (Болгария), 4-11 июня 2010 г.: в 4 т.-Д.; Варна, 2010.-С.126-128.

Кі429. Черно, Н. Активирование хитина как метод повышения биодоступности / Н. Черно, С. Озолина, Л. Гураль // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.1.-С.464-470: табл.; рис.-Библиогр.: 15 назв.

Кі430. Черно, Н.К. Вилучення ферментних комплексів з лізоцимною активністю з Brassica var. Capitata / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.Б. Тірон-Воробйова // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.4.-С.80-81.-Бібліогр.: 4 назв.

Кі431. *Черно, Н.К. Іммобілізація соєвих інгібіторів комплексоутворенням з полісахаридами / Н.К. Черно, Г.В. Крусір, Я.П. Русєва // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: зб. ст. II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 22-23 квіт. 2010 р. / ЛІЕТ.-Л., 2010.-С.108-111.

Кі432. Черно, Н.К. Мультиферментні комплекси з лізоцимною активністю з деяких представників сімейства Brassicaceae / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.Б. Тірон-Воробйова // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 верес. 2010 р.: в 2 ч. Ч.1 / НУХТ.-К., 2010.-С.47.

Кі433. *Черно, Н.К. Отримання лізоцимовмісної біологічно активної добавки на основі капусти білокачанної / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.Б. Тірон-Воробйова // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI ст.: тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.263-264.

Кі434. *Черно, Н.К. Поліфункціональна біологічно активна добавка з хітин-протеїнового комплексу ракоподібних / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Л.С. Гураль // Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів: зб. ст. II Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 22-23 квіт. 2010 р. / ЛІЕТ.-Л., 2010.-С.125-128.

Кі435. Черно, Н.К. Фізико-хімічні властивості лізоцимної складової капусти білокачанної (Brassica oleracea) / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.Б. Тірон-Воробйова // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.124-125.

Кі436. Черно, Н.К. Характеристика продукта взаимодействия хитозана с пектином / Н.К. Черно, С.А. Озолина, А.И. Капустян // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.122-123.

Кі437. Шарахматова, Т.Є. Підбір компонентів і дослідження режимів гомогенізації молочно-рослинних сумішей для виробництва геродієтичного морозива / Т.Є. Шарахматова, В.М. Шкарупета // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18 листоп. 2010 р. / ХДУХТ.-Х., 2010.-С.175-177.

Кі438. *Шевченко, А.А. Культура инженерной деятельности как доминанта развития техногенной цивилизации / А.А. Шевченко, Т.С. Рыбалко // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.7.

Кі439. *Шевченко, А.А. Принятие решений в условиях конфликтов: поиск рациональности / А.А. Шевченко, Т.С. Рыбалко // Наукові дослідження – теорія та експеримент' 2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 17-19 трав. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.7.

Кі440. Шпирко, Т.В. Отримання і властивості мікробної трансглутамінази / Т.В. Шпирко, Л.В. Капрельянц, А.А. Зинов'єв // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.129-131.

Кі441. Шпирко, Т.В. Отримання фосфоліпідних добавок з зернобобової сировини / Т.В. Шпирко, Л.В. Капрельянц, О.Ф. Щапіна // Актуальні проблеми безпеки харчування: матеріали Першої міжгалуз. наук.-практ. конф., Донецьк, 14-15 жовт. 2010 р. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-С.113.

Кі442. Шунько, А.С. Влияние β-глюкана на накопление биомассы Bacillus coagulans / А.С. Шунько, Л.В. Капрельянц // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 22-24 листоп. 2010 р.-Полтава, 2010.-Т.5.-С.131-132.-Бібліогр.: 3 назв.

Кі443. *Шутенко, Э.И. К вопросу расчета типовых нагнетательных пневмотранспортных установок для перемещения зерна / Э.И. Шутенко // Инновационные технологии продуктов здорового питания, их качество и безопасность: материалы 56-ой Междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 29-30 нояб. 2010 г. / АТУ.-Алматы, 2010.

Кі444. Яблонская, Н.В. Стратегические ориентиры развития города [Электронный ресурс] / Н.В. Яблонская // Aktuálni vymoźenosti vědy – 2010 = Актуальные научные достижения – 2010: materiály VI Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27 června-05 červenců 2010 r. D. Ekonomické vědy.-Praha, 2010.-С.80-81.-Режим доступа: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Кі445. Якуб, Л.Н. Использование мультимедийных технологий в преподавании курсов кафедры инженерной теплофизики / Л.Н. Якуб, В.З. Геллер // Сучасні технології вищої освіти: зб. наук. пр. VI Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 6-8 жовт. 2010 р. / ОДАХ.-О., 2010.-С.112-113.

Кі446. Яшкина, В. Исследование БАД-ингибитора панкреатической липазы в условиях in vivo / В. Яшкина, Г. Крусир // Хранителна наука, техника и технологии 2010: научни трудове на УХТ: научна конф. с Междунар. участие, Пловдив, 15-16 окт. 2010 г.-Пловдив, 2010.-Т.LVII, св.2.-С.76-80: табл.-Библиогр.: 12 назв.
***
Кі447. Beltyukova, S.V. Determination of preservatives with the use of Eu(III) and Tb(III) ions sensitized luminescence / S.V. Beltyukova, E.O. Liventsova, O.I. Teslyuk // First Intern. Conf. on Luminescence of Lanthanides (ICLL-1): program and abstr. book, Odessa, 5-9 Sept. 2010.-O., 2010.-P.80.

Кі448. Biosensors at the determination of mycotoxins / I.V. Pylypenko, L.N. Pylypenko, N.F. Starodub, O.M. Brezvin // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-4): матеріали 4-і Міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 28 июня-2 июля 2010 р. / ОНУ ім. І.І. Мечникова.-О., 2010.

Кі449. Bychkova, A. Sorption-luminescent determination of antioxidants as the indicator of quality of vegetative raw materials / A. Bychkova, S. Beltyukova // First Intern. Conf. on Luminescence of Lanthanides (ICLL-1): program and abstr. book, Odessa, 5-9 Sept. 2010.-O., 2010.-P.81.

Кі450. Development and application of the optical and electrochemical biosensors for the express screening of water and food quality / N.F. Starodub, L.N. Pylypenko, I.V. Pylypenko, A.M. Katsev // Proc. of the "Nanotech, Cleantech, Microtech Joint 2010 Conferences", Anaheim (CA, USA), 21-25 June 2010.-Anaheim, 2010.-P.197-198.

Кі451. *Fedosov, S.N. BaSeFood-Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods. WP4: Technological-chain effects on bioactives in traditional foods / S.N. Fedosov, L.V. Kaprеliants // Proc. of the BaSeFood the 3rd General Consortium Meeting, Tbilisi (Georgia), 28 June-1 July 2010.-Tbilisi, 2010.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка