2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
Сторінка3/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4,39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Ж134. Калугина, И.М. Патент на йод в красном соусе: Соусы с повышенным содержанием йода / И.М.Калугина, Е.М.Москвичева // Мир продуктов. - 2010. - № 2. - С.22-23: рис. - Библиогр.: 6 назв.

Ж135. Калугіна, І.М. Харчова корекція йодного дефіциту у населення України шляхом використання добавок з морських водоростей / І.М.Калугіна // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С.44-46: рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж136. Капрельянц, Л.В. Биологически активные фитовещества зерновых / Л.В.Капрельянц // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.13-15: рис. - Бібліогр.: 21 назв.

Ж137. Капрельянц, Л.В. Зерновые β-глюканы: получение, структура, физико-химические свойства, физиологические эффекты / Л.В.Капрельянц, А.С.Шунько // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.21-25: табл.; рис. - Бібліогр.: 17 назв.

Ж138. Капрельянц, Л.В. Модифицированный колориметрический метод определения β-глюкана в зерновых / Л.В.Капрельянц, А.С.Шунько // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С.11-14: табл.; рис. - Бібліогр.: 12 назв.

Ж139. Коваленко, О.О. Спосіб визначення екологічної безпеки технологій водопідготовки на харчових виробництвах / О.О.Коваленко, І.В.Курчевич, О.Б.Василів // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 89-91: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж140. Козак, В.Н. Сахарное печенье с использованием высокобелковых зерновых культур / В.Н.Козак // Хлебопек. и кондит. дело. - 2010. - № 6. - С.38: рис.

Ж141. Козак, К.Б. Вплив розвитку потенціалу персоналу на інноваційну діяльність підприємства / К.Б.Козак // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 3. - С. 28-31: табл. - Бібліогр.: 16 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_3/st5.pdf).

Ж142. Козонов, Т.В. Определение теплофизических свойств кофе / Т.В.Козонов, Ю.А.Козонова, А.С.Титлов // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 83-85: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж143. Колесніченко, С.Л. Поліпшення екологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою / С.Л. Колесніченко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.46-49: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж144. Конкурентоспроможність товарів та критерії її оптимізації / Я.Г.Верхівкер, Г.В.Крусір, Р.І.Шевченко, В.Г.Захарчук //Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 17-20. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж145. Коркач, А.В. Влияние тыквенного порошка на физико-механические свойства замороженного теста для пиццы / А.В.Коркач, Г.Ф.Пшенишнюк, Е.Н.Кананыхина // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.53-55: табл. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж146. Коркач, Г. Вплив порошку топінамбура на якість хлібобулочних виробів / Г.Коркач, Т.Лебеденко, Н.Соколова // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 2. - С.38-41: табл.; рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж147. Кормовая ценность зерно-виноградных экструдатов / А.П.Левицкий, И.К.Чайка [ и др.] // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.32-34: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж148. Корсикова, Н.Н. Проблемы формирования интегрированной системы качества / Н.Н.Корсикова, А.В.Толстых // Економіка харч. пром-сті. - 2010. -№ 2. - С. 21-26: рис. - Бібліогр.: 8 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st5.pdf).

Ж149. Косюра, В.Т. Современные проблемы отечественного виноделия и способы их преодоления / В.Т.Косюра, Л.В.Осипова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 9-17. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж150. Крестінков, І.С. Фізіолого-біохімічні критерії старіння насіннєвого зерна / І.С.Крестінков, С.Л.Колесніченко // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 6. - С.59-61: табл.; рис. - Библиогр.: 5 назв.

Ж151. Крусір, Г.В. Екологічні аспекти в системах менеджменту / Г.В.Крусір, Р.І.Шевченко, В.В.Яшкіна // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 110-111. - Бібліогр.: 10 назв.

Ж152. Крусір, Г. Іммобілізація біорегуляторів системи травлення як метод їх концентрування та одержання БАД / Г.Крусір, Н.Кушнір, Я.Русєва // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 2. - С.19-22 : табл.; рис. -Бібліогр.: 2 назв.

Ж153. Крусір, Г.В. Прогнозування ефективних методів стабілізації рослинних біокоректорів / Г.В. Крусір // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. -С.15-18: табл.; рис.

Ж154. Крусір, Г.В. Сучасні напрямки екологізації переробних виробництв / Г.В.Крусір, Р.І.Шевченко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.8-10. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж155. Крутий, Г.А. Разработка графического интерфейса для автоматизации системы контроля температуры зерна в силосных корпусах элеваторов / Г.А.Крутий // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 33-36: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж156. Крюкова, І.О. Сучасний стан розвитку харчової промисловості Одеської області / І.О.Крюкова // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. -С.11-14: табл. - Бібліогр.: 3 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st2.pdf).

Ж157. Кузнецова, І. На жаль, у нас розвивається вивізна торгівля зерном при зменшенні його внутрішнього споживання / І.Кузнецова // Зерно і хліб. -2010. - № 1. - С.14-16: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж158. Кузнецова, І. Ринок зерна України: тенденції та стратегічний вектор розвитку / І. Кузнецова // Економіст. – 2010. - № 10. – С.10-12: табл.; рис.

Ж159. Кучеренко, В.Р. Адаптація підприємств харчової промисловості до мінливих умов господарювання / В.Р.Кучеренко // Економіка харч. пром-сті. -2010. - № 4. - С. 5-7. - Бібліогр.: 4 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st1.pdf).

Ж160. Лазуткіна, А.В. Мерчандайзинг як партнерська взаємодія виробника та роздробу / А.В.Лазуткіна // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 37-42: табл.; рис. - Бібліогр.: 12 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st9.pdf).

Ж161. Лайко, О.І. Посткризове регулювання фінансового стану підприємств харчової промисловості / О.І.Лайко, В.М.Лисюк, І.В.Резнік // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.5-11: табл.; рис. - Бібліогр.: 20 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st1.pdf).

Ж162. Лапардин, Н.И. Давление кипения и вязкость смеси хладагента R407C со смазочным маслом ISO 46 / Н.И.Лапардин // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 66-68: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж163. Лапинская, А.П. Анализ различных вариантов подготовки компонентов при порционной технологии производства комбикормовой продукции / А.П.Лапинская // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.38-39: схем. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж164. Лебеденко, Т. Ми дослідили вплив рослинних добавок на хід технологічного процесу та якість хлібобулочних виробів / Т.Лебеденко, С.Решта, Н.Ружицька // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 2. -С.9-12: табл.; рис. - Бібліогр.: 11 назв.

Ж165. Лебеденко, Т.Е. Хмелевые дрожжи - возрождение забытых технологий хлебопечения / Т.Е.Лебеденко, Е.Н.Кананыхина, Н.Ю.Соколова // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.28-33: табл.; рис.- Бібліогр.: 8 назв.

Ж166. Левинский, В.М. AS-INTERFACE: основные сведения и пример использования / В.М.Левинский, М.В.Левинский // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 46-51: рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж167. Левинский, В.М. Регулирование в SIMATIC: начальные сведения и пример практической реализации / В.М.Левинский, М.В.Левинский // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 52-56: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж168. Левинский, В.М. Совместное использование контроллеров SIMATIC и панелей HMI для создания систем управления / В.М.Левинский, М.В.Левинский // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 20-25: рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж169. *Левицкий, А.П. Методы определения хлорогеновой кислоты / А.П.Левицкий, И.В.Ходаков, Е.К.Вертикова // Вісн. стоматології. – 2010. – Т.64,№ 4. – С. 40.

Ж170. *Левицкий, А.П. Хлорогеновая кислота: биохимия и физиология / А.П.Левицкий, Е.К.Вертикова, И.А.Селиванская // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. - № 2. – С. 6-20.

Ж171. Левицький, А.П. Шляхи удосконалення технології виробництва замінників цільного молока / А.П.Левицький, А.П.Лапінська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.43-46: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж172. Лизоцим Armoracia Rusticana : аминокислотный состав, форма макромолекулы / Н.К.Черно, Г.В.Крусир, Е.В.Севастьянова, Н.Б.Тирон-Воробьева // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.31-34: табл. -Бібліогр.: 24 назв.

Ж173. Лисогор, Т.А. Удосконалення біотехнології біфідовмісного кисломолочного сиру / Т.А.Лисогор, Н.А.Дідух, Н.О.Могилянська // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 34-39: табл.; рис. - Бібліогр.:10 назв.

Ж174. Лозовская, Т.С. Влияние условий уваривания виноградного сусла на формирование качества бекмеса / Т.С.Лозовская, Л.А.Осипова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 79-81: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж175. Ляпіна, О.В. Взаємоз’вязок структури, фазового складу й корозійно-електрохімічних властивостей конденсованих систем на основі міді / О.В.Ляпіна, О.М.Берегова, Р.А.Подолян // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 2. – С. 463-468: табл.; рис. – Бібліогр.: 9 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/phkhtt/2010_2/1102-32.pdf).

Ж176. Макаринська, А.В. Від виробництва стабільних препаратів біологічно активних речовин до виробництва стабільних преміксів (частина 2) / А.В.Макаринська, Б.В.Єгоров // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. - С.38-43: рис. - Бібліогр.: 37 назв.

Ж177. Макаринська, А.В. Стан виробництва та забезпечення населення України продуктами тваринництва / А.В.Макаринська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.37-39: рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж178. Малькова, М.Г. Способ получения диетических пищевых волокон из отходов консервного производства / М.Г.Малькова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 27-28: табл.; рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж179. Малькова, М.Г. Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини / М.Г.Малькова, А.Т.Безусов // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.58-61: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж180. Манолі, Т.А. Дослідження параметрів біотехнологічного способу видалення луски / Т.А.Манолі, С.А.Памбук // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 46-48: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж181. Мардар, М. В Україні ринок снеків наймолодший, але швидко розвивається / М.Мардар, Е.Погонцева, Л.Валевська // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.27-29: рис. - Бібліогр.: 3назв.

Ж182. Мардар, М.Р. Дослідження інфрачервоної спектроскопії нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності / М.Р.Мардар, Л.О.Валевська, О.І.Данилова // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 11. - С.58-59: табл.; рис. - Библиогр.: 7 назв.

Ж183. Мардар, М.Р. Комплексна товарознавча оцінка якості нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності / М.Р.Мардар, Л.О.Валевська // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 1. -С.19-22: табл.; рис. - Бібліогр.: 13 назв.

Ж184. Маркова, Т.Д. Автоматизація фінансово-розрахункових операцій як чинник прискорення процесу господарської діяльності підприємств / Т.Д.Маркова, В.С.Іванченков // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. -С.35-39. - Бібліогр.: 8 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st8.pdf).

Ж185. Мельник, И.В. Исследование влияния горьких веществ хмеля на качество готового пива / И.В.Мельник, Л.В.Тарнавская // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 50-54: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж186. Мельник, И.В. Культура потребления пива против "пивного алкоголизма" / И.В.Мельник, А.А.Журбенко, В.А.Домарецкий // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 21-27: табл.; рис. - Бібліогр.: 17 назв.

Ж187. Менеджмент організації сфери послуг / Я.Г.Верхівкер, Г.В.Крусір, Р.І.Шевченко, В.Г.Захарчук // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 122-125: табл. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж188. Миронюк, Т.І. Перспективні напрями діяльності підприємств молокопереробної галузі / Т.І.Миронюк // Економіка харч. пром-сті. - 2010. -№ 4. - С. 13-16: табл. - Бібліогр.: 5 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st3.pdf).

Ж189. Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів / Т.О.Велічко, Г.Й.Євдокимова, М.Р.Мардар, Н.Р.Кордзая // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.37-42: табл.; рис.-Бібіліогр.: 7 назв.

Ж190. Мішковець, Л.В. Фактори формування та розвитку трудового потенціалу підприємства АПК Одеської області / Л.В. Мішковець // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 1. - С.46-49:рис. - Бібліогр.: 4 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_1/st10.pdf).

Ж191. Могилянська, Н.О. Визначення замінників молочного жиру в вершковому маслі та спредах / Н.О.Могилянська, Т.А.Лисогор, О.А.Кручек // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 71-76: табл.; рис. - Бібліогр.:8 назв.

Ж192. Молокопой, Л.О. Обґрунтування параметрів визрівання при виробництві твердих сичужних сирів функціонального призначення / Л.О.Молокопой, Н.А.Дідух // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 22-26: табл.; рис. - Бібліогр.:9 назв.

Ж193. Монтик, П.Н. Роторная модель электромагнитного поля / П.Н.Монтик, В.Я.Гамолич // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 26-30: рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж194. Моргун, В. Висока харчова цінність композиційних сумішей з борошна різних зернових / В.Моргун, Д.Жигунов, О.Крошко // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С.39.

Ж195. Моргун, В.О. Вплив режимів підготовки зерна гречки на якість крупи / В.О.Моргун, С.М.Соц, А.О.Донець // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - №10. - С.51-52: табл.; рис. - Библиогр.: 5 назв.

Ж196. Моргун, В. Існує прямий взаємозв’язок між режимами роботи крупоутворюючих систем і питомими енерговитратами на подрібнення / В.Моргун, Є.Шутенко, Р.Давидов // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С.38-39: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж197. Моргун, В.А. Композиционные мучные смеси из различных зерновых культур - ценное сырье для хлебопечения / В.А.Моргун, О.С.Волошенко // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 3. - С.18-20: табл.; рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж198. Моргун, В.А. Предприятие гарантирует безопасность и качество выпускаемой продукции / В.А.Моргун, И.А.Браславцева // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 1. - С.38-39. - Библиогр.: 4 назв.

Ж199. Моргун, В.А. Сравнительный анализ некоторых структур процесса крупообразования / В.А.Моргун, В.А.Жигунов , Р.С.Давыдов // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 12 . - С. 29-33: табл.; рис.-Библиогр.: 5 назв.

Ж200. Моргун, В. Фракціонування пшениці за крупністю дає змогу із зерна п'ятого класу одержати майже 50% другого / В.Моргун, О.Волошенко // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.37: табл. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж201. Назаренко, Ю.В. Обґрунтування вибору монокультур біфідобактерій для виробництва кисломолочних продуктів дитячого харчування / Ю.В.Назаренко, Н.А.Дідух //Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 39-44: табл.; рис. - Бібліогр.:10 назв.

Ж202. Негру, И.Ф. Исследование процесса комплесообразования β -циклодекстрина с ликопином / И.Ф.Негру, Л.В.Капрельянц // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.28-31: табл.; рис. - Бібліогр.: 8 назв.

Ж203. Нездоймінов, С.Г. Дослідження регіональних умов розвитку сільського туризму / С.Г.Нездоймінов // Харч. наука і технологія. - 2010. - №3. - С. 105-108: рис. - Бібліогр.: 7 назв.

Ж204. Немченко, В.В. Грунтовне дослідження з управління розвитком сільських територій України / В.В.Немченко // Економіка АПК. – 2010. - №3. – С. 174-176.

Ж205. Нетребский, А.А. Перспективные направления повышения пожаровзрывобезопасности процесса очистки поверхности зерна в технологии производства муки / А.А.Нетребский // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 4. - С.44-46: табл. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж206. Нікішина, О.В. Баланс інтересів: критерій раціональності економічних відносин ( на прикладі державного ринку зерна) / О.В. Нікішина // Економіка харч. промисловості. - 2010. - № 4. - С. 42-48: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st10.pdf).

Ж207. Нікішина, О.В. Методичні засади критеріальної оцінки та діагностики продовольчих ринків / О.В.Нікішина // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 2. - С. 35-41: табл.; рис. - Бібліогр.: 7 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_2/st8.pdf).

Ж208. Овсянникова, Л. Зневоднювати насіння гірчиці можна за енергозберігаючими технологіями / Л.Овсянникова, Г.Євдокимова, В.Черній // Зерно і хліб. - 2010. - № 1. - С.34-35: табл.; рис. - Бібліогр.: 6 назв.

Ж209. Овсянникова, Л. Порівняємо властивості дрібнонасіннєвих олійних культур на основі характеристик їх розмірів / Л.Овсянникова, С.Орлова, О.Соколовська // Зерно і хліб. - 2010. - № 4. - С.34-35: табл.; рис. - Бібліогр.: 2 назв.

Ж210. Овсянникова, Л.К. Удосконалення технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих круп'яних культур / Л.К.Овсянникова, А.К.Кац, Н.О.Червінська // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 10. - С.39-42: рис. -Библиогр.: 12 назв.

Ж211. Орлова, С. Згадаємо ще раз параметри й характеристики сипких зернових матеріалів / С. Орлова // Зерно і хліб. - 2010. - № 4. - С.32-33: табл. -Бібліогр.: 2 назв.

Ж212. Основные направления развития АСУТП свеклосахарного производства / Э.И.Жуковский, Ю.М.Скаковский, В.Д.Витвицкий, О.П.Шайкова, А.В.Бабков // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 1. - С. 30-36: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж213. Оценка качества быстрозамороженных мясных полуфабрикатов с криопротекторными добавками / Л.Г.Винникова, О.А.Глушков, Е.Д.Янковая, О.Н.Соколова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 47-48: табл. -Бібліогр.:4 назв.

Ж214. Ощепков, А.П. Анализ эффективности труда и его стимулирование / А.П.Ощепков // Економіка харч. пром-сті. - 2010. - № 4. - С. 8-12: табл. - Бібліогр.: 6 назв. - (Електронний ресурс: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekhp/2010_4/st2.pdf).

Ж215. Павленкова, П. Скористайтеся регламентом органолептичного оцінювання якості круп, порядком проведення дегустації та рекомендованими шкалами / П.Павленкова, Л.Тележенко, В.Гулавський // Зерно і хліб. - 2010. - № 2. - С.24-26: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж216. Павлов, А.И. Технология проектирования нейронных регуляторов / А.И.Павлов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 4. - С. 15-20: рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж217. Палвашова, А.И. Изменение химического состава зерна горошка при гидротермической обработке / А.И.Палвашова, Рейад Шамхи Али

// Зернові продукти і комбікорми. – 2010. - № 1. - С.23-24: табл.; рис. -Бібліогр.: 4 назв.Ж218. Патюков, С.Д. Влияние источника ПНЖК и формы их введения на стабильность липидов мясного фарша / С.Д. Патюков // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 2. - С. 48-51: табл.; рис. - Бібліогр.:8 назв.

Ж219. Пивобезалкогольные напитки на основе ионитной молочной сыворотки / Г.В.Дидух, А.В.Шалыгин, А.Д.Максименко, А.В.Фесенко // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 4. - С. 55-57: табл.; рис. - Бібліогр.:7 назв.

Ж220. Попов, А.С. Алгоритмы оценки и способы обеспечения взрывобезопасности элеваторов / А.С.Попов // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 37-43: рис. - Бібліогр.: 26 назв.

Ж221. Пропонуємо раціональну схему очищення голозерного вівса / Л.Дмитренко, Г.Євдокимова, С.Буранова, О.Урвачов // Зерно і хліб. - 2010. -№ 2. - С.32-33: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.

Ж222. Пшенишнюк, Г.Ф. Влияние двухстадийного замеса на реологические свойства теста и качество хлеба / Г.Ф.Пшенишнюк, С.Н.Павловский // Зернові продукти і комбікорми. - 2010. - № 2. - С.25-28: табл.; рис. -Бібліогр.: 3 назв.

Ж223. Пшенишнюк, Г.Ф. Влияние продуктов брожения и поваренной соли на процесс тестообразования / Г.Ф.Пшенишнюк, С.Н.Павловский //Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.35-37: табл. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж224. Пшенишнюк, Г.Ф. Інноваційні заходи підвищення якості зернового хліба / Г.Ф.Пшенишнюк, О.В.Макарова, Г.С.Іванова // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 1. - С.73-77: рис. - Бібліогр.: 26 назв.

Ж225. Пшенишнюк, Г. Новий метод визначення водопоглинальної здатності хлібопекарського борошна / Г.Пшенишнюк, С.Павловський // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 5. - С.24-26: табл.; рис. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж226. Радионова, О.В. Криоскопические условия и теплофизические свойства столовых сухих виноградных виноматериалов в процессе блочного вымораживания / О.В.Радионова, Л.А.Осипова, О.Г.Бурдо // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 100-101: табл.; рис. - Бібліогр.: 17 назв.

Ж227. Развитие теории тонкого измельчения мясного сырья как основы автоматизации процесса / [Н.Г.Азарова и др.] // Мясная индустрия. - 2010. - №7. – С. 34-37. – Библиогр.: 3 назв.

Ж228. Реализация задачи оценивания показателей работы завода в АСУТП сахарного производства / Э.И.Жуковский, Ю.М.Скаковский, В.Д.Витвицкий, А.В.Бабков // Автоматизація технол. і бізнес-процесів. - 2010. - № 3. - С. 16-26: табл.; рис. - Бібліогр.: 5 назв.

Ж229. Рецепты и качество полнорационных комбикормов для поросят / Б.В.Егоров, А.А.Кочетова, Е.Е.Воецкая, А.В.Макаринская, С.П.Решта, А.И.Шарова // Хранение и перераб. зерна. - 2010. - № 8. - С.36-39: табл.; рис. - Библиогр.: 11 назв.

Ж230. Рибалка, О. Для борошномелів і пекарів уже з'явився лабораторний прилад, який за інформативністю аналізу замінює відразу три аналоги / О.Рибалка, О.Плєвє // Хлібопек. і кондит. пром-сть України. - 2010. - № 3. -С.3-10: табл.; рис.; граф. - Бібліогр.: 4 назв.

Ж231. Рубленые полуфабрикаты для диетического питания / Н.Г.Азарова, Л.В.Агунова, Н.Н.Матвиенко, А.В.Азаров // Харч. наука і технологія. - 2010. -№ 2. - С. 16-18:табл. - Бібліогр.:2 назв.

Ж232. Ряшко, Г.М. Оборудование для производства печенья / Г.М.Ряшко, Г.В. Попова // Хлебопек. и кондит. дело. - 2010. - № 4. - С.16-17: табл.

Ж233. Ряшко, Г.М. Роль проектирования в снижении энергозатрат на предприятиях питания гостинично-туристических комплексов / Г.М.Ряшко, О.В.Дышкантюк // Харч. наука і технологія. - 2010. - № 3. - С. 115-118: табл.; рис. - Бібліогр.: 3 назв.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка