6 вересня 2016 року Професійні виконавці (ПВ) у Сербії – огляд Нова професія – запроваджена Законом «Про виконавче провадження»Скачати 28.12 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір28.12 Kb.

Професійні виконавці

Страхування професійної відповідальності - Сербія

“Страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців в Україні: можливі проблеми та перспективи впровадження”

Київ,

6 вересня 2016 року

Професійні виконавці (ПВ) у Сербії – огляд

 • Нова професія – запроваджена Законом «Про виконавче провадження» (Law on Enforcement and Security) в 2011 році – набув чинності у травні 2012  значні зміни внесено новою редакцією від 2016 року;
 • 239 (з 308) професійних виконавців почали працювати, поступово – по всій Сербії лише у 2016 році;
 • Завершено 543 056 виконавчих проваджень (318 040 лише в 2015 році);
 • Діють як само-зайняті особи або товариства (Стаття 468) – несуть відповідальність усіма активами за будь-яку шкоду, завдану в ході виконавчого провадження з їхньої вини (Стаття 498);
 • “Небезпечна професія” (окрім звичайних ризиків, пов'язаних із «клієнтом», існує багато процесуальних/правових ризиків  наприклад, особливий ризик у Сербії – позов з вимогою усунути порушення);

Матриця виконавчого провадження Спрощена схема

2011 ЗПВ

2016 ЗПВ


*За обома законами, ПВ мають виключні повноваження з ухвалення рішень та їх виконання

у справах про несплату комунальних платежів

**ПВ отримали майже виключні повноваження на виконання судових рішень – лише деякі

категорії проваджень залишаються в компетенції судів

ПВ – законодавство про страхування

 • Вихідний пункт – Рекомендація 36 Європейської комісії з ефективності правосуддя 2009 року – “Вони (ПВ) мають бути зобов'язані страхувати свою професійну та цивільну відповідальність.
 • ЗПВ 2016:
  • “Попередні вимоги (Стаття 478): До прийняття присяги, професійний виконавець: 1) Укладає договір страхування на випадок шкоди, завданої третім сторонам у процесі його діяльності, а також договір страхування на випадок шкоди, руйнування чи втрати приміщень і об'єктів, прийнятих на зберігання. Професійний виконавець подає до Палати документальне підтвердження того, що він виконав зазначені вимоги упродовж 25 днів з дати отримання рішення про своє призначення.”
  • “Підстави для припинення діяльності професійного виконавця (Стаття 487): Діяльність професійного виконавця припиняється у разі: 5) якщо він не сплатить страхову премію за шкоду, яку він може завдати іншій особі своєю діяльністю, або страхову премію за приміщення й об'єкти, прийняті на зберігання, у разі їх пошкодження, руйнування чи зникнення;
  • Важливо  положення + санкція (таке саме положення існувало і в ЗПВ 2011, але не було визначено строку подання підтвердження, конкретних санкцій  слабша імплементація);

ПВ – регулювання страхування Підзаконні акти щодо умов укладання договорів страхування ПВ

Регламент 2012 року

 • Обов'язкове страхове покриття: професійної відповідальності, офісу, активів на зберіганні;
 • Групове й індивідуальне страхування (поки групового немає);
 • Не визначено мінімальний строк дії;
 • Покриття не розбито по об'єктах страхування (загальна страхова сума);
 • Мінімальна сума: EUR 30 000;
 • Менш деталізований регламент;

Регламент 2016 року

 • Обов'язкове страхове покриття: професійної відповідальності, офісу, активів на зберіганні;
 • Групове й індивідуальне страхування (поки групового немає);
 • Мінімальний строк дії – 12 місяців;
 • Покриття розбито по об'єктах страхування (страхова сума по кожному об'єкту);
 • Мінімальна сума:
  • Професійна відповідальність: EUR 100 000;
  • Офіс: EUR 20 000;
  • Активи: EUR 30 000;
  • Більш деталізований регламент;

Страхування професійної відповідальності Основні риси та покриття

 • Правовий захист власника полісу: захист від необґрунтованих позовів, юридичні поради та правова допомога щодо позовів про відшкодування;
 • Відшкодування шкоди, завданої третім особам через професійні помилки, бездіяльність чи недбальство ПВ:
  • Суто фінансові збитки (основне покриття);
  • Шкода особі (вкрай рідко);
  • Шкода власності (зазвичай, додаткове покриття);
  • Шкода активам третіх сторін, прийнятим на зберігання – (зазвичай, додаткове покриття);
 • Покриває відповідальність працівників ПВ (заступників, помічників, інших працівників);
 • Відшкодування судових витрат;

Страхування професійної відповідальності Основні виключення

Коли шкоду завдано через:

 • Свідоме й умисне порушення законів, регламентів, стандартів та інших зобов'язань;
 • Умисел, зухвале недбальство чи шахрайство з боку власника полісу, його заступників, помічників, інших працівників;
 • Діяльність під час тимчасової заборони чи призупинення або здійснення виконавчих процедур, незважаючи на наявність підстав для виключення;
 • Діяльність, несумісну з репутацією, честю та незалежністю ПВ;
 • Вимагання вищої суми винагороди, ніж встановлено законодавством;
 • Порушення зобов'язання зберігати таємницю;
 • Кримінальне правопорушення з боку власника полісу;
 • Привласнення коштів, отриманих на рахунок, призначений стороні виконавчого провадження;
 • Непрямі збитки та втрачену вигоду;

Обов'язкове страхування професійної відповідальності
Професія

Вимога існує зНагляд

Мінімальний розмір страхової суми (EUR)

Адвокати*

2011

Адвокатська палата

20 000

Нотаріуси

2014

MЮ/Нотаріальна палата

80 000

Арбітражні керуючі

2010

ALSU

30 000

Професійні виконавці

2011 (2012)

MЮ/ Палата ПВ

30 000  100 000

Ріелтори

2014

MTT

15 000/45 000

Сертифіковані професіонали

2017

MФ/Акредитовані асоціації

50 000

*Адвокати – це “стара” професія, має 150 років історії в Сербії, але обов'язкове страхування професійної відповідальності було запроваджено лише у 2011 році – мінімальна страхова сума встановлена не законом, а Адвокатською палатою;

Різні професії – порівняння умов

Бухгалтери


Страхова сума на один страх. випадок

Покриття на весь період (вичерпний ліміт): 1

страхова сума

Покриття на весь період (вичерпний ліміт): 5

страхових сум

Річна премія

Річна премія

5 000,00

58,80

98,00

10 000,00

117,60

196,00

25 000,00

294,00

490,00

Арбітражні керуючі


Страхова сума на один страховий випадокРічна преміяПокриття на весь період (вичерпний ліміт): 1

страхова сума

Річні виплати

30 000,00

133,34

Франшиза: 10% мін. EUR 100

Франшиза: 10% мін. EUR 100

Усі суми вказані в євро

Різні професії – порівняння умов

ПВ

Нотаріуси


Страхова сума на один страховий випадокПокриття на весь період (вичерпний ліміт): 1

страхова сума

Річна премія

30 000,00

148,83

50 000,00

213,22

100 000,00

321,94

200 000,00

481,33

Без франшизи

Страхова сума на один страховий випадокПокриття на весь період (вичерпний ліміт): 1

страхова сума

Річна премія

30 000.00

251,42

50 000.00

410,40

100 000.00

777,60

150 000.00

1 101,60

200 000.00

1 382,40

Без франшизи

Усі суми вказані в євро

НБС – статистика страхування

Огляд – кількість договорів страхування, власників полісів і премій за видами страхування, Сербія 2015


Усі суми вказані в євро

Страховий ринок – Сербія Ключові дані

Нагляд

 • Національний банк Сербії (НБС) здійснює нагляд за більшістю компаній фінансового сектора (30 банків, 24 страхові компанії, 16 лізингових компаній та 7 добровільних пенсійних фондів);

Структура

 • 24 страхові компанії (на одну менше в 2015 році);
 • 20 виключних страховиків та 4 виключні пере-страховики;
 • 5 лише страхування життя, 9 лише інші види страхування, 6 страхування життя та інші види страхування;
 • Загальний розмір страхових премій у 2015 – EUR 665 млн.
 • В загальному розмірі премій: страхування життя – 23,9%, інші види – 76.1%

Страховий ринок – структура власності

Структура страхового ринку за власністю (2015)

Баланс страхових компаній за власністю (2015)


18 з 24 страхових компаній мають переважну іноземну участь

Нинішній стан – ПВ

 • Лише дві страхові компанії визначили спеціальні умови страхування ПВ (“Dunav”, “Uniqa”);
 • Лише в 2015 році НБС створив окремий код звітності для моніторингу страхування професійної відповідальності ПВ (1307);
 • Відсутня відповідна судова практика (не було справ);
 • Лише один випадок страхових виплат (неофіційна інформація від “Dunav”);
 • Лише 16 ПВ застраховано у 2015 році;
 • Договори колективного страхування між Палатою ПВ та страховими компаніями не укладались;
 • Важко визначити ризики (процесуальна невизначеність, старі vs. нові закони/регламенти/тарифи);
 • Важко визначити депозит (“діаманти“ vs. звичайне рухоме майно);
 • Двоїста роль ПВ (підприємець, але виконує публічні повноваження);

Навіщо страхувати професійну відповідальність?

КЛЮЧОВІ ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕВАГИ:

 • Вимога за законом – для арбітражних керуючих, нотаріусів, професійних виконавців тощо;
 • Професійні помилки та недогляд чи бездіяльність можуть завдати фінансової шкоди третім сторонам;
 • Судовий розгляд вимагає величезних ресурсів (грошей, часу та зусиль) – дорогі адвокати та судові збори, тривалий розгляд, присуджені компенсаційні виплати можуть бути великими;
 • Страхування забезпечує необхідні ресурси для оптимального правового захисту та компенсацій, відтак власник полісу цілком зосереджується на своїй основній роботі.

Навіщо страхувати професійну відповідальність?

ВАРТІСНИЙ АРГУМЕНТ:

Страхова премія на цілий рік коштує приблизно стільки ж, як послуги лише 1 адвоката


Складання та подання позову в можливих справах (EUR)*

РОЗМІР ПОЗОВНИХ ВИМОГ

ПОДАННЯ ПОЗОВУ

СЛУХАННЯ

ВІДКЛАДЕННЯ ½подання+12,5

ОСКАРЖЕННЯ

До 3 750

50,00

62,5

37,50

100

Від 3 750 до 6 250

75,00

87,5

50,00

150

Від 6 250 до 12 500

93,75

106,25

59,38

187,5

Від 12 500 до 25 000

137,50

150

81,25

275

Від 25 000 до 50 000

187,50

200

106,25

375

Від 50 000 до 100 000

250,00

262,5

137,50

500

Від 100 000 до 200 000

312,50

325

168,75

625

*Тариф на збори та витрати, що сплачуються за роботу адвокатів, Адвокатська палата;


Висновки – поради, винесені уроки?

  • Чітке, однозначне регулювання; однакова практика; зрозумілі ролі й обов'язки сторін (приватних виконавців, суду, інших задіяних осіб);
 • РЕГУЛЮВАННЯ
  • Для ПВ мають існувати: зрозумілі важелі контролю; належний моніторинг діяльності; своєчасні санкції;
 • Контроль
  • Необхідно роз'яснювати всім задіяним сторонам (професіоналам, клієнтам, страховій індустрії, регулятору), чому та наскільки важливим і вигідним є страхування;
 • Просвіта
  • Окрім обов'язкових рівнів страхування, ПВ варто обирати додаткове страхування (більші суми)  вони можуть використати цей аргумент у процесі диференціації ринку;
 • Поширення
  • Новостворена професія потребує підтримки й заохочення (перш за все, з боку Уряду);
 • Підтримка

ДЯКУЮ!

Александар Заріч

USAID BEP

azaric@bep.rs
Каталог: attachments -> article -> 1002
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель
1002 -> Тема Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка