2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
Сторінка7/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4,39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Н55. К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы / А.С. Титлов, О.Б. Васылив, С.Ф. Горыкин, О.Н. Савинок.-Вып.38, т.2.-С.379-381: табл.; граф.-Библиогр.: 6 назв.

Н56. К расчету паровых турбин на низкокипящих рабочих телах / [А.С. Титлов и др.].-Вып.38, т.2.-С.382-387: рис.; табл.; граф.-Библиогр.: 4 назв.

Н57. Калинин, Л.Г. Изменение давления в клеточных структурах при микроволновом подводе энергии / Л.Г. Калинин.-Вып.37.-С.160-162: табл.-Библиогр.: 2 назв.

Н58. Калинин, Л.Г. Применение метода регулярного режима для определения электро- и теплофизических характеристик дисперсных систем / Л.Г. Калинин.-Вып.37.-С.170-173.-Библиогр.: 3 назв.

Н59. Калугіна, І.М. Дослідження впливу продуктів переробки ламінарії на органолептичні і фізико-хімічні властивості соусу червоного основного / І.М. Калугіна, О.М. Москвічова.-Вип.38, т.2.-С.83-86: граф.; діагр.; рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Н60. Капрельянц, Л.В. Технология получения микробиологической трансглутаминазы / Л.В. Капрельянц, Т.В. Шпырко, А.А. Зиновьев.-Вып.38, т.2.-С.127-130: табл.; рис.-Библиогр.: 4 назв.

Н61. Кобелева, С.М. Разработка технологии сушки моркови и зелени для конструирования БАД / С.М. Кобелева, Л.В. Труфкати.-Вып.38, т.2.-С.140-144: табл.; граф.-Библиогр.: 7 назв.

Н62. Колесніченко, С.Л. Поліпшення мікробіологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою / С.Л. Колесніченко.-Вип.38, т.1.-С.55-57: табл.-Бібліогр.: 2 назв.

Н63. Композиційні суміші для поросят / Б.В. Єгоров, О.Є. Воєцька, А.О. Кочетова, А.В. Макаринська.-Вип.38, т.1.-С.16-19: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н64. Котлик, С.В. Критерии оценивания новых технических решений / С.В. Котлик, Е.С. Малых.-Вып.38, т.1.-С.418-420: табл.-Библиогр.: 6 назв.

Н65. Котлик, С.В. Оценивания «ноу-хау» на примере пищевой промышленности / С.В. Котлик, Е.С. Малых.-Вып.38, т.2.-С.434-437: табл.-Библиогр.: 6 назв.

Н66. Кріомеханоактивація як спосіб отримання наноструктурованих розчинних порошків із грибів печериці / [Л.С. Гураль та ін.].-Вип.38, т.2.-С.121-125: табл.; рис.-Бібліогр.: 1 назв.

Н67. Кудашев, С.М. Біотехнологічні методи обробки зерна з метою покращення його поживної цінності / С.М. Кудашев, Г.Д. Лукіна, Т.Д. Пушкар.-Вип.38, т.1.-С.109-112: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Н68. Лапінська, А.П. Біологічна та зоотехнічна оцінка – важливі показники для визначення ефективності комбікормової продукції / А.П. Лапінська.-Вип.38, т.1.-С.30-33: табл.-Бібліогр.: 6 назв.

Н69. Ліщенко, Н.В. Обробка експериментальних даних за допомогою MATLAB при пошуку ефективних мастил / Н.В. Ліщенко.-Вип.38, т.2.-С.429-432: рис.; схем.-Бібліогр.: 2 назв.

Н70. Макаринська, А.В. Аналіз ринку комбікормів та біологічно активних речовин для їх збагачення / А.В. Макаринська.-Вип.38, т.1.-С.9-15: рис.-Бібліогр.: 4 назв.

Н71. Маноли, Т.А. Определение рациональных параметров сухого посола шпрота черноморского с частичной заменой хлорида натрия / Т.А. Маноли, С.А Памбук, Е.В. Дарчук.-Вып.38, т.2.-С.117-120: рис.; табл.-Библиогр.: 6 назв.

Н72. Мардар, М.Р. Товарознавча оцінка нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності / М.Р. Мардар, Л.О. Валевська.-Вип.38, т.2.-С.234-239: табл.; рис.-Бібліогр.: 10 назв.

Н73. Математичний аналіз загальних характеристик адсорбентів природного походження / Л.В. Капрельянц, В.М. Тіщенко, О.В. Шалигін, М.І. Гоцуленко.-Вип.38, т.2.-С.131-134: рис.; граф.-Бібліогр.: 7 назв.

Н74. Могилянська, Н.О. Визначення рослинних жирів у вершковому маслі / Н.О. Могилянська, Т.А. Лисогор, Н.А. Дідух.-Вип.38, т.2.-С.268-274: рис.; табл.-Бібліогр.: 8 назв.

Н75. Моргун, В.А. Композиционные смеси с мукой крупяных культур / В.А. Моргун, О.С. Волошенко.-Вып.38, т.1.-С.36-40: рис.; табл.

Н76. Моргун, В.А. Сравнительный анализ некоторых структур процесса крупообразования / В.А. Моргун, В.А. Жигунов, Р.С. Давыдов.-Вып.38, т.1.-С.45-51: рис.-Библиогр.: 5 назв.

Н77. Моргун, В.О. Вплив режимів підготовки зерна гречки на якість крупи / В.О. Моргун, С.М. Соц, А.О. Донець.-Вип.38, т.1.-С.51-55: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н78. Мордынский, В.П. Исследование кинетики льдообразования при криоконцентрировании кофейного экстракта / В.П. Мордынский, С.Г. Терзиев.-Вып.37.-С.155-158: табл.; рис.-Библиогр.: 7 назв.

Н79. Напрямки розробки та перспективи застосування транспортно-технологічних комплексів для зерноприймальних підприємств / Л.Г. Гросул, О.І. Гапонюк, Г.М. Станкевич, Г.А. Мосієнко, Т.Й. Яцкова, Г.А. Гончарук.-Вип.38, т.1.-С.286-290.-Бібліогр.: 4 назв.

Н80. Нікітчіна, Т.І. Дослідження біохімічних процесів отримання пектинових речовин із свіжих яблучних вичавок / Т.І. Нікітчіна.-Вип.38, т.2.-С.52-55: рис.; табл.; граф.-Бібліогр.: 4 назв.

Н81. Овсянникова, Л.К. Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці різних сортів / Л.К. Овсянникова, Г.Й. Євдокимова, В.О. Черній.-Вип.38, т.1.-С.59-62: табл.; рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Н82. Овсянникова, Л.К. Удосконалення технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих круп’яних культур / Л.К. Овсянникова, А.К. Кац, Н.О. Червінська.-Вип.38, т.1.-С.62-67: схем.-Бібліогр.: 12 назв.

Н83. Осадчук, І.В. Сучасні тенденції якості вищої освіти / І.В. Осадчук, А.В. Задорожний.-Вип.38, т.2.-С.443-445.-Бібліогр.: 6 назв.

Н84. Осадчук, П.І. Інтенсифікація процесу гідратації при очищенні соняшникової олії з використанням ультразвуку / П.І. Осадчук, С.М. Кудашев.-Вип.38, т.2.-С.321-323: табл.; схем.-Бібліогр.: 3 назв.

Н85. Офатенко, О.О. Технология блочного вымораживания как шаг в будущее водоподготовки / О.О. Офатенко.-Вып.37.-С.344-346: рис.-Библиогр.: 3 назв.

Н86. Очеретяный, Ю.А. Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю.А. Очеретяный, В.Х. Кирилов, А.С. Титлов.-Вып.38, т.2.-С.365-372: рис.; табл.; граф.-Библиогр.: 12 назв.

Н87. Очеретяный, Ю.А. Моделирование процессов тепломассообмена генераторных узлов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА) / Ю.А. Очеретяный, В.Х. Кирилов, А.С. Титлов.-Вып.38, т.2.-С.372-378: табл.; рис.-Библиогр.: 7 назв.

Н88. Павленкова, П.П. Дослідження можливості використання забарвлювального концентрату з буряку у виробництві жельованих виробів / П.П. Павленкова, Г.А. Топор.-Вип.38, т.2.-С.55-59: табл.; рис.; граф.-Бібліогр.: 4 назв.

Н89. Павленкова, П.П. Мікробіологічна безпечність плодового желе із забарвлювальним буряковим концентратом / П.П. Павленкова, Л.В. Труфкаті, Г.А. Топор.-Вип.38, т.2.-С.60-65: граф.; рис.; табл.-Бібліогр.: 3 назв.

Н90. Перетяка, С.Н. Перспективы биотоплива в Украине / С.Н. Перетяка.-Вып.37.-С.241-244: табл.; рис.-Библиогр.: 7 назв.

Н91. Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий / [И.В. Мельник и др.].-Вып.38, т.2.-С.300-305: табл.; рис.-Библиогр.: 6 назв.

Н92. Процеси переробки шламу в технологіях виробництва розчинної кави / О.Г. Бурдо, С.Г. Терзієв, В.В. Шведов, Н.В. Ружицька.-Вип.37.-С.252-255: рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н93. Пшенишнюк, Г.Ф. Статистическая оценка эффективности смешивания тестообразных масс хлебопекарного производства / Г.Ф. Пшенишнюк, С.Н. Павловский.-Вып.38, т.1.-С.204-208: табл.; рис.-Библиогр.: 25 назв.

Н94. Рогова, Н.В. Розробка технології виробництва напоїв на основі збродженого березового соку / Н.В. Рогова, Л.М. Пилипенко.-Вип.38, т.2.-С.8-10: табл.-Бібліогр.: 4 назв.

Н95. Ряшко, Г.М. Анализ энергоэффективных технологий на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса / Г.М. Ряшко, С.Н. Перетяка.-Вып.37.-С.271-276: табл.; рис.-Библиогр.: 3 назв.

Н96. Соколов, О.Д. Підвищення стійкості поверхні чавунних деталей проти корозії і фретингу / О.Д. Соколов, О.В. Маннапова.-Вип.38, т.2.-С.418-421: рис.-Бібліогр.: 9 назв.

Н97. Соколов, О.Д. Сучасні матеріали для упаковки харчових продуктів: властивості і екологія / О.Д. Соколов.-Вип.38, т.2.-С.405-410.-Бібліогр.: 48 назв.

Н98. Соколовська, О.Г. Визначення фізико-механічних та гігроскопічних властивостей маку – важливий фактор організації процесу його післязбиральної обробки та зберігання / О.Г. Соколовська, С.С. Орлова, Л.К. Овсянникова.-Вип.38, т.1.-С.67-71: табл.; рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Н99. Солоницька, І.В. Удосконалення рецептури хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів / І.В. Солоницька, Г.Ф. Пшенишнюк, І.В. Студентова.-Вип.38, т.1.-С.221-225: табл.; рис.-Бібліогр.: 6 назв.

Н100. Тележенко, Л.М. Властивості мінорних речовин пряноароматичного соусу і їх роль у харчуванні людини / Л.М. Тележенко, А.В. Жмудь.-Вип.38, т.2.-С.69-75: табл.; рис.; граф.-Бібліогр.: 7 назв.

Н101. Титлов, А.С. Расчёт температурных режимов холодоснабжения ЗАО «Одесский завод шампанских вин» и разработка рекомендаций по снижению эксплуатационных энергозатрат / А.С. Титлов, О.Б. Васылив, Д.П. Ткаченко.-Вып.38, т.2.-С.356-365: табл.; граф.; рис.-Библиогр.: 11 назв.

Н102. Хобин, В.А. Алгоритмы стабилизации метрологических характеристик автоматических измерений влажности зерна в потоке при его сушке / В.А. Хобин, И.О. Гапонюк.-Вып.38, т.1.-С.279-286: рис.; табл.-Библиогр.: 11 назв.

Н103. Хобин, В.А. Имитационная математическая модель процесса экструдирования биополимеров как объекта управления / В.А. Хобин, В.Б. Егоров.-Вып.38, т.1.-С.386-399: рис.; граф.; схем.-Библиогр.: 10 назв.

Н104. Хомич, Г.П. Вплив попередньої обробки ягід чорниці на вміст флавоноїдів у соку / Г.П. Хомич, Л.В. Капрельянц.-Вип.38, т.2.-С.4-7: табл.; рис.-Бібліогр.: 8 назв.

Н105. Чабанова, О.Б. Дослідження процесу сушіння харчового казеїну / О.Б. Чабанова, Т.В. Недобійчук, Д.О. Скрипніченко.-Вип.38, т.2.-С.274-282: табл.; рис.-Бібліогр.: 3 назв.

Н106. Чалая, Е.В. Актуальные вопросы технологического регулирования рыбной продукции в условиях евроинтеграции Украины / Е.В. Чалая, Я.Г. Верхивкер.-Вып.38, т.2.-С.112-117: табл.-Библиогр.: 4 назв.

Н107. Шарахматова, Т.Є. Розробка технології морозива геродієтичного призначення / Т.Є. Шарахматова, В.М. Шкарупета.-Вип.38, т.2.-С.255-260: табл.; рис.-Бібліогр.: 7 назв.

Н108. Шведов, В.В. Альтернативные процессы копчения пищевых продуктов и их совершенствование / В.В. Шведов, О.Г. Бурдо, В.И. Саламаха.-Вып.38, т.2.-С.324-326: схем.-Библиогр.: 3 назв.

Н109. Шевченко, З.І. Реалізація стратегій управління підприємств зернопереробної галузі в умовах нестабільності зовнішнього середовища / З.І. Шевченко, І.О. Седікова.-Вип.38, т.1.-С.412-417: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Н110. Шутенко, Є.І. Розрахунок нагнітальних пневмотранспортних установок для зерна за спрощеною методикою / Є.І. Шутенко.-Вип.38, т.1.-С.291-293: граф.-Бібліогр.: 2 назв.

Н111. Яковенко, А.І. Чому при зберіганні зерна пшениці показник клейковини зменшується ? / А.І. Яковенко, А.В. Борта.-Вип.38, т.1.-С.96-99: табл.-Бібліогр.: 3 назв.


МАТЕРІАЛИ У ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІНШИХ ВУЗІВ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ТА ІНШИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
Ні1. Амбарцумянц, Р.В. Влияние трения в соединении ролик-кулачок на геометрию кулачковых механизмов [Электронный ресурс] / Р.В. Амбарцумянц // Тр. Одес. политехн. ун-та.-О., 2010.-Вып.1-2.-С.46-50: рис.-Библиогр.: 3 назв.-Режим доступа: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2010_1(33)_2(34)/1-8.pdf.

Ні2. Анализ и регулирование стойкости режущего инструмента [Электронный ресурс] / [Н.В. Лищенко и др.] // Тр. Одес. политехн. ун-та.-О., 2010.-Вып.1-2.-С.54-61: рис.-Библиогр.: 6 назв.-Режим доступа: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2010_1(33)_2(34)/1-10.pdf.

Ні3. Анализ ресурса стойкости режущего инструмента [Электронный ресурс] / [Н.В. Лищенко и др.] // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Сер. Машинобудування.-К., 2010.-№59.-С.101-106: рис.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKPI_mash/2010_59/doc/101.pdf.

Ні4. Андреянов, А.Д. Термодинамические факторы и электрокаталитическая активность тройных дисперсных сплавов Ni-Ti-V / А.Д. Андреянов, И.А. Кузнецова, В.П. Петросян // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія.-О., 2010.-Т.15, вип.2.-С.40-45: табл.-Бібліогр.: 7 назв.

Ні5. Бабков, М.І. Дослідження процесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської [Електронний ресурс] / М.І. Бабков, О.С. Тітлов, С.М. Кудашев // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.180-186: рис. – Бібліогр.: 7 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/othkv/2010_24/24.pdf.

Ні6. Бандура, В.М. Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо / В.М. Бандура, С.М. Буйвол // Вібрації в техніці та технологіях: наук.-техн. журн. / ВНАУ.-Вінниця, 2010.-№4.

Ні7. Бельтюкова, С.В. Твердофазное определение ломефлоксацина с использованием сенсибилизированной люминесценции тербия (III) / С.В. Бельтюкова, Е.О. Ливенцова, О.И. Теслюк // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія.-О., 2010.-Т.15, вип.3.-С.125-135: рис.-Бібліогр.: 30 назв.

Ні8. Белявская, Н.П. Времен связующая нить…: Репортаж с празднования 100-летнего юбилея А.А. Преображенского / Н.П. Белявская // Подвальчик на Петра Великого / сост.: И.И. Пономаренко, Е.П. Шольц-Куликов.-О., 2010.-С.78-82.

Ні9. Васьковська, К.О. Сутність категорії «конкурентоспроможність діяльності підприємства» / К.О. Васьковська // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№10(111).-С.165-173: рис.-Бібліогр.: 35 назв.

Ні10. Верхивкер, Я.Г. К 100-летнему юбилею Учителя / Я.Г. Верхивкер // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.7-9.

Ні11. Визначення вимог до енергетичних параметрів електроприводу мотор-коліс електробуса [Електронний ресурс] / [В.А. Водічев та ін.] // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харк. политехн. ин-т». Сер. Проблемы автоматизир. электропривода. Теория и практика.-Харків., 2010.-Вип.28.-С.303-304: рис.-Библиогр.: 4 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcpi/Paeltp/2010_28.pdf.

Ні12. *Віват, Г.І. Жанрові модифікації в поезії українських дисидентів / Г.І. Віват // Мова і культура: наук. журн. / КНУ ім. Тараса Шевченка.-К., 2010.-Вип.10, т.VII(117).

Ні13. *Віват, Г.І. Міждисциплінарний дискурс у поезії Миколи Руденка / Г.І. Віват // Держава та регіони: наук.-вироб. журн. / Класичний приватний ун-т. Сер. Гуманіт. науки.-Запоріжжя, 2010.-№1.

Ні14. Віват, Г. Рецепція та інтерпретація образу Бога в поезії Миколи Руденка: до проблеми традиційних образів / Г. Віват // Л-ра. Фольклор. Пробл. поетики: зб. наук. пр. Ін-ту філол. КНУ ім. Тараса Шевченка.-К., 2010.-Вип.29, ч.2.-С.115-121.-Бібліогр.: 5 назв.

Ні15. Віннікова, Л.Г. Розробка технології сирокопчених ковбас зі зниженим умістом нітриту натрію [Електронний ресурс] / Л.Г. Віннікова, А.В. Асауляк // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк., 2010.-Вип.25.-С.153-157: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_25/vinikova.pdf.

Ні16. *Волошина, Т.М. Реструктуризація підприємств виноробства в рамках базових стратегій розвитку / Т.М. Волошина, Г.В. Карпінська // Прометей: зб. наук. пр. / Ін-т екон.-правових дослідж. НАН України, Дон. екон.-гуманіт. ін-т.-Донецьк, 2010.-№1(31).

Ні17. Волчок, В.О. Фазова рівновага «рідина-пара» бінарних сумішей [Електронний ресурс] / В.О. Волчок // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.78-83: табл.; рис.-Бібліогр: 9 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/11.pdf.

Ні18. Геллер, В.З. Свойства смеси хладагента R407C со смазочным маслом CPI EXP 32 [Электронный ресурс] / В.З. Геллер, Н.И. Лапардин // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.165-170: табл.; рис.-Бібліогр.: 6 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/22.pdf.

Ні19. *Гололобова, Т.В. Формування ланцюга накопичення вартості в зернопродовольчому комплексі / Т.В. Гололобова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.IV.-С.1086-1090.

Ні20. Гольдберг, В.В. Ткани Самуэлсона / В.В. Гольдберг, В.В. Лычагин // Докл. Акад. наук (Россия).-М., 2010.-Т.430, №3 (янв.).-С.305-309.

Ні21. *Гончарук, А.Г. Методичні аспекти виміру інвестиційної привабливості промислового підприємства / А.Г. Гончарук, А.О. Плохотнюк // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.V.-С.1225-1229.

Ні22. Гончарук, А.Г. О факторах эффективности зерноперерабатывающих предприятий / А.Г. Гончарук, И.В. Деренович // Наук. вісн. Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т. Всеукр. асоціація молодих науковців.-О., 2010.-№10(111).-С.21-28.

Ні23. Гончарук, А.Г. Особенности и перспективы развития рыбной отрасли Украины / А.Г. Гончарук, О.О. Хоптовая // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.262, т.V.-С.1303-1310.

Ні24. *Дидух, Н.А. Обоснование выбора культур бифидо- и лактобактерий для производства твердых сычужных сыров функционального назначения / Н.А. Дидух, Л.А. Молокопой // Вестн. Могилев. гос. ун-та продовольствия.-Могилев, 2010.-№1.-С.23-29.

Ні25. *Дідух, Н.А. Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва білкових молочних продуктів функціонального та спеціального призначення / Н.А. Дідух, Л.О. Молокопой, Ю.В. Назаренко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / ХДУХТ.-Х., 2010.-Вип.1(11).-С.329-335.

Ні26. *Дідух, Н.А. Перспективи виробництва білкових кисломолочних продуктів дитячого харчування / Н.А. Дідух, Ю.В. Назаренко // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Сер. Ветеринарна медицина.-Суми, 2010.-Вип.8(27).-С.14-19.

Ні27. *Дідух, Н.А. Технологія твердого сичужного сиру функціонального призначення / Н.А. Дідух, Л.О. Молокопой // Вісн. Сум. нац. аграр. ун-ту. Сер. Ветеринарна медицина.-Суми, 2010.-Вип.8(27).-С.65-70.

Ні28. Добробабина, Л.Б. Вспоминая Учителя… / Л.Б. Добробабина // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ. публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.-С.20-22.

Ні29. *Добрянська, Н.А. Галузь тваринництва: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення / Н.А. Добрянська // Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр. / ОДАУ. Вип.53. Екон. науки.-О., 2010.-С.70-73.

Ні30. Дойчева, К.С. Економічна ефективність як результативність діяльності промислового підприємства / К.С. Дойчева // Наук. пр. НУХТ.-К., 2010.-№34.-С.24-26.-Бібліогр.: 10 назв.

Ні31. Дорошенко, І.О. Нормативне забезпечення інноваційного розвитку регіону: основні проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І.О. Дорошенко // Теорет. і практ. аспекти економіки та інтелект. власності: зб. наук. пр. / Приазов. держ. техн. ун-т.-Маріуполь, 2010.-Т.1.-С.241-244.-Бібліогр.: 7 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_Gum/Tpaeiv/2010_1/44.pdf.

Ні32. *Дудка, Т.В. Необхідність оцінки впливу кліматичних ризиків на економічний розвиток / Т.В. Дудка // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-т.-Д., 2010.-Вип.260, т.IV.-С.1006-1011.

Ні33. Д’яконова, А.К. Особливості отримання і використання низькометоксильованого яблучного пектину / А.К. Д’яконова // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер. Техн. науки (Технології харчових виробництв).-Луганськ, 2010.-№22.-С.44-51.

Ні34. Егоров, Б.В. Совершенствование технологии производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы / Б.В. Егоров, Абдулкарим, Н.В. Гонца // Сб. науч. тр. МПА.-М., 2010.-Вып.VIII/1.-С.137-143: рис.-Библиогр.: 4 назв.

Ні35. Егорова, А.В. Зерновые функциональные экструдаты и оценка их биологической ценности / А.В. Егорова // Сб. науч. тр. МПА.-М., 2010.-Вып.VIII/1.-С.213-217: табл.; рис.-Библиогр.: 15 назв.

Ні36. Заиченко, Д.С. Проблемы зернового сектора Украины, пути их решения / Д.С. Заиченко, Т.В. Дудка // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Дніпропетров. нац. ун-ту.-Д., 2010.-Вип.261, т.II.-С.342-347: табл.; рис.-Бібліогр.: 5 назв.

Ні37. Ищенко, И.Н. Анализ возможностей применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха [Электронный ресурс] / И.Н. Ищенко, А.С. Титлов, А.Н. Краснопольский // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.24.-С.187-194: рис.-Бібліогр.: 10 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Othkv/2010_24/25.pdf.

Ні38. *Іванченкова, Л.В. Методика та методологія нарахувань і утримань заробітної плати та її оплати у ТОВ «Тірас-ТМ Мозаїка» / Л.В. Іванченкова, Ж.Г. Науменко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту.-Д., 2010.-Вип.263, т.III.-С.771-776.

Ні39. Калмыкова, И.С. Несколько слов о Борисе Львовиче Флауменбауме / И.С. Калмыкова // Флауменбаум Борис Львович: К 100 летию со дня рождения: информ.-публицист. сб. / сост.: А.Т. Безусов, Я.Г. Верхивкер, В.Н. Сторожук, Н.П. Белявская; ОНАПТ.-О., 2010.- С.66-70.

Ні40. Кобєлєва, С.М. Критерії оцінки якості – фактор розробки інноваційних технологій сушіння моркви та зелені [Електронний ресурс] / С.М. Кобєлєва, Л.В. Труфкаті // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.25.- С.158-164: табл.- Бібліогр.: 4 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_25/Kobeleva.pdf.

Ні41. Коваленко, О.О. Оцінка ефективності використання води на підприємствах харчової галузі [Електронний ресурс] / О.О. Коваленко, О.Б. Василів, Т.П. Патік // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.25.-С.334-342: рис.-Бібліогр.: 17 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_25/Koval_2.pdf.

Ні42. Козлов, Г.Ф. Дослідження впливу включення коренеплідних овочів до складу хліба із цільного зерна пшениці на структурно-механічні властивості тіста [Електронний ресурс] / Г.Ф. Козлов, М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ.-Донецьк, 2010.-Вип.23.-С.94-99: табл.; рис.-Бібліогр.: 3 назв.-Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2010_23/14.pdf.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка