7 клас Українська мова Відредагувати речення
Скачати 109,2 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір109,2 Kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури в 2009-2010 н.р.

7 клас

Українська мова

1.Відредагувати речення:

Виспівуючи у верховітті густих заростей бузку, голос соловейка то переливався на найвищих тонах, то зовсім завмирав.

Привернувша мою увагу книга виявилася дуже цікавою.

Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання.

Повертаючись додому, хвіртка виявилась зачиненою, і мені довелося йти городом.

4 бали


2. Від поданих слів утворити кличну форму:

Друг, кінь, пісня, панна Оксана, добродій, лікар, Галина Миколаївна, теща, Ярослав, Ігор, верба, дівчина, козак, колега Роман. 7 балів


3.Пояснити орфограми у словах піддашшя, Миколаївщина, впроваджувати.

4.Зробити лексичний розбір виділених слів:

Як із Дніпра веселка воду позичає.5.Визначити рід слів іншомовного походження:

Алібі, драже, журі, манто, аташе, какаду, фрау, поні, шимпанзе, какао.6.Пояснити лексичне значення поданих слів. Скласти з ними речення.

Левада, криця, бурштин.
Українська література

1..Продовжити поетичні рядки. Зробити морфологічний розбір виділених слів.

Хто плекає паростки кленові,

--------------------------- ростить,

--------------------------- любові,

--------------------------- століть. 10 балів


2. Які асоціації виникають у тебе, коли ти слухаєш «Запорозький марш» Миколи Лисенка?

3. Чи згодні ви з думкою, що патріотизм, повага до батьків, вірність у дружбі й коханні – загальнолюдські морально-етичні цінності. Прокоментуйте на основі повісті І.Франка «Захар Беркут». 12 балів
8 клас

Українська мова

 1. Напишіть твір за поданим початком.

Зрада

Ми часто, читаючи книжки та дивлячись телевізор, зустрічаємось з поняттям зрада. Зрада – це порушення вірності стосовно кого-небудь... 12 балів


2. Продовжити прислівя.

Навчання в щасті прикрашає ...

Людина без освіти ...

Сила людини в розумі та ...

Ворона за море літала та ...

У бороді гречка цвіте, а ... 5 балів


3. Скласти оповідання „Літо восени”, ввести до нього багатозначний вираз бабине літо у всіх значеннях. 10 балів

4 .Перекласти речення.

Известно, что все способности, отличающие человека от животного, развились и продолжают развиваться в процессе труда.

Мы сидели на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом.

Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал.

Вслушайтесь в дальний рокочущий гул. 8 балівУкраїнська література

 1. Чи згодні ви з думкою, що любов до вітчизни – одна з найбільших людських чеснот? Обгрунтуйте свою думку на прикладах творів із української літератури.

10 балів

 1. Назвіть способи творення образу-персонажа. 4 бали

 2. Визначте віршовий розмір строфи:

Дозріли жито і пшениця,

Комбайн спішить на косовицю.

І, як навмисне, в день такий

Прийшов на поле дощ рясний. 1. Назвіть жанри фольклорного епосу. Наведіть приклади. 6 балів

 2. Яку роль в розкритті образу відіграє портрет? Наведіть приклади. 6 балів


9 клас

Українська мова

1. Напишіть твір на одну з поданих тем. У тексті твору використайте речення, ускладнені відокремленими членами, однорідними членами, звертанням та вставними одиницями.
Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе (В. Симоненко).

Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним.

Істинно так ... коли маємо хліб на столі (Б. Олійник).

Найбільший прояв геніальності – у засіяній ниві (Б. Олійник).

Хліб – усьому голова (Нар. тв.).

Хліб – основа життя (Д. Свіфт). 12 балів
2. В епоху науково-технічного прогресу важко уявити життя людини без комп’ютера. Однак для спілкування з „розумною” технікою користувач має розуміти його „поведінку”, відповідати на його запитання під час установлення обладнання і програм. Допоможіть користувачеві, уклавши короткий тлумачний словник комп’ютерного сленгу (10 слів). З’ясуйте сутність самого поняття „комп’ютерний сленг”.

6 балів


3. З’ясуйте специфіку такого різновиду офіційно-ділових документів, як анотація. Напишіть анотацію на книгу, зазначивши попередньо її назву.

6 балів

4. Укажіть відповідність між реченням і його характеристикою.

А.Просте, ускладнене 1. Ксанка заламувала у відчаї руки,

однорідними членами. снувала з кутка в куток (Л. Тараненко).

Б.Просте, ускладнене 2.З верхівки на верхівку перестрибує

відокремленим означенням. пустунець-вітер, скісне проміння цідить крізь

В.Просте, ускладнене волого-зеленаву хвою живе світло (Л. Тараненко).

Відокремленою обставиною. 3.Ксанка сиділа на старовинному ліжку з великими

Г.Складне речення. голубими, схожими на глобус, кулями на спинках

(Л. Тараненко).

4.Голова не трималася на в’язах, не спираючись

на подушки (Л. Тараненко).

4 бали

а

б

в

г

Українська література


 1. Назвіть особливості байки. Прокоментуйте рядки з байки Глібова:

Здається – байка просто бреше,

а справді ясну правду чеше,

нікого в світі не мине...


 1. Визначте жанр твору. Розкрийте алегорію. Допишіть кінцівку.

Вентилятор

Розшумівся вентилятор:

„Я себе, брат, знаю!

Я, брат, схожий з літаками,

Бо пропелер маю.

Я, бува, як розкручуся,

Як здійму пиляку,

То втікають на всі боки

Люди з переляку!..”

3.Визначте в поданому тексті тропи.

„Йому перехопило дух. Те, що він побачив перед собою, на мить приголомшило і осліпило його: на широчезній рівнині, скільки сягав зір, яскраво золотились соняшники. Стояли до самого обрію, пишноголові, стрункі й незліченні, і всі, як один, обернені до свого небесного взірця, до сонця...Здавалось, вони й самі випромінювали світло своїми жовтогарячими незліченними коронами, і, може, тому навкруги було якось особливо ясно, чарівно і святково, мов у заповіднику сонця. Тут навіть повітря, здавалось, несло в собі золотисті відтінки” (Олесь Гончар). 10 балів10 клас

Українська мова

1. З’ясуйте специфіку такого різновиду офіційно-ділових паперів, як реферат. Запропонуйте 5 тем учнівських рефератів з української мови. 6 балів

2. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем. У тексті твору використайте різні типи складних речень.


 • Добро – це вічна, найвища мета нашого життя. Як би ми не трактували поняття „добро”, життя наше – це ніщо інше як прагнення добра (Л. Толстой).

 • Життя таке коротке. Поспішайте творити добро (О. Довженко).

 • Поки людина спроможна чинити добро, їй не загрожує небезпека зустрітися з невдячністю (Ф. де Ларошфуко).

 • Найвища наука життя – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим (Г. Тютюнник).

 • Вимушене добро – не добро (І. Тургенєв).

12 балів

3. Із поданих речень створіть зв’язний текст, доповнивши його власними міркуваннями так, щоб одне з речень відповідало схемі:

[...], (від якого...), а тому [.., (що...),..].

Гори навколо мовби висіли в повітрі. Гори були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева напрочуд виразні. Контури кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі бінокля. Де-не-де по лісах прохоплювалося перше полум’я осіннього багрянцю. Від осіннього багрянцю гори ставали ще пишніші й барвистіші (За О. Гончарем).Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, дайте заголовок. Виконайте повний синтаксичний розбір змодельованого речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.

8 балів


Українська література

 1. Зробіть лінгвістичний аналіз поезії.В. Симоненко

«Десь на горизонті хмара-хустка…»
Десь на горизонті хмара-хустка

Манить в даль, мов дівчина у сад,

І весни такі пахучі згустки

Розплескалися об голубий фасад.
Дні стоять погожі і привітні –

Розтопилося б і серце кам’яне;

Всі на вулицях – немов знайомі, рідні,

Лиш чомусь не впізнають мене…

 1. балів

2.Допишіть поезію (інтимна лірика).

Люблю тебе.---------------- . Дивлюсь

Високим---------------------- на тебе.

З вогню ---------------------- і до неба

Твоїм ------------------------- я молюсь.

Ти – вся любов. Ти чистота,

-----------------благословенна

---------------------------- свята

-----------------------священна. 8 балів

3.Напишіть про творчу співдружність літератури з музичним мистецтвом, використовуючи відомі вам факти. 6 балів11 клас

Українська мова


 1. Прочитайте початок і кінець тексту. За поданою схемою побудуйте складне речення, яке б підтверджувало основну тезу:


[...], (адже.., (що...),..), (...), (коли...).

Добробут нації залежить від багатьох чинників. Та найголовнішою передумовою є все-таки воля й незалежність держави.

Може, нинішні випробовування послані українцям Богом? Щоб перевірити, чи здатні вони вижити, не втративши людської гідності, не ставши на коліна перед іноземцями? Переконатися, що не зречуться вони того, за що змагалися їхні славні предки, чи не зганьблять себе перед нащадками?

...


Наша генетична пам’ять жива у гронах калини, у колядках, у кожнім слові рідної мови (За Г. Печерною).

8 балів

2. Запропонуйте суспільно значущу тему, що могла б спровокувати дискусію на Інтернет-сайті, та обґрунтуйте її доцільність. Спрогнозуйте потенційне висловлювання відвідувача форуму.

12 балів
3. Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, імовірне джерело, звідки його взято, з’ясуйте засоби зв’язку речень, дайте заголовок. Виконайте повний синтаксичний розбір виділеного речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.
Праця – це коріння моральності. Без неї не можна чесно жити. Ледар, дармоїд – це трутні, які пожирають мед працелюбних бджіл.

Осягнути істину, що життя без праці неможливе, здатний лише той, хто живе радощами праці, які від усіх інших радощів відрізняються тим, що людина напружує зусилля, робить не те, що хоче, а те, що потрібне, і, зробивши це, переживає радість за зроблене для людей.

Моральний смисл праці якраз і полягає в тім, що людина здобуває найвищу у світі радість – радість творення. У праці людина морально стверджується.

8 балів

Українська література

 1. Напишіть твір на одну із тем:

 • Література – праця моєї думки і душі.

 • Література – це спосіб спілкування народів між собою. 12 балів

 1. Створіть коротку характеристику-презентацію творчості одного з письменників української літератури ХХ століття. 12 балів

 2. Зробіть аналіз поезії:


М. Вінграновський

«Сама собою річка тече…»

Сама собою річка тече,

Маленька річечка, вузенька, як долоня.

Ця річечка – Дніпра тихенька синя доня,

Маленька донечка без імені іще.
Вона тече в городі в нас під кленом,

І наша хата пахне їй борщем.

Цвіте над нею небо здоровенно

Солодкими хмаринами з дощем.
Ця річечка тече для клена і для мене,

Її й тоді я бачу, коли сплю.

Я річечку оцю в городі в нас під кленом,

Як тата й маму і як мед люблю.
8 балів


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка