8 клас Українська мова 1
Скачати 377,88 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір377,88 Kb.
Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників29.01.2008р.

8 клас

Українська мова

1. Напишіть твір-мініатюру на одну з поданих тем. У тексті твору використайте речення, ускладнені відокремленими членами, однорідними членами, звертанням та вставними одиницями.
Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе (В. Симоненко).
Істинно, люди: живемо не хлібом єдиним.

Істинно так ... коли маємо хліб на столі (Б. Олійник).
Найбільший прояв геніальності – у засіяній ниві (Б. Олійник).
Хліб – усьому голова (Нар. тв.).
Хліб – основа життя (Д. Свіфт).
12 балів

2. Запишіть речення, виконайте повний синтаксичний розбір простого речення (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте члени речення і засоби їхнього вираження), поясніть розділові знаки.
За які гріхи твої, Україно-мати, сини заходились тебе розпинати? (М. Мащенко)
5 балів

3. З’ясуйте специфіку такого різновиду офіційно-ділових паперів, як реферат. Запропонуйте 5 тем учнівських рефератів з української мови.
6 балів


4. Виконайте тестові завдання:
1. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова „меценат”.
А Фахівець з механіки.

Б Той, хто займається мисливством.

В Багатий покровитель наук та мистецтв, а також їхніх представників.

Г Представник римського папи при уряді якої-небудь держави.

Д Воїн, озброєний мечем, а також слуга, що носить за воїном його меч.
2. У якому рядку фразеологізм має значення „недосяжна мрія”?
А Синій птах.

Б Біла ворона.

В Птаха високого польоту.

Г Лебедина пісня.

Д Випити чашу до дна.

3. У якому рядку допущено помилки?
А Мають попит, віддавати перевагу, здоровий образ життя, залік по історії.

Б Цікавий за змістом, надіслати на адресу, пливти за течією, вжити заходів.

В Завдати шкоди, придбати на виплат, взяти участь, платити за проїзд.

Г Справляти враження, зважати на думку, випала нагода, дотримати слова.

Д Вважати помилковим, мати на увазі, обіймати посаду, через помилку.

4. У якому рядку на місці крапок у всіх словах потрібно ставити апостроф?
А м...язи, св...ято , бур...яний, міжгір...я, кур...єр.

Б рум...яніють, арф...яр, з...єднаний, Лук...ян, пів...ящика.

В без...ядерний, з...економити, Мар...яна, м...ятний, св...ятковий.

Г дзв...якнути, п...явка, зор...яний, вітр...як, дерев...яний.

Д духм...яний, з...єднати, дит...ясла, дев...ять, п...юре.

5. У якому рядку допущено помилку (орфограма – „Велика літера”)?
А кліматичні умови Далекого Сходу, Лопе де Вега, Кременчуцьке водосховище, проспект Перемоги, Ростов-на-Дону.

Б Антарктида, Чорне море, Асканія-Нова, Переяслав-Хмельницький, Петро Перший.

В Західна Україна, Київська Русь, Зимовий палац, пудель, парламент.

Г київські університети, Центральна наукова бібліотека, Давня Греція, балет „Спартак”, вулиця Будівельників.

Д Південний Буг, комета Галлея, Донеччина, Печерська Лавра, Волинське нафтове родовище.

6. У якому рядку всі прикметники пишуться із суфіксом -ськ-?
А богатир...кий, турист...кий, сива...кий, золотоні...кий, лати...кий.

Б туні...кий, парубо...кий, оде...кий, люд...кий, вороне...кий.

В брат...кий, криворі...кий, чика...кий, кандидат...кий, люксембур...кий.

Г оренбур...кий, великолу...кий, вол...кий, черка...кий, вільню...кий.

Д кавка...кий, узбе...кий, тбілі...кий, канад...кий, норве...кий.

7. У якому рядку всі іменники належать до третьої відміни?
А Криниця, немовля, тісто, кущ, ім’я.

Б Нехворощ, пам’ять, заполоч, мазь, мідь.

В Надія, ніжність, любов, мати, живиця.

Г Глибінь, подорож, гордість, любисток, явір.

Д Настя, каченя, ранок, гриб, курчатко.

8. У якому реченні не дотримано правил уживання тире між підметом та присудком?

А Рузвельт знав, як і всі лідери знають, що єдина стежка до серця людини обговорювати ті речі, які є для неї найдорожчими (Д. Карнегі).

Б Слово – могутній перемикач людських станів (В. Брюгген).

В Ваша посмішка – це посланець вашої доброї волі (Д. Карнегі).

Г Міняти обставини й умови – така ж потреба, як чергування їжі (В. Брюгген).

Д Велике мистецтво – грати так тонко, щоб не торкнутися слуху тих, хто сидить у перших рядах, але й щоб гальорка розчула кожне слово (В. Брудзинський).

8 балів

Усього 31 бал

29.01.2008р.

8 клас

Українська література
1. Напишіть твір на одну з тем:


 • Комедія І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною.
 • Мотив утечі від неприйнятного буттєвого світу, проблема морального вибору людини (поема І.Франка «Іван Вишенський»).
 • Проблема волі людини й можливостей її визволення у повісті Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною».

12 балів
2. Розкрийте питання.
Розвиток української літератури наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.

7 балів


3. Розгадайте кросворд.

12

3

4


5
67


8
9

1. Фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події.
2. Коротке оповідання комічного змісту з несподіваним і дотепним закінченням.
3. Хронологічний опис важливих історичних подій.
4. Короткий вислів, побудований на повторюваності певних складів, що вимовляються у пришвидшеному темпі.
5. Вигадана розповідь, яка передає уявлення наших предків про всесвіт, природу, богів, демонів тощо.
6. Короткий, влучний, яскравий і образний народний вислів узагальненого характеру.
7. Невеликий алегоричний твір повчального змісту.
8. Короткий, дотепний опис предмета, події, явища, які потрібно впізнати та відгадати.
9. Переказ про певні події чи окремих людей, оповитий казковістю і фантастичністю.
5 балів

Усього 24 бали

Черкаський обласний інститут післядипломноїосвіти педагогічних працівників

29.01.2008р.

9 клас

Українська мова
1. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем. У тексті твору використайте різні типи складних речень.

 • Добро – це вічна, найвища мета нашого життя. Як би ми не трактували поняття „добро”, життя наше – це ніщо інше як прагнення добра (Л. Толстой).

 • Життя таке коротке. Поспішайте творити добро (О. Довженко).

 • Поки людина спроможна чинити добро, їй не загрожує небезпека зустрітися з невдячністю (Ф. де Ларошфуко).

 • Найвища наука життя – мудрість, а найвища мудрість – бути добрим (Г. Тютюнник).

 • Вимушене добро – не добро (І. Тургенєв).

12 балів
2. Із поданих речень створіть зв’язний текст, доповнивши його власними міркуваннями так, щоб одне з речень відповідало схемі:
[...], (від якого...), а тому [.., (що...),..].
Гори навколо мовби висіли в повітрі. Гори були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева напрочуд виразні. Контури кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі бінокля. Де-не-де по лісах прохоплювалося перше полум’я осіннього багрянцю. Від осіннього багрянцю гори ставали ще пишніші й барвистіші (За О. Гончарем).
Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, дайте заголовок. Виконайте повний синтаксичний розбір змодельованого речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.

8 балів

3. З’ясуйте специфіку такого різновиду офіційно-ділових документів, як анотація. Напишіть анотацію на книгу, зазначивши попередньо її назву.

6 балів

4. Виконайте тестові завдання:
1. Визначте рядок, у якому неправильно подано словосполучення зі словами-паронімами.
А Шкірне захворювання – шкіряна сировина.

Б Туристичний похід – туристський маршрут.

В Тактовний чоловік – тактичний план.

Г Спостережний пост – спостережливий дослідник.

Д Робочий колектив – робітничий одяг. 1. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення норм

літературної мови?
А Зустрінемося близько шостої, зупинка на вимогу, передплата газет, скласти повноваження, купити два з половиною метри шовку.

Б Запам’ятав усіх присутніх, наявність помилок, керівник мав рацію, згідно з постановою, сухою нехворощю.

В Відповідно до наказу, надіслати запрошення, мати пільги, восьмисот шістдесяти студентів, запросити охочих.

Г Справжньою розкішшю, залежно від обставин, характерний для мене, хочу подякувати вам; 43,9 відсотка.

Д Це становить біля двох мільйонів, тісно співпрацюють, письменники й поети, об’єм роботи, скласти повноваження. 1. У якому рядку фразеологізм має значення „зненацька, недоречно”?


А Як з гуски вода.

Б Як Пилип з конопель.

В Як води в рот набрав.

Г Комар носа не підточить.

Д Вусом не моргнути.

4. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова „леміш”.
А Страва з густо запареного борошна, звичайно гречаного.

Б Тварина, що займає проміжне місце між мавпами і нижчими ссавцями.

В Частина плуга або іншого землерийного знаряддя, що підрізає шар землі знизу.

Г Предки сучасних лезгинів.

Д Великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом та довгими ногами.

5. У якому рядку допущено помилку в написанні складних слів (сполук)?
А бюджетно-фінансовий, червоногарячий, повік-віки, всесвітньо відомий, кисло-солодкий.

Б суспільно необхідний, легкоатлет, міськрада, північно кримський, натроє.

В без кінця-краю, верхньопалубний, зерноочисний, націонал-демократичний, послідовно миролюбний.

Г хлібопекарний, товстолистий, тістоподібний, прес-пап’є, швидкохід.

Д важковимовний, джаз-фестиваль, язиково-піднебінний, щоднини, тризубий.

6. У якому рядку допущено помилку в закінченні кличного відмінка іменника?
А Майстре, шевче, Настусю, Дмитре Павловичу, президенте.

Б Краю, сторононько, Валеріє Іванівно, Тане, Петре.

В Олексію, Анастасіє, доле, квітко, зимонько.

Г Валентино, вчителько, Ганно, Володимире, Павле.

Д Оленочко, Маріє, подруго, чоловіче, слухачу.


7. У якому рядку пунктуаційне оформлення складносурядного речення відповідає нормам української мови?
А Відберіть у людини мову і вона здичавіє (І. Цюпа).

Б Усміхайтесь – і майте друзів; хмуртеся – і майте зморшки (Д. Еліот).

В Заберіть дату: й ви не відрізните сьогоднішню газету від учорашньої (М. Маклюен).

Г Неможливо увесь час бути героєм але завжди можна залишатися людиною (Й. Ґете).

Д У всіх рядках допущено помилку.

8. У якому варіанті всі односкладні речення належать до одного різновиду?
А 1. Не проміняйте незабутнє на сто ерзаців у собі! (Л. Костенко) 2. Поставили АЕС в верхів’ї трьох річок (Л. Костенко). 3. Іду назустріч долі (Л. Костенко). 4. Лежачого не б’ють (Народна творчість).

Б 1. І серцю в грудях тісно, тісно, тісно! (Л. Костенко) 2. Нічого не снилось (Л. Костенко). 3. Нема рятунку ворогам (Леся Українка). 4. Не повернуть минулого ніколи (М. Рильський).

В 1. Де дітися поету?! (Л. Костенко) 2. І просто вечоріє (Л. Костенко). 3. Тут треба увійти без перешкод (Л. Костенко). 4. Боюсь наполохати слово... (П. Перебийніс)

Г 1. Ось камінь той (Л. Костенко). 2. І без кохання годі, і з коханням важко (Б. Лепкий). 3. Селом запахло (Г. Тютюнник). 4. І просто сум (Л. Костенко).

Д 1. Мудре дівчатко в очі цілують (С. Йовенко). 2. Зупиніться, поети! (Б. Олійник) 3. Нам одрізано путі (Б. Олійник). 4. Отак пройду крізь твій великий подив (Л. Костенко).

8 балів
Усього 34 бали


29.01.2008р.

9 клас

Українська література


1. Напишіть твір на одну з тем:


 • Роль і місце літератури в духовному житті нації.
 • Пісня Сковороди «Всякому місту – звичай і права» – зразок громадської та філософської поезії.
 • «Гайдамаки» Т. Шевченка: висвітлення автором національного й релігійного мотивів Коліївщини.


12 балів
2. Розкрийте питання.
Елементи яких двох напрямів (мистецьких стилів) поєднало в собі бароко? Назвіть особливості українського бароко.
5 балів

3. Виконайте тестові завдання. Завдання 1 – 6 мають по шість варіантів відповідей, із яких лише три правильні. Запишіть правильні відповіді.

1. Особливостями композиції «Слова про похід Ігорів» є:
А недотримання в розповіді хронологічної послідовності;

Б наявність художнього обрамлення;

В чергування звернень оповідача до читача з подіями;

Г наявність полілогів;

Д наявність вступу, основної частини й закінчення;

Е твір містить пролог та епілог.

2. Ідея байки Г. Сковороди «Бджола і Шершень» виражена словами:
А лише в праці людина щаслива;

Б не кожному дано відчувати задоволення від праці;

В чесна людина не може жити без праці;

Г кожен має працювати за покликанням;

Д слід обирати ту працю, яка приносить задоволення;

Е інтелектуальний труд цінується вище, ніж фізичний.

 1. Прочитайте уривок із повісті О. Довженка «Зачарована Десна»:


Вона баба Марусина була малесенька й така прудка, і очі мала такі видющі, що сховатись од неї не могло ніщо в світі. Їй можна було по три дні не давати їсти. Але без прокльонів вона не могла прожити й дня. Вони були її духовною їжею. Вони лились з її вуст потоком, як вірші з натхненного поета, з найменшого приводу. У неї тоді блищали очі й червоніли щоки. Це була творчість її палкої, темної, престарілої душі.

Засобом творення комічного в цих рядках є використання:
А слів у невластивому для них значенні;

Б логічно й змістовно не сумісних понять у порівняннях;

В термінів у тексті художнього стилю;

Г старославянізмів і термінологічної лексики в одному реченні;

Д епітетів як із позитивним, так і з негативним значенням;

Е слів високого стилю для зображення негативних рис героїні.

4. Композиційно поема Т. Шевченка «Кавказ » – це розгорнутий ліричний монолог, звернений до:
А Бога;

Б Прометея;

В народів Кавказу;

Г панівної верхівки;

Д молдованина і фіна;

Е засланих у Сибір.

5. У повісті «Зачарована Десна» О. Довженко відкриває джерела формування творчості особистості. Ними є:
А народна мораль;

Б твори літератури;

В історична пам'ять народу;

Г народна творчість;

Д твори радянського кіномистецтва;

Е українська ментальність.

6. І. Котляревський у поемі «Енеїда» порушує проблеми:
А соціальної нерівності;

Б нещасливого кохання через соціальну нерівність;

В захисту рідної землі від ворогів;

Г громадянського обов’язку кожного члена суспільства;

Д творчої праці на вільній землі;

Е нерозуміння народом свого вождя.
9 балів
4. Зробіть аналіз поезії.

В. Симоненко

«Десь на горизонті хмара-хустка…»
Десь на горизонті хмара-хустка

Манить в даль, мов дівчина у сад,

І весни такі пахучі згустки

Розплескалися об голубий фасад.


Дні стоять погожі і привітні –

Розтопилося б і серце кам’яне;

Всі на вулицях – немов знайомі, рідні,

Лиш чомусь не впізнають мене…8 балів

Усього 34 бали

Черкаський обласний інститут післядипломноїосвіти педагогічних працівників

29.01.2008р

10 клас

Українська мова
1. Змоделюйте одну із запропонованих мовленнєвих ситуацій:
а) Уявіть себе Прем’єр-міністром України. Викладіть основні положення культурно-освітнього блоку концепції розвитку України „Український прорив: для людей, а не для політиків”.
б) Уявіть себе Міністром освіти України. Напишіть виступ на першому засіданні Кабінету Міністрів, висвітливши свою програму дій в освітній сфері.
12 балів

2. Прочитайте початок і кінець тексту. За поданою схемою побудуйте складне речення, яке б підтверджувало основну тезу:
[...], (адже.., (що...),..), (...), (коли...).
Добробут нації залежить від багатьох чинників. Та найголовнішою передумовою є все-таки воля й незалежність держави.

Може, нинішні випробовування послані українцям Богом? Щоб перевірити, чи здатні вони вижити, не втративши людської гідності, не ставши на коліна перед іноземцями? Переконатися, що не зречуться вони того, за що змагалися їхні славні предки, чи не зганьблять себе перед нащадками?

...

Наша генетична пам’ять жива у гронах калини, у колядках, у кожнім слові рідної мови (За Г. Печерною).
Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, дайте заголовок. Виконайте повний синтаксичний розбір змодельованого речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.

8 балів

3. Історія становлення сучасної правописної системи була досить складною і тривалою. Напишіть, що вам відомо про правописи ХІХ – ХХ ст. Етапи становлення правописної системи ХХ ст. представте із зазначенням основних дат. Числівники запишіть словами у різних (можливих) відмінках.
6 балів
4. Виконайте тестові завдання:

1. У якому рядку є конструкції, що засвідчують порушення норм літературної мови?
А Науковий ступінь, смачною кашею, даси книжку, колють очі, купуйте українське.

Б Ускладнення після кору, Ілле Миколайовичу, відділ із питань працевлаштування, найбільш зрозумілий, справляти враження.

В Будинки стоять поряд, моя власна мрія, в голову не прийшло, на слабкому вогні, вакансія на підприємстві.

Г Зустрівся з Машею, Віталію Васильовичу, модні пальта, із шістдесятьма абітурієнтами, обіймати посаду.

Д Міцні підвалини, отримав хабара, дорогий шампунь, заступник із навчальної роботи, вибачте мені.

2. Виберіть рядок, у якому фразеологізми є антонімами.
А Нестися високо – ні в тин ні в ворота.

Б Ляпати язиком – дати ляпаса.

В Піймати облизня – кидати слова на вітер.

Г Жити на широку ногу – перебиватися з хліба на квас.

Д Бути під каблуком – приший кобилі хвіст.

3. У якому рядку всі іменники в давальному відмінку пишуться без знака м’якшення?
А сторін...ці, долон...ці, нен...ці, бал...ці, кізон...ці.

Б сопіл...ці, стеблин...ці, хатин...ці, оболон...ці, циган...ці.

В жін...ці, жмен...ці, авос...ці, Марин...ці, скрин...ці.

Г зозул...ці, лял...ці, нян...ці, зірон...ці, кофтин...ці.

Д долен...ці, тополен...ці, стежин...ці, Ірин...ці, дон...ці.

4. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення на письмі?
А швидкіс...ний, пропус...ний, хвас...ливий, шіс...надцять, чес...ний.

Б рідкіс...ний, корис...ливий, проїз...ний, перехрес...ний, вартіс...ний.

В щас...ливий, ненавис...ний, контрас...ний, облас...ний, свис...нути.

Г почес...ний, якіс...ний, пес...ливий, ціліс...ний, сер...це.

Д компос...ний, захис...ний, доблес...ний, гіган...ський, хвас...ливий.

5. У якому рядку всі іменники належать до однієї групи?
А Сокіл, дощ, Івась, школяр, жовч.

Б Меч, обличчя, хабар, заграва, винце.

В Каша, газетяр, плече, площа, лівша.

Г Слівце, пристрій, вартовий, фарш, бароко.

Д Повістяр, відчай, Костя, дворище, пустир.

6. Зазначте рядок, у якому подано правильні форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.
А Найгучніший, найтемніший, більш довгий, нижчий, найбілявіший.

Б Найвищий, найбільш рідний, більш вужчий, найтонший, бідніший.

В Наймолодший, більш красивий, ліпший, якнайближчий, дальший.

Г Дешевший, щонайприємніший, русявіший, найгуманніший, легший.

Д Чорніший, більш близький, якнайсмачніший, найбільш талановитий, самий розумний.

7. Зазначте рядок, у якому допущено помилку в правописі відмінкових закінчень числівників.
А Двомастами, шістдесяти, п’ятнадцятьма, дев’яноста дев’ятьма, тисячею.

Б Чотирьомстам, шістнадцятьох, одинадцятьома, вісьмомастами, семистах.

В Дванадцятьма, сорока, сьома, одинадцятьох, тридцятьом трьом.

Г Чотирмастами, двома тисячами, п’ятьмадесятьма, п’ятьма другими, двома цілими сорока сотими.

Д Двадцятьом сімом, п’ятистам сорока двом, дев’яноста вісьма, нулем, вісімдесятьох вісьмох.

8. У яких варіантах усі складні речення є складнопідрядними?
А 1. Чим більше цінуються речі, тим менше цінуються люди (Авторство не встановлено). 2. Пригадай собі голос матері, якщо хочеш почути совість (Д. Павличко). 3. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів (В. Голобородько).4. Консерватор – це людина, яка з надією дивиться у минуле і жалкує про майбутнє (Л. Левінсон).

Б 1. Відтоді, відколи винайшли мову, люди не можуть між собою домовитися (Х. Ягодзінський). 2.  Висока посада так впливає на нас, що відмовитися від неї нам не вистачає сил (Д. С. Галіфакс). 3. Свої кордони потрібні, мабуть, будь-якій істоті, та все одно вона не може з ними змиритися (Ж. Батай). 4. Молодість – великий недолік для того, хто вже немолодий (О. Дюма-батько).

В 1. Якщо вже мріяти, то бодай ні в чому собі не відмовляти (Д. Рудий). 2. Мріяти можна навіть про те, про що думати неможливо (Г. Малкін). 3. Є на планеті помічені Богом місця, де у людей прискорено б’ються серця (С. Пушик). 4. Кажуть, мовчання не позбавляє людину внутрішнього кипіння її мови (Ф. Бацевич).

Г 1. Історія змушена повторюватися, бо ніхто її не слухає (Л. Пітер). 2. Тим, чим ми були вчора і є сьогодні, завтра вже не будемо (П. Назон). 3. Невже я з’їм те яблуко-гібрид, що навіть дух мені його набрид (Л. Костенко). 4.  Кохання – найсильніша з усіх пристрастей, тому воно одночасно оволодіває головою, серцем і тілом (Ф. Вольтер).

Д 1. Читати старі листи приємно хоча б тому, що на них не потрібно відповідати (Дж. Байрон). 2. І знов через якийсь час втратив упевненість, чи не збився з дороги (М. Стельмах). 3. Замало бути лікарем, треба ще й вміти лікувати (Б. Брехт). 4. Чим ледачіша людина, тим більше її праця схожа на подвиг (В. Голобородько).

8 балів
Усього 34 бали


29.01.2008р.

10 клас

Українська література


 1. Напишіть твір на одну з тем:
 • Використання елементів весільної обрядовості у творах І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, П. Куліша.

 • Чи у всіх може бути таке кохання? (за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

 • Тема жіночої емансипації у творах О. Кобилянської.

12 балів 1. Розкрийте сутність питання:

Основні ознаки імпресіонізму.


5 балів


3. Виконайте тестові завдання. Завдання 1 – 6 мають по шість варіантів відповідей, із яких лише три правильні. Запишіть правильні відповіді.

1. У вірші «Мені однаково» Т. Шевченка звучать мотиви:
А об’єднання слов’янських народів;

Б співчуття поневоленим народам;

В байдужості і зневіри;

Г суму й самотності ліричного героя;

Д хвилювання за долю України;

Е втрати наступності поколінь.

2. До козацьких літописів належать:
А Літопис Самовидця;

Б «Київський літопис»;

В «Повість минулих літ»;

Г Літопис Самійла Величка;

Д Літопис Григорія Граб’янки;

Е «Галицько-Волинський літопис».

 1. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя »:


Маруся Кайдашиха замолоду довго служила у дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові й повага до панів. Вона любила цілувать їх в руки, кланялась, підсолоджувала свою розмову з ними.
Іронічне забарвлення мають слова в рядках:
А до попів, за куховарку;

Б служила, любила;

В терлась, набралась;

Г взяли, куховарить;

Д цілувать, кланятись;

Е підсолоджувала, прилипла.

4. Характерними особливостями байок Г. Сковороди є:
А вплив творів Езопа;

Б жива розмовна мова;

В мораль («сила») часто в кілька разів більша, ніж основна частина;

Г вплив українських народних казок як джерела;

Д віршована форма;

Е повчально-гумористичний характер.

5. У вірші «Гімн» І. Франка звучать мотиви:
А перетворювальної сили «науки, думки, волі»;

Б приходу весни як ознаки відродження приспаного народу;

В «приспаної волі»;

Г віри в сили свого народу;

Д незламності духу поневолених;

Е краси людської праці.

6. До проблем, які досліджувала О. Кобилянська в повісті «Людина», належать:
А морально-етичні проблеми села;

Б пошуки людиною особистого щастя;

В розв’язання соціальних проблем;

Г боротьба з обставинами, які сковують розвиток духовних сил;

Д рівноправність жінки й чоловіка;

Е нещаслива доля людини з народу.
9 балів

4. Зробіть аналіз поезії:


М. Вінграновський
«Сама собою річка тече…»

Сама собою річка тече,

Маленька річечка, вузенька, як долоня.

Ця річечка – Дніпра тихенька синя доня,

Маленька донечка без імені іще.
Вона тече в городі в нас під кленом,

І наша хата пахне їй борщем.

Цвіте над нею небо здоровенно

Солодкими хмаринами з дощем.


Ця річечка тече для клена і для мене,

Її й тоді я бачу, коли сплю.

Я річечку оцю в городі в нас під кленом,

Як тата й маму і як мед люблю.


8 балів


Усього 34 бали

Черкаський обласний інститут післядипломної

освіти педагогічних працівників

29.01.2008р

11 клас

Українська мова
1. Запропонуйте суспільно значущу тему, що могла б спровокувати дискусію на Інтернет-сайті, та обґрунтуйте її доцільність. Спрогнозуйте потенційне висловлювання відвідувача форуму.

12 балів
2. Визначте тип і стиль мовлення поданого тексту, імовірне джерело, звідки його взято, з’ясуйте засоби зв’язку речень, дайте заголовок. Виконайте повний синтаксичний розбір виділеного речення (підкресліть члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), надпишіть частини мови.
Праця – це коріння моральності. Без неї не можна чесно жити. Ледар, дармоїд – це трутні, які пожирають мед працелюбних бджіл.

Осягнути істину, що життя без праці неможливе, здатний лише той, хто живе радощами праці, які від усіх інших радощів відрізняються тим, що людина напружує зусилля, робить не те, що хоче, а те, що потрібне, і, зробивши це, переживає радість за зроблене для людей.

Моральний смисл праці якраз і полягає в тім, що людина здобуває найвищу у світі радість – радість творення. У праці людина морально стверджується.8 балів
3. В епоху науково-технічного прогресу важко уявити життя людини без комп’ютера. Однак для спілкування з „розумною” технікою користувач має розуміти його „поведінку”, відповідати на його запитання під час установлення обладнання і програм. Допоможіть користувачеві, уклавши короткий тлумачний словник комп’ютерного сленгу (10 слів). З’ясуйте сутність самого поняття „комп’ютерний сленг”.

6 балів
4. Виконайте тестові завдання:
1. У якому рядку немає конструкцій, які засвідчують порушення норм літературної мови?

А Трапилося рік тому, порядок денний, серцевий напад, запобігати захворюванням, придбати автомобіль у кредит.

Б Півтораста кілограмів, цифри співпадають, трапилася пригода, стало в нагоді, купити тафту.

В Цивільний шлюб, красива перука, естрадний танець, чинне законодавство, учбовий процес.

Г Багаточисельний мітинг, два з половиною дня, лікувати виразку, відвар шипшини.

Д Двадцять осіб; 4,3 бали; далекий Сибір, більш вдалий, давайте зустрінемося.
2. Виберіть рядок, у якому фразеологізми є антонімами.

А Нуль без палички – ні гроша не має за душею.

Б Тримати язик за зубами – розпустити язика.

В Вхопити шилом патоки – аж за вухами лящить.

Г Прибрати до рук – берегти як зіницю ока.

Д Муляти очі – лити крокодилячі сльози.
3. Виберіть рядок, у якому подано лексичне значення слова „пастораль”.

А Техніка живопису, заснована на застосуванні м’яких кольорових олівців.

Б Скульптура або фігура з розім’ятої й обпаленої глини.

В Звання, посада пастора.

Г Житло пастора.

Д У європейській літературі та мистецтві ХІV – ХVІІІ ст. – жанр, що характеризується ідилічним зображенням пастухів і пастушок на лоні природи.

4. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо?

А проблеми не/розв’язані, не/виконавши, не/скошена трава, не/озорий лан.

Б ще не/прочитана книга, не/уцтво, говорив не/чутно, не/мічний старий.

В не/забаром весна, не/для нас, не/загартований організм, не/порушно.

Г не/під силу; не/голосно, а тихо; не/помиті вікна; не/питаючи броду.

Д не/до вподоби; не/побачив; ще не/засіяна нива; не/гаючи часу.
5. У якому реченні розділові знаки при узагальнювальних словах ужито правильно?

А Усе: кожний жест, інтонація голосу, рухи брів було вивірено заздалегідь і розраховано за секундами (Д. Карнегі).

Б Такі коротенькі фрази, як: „Вибачте, що потурбував”, „Чи не будете ви такі люб’язні...”, „Будь ласка”, „Чи не вважаєте ви...”, „Дякую” – підмаслюють негаразди монотонного життя і являють собою ознаки гарного виховання (Д. Карнегі).

В Якщо тобі не допомагають лікарі, хай стануть для тебе лікарями такі три поради гарний настрій, спокій, дієта (Антична мудрість).

Г І сміливість, і хоробрість, і відвага, і честь все це добре на війні, але ще краще, коли б ці риси виявлялися в мирному житті (О. Воля).

Д Три знаряддя є у лікаря, – слово, рослина, ніж (Авіценна).
6. Зазначте рядок, де всі іменники мають лише форму однини.

А Дітвора, ганчір’я, патріотизм, молодь, відрядження.

Б Садівництво, знання, відвага, хлопець, прокляття.

В Рідня, піхота, Крим, козацтво, смуток.

Г Король, завдання, теля, чобіт, Київ.

Д Збіжжя, пень, юнь, порядність, ім’я, Соломія.

7. Зазначте рядок, у якому допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів.

А Жнемо, повернешся, дивишся, любимо, надишешся.

Б Обмережимо, знаходиш, ненавидите, схочете, летите.

В Захистите, переставиш, плачете, колеш, жнемо.

Г Втаїш, варить, замерзнеш, полимо, солимо.

Д Шкодить, наносиш, з’їздиш, цокотиш, зшиєш.
8. У якому варіанті засобами зв’язку частин складнопідрядного речення є сполучні слова?

А 1. Україна – розкішний вінок із рути та барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі... (С. Васильченко) 2. І поживу в малесенькій хатинці, що так притульно висить на ялинці... (Л. Костенко) 3. Чатує вітер на останнє листя старого дуба, що своїм корінням тримає схили урвища... (Л. Костенко) 4. Хтось ті суцвіття звуків винаходив, що стали потім мовами народів! (С. Тельнюк)

Б 1. Твоя любов – як світло в тому домі, якого вже немає на землі (О. Пахльовська). 2. А ми з тобою – тільки двоє птиць, котрі летять між мороком і сонцем (О. Пахльовська). 3. Дитинство – сцена, де актори – діти (С. Йовенко). 4. І сірий зайчик своїми лапками припаде до ніг ялинки, що повернулась в моє колись (Б. Олійник).

В 1. Життя – це оббирання з реп’яхів, що пазурами уп’ялися в душу (Л. Костенко). 2. Оце і є той випадок єдиний, коли найбільша мужність – утекти (Л. Костенко). 3. Там жив дідок, що схожий був на графа (Л. Костенко). 4.  Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем! (Д. Степовий).

Г 1.  А справжня слава – це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе (Л. Костенко). 2. Чекаю дня, коли собі скажу: оця строфа, нарешті, досконала (Л. Костенко). 3. Вже так натомився за краєм своїм тужити, що вірші, здавалось, ридають уже під пером (Л. Костенко). 4. І коли наш господар чіпляє на нас рум’яні бутафорські плоди – ілюзію урожаю – коріння наше болить у нашій землі (Л. Костенко).

Д 1. То добре, що Іван тут нагодився та витяг із води напівживу (Л. Костенко). 2. Колись я ввечері приїхала і чула, як він [чаклун] шарудів (Л. Костенко).

3.  Співала так, як лиш вона уміла (Л. Костенко). 4. Моя душа судилася твоїй, як морю шторм – невидимий і вічний (О. Пахльовська).8 балів

Усього 34 бали


29.01.2008р.

11 клас

Українська література


 1. Напишіть твір на одну з тем:
 • Зречення високої мрії, зрада ідеалів – причина трагедії Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки) і Гриця Бобренка («Маруся Чурай» Ліни Костенко).
 • Кіноповість О. Довженка «Україна в огні»: доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки.
 • Чи є Наталка авторським ідеалом жінки? (за романом «Тигролови» Івана Багряного)
 • Чи є скептик В. Підмогильний питомо українським письменником?

12 балів
2. Розкрийте питання.
Світоглядний ґрунт і риси модернізму.

5 балів
3. Виконайте тестові завдання. Завдання 1 – 6 мають по шість варіантів відповідей, із яких лише три правильні. Запишіть правильні відповіді.

1. Прочитайте уривок із вірша Лесі Українки «Contra spem spero

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.


У цих рядках використано:
А персоніфікацію;

Б порівняння;

В епітет;

Г анафору;

Д алітерацію;

Е контраст. 1. Прочитайте уривок із новели М. Хвильового «Я (Романтика)»


… Знову на далекій міській башті за перевалом дзвенить мідь: то б’є годинник. Північна тьма. У шляхетний дім ледве доноситься глуха канонада. Передають у телефон: наші пішли в контратаку. За портьєрою в скляних дверях стоїть заграва: то за дальніми кучугурами горять села, горять степи й виють на пожар собаки по закутках міських підворотень. В городі тиша й мовчання, передзвін сердець.
У цих рядках яскраво виражені ознаки імпресіоністичного твору:
А наявність слухових і зорових образів, багатство кольорів і тонів;

Б не послідовна зміна подій і явищ, а уривчастість, фрагментарність;

В пейзаж не тло подій, а засіб психологічної характеристики;

Г використання незавершених фраз;

Д передача вражень від дійсності, що постійно змінюється;

Е «акварельність» зорових образів. 1. Прочитайте уривок із вірша І. Франка «Чого являєшся мені у сні…»

Чого являєшся мені

У сні?

В житті ти мною згордувала,Моє ти серце надірвала…
У цих рядках використано художні засоби:
А інверсію;

Б художній паралелізм;

В епітет;

Г алегорію;

Д риторичне запитання;

Е метафору.

4. Поема Т. Шевченка «Кавказ» як літературний жанр має ознаки:
А великий обсяг твору;

Б наявність сюжету;

В зображення характерів персонажів у розвитку;

Г наявність дійових осіб;

Д велике суспільне значення;

Е наявність ліричного героя;

5. У ліричних відступах автора повісті «Зачарована Десна»

О. Довженка філософськи осмислено:
А проблему батьків і дітей;

Б процес формування митця;

В роль митця в суспільстві;

Г проблему збереження природи;

Д красу людської праці;

Е взаємозв’язок природи і людини.

6. У посланні Т. Шевченка «І мертвим, і живим…» звучать мотиви:
А гнівного осуду загарбницької політики Росії щодо народів Кавказу;

Б самобутності культури українського народу та її ролі у визволенні з-під ярма самодержавства;

В засудження українських дворян, які шукають передової культури на чужині, відгороджуючись від рідного народу;

Г пророкування неминучої помсти народним зрадникам;

Д соціальних суперечностей між старшинською верхівкою і низовим козацтвом;

Е роздумів ув’язненого поета над долею рідного краю.
9 балів


4. Зробіть аналіз поезії.

Ліна Костенко
«Вечірнє сонце, дякую за день…»
Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх,

котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень,

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

За цю потребу слова, як молитви.


8 балів


Усього 34 бали

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка