3. План роботи над проектом
Скачати 138,74 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір138,74 Kb.
Міністерство освіт і науки, молоді та спорту України

Донецьке обласне управління осіти

Амвросіївський професійний ліцей

Позакласний захід з біології

В.І. Вернадський. Вчений, мислитель, громадянин.

Проект


Викладач біології вищої категорії Харитонова Н.О.

Учасники проекту: учні 1-го курсу.

Тип проекту: пошуково- творчий.

І. Актуальність проекту як навчальної технології

В основі проекту лежать інтереси учнів. Участь у проекті дає можливість розвивати творчі здібності учнів, в пошуковому та дослідницькому плані розвивати вміння розв’язувати проблеми, що потребує інтегрованих знань.

2. Мета й завдання проекту: • Дослідити життя й наукову діяльність видатного вченого, основоположника вчення про біосферу В.І.Вернадського.

 • Розвивати вміння учнів виступати перед аудиторією, чітко формулювати основні думки, робити висновки.

 • Вдосконалювати вміння учнів працювати з електронними комунікаціями.

 • Залучити учнів до читання науково-популярної літератури.

 • Розвивати творчі здібності учнів, активізувати їхню пізнавальну діяльність.

3.План роботи над проектом • Постановка проблеми.

 • Визначення теми і мети проекту.

 • Ознайомлення учнів з суттю проекту та основними етапами його реалізації.

 • Робота з інформаційними джерелами.

 • Звіти творчих груп.

 • Презентація проекту.

4. Структура проекту

Ключове питання:

Чому В.І.Вернадський є видатним вченим-біологом України?

Тематичні питання: • Дослідити біографію В.І.Вернадського і умови, в яких формувався і розвивався талант видатного вченого.

 • Наукові відкриття та наукові праці В.І.Вернадського.

 • Увічнення пам’яті В.І. Вернадського.

5.Очікувані результати • Вироблення в учнів навичок самостійно добувати інформацію,систематизувати її, робити висновки.

 • Удосконалення вмінь готувати доповіді і виступати перед аудиторією.

 • Розвиток умінь працювати в команді.

Вступне слово вчителя:

Человек, как звезда рождается

Средь неясной,

Туманной млечности,

В бесконечности начинается

И кончается в бесконечности…

Поколеньями созидается

Век за веком

Земля нетленная.

Человек, как звезда, рождается –

Чтоб светлее стала вселенная.
Шановні учні! Сьогоднішній захід ми присвятили видатному вченому - біологу, основоположнику вчення про біосферу –живу оболонку Землі, Володимиру Івановичу Вернадському. 12 березня 2013 року йому виповнюється 150 років з дня народження, ученому, творцю науки «біогеохімія», громадянину і патріоту.

Хто ж він, Володимир Іванович Вернадський?

Для роботи над проектом учні об’єдналися у групи.

Група1 вивчала біографію В.І.Вернадського та особливості його життєвого шляху.

Група 2 дізнавалася про наукові відкриття та творчий спадок Вернадського В.І.

Група 3 зібрала матеріал про нагороди вченого та увічнення його пам’яті.

Усі групи створили презентацію до своїх виступів.

Виступ групи 1.

28 лютого 1863 в столиці Російської імперії з'явився на світ Володимир Іванович Вернадський. Його батько, Вернадський Іван Васильович, був професором Петербурзького педагогічного інституту, а мати, Ганна Петрівна, - вчителькою музики і співу.
У 1868 році родина Вернадських переїхала до Харкова, тому що клімат в Петербурзі був дуже несприятливий для дітей. Володимир ріс допитливим хлопчиком з різноманітними інтересами. У Харкові великий вплив на формування його особистості надав Є. М. Короленко, його двоюрідний дядько, що захоплювався дослідженнями в галузі наукової філософії. У перший клас Харківської гімназії Володимир вступив у 1873 році, а три роки потому, коли Вернадські повернулися до столиці, став вчитися у Першій Санкт-Петербурзької гімназії, що вважалася однією з кращих в Росії. Тут підібрався чудовий викладацький склад, і гімназистів навчали декількох іноземних мов, історії та філософії. Пізніше Вернадський вивчив самостійно ще декілька мов і вільно читав п'ятнадцятьма мовами Володимир
Вернадський став студентом фізико-математичного факультету Санкт-Петербурзького університету. Закінчив університет в 1885 році.1886 року одружився. Мав двох дітей. Сина Георгія і дочку Ніну. З дружиною Н.Є.Старицькою прожили в шлюбі 56 років.У1884 р. брав участь в експедицii професора В. Докучаєва по дослiдженню земель Нижньогородської губернiї

1885рік - закiнчив унiверситет, залишений для пiдготовки до професорського звання

1886 Призначений хранителем Мiнералогiчного кабiнету Петербурзького унiверситету; обраний дiйсним членом Петербурзького товариства

природодослiдникiв1887 -Вiдряджений за кордон (Iталiя, Нiмеччина, Францiя) для продовження навчання; обраний дiйсним членом Вiльного економiчного товариства

1888 Публiкує першi науковi працi: [О фосфоритах Смоленской губернии]: краткое сообщение // Тр. имп. Вольного эконом. об-ва. - 1888. - N 3. - С. 84-85; О фосфоритах Смоленской губернии // Тр. имп. Вольного эконом. об-ва. - 1888. - N 11 - С. 263-294Під час навчання в університеті В.І.Вернадський увійшов до одного з народницьких гуртків – науково-літературного товариства.

З надр товариства виникло у 1885 році Братство, діяльність якого прийняла науково-етичний характер.

Члени Братства за власні кошти видавали книги для народу, відкрили в Петербурзі народні читальні, вели просвітницьку роботу.

Внутрішнє життя Братства впорядковувалось трьома основними правилами:

працюй якомога більше,

споживай (для себе) якнайменше,

на чужі біди дивись, як на свої.
Братство проіснувало 35 років.

Друзі листувалися, щороку 30 грудня зустрічалися сім’ями, проводили разом літні канікули. 30 грудня 1921 року в останній раз зібралось разом братство

Коли в 1942 році Вернадський одержав Сталінську премію (200 тис. руб.), то 100 тис. руб. він передав на оборону країни, а решту розділив між друзями і вдовами померлих друзів, собі не залишивши нічого.

Спільні висновки: В.І вернадський-талановитий вчений, все своє життя він присвятив науці, він був не лише науковцем, а й видатним суспільним діячем свого часу.

Виступ групи 2. Вернадський – громадянин.

«Упертий українець, собі на думці — так говорила про Вернадського одна з учасниць гуртка. З 1898 по 1911 р.р. - професор Московського університету На годину першої російської революції, Вернадський — вже відомий професор а також борець за вільнодумство, демократію У квітні 1819 року приходить до влади гетьман Скоропадський,проголошується Українська держава. Вернадського запрошують до Києва. Тут він очолив Комісію з організації Академії наук і Української національної бібліотеки, а також комісію з питань вищої школи .

Пішов у відставку на знак протесту проти притиснення студентівю1920 року обирається ректором Таврійського університету. 1921 - повернення до Петрограду, директор Радієвого інституту. 1926 — відрядження до Франції для читання лекцій з геохімії .1936р. переїжджає до Москви, працює над проблемою «життя в космосі» . 1944 р.- видав останню працю «Декілька слів про ноосферу». З 1898 по 1911 р.р. - професор Московського університету. Пішов у відставку на знак протесту проти притиснення студентів

На годину першої російської революції Вернадський — вже відомий професор а також борець за вільнодумство, демократі У квітні 1819 року приходить до влади гетьман Скоропадський,проголошується Українська держава. Вернадського запрошують до Києва. Тут він очолив Комісію з організації Академії наук і Української національної


бібліотеки, а також комісію з питань вищої школи .

1920 рік — обирається ректором Таврійського університету 1921 - повернення до Петрограду, директор Радієвого інституту. 1926 — відрядження до Франції для читання лекцій з геохімії . 1936р. переїжджає до Москви, працює над проблемою «життя в космосі» . 1944 р. видав останню працю «Декілька слів про ноосферу».

Наукові відкриття та наукові праці В.І.Вернадського

Монографії;

«Біо-сфера», «Нариси з геохімії»,

Філософські твори;

Вчення про біосферу та ноосферу ;

Мінералогія і кристалографія;

Роботи з радіогеології;

«Наукова думка як планетне явище».

Творча спадщина.

Різнопланова творча спадщина Вернадського привертає увагу багатьох вчених світу. Важливе місце в його діяльності займали, зокрема, мінералогія і кристалографія. Серед основних завдань мінералогії Вернадський ставить питання генезису мінералів: «Мінералогія являє собою хімію земної кори. Вона ставить завдання вивчення як продуктів природних хімічних процесів, так званих мінералів, так і самих процесів. Вона вивчає зміни продуктів і процесів у часі в різних природних умовах земної кори. Вона досліджує взаємні природні асоціації мінералів (їх парагенезис) і закономірності в їх утворенні.»

Вернадський розглянув історію виникнення в земній корі важливих мінералів, визначив хімічний склад і фізико-хімічні умови утворення багатьох мінеральних видів.« Геохімія — наука двадцятого століття,— Вона могла виникнути лише після появи сучасного наукового уявлення про атоми і хімічні елементи, але корені її сягають глибоко в минуле науки… Геохімія науково вивчає хімічні елементи, тобто атоми земної кори і наскільки можливо — всієї планети. Вона вивчає їх історію, їх розподіл і рух у просторі — часі, їх генетичне на нашій планеті співвідношення.» — писав В. І. Вернадський.
Все життя працював Вернадський над проблемами радіогеології «Зараз можна і потрібно говорити про новостворену науку — радіологію, науку про радіоактивні властивості нашої планети, про те, що відбувається в ній, про їй властиві, особливо радіоактивні явища. Ця нова галузь знань перебуває у швидкому становленні і повинна зараз бути освоєна і продумана і теоретично і практично. Бо вона не тільки має для нас глибоке значення, оскільки зв'язує з новою фізикою і новою хімією — в конкретній земній ситуації — науці про життя і про нас самих, але й тому, що вона дає в руки людини нові шляхи і нові форми оволодіння природою, нову силу. »

Вернадський — також творець нового наукового напрямку, який пізніше переріс у самостійну науку — біохімію:« Я впевнений в тому, що в основі геології лежить хімічний елемент — атом і що в навколишній природі — в біосфері — живі організми відіграють першочергову, можливо головну роль. Виходячи з цих ідей виникли в нас і геохімія і біогеохімія. »

Перу Володимира Вернадського, крім наукових, належать і філософські твори. В. І. Вернадський у першій половині 20 сторіччя створив учення про ноосферу(грец. ноос—розум і сфера—куля)', в основу якого поклав ідею про гармонійне входження людини та її господарської діяльності у біогенний колообіг речовин.

Вернадський і Україна

Володимир Вернадський належав до тих патріотів України, які передбачали щасливе завтра свого народу, який обов'язково посяде гідне місце і в Європі,

і в світі. Перед смертю вчений передав до Академії наук України свої спогади, в яких зазначав: « Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук... »

Батьківщина завжди була у серці вченого. Він добре знав історію України, свого роду: по батьковій лінії Вернадські — учасники визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Його прадід навчався в Києво-Могилянській академії. Батько — киянин Іван Вернадський (1821—1884) — вчений-економіст, противник кріпацтва, соціалістичних ідей та общинного землеволодіння, прихильник ідей ринкової економіки. Дружина Володимира Івановича теж з давнього українського роду Старицьких. Свої роздуми про долю України вчений виклав у багатьох працях, зокрема, в статті «Українське питання і російська громадськість».

Наші висновки: В. І вернадський – справжній патріот, творець нового наукового напрямку-біохімії, його талант був дуже різноплановим. Український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму


Виступ групи 3.

Вшанування пам'яті В.І Вернадського.

.Ім'я вченого присвоєно багатьом академічним інститутам, бібліотекам, кораблям тощо. Зокрема Національній бібліотеці України.

Бульвар Вернадського в Києві.У 1973 році його іменем названо бульвар у Києві (Академмістечко) де у 1981 році йому споруджено пам'ятник. До 1963 року його ім'я носила також нинішня вулиця Запорожця.

Нагороди В.І.Вернадського

Орден трудового червоного прапора

Сталінська премія

У 1963 році Пошта СРСР випустила поштову марку до 100-річчя з дня народження вченого.


2003 року Президією НАН України засновано золоту медаль імені В.І.Вернадського Національної академії наук України.

Ювілейна монета до 150-річчя номіналом 2 гривні присвячена академіку ВернадськомуВ.І.

На пошану вченого названо два мінерали «вернадит» і «вернадскит». Академія наук СРСР у 1945 році установила грошову премію та золоту медаль імені В. І. Вернадського. Починаючи з 1973 року НАН України встановлена також премія імені В. І. Вернадського а з 2003 р. — Золота медаль імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.

У 1964 році іменем ученого названо гірський хребет у східній частині Антарктиди. Довжина його понад 400 км, висота 1600 м. У 1996 році заснована українська антарктична станція Академік Вернадський.

26 березня 2003 року Національним банком України в обіг випущена ювілейна монета номіналом 2 гривні присвячена академіку Вернадському.

На честь науковця названо астероїд 2809 Вернадський.1945року 6 сiчня.- Помер о 5-й годині дня на 82 році життя від крововиливу в мозок, похований на Новодiвичому цвинтарi в Москвi.
Наші висновки:

Володимир Вернадський належав до тих патріотів України, які передбачали щасливе завтра свого народу, який обов'язково посяде гідне місце і в Європі, і в світі. Перед смертю вчений передав до Академії наук України свої спогади, в яких зазначав: «Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук... »


Вчитель:

Закінчити сьогоднішні наш захід мені хочеться словами вірша, написаного молодим Вернадським В.І.

Сімнадцятирічний Володимир Вернадський написав, мабуть, єдиний у своєму житті вірш, його він присвятив Україні - "своєму рідному краю". Роздуми юнака над трагічною долею України вражають дивовижним провидінням.
"Украина, родная моя сторона,

Века ты уже погибаешь...

Но борешься, бьешься, бедняжка, одна,

И в этой борьбе изнываешь.

В минуту погибели крайней твоей

Детей твоих дух пробуждался,

Старались свободу найти от цепей -

И ум их тобой восхищался.

Но дела вести до конца не могли

И вновь начинались раздоры...

Врагам твоим снова они помогли

И вновь появлялись кондоры.

Кондоры - враги, разрывали тебя,

И дети врагами являлись,

Немногие, верно до гроба любя,

Течению волн покорялись.

Но в этих немногих вся сила твоя -

Они втихомолку старались,

И в годину бедствий, родная моя,

Враги твои вновь изгонялись -

Опять начинались раздоры, борьба,

Враги твои снова являлись.

Такая, родная, твоя уж судьба -

Судьбе мы всегда покорялись".


Список джерел:

 1. http://www.aphorisme.ru/about-authors/vernadskiy/?q=4690

 2. http://www.piplz.ru/page-id-517-pg-1.html

 3. http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=560

 4. http://www.tstu.ru/win/kultur/nauka/vernad/biover.htm

 5. http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=162

 6. http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Vernadskiy.html

 7. http://tambovia.ru/vernadovka.html

 8. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3606/%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99

 9. http://rapidlinks.ru/link/?lnk=70872


:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка