3. Семестр: 7 Обсяг дисципліни
Скачати 20,31 Kb.
Дата конвертації10.06.2018
Розмір20,31 Kb.
1. Назва дисципліни: Література країни, мова якої вивчається (російська).

2. Тип дисципліни: вибіркова

3. Семестр: 7

4. Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

5. Лектор: Костромицький Роман Іванович – кандидат філологічних наук, доцент

6. Результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати :

• національну специфіку російської літератури, визначити основні періоди її розвитку, схарактеризувати їх;

• найважливіші факти літературного процесу;

• розкрити ідейно-художню своєрідність творчості письменників;

• зміст і поетику їх провідних творів

вміти :

• самостійно аналізувати літературно-критичні джерела, статті, монографії, підручники, енциклопедії тощо;

• аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

• виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;• з’ясовувати зв'язок між подіями певної епохи, свідоглядом і творчістю письменника.
7. Спосіб навчання: аудиторні заняття

8. Необхідні попередні та супутні дисципліни: вступ до літературознавства, історія української літератури, фольклор, сучасна російська мова

9. Зміст дисципліни: Історія давньоруської літератури. Своєрідність російської літератури ХVІІІ століття. Своєрідність російської літератури початку ХІХ століття. Розвиток російської літератури 25-45 років ХІХ століття. Розвиток російської літератури 40-60 років ХІХ століття. Специфіка російської літератури 1870-1890 років. Літературний процес в Росії початку ХХ століття. Специфіка російської літератури середини ХХ століття. Розвиток російської літератури кінця ХХ – поч. ХХІ століття.

10. Рекомендована література:

  1. История русской литературы: В 10 т. – т. 6. – Литература 1820-1830-х годов / Д.Д.Благого. – М., 1953. – 611с.

  2. История русской литературы: В 4т. – т.2. От сентиментализма к романтизму и реализму / Е.Н. Куприянова. – М.: Наука, 1981. – 655с.

  3. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях (исследования и характеристики). – М., 1982. – 261с.

  4. Кулешов В. И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие. – М. : Трикста, 2004. – 794 с.

  5. Михайлов О. H. Страницы русского реализма. – М. : Современник, 1982. – 288 с.

  6. Михайловский Н. К. Литературная критика. Статьи о русской литературе XIX – начала XX в. / Сост. В. Аверин. – Л. : Худож. лит-ра, Ленингр. отд-ние, 1989. – 608 с.


11. Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

12. Методи і критерії оцінювання:

13. Мова навчання: російська.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка