Агентський договір



Скачати 165,86 Kb.
Дата конвертації20.11.2016
Розмір165,86 Kb.

Агентський договір


щодо реалізації авіаперевезень
м. Севастополь «___» _________ 20__ р.
Приватне підприємство “Ласпі-Тур” (далі по тексту – “Агент”), в особі директора БаженовоЇ Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту та агентських договорів з авіакомпаніями, з одного боку, та

__________________________________________________ (далі по тексту – “Субагент”), в особі ______________________________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, (надалі Агент та Субагент разом називаються “Сторони”, а окремо – “Сторона”),

уклали даний Договір про наступне:




Перелік термінів



BSP Авіакомпанія – означає авіаперевізника, який надає послуги із регулярних пасажирських авіаперевезень, і який приймає участь у BSP.

ІАТА – Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (англійською: International Air Transport Association).

Електронний квиток - електронний документ, який включає роздрук маршруту, електронні купони і, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон - частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Квиток - документ, що має назву "Пасажирський квиток та багажна квитанція", у тому числі електронний квиток, виданий перевізником чи від імені перевізника, який включає умови договору перевезення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським купонами.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) - частина пасажирського квитка, яка складає письмове повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Польотний купон - частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначені відповідні пункти, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

RTS – Remote Ticketing Solution (Рішення по випуску електронних квитків у віддаленому доступі).


 1. Предмет договору

  1. Агент доручає, а Субагент зобов’язується здійснювати бронювання та продаж електронних квитків у сфері пасажирських авіаперевезень, що здійснюються BSP Авіакомпаніями через систему RTS Агента в системі Амадеус, відповідно до умов даного Договору.



 1. Права та обовязки Сторін

  1. Агент зобов’язується:

   1. ознайомлювати Субагента за його запитом з тарифами та правилами їх застосування, санкціями, що можуть бути застосовані у випадку відмови від квитка, зміни дати, маршруту;

   2. приймати у Субагента та перевіряти звіт реалізованих квитків;

   3. організувати замовлення у підприємства ІП “Амадеус Україна” підключення Субагента до системи RTS Агента в системі Амадеус, після отримання страхового сертифікату;

   4. своєчасно інформувати Субагента по його запитам, пов’язаним з виконанням Субагентом своїх зобов’язань в рамках даного Договору.

  2. Агент має право:

   1. відключити Субагента від системи RTS Агента в системі Амадеус та в односторонньому порядку розірвати даний Договір в разі невиконання Субагентом умов даного Договору;

   2. не підключати Субагента до системи RTS Агента в системі Амадеус в разі на перерахування Субагентом гарантійного платежу згідно даного Договору.




  1. Субагент зобов’язується:

   1. самостійно здійснювати бронювання та оформлення тільки електронних квитків;

   2. виконувати доручення Агента в офісі Субагента за адресою: __________________________________.

   3. здійснювати бронювання та оформлення електронних квитків на маршрутах, на яких дозволено застосування електронного квитка (надалі – квиток) BSP Авіакомпаніями (надалі – авіакомпанії) ;

   4. здійснювати бронювання, оформлення квитків та інших документів на перевезення, повернення сум по невикористаним документам на перевезення згідно умов даного Договору та у відповідності до правил ІАТА, правил, умов, інструкції, що регламентують оформлення та повернення перевізних документів, в тому числі правилами, які визначають порядок застосування та розмір тарифів, зборів, штрафів на перевезення;

   5. друкувати паперові супроводжуючі купони на звичайному чистому папері;

   6. видавати пасажиру Пасажирський купон, відповідно до ІАТА Резолюції 722g, на якому міститься інформація що до Положень Варшавської Конвенції, а також повний текст Повідомлень та Умов Договору (Ticket Notice). Пасажирський купон та Повідомлення можуть бути відправлені по електронній пошті, по факсу, або це може бути просто фотокопія.

   7. ознайомлювати пасажирів з Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, що затверджені наказом Мінтрансу України 25.07.2003 р.№ 568;

   8. складати та надавати Агенту звітність оформлених авіаперевезень у порядку та строки, передбачені даним Договором; вести облік виписаних квитків;

   9. не передавати чи будь-яким чином делегувати третім особам повністю або частково свої функції та зобов’язання, прийняті у відповідності до даного Договору;

   10. приймати від споживачів плату за квитки в формах, що передбачені чинним законодавством.

   11. здійснювати оформлення перевезення тільки за наявності у пасажира усіх необхідних документів у відповідності з вимогами щодо в’їзду-виїзду, транзиту та перебування, що опубліковані у довіднику ТІМ (Travel Information Manual) та інших діючих нормативних документів щодо кожної країни, тобто по усьому маршруту руху пасажира. Перевіряти наявність усіх необхідних документів у неповнолітніх дітей, які прямують з батьками чи іншими особами, що їх супроводжують, а також попереджати щодо відмови у перевезенні та депортації у випадку порушення пасажиром візового режиму, митних, міграційних та інших правил країни, через територію якої проходить маршрут.

   12. гарантувати Агенту наявність у пасажирів в’їздних, транзитних віз (якщо такі вимагаються), а також відшкодування усіх витрат, що можуть виникнути при оплаті штрафних санкцій за порушення імміграційних правил країни в’їзду/транзиту чи депортації пасажирів, що оформлюються через Агента;

   13. ознайомлювати пасажирів з правилами застосування тарифів та штрафними санкціями, що можуть бути застосовані в разі відмови від квитка, зміни дати, маршруту та брати з них підпис про ознайомлення з правилами

   14. пасажир на маршрутному аркуші повинен поставити підпис про те, що він ознайомлений з умовами перевезення, правилами вживання тарифу і повернення квитка;

   15. анулювати бронювання, якщо перевезення не оформлене, у найкоротші строки, але не пізніше як за 24 години до вильоту, якщо інше не передбачене правилами застосування відповідного класу бронювання;

   16. повідомляти пасажирів про відміну рейсу чи його перенесення та пропонувати інші варіанти перельоту. Якщо не має можливості попередити пасажира, повідомляти про це Агента.

   17. проводити розрахунки з Агентом відповідно до умов даного Договору;

   18. при відмові від заброньованих, оформлених авіаквитків відшкодувати Агенту фактично понесені ним витрати у зв’язку з виконанням даного Договору, а також сплатити суми штрафів у відповідності до регламентованих діючих правил авіакомпаній. Витрати Агента та штрафи відшкодовуються Субагентом на підставі рахунку-фактури Агента протягом 2-х банківських днів з дати його виставлення;

   19. здійснювати повернення вартості квитків за умови, що вони були видані Субагентом, у відповідності до тарифів, правил, інструкцій перевізників, а також з оформленням розписки, чи іншого відповідного документу про одержання коштів споживачем.

   20. при використанні системи бронювання дотримуватись правил бронювання, в тому числі, але не обмежуючись:

 • вводом контактних телефонів пасажирів, контактних осіб-замовників бронювання;

 • вводом автоматичного time-limit та дотримуватись його строків;

 • вводом статусу продаж та номерів квитків;

 • вводом ремарки SSR з зазначенням номеру квитка;

 • вводом в PNR номеру паспорту пасажира.

   1. використовувати GDC з дотриманням таких принципів: - уникнення здійснення подвійного чи багаторазового бронювання для одного пасажира; - здійснення бронювання оформлення квитків у одній системі GDC, на основі одного файла бронювання (PNR).

   2. за власний рахунок донараховувати та перераховувати Агенту кошти, які мав стягнути Субагент з пасажира, але не стягнув у зв’язку з своєю необачністю. Відшкодовувати Агенту збитки, які сталися в результаті незастосування, несвоєчасного застосування або невірного застосування правил, інструкції перевізників.

   3. здійснювати розрахунки з Агентом у порядку та терміни, передбачені п. 4 даного Договору;

   4. не використовувати фірмову назву, товарний знак, логотип авіакомпаній та Агента без письмової згоди.

   5. отримати всі передбачені чинним законодавством дозволи та сертифікати для здійснення продажу авіаційних перевезень.

   6. Оформлювати авіаперевезення “interline” тільки у випадку існування офіційно опублікованих тарифів і тільки за умови участі основної авіакомпанії у перевезенні хоча б на 50 % від загального перевезення.


 1. Конфіденційність

3.1. Сторони зобов’язуються вжити всі розумні запобіжні заходи, спрямовані на збереження конфіденційної, приватної інформації, наданої Сторонам з метою виконання обов’язків за даним Договором.

3.2. З переданою документацією та інформацією, що має конфіденційний характер, можуть бути ознайомлені лише ті особи з боку Субагента та Агента, що безпосередньо зв’язані з наданням послуг за даним Договором.





 1. Порядок розрахунків та звітність

4.1. Субагент здійснює всі розрахунки з Агентом у безготівковій формі. Вартість квитків встановлюється перевізниками та зазначається в системі бронювання.


  1. Субагент перераховує на поточний рахунок Агента гарантійний платіж у розмірі 5000,00 (П`ять тисяч) гривень протягом 2-х банківських днів з дати підписання даного Договору. Коли загальна вартість реалізованих Субагентом квитків за даним Договором перевищуватиме суму гарантійного платежу, Субагент зобов’язаний сплатити на поточний рахунок Агента загальну вартість реалізованих квитків. Субагент здійснює оплату загальної вартості реалізованих квитків на пізніше 3-х банківських днів з дати виставлення рахунку-фактури.

  2. Субагент здійснює оплату загальної вартості реалізованих квитків на пізніше 3-х банківських днів з дати виставлення рахунку-фактури. Рахунок-фактура виставляється Агентом за продані протягом 3-х робочих днів квитки.

4.4. Субагент має право реалізовувати квитки по більш високій ціні, ніж вказана у системі бронювання. Винагорода Субагента становить різницю між більш вигідною ціною реалізації та ціною, що міститься в системі бронювання.

4.5. Грошові кошти, отримані Субагентом від споживачів за квитки не є власністю Субагента окрім винагороди Субагента, що розрахована та утримана Субагентом на підставі п. 4.4. даного Договору.

4.6. Грошові кошти, перераховані Субагентом на рахунок Агента є транзитними та належать на праві власності безпосереднім постачальникам послуг, авіаперевізникам.

4.7. Субагент зобов’язується сплачувати на поточний рахунок Агента вартість за випуск квитка у розмірі 5 (п`ять) гривень 00 коп. за кожен квиток. Оплата здійснюється на поточний рахунок Агента у строки, передбачені в п. 4.3. даного Договору.

4.8. В разі повернення квитка споживачем, здійснена плата Агенту враховуються у наступному звітному періоді. Вартість випуску електронного квитка не підлягає поверненню в разі анулювання (VOID) та повернення (REFUND) електронного квитка.

4.9. Субагент протягом 5-ти робочих днів після закінчення кожного календарного місяця подає Агенту письмовий звіт щодо проданих, аннульованих, повернених та нанов оформлених квитків та МСО.

4.9.1. Звіт оформлюється в одному екземплярі, має бути підписаний керівником Субагента, або уповноваженою ним особою та завірений печаткой підприємства.

4.9.2. Звіт має містити наступні дані: дата продажу; номер бронювання; Amadeus Id офіса, що здійснив бронювання, Amadeus Id офіса, через який здійснено оформлення, прізвище та ім'я пасажира; номер квитка; статус квитка (виписаний, поверненний, аннульований); дата вильоту, перевізник; маршрут; комісія; такси; тариф; всього; дата ануляції; дата повернення; дата перевипуску квитка; ПДВ. Вся зазначена інформація може бути отримана з сайту link.viaamadeus.com автоматично та в повному обсязі за наявності зареєстрованого імені користувача та паролю, що надсилається Субагенту після підключення до системи RTS Агента в системі Амадеус.

4.10. Здача-прийом наданих послуг здійснюється шляхом підписання сторонами акту здачі-прийому наданих послуг, два екземпляри якого, надаються Агентом Субагенту після надання послуг. Якщо протягом 10 робочих днів після отримання актів здачі-прийому наданих послуг Агент не отримає підписаний Субагентом акт здачі-прийому наданих послуг або письмових зауважень Субагента щодо змісту наданих Агентом актів здачі-прийому наданих послуг, послуги вважаються прийнятими Субагентом.

4.11. Фактом виконання Субагентом грошового зобов’язання вважається зарахування коштів на поточний рахунок Агента.




 1. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання, неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторона, що не виконує своїх зобов’язань несе відповідальність згідно з чинним законодавством та даним Договором.

5.2. Субагент виплачує Агенту штрафні санкції у виді пені за невиконання, неповне чи несвоєчасне виконання платежів у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати, від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.3. Агент не несе відповідальності за дії авіакомпаній (відміна рейсу, зміна часу відправлення, втрата багажу, не прибуття транспортних засобів, ін.), оскільки не є перевізником. У такому випадку відповідальність перед Субагентом несе авіакомпанія, що надає послуги з перевезення.

5.4. Субагент зобов’язаний відшкодувати всі підтверджені відповідними документами збитки та убезпечити Агента, його посадових осіб та працівників від будь-яких втрат, пошкоджень або збитків (прямих, непрямих або опосередкованих), що виникають внаслідок будь-яких недбалих дій або бездіяльності особи, що діє від імені Субагента, включаючи випадки продажу авіаперевезень з порушенням Правил Продажу, або внаслідок будь-якого порушення Субагентом даного Договору, а також усі платежі за користування кредитною лінією, всі інші Банківські Проценти, збори і витрати, які несе Агент у зв’язку із неналежним виконанням Субагентом його обов’язків по цьому Договору.

5.5. Субагент зобов'язаний повністю відшкодувати Агенту збитки, штрафи, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим Договором, якщо ці збитки виникли з вини Субагента. Для цілей даного Договору під збитками Сторони розуміють витрати, зроблені Агентом, втрата або пошкодження майна, а також не одержані Агентом доходи, які він одержав би, якби зобов’язання було належно виконане. Збитки стягуються Агентом у повному обсязі та підлягають сплаті на підставі рахунку Агента протягом 2-х банківських днів.

5.6. Сплата неустойки і відшкодування збитків у випадку невиконання або неналежного виконання Субагентом зобов'язань за Договором не звільняє Субагента від обов'язку належного виконання передбачених цим Договором зобов'язань.

5.7. За оформлення окремого “interline” Субагент сплачує штраф в українських гривнях що становить еквівалент 100 (Сто) Євро.

5.8. Збитки, штрафи, пеня сплачуються Субагентом на підставі рахунку-фактури Агента не пізніше 2-х банківських днів з дня його виставлення.

5.9 Внесення паспортних даних пасажирів до бронювання на всі без виключення Авіакомпанії на напрямках перельотів до Росії, Великої Британії, США, Канади, Азії, Японії, Індії та Китаю є обов’язковим, згідно до вимог міжнародної системи APIS (Air Passenger Information Security) та Законами вказаних країн. Субагент сплачує штрафні санкції у розмірі 100 (Сто) Євро, в разі, коли Агент виявляє кожен випадок відсутності паспортних даних у бронюваннях з оформленими електронними квитками.


 1. Порядок вирішення суперечок

6.1. Всі розбіжності та суперечки, які можуть виникнути в процесі виконання Замовником та Виконавцем зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів на підставі доброї волі та взаєморозуміння Сторін. При неможливості вирішити спір шляхом переговорів усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають з даного Договору, у зв’язку з цим Договором, або випливають з нього, в тому числі спори, що стосуються даного Договору, порушення припинення, дійсності або недійсності, підлягають остаточному вирішенню у Господарському суді згідно чинного законодавства.



 1. Форс-мажор

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за затримку чи невиконання будь-якої частини даного Договору, якщо ця затримка чи невиконання зв’язані з форс-мажорними обставинами, а саме: пожежею, повінню, землетрусом, бойовими діями, страйками, новими законами чи підзаконними актами, що спрямовані на обмеження прав Сторін, або якими-небудь іншими причинами, що знаходяться поза контролем Сторін. Сторони зобов’язуються протягом одного дня письмово сповіщати одна одну про настання та припинення дій вищезазначених обставин. Достатнім доказом терміну дії форс-мажорних обставин є документи, що видані Торгово-промисловою палатою країни. де такі обставини мали місце.


 1. Строк дії договору

  1. Даний Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до “ 31 ” грудня 2012 р.



 1. Інші умови

  1. Усі оперативні питання, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Договору направляються у письмовій формі уповноваженими представниками Сторін по факсу чи передаються електронною поштою за наступними реквізитами:

Агент: ПП “Ласпі-Тур”, 99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська , 6, оф.24. Тел./факс 38 0692 46 15 33,

e-mail: avia@laspi.com.

Агент: ПП “Ласпі-Тур”, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська , 72. Тел./факс 38 044 590 25 75,

e-mail: kievavia@laspi.com.


Субагент: _________________________, адреса ______________________, тел./факс ______________________,

e-mail:____________________________________.
За цими ж реквізитами направляється вся офіційна кореспонденція.

9.2. Договір може бути змінений або доповнений за згодою Сторін, що оформлюється відповідним документом та підписується повноважними представниками Сторін.

9.3. Виконання даного Договору припиняється у разі закінчення терміну його чинності або його розірвання за згодою Сторін або у односторонньому порядку, умови якого визначаються нижче.

9.3.1. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку Агентом, якщо Субагент: не бажає внести до Договору запропоновані Агентом зміни чи доповнення; хоча б один раз порушив строки розрахунків та подання звітності, що зазначені в даному Договорі; відмовляється від сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків; не виконує будь-які з умов даного Договору; закінчився термін дії страхового сертифікату.

9.4. Про наміри однієї із Сторін розірвати даний Договір з причин, що не передбачені п. 9.3., вона письмово повідомляє про це іншу Сторону не менше ніж за 30 календарних днів до запланованої дати розірвання Договору.

9.5. У випадку закінчення та/або розірвання, припинення дії даного Договору Сторони зобов’язані виконати всі свої платіжні зобов’язання за даним Договором, що залишаються несплаченими на день закінчення та/або припинення даного Договору до моменту закінчення та/або припинення дії даного Договору. Закінчення та/або розірвання, припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що залишились не виконаними.

9.6. Сторони надають наступні гарантії: 

9.6.1. Вони є юридичними особами належним чином організованим, зареєстрованим та діючим відповідно до законодавства України.

9.6.2. Сторони мають всі необхідні повноваження для здійснення своєї діяльності.

9.6.3. Представники Сторін мають всі необхідні повноваження для укладання та підписання даного Договору.

9.7. У випадку, якщо одне з положень даного Договору визнається недійсним, інші положення залишаються дійсними й обов'язковими до виконання обома Сторонами.

9.8. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.9. Субагент є платником податку на прибуток _________________________________.

9.10. Агент є платником єдиного податку за ставкою 5%.




 1. Реквізити та підписи Сторін




Агент
ПП “Ласпі-Тур”

Юридична адреса:

99011, м. Севастополь, вул. Гоголя, 10, оф. 2

Физична адреса:

99011, м.Севастополь, вул..В.Морська,6 оф.24
п/р 26004310015201 в СФ АБ «Південний»,

МФО 384919, ЄДРПОУ 31772146

Свідоцтво платника єдиного податку за ставкою 5% № 323 від 10.12.2010 р.

Тел. (0692) 46-15-33, Факс: 46-15-88


О.М. Баженова ____________________

Директор

МП


Субагент

_____________ _______________________

______________

МП





За Субагента ___________________ За Агента ___________________



Агентський договір щодо реалізації авіаперевезень від _____________

Каталог: upload -> files
files -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
files -> Вимоги до оформлення заявок розроблення технічного завдання та його складових частин
files -> Правила складання бібліографічного опису
files -> Програмний комітет співголови
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
files -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
files -> План роботи департаменту освіти та науки івано-франківської міської ради на травень 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка