Актуалізація опорних знань Вправа «Прдовж речення»Скачати 39.04 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір39.04 Kb.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини – ІІ п. ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі.

Поняття про декаданс

Автори:

Юрченко Катерина Григорівна, учитель світової літератури;

Мозгова Лариса Володимирівна, учитель художньої культури

Косарської ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’ягської районної ради

Черкаської області

Дати учням поняття про основні тенденції розвитку літератури, зокрема поезії, середини ХІХ ст. Ознайомити з світогядно-естетичними зрушеннями в живописі та музиці цього періоду.

 • Дати учням поняття про основні тенденції розвитку літератури, зокрема поезії, середини ХІХ ст. Ознайомити з світогядно-естетичними зрушеннями в живописі та музиці цього періоду.
 • Розвивати навички виділяти головне, систематизувати й узагальнювати набуті знання, використовувати міжпредметні зв’язки.
 • Виховувати повагу до культури минулих часів, любов до художнього слова, бажання знань.

Мета:
 • Назвіть найвідоміші досягнення науково-технічного прогресу та природничих наук с.ХІХ ст. Який вплив вони мали на літературу?
 • Які мистецькі напрями переважали в даний період?
 • У чому основні відмінності реалізму 30-40-х років і реалізму д.п. ХІХ ст.?
 • Які прозові жанри домінували в добу реалізму? Дайте визначення психологічного роману.
 • Назвіть поетів-романтиків ХІХ ст.Актуалізація опорних знань

Вправа «Прдовж речення»

 • Реалізм – це…
 • Стендаль, О.де Бальзак,П.Меріме,Г.Флобер – це …
 • Автор роману “Джейн Ейр” - …
 • Жанр романів Ч.Діккенса“Пригоди Олівера Твіста”, “Домі і син” – це…
 • Роман-епопея Л.Толстого – це…
 • Разуміхін, Лужин, Сидригайлов, Раскольніков,, Мармеладов – це герої роману …
 • Структура “Людської комедії” Бальзака складається з …
 • В образі князя Мишкіна з роману Ф.Достоєвського “Ідіот” відбилося авторське уявлення про …
 • Роман “Пармский монастир” належить перу …

У літературі д.п.ХІХ ст. спостерігається різноспрямованість поезії і прози.

 • У літературі д.п.ХІХ ст. спостерігається різноспрямованість поезії і прози.
 • В поезії виникають різні течії й тенденції, , що рухаються паралельно, перехрещуються, доповнюють одна одну й протистоять.
 • З часом виокремлюються в провідні течії, що визначають рух і структуру тогочасної поезії.

Слово вчителя світової літератури Шляхи розвитку поезії

Пізньоромантична течія – переважала в поезії багатьох країн, трансформуючись в неоромантизм і символізм.

 • Пізньоромантична течія – переважала в поезії багатьох країн, трансформуючись в неоромантизм і символізм.
 • Реалістична поезія представлена майже в усіх тогочасних літературах, але,за деякими винятками, не стала домінуючою.
 • Неоромантична, символістська, імпресіоністична тільки зароджувалася і набула розквіту вже наприкінці століття.

Панорама течій

У д.п. ХІХ ст. епіцентром поетичного життя континенту стає французька поезія.

 • У д.п. ХІХ ст. епіцентром поетичного життя континенту стає французька поезія.
 • Найпоширенішою течією залишається романтизм.
 • До 1885 року тривала творчість Віктора Гюго, найвидатнішого поета-романтика.
 • З романтизмом пов’язаний Шарль Бодлер, зачинатель символізму.
 • Найвизначнішим явищем у французькій поезії була група “Парнас”.

Французька поезія
 • Творчість Бодлера вінчає на найвищому рівні романтичну поезію і водночас започатковує символістську, ранньомодерністську, тим самим відкриваючи нову епоху європейської поезії.
 • Принципи символізму знайшли своє втілення в поезії Поля Верлена, Артюра Рембо, Стефана Меллерме.
 • “Великми символістами” традиційно називають у Франції цю четвірку поетів.

“Великі символісти”

Шарль Бодлер (1821 – 1867)

П'єр Жуль Теофі́ль Готьє́ (1811-1872) — французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник, значна постать у французькій літературі середини XIX століття.

Спочатку Готьє був прихильником романтизму, але потім еволюціонував разом із французькою літературою до декадансу, символізму й модернізму.

Він був одним із засновників літературного товариства Парнас, яке проголошувало принципи мистецтва для мистецтва. Зокрема, Готьє належить відомий вислів «Усе корисне бридке».

“Парнас”

Теофіль Готьє – французький поет і критик, мандрівник і журналіст, вчитель і друг Шарля Бодлера (1811-1872)

Витоки парнасизму – у «живописному романтизмі». «Парнас» – назва групи французьких поетів, що утвердилася після виходу збірки «Сучасний Парнас».

 • Витоки парнасизму – у «живописному романтизмі». «Парнас» – назва групи французьких поетів, що утвердилася після виходу збірки «Сучасний Парнас».
 • У виданнях «Парнасу» брали участь П.Верлен і С.Малларме, їхні погляди поділяв молодий Ш.Бодлер.
 • До складу цієї групи входили Т. де Банвіль, Ж.М.Ередіа, Ф.Копе, К.Мендес, Ш.Леконт де Ліль, А.Сюллі-Прюдом, Т.Готьє та ін.
 • Культу суб’єктивізму, почуттів й емоційності “парнасівці” протиставляли поезію безособову, спрямовану на живописання об’єктивного світу й на філософічні роздуми-медетації.

Поезії Теннінсона притаманні живописність малюнку й музикальність, але разом з тим він часто впадав у сентементальність і моралізаторство.

 • Поезії Теннінсона притаманні живописність малюнку й музикальність, але разом з тим він часто впадав у сентементальність і моралізаторство.

Англійська поезія

Альфред Теннінсон (1837 -1892))

В англійській поезії домінував пізній романтизм, представлений творчістю Альфреда Теннінсона та Роберта Браунінга.


У поезіях Роберта Браунінга домінують зовсім інші мотивм й жанровй форми. У них вирують палкі пристрасті й високі поривання, що не завжди здійснюються.

 • У поезіях Роберта Браунінга домінують зовсім інші мотивм й жанровй форми. У них вирують палкі пристрасті й високі поривання, що не завжди здійснюються.

Англійська поезія

Роберт Браунінг

(1812 –1889)

Наприкінці 40-х років в Англії виникло літературне угрупування “Перафаелітське братство”, визначне явище, що виникло в поезії і живописі.

 • Наприкінці 40-х років в Англії виникло літературне угрупування “Перафаелітське братство”, визначне явище, що виникло в поезії і живописі.
 • Ініціатором і душею його був Данте Габріел Россетті, поет і живописець.
 • Їхній поезії властиві бунт проти вікторіанства, куль “дорафаелівського” мистецтва, прагнення до синтезу мистецтв.

“Перафаелітське братство”

Данте Габріел Россетті

( 1828 – 1882)

Бесіда

 • З творчістю яких американських письменників ХІХ ст. ми вже познайомилися раніше?
 • Основоположником якого прозового жанру є Едгар По? Назвіть найвідоміші його оповідання.
 • В чому заслуга Генрі Лонгфелло перед американськими індіанцями? Який твір зробив його знаменитим?

Однією з характерних особливостей літератури США є те, що майже впродовж усього ХІХ ст. основним напрямом її залишався романтизм.

 • Однією з характерних особливостей літератури США є те, що майже впродовж усього ХІХ ст. основним напрямом її залишався романтизм.

Американська поезія

Волт Вітмен (1819-1892)

Генрі Лонгфелло (1807-1882)

Едгар Алан По

(1809-1849)

Емілі Дікінсон

(1830-1886)

Волдо ЕмРалферсон (1803-1882)Російська поезія

У 50-тих роках лірична творчість відображає зростання суперечливості суспільної ситуації, стає ареною ідеологічної боротьби: одні прагнуть демократизувати лірику, інші проповідують ідеали вічної краси, тобто “чистого мистецтва”, далекого від суспільних проблем.Федір Тютчев (1803 -1873)

Микола Некрасов

(1821 -1878)

Афанасій Фет (1820 -1892)

“Чисте мистецтво” ( або “мистецтво для мистецтва) – назва низки естетичних концепцій, що утверджували самоцінність художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, соціальних та інших зовнішніх чинників.

 • “Чисте мистецтво” ( або “мистецтво для мистецтва) – назва низки естетичних концепцій, що утверджували самоцінність художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, соціальних та інших зовнішніх чинників.
 • Теорія “чистого мистецтва” сформувалася в середині ХІХ ст. як реакція на прагматизм капіталістичного суспільства, з одного боку, та приписи соціально орієнтованої літератури – з другого.

Словникова робота

Російський живопис , як і поезія, розвивався двома основними напрямами: імпресіонізму (пейзаж) і реалізму (портрет, жанрова картина).

 • Російський живопис , як і поезія, розвивався двома основними напрямами: імпресіонізму (пейзаж) і реалізму (портрет, жанрова картина).
 • Найвідоміші представники: Ісаак Левітан, Іван Шишкін, Костянтин Айвазовський,
 • Олександр Серов, Олександр Перов, Віктор Васнєцов.

Слово вчителя художньої культури

Російський живопис

Іван Левітан. “Весна – велика вода”

Іван Левітан. “Золота осінь”

Іван Левітан. “Осінній день”

Іван Левітан “Березовий гай”

Тройка. Ученики мастеровые везут воду, 1866

Перов. “Тройка. Ученики мастеровые везут воду”, 1866

Перов. “Нерівний шлюб”


Тройка. Ученики мастеровые везут воду, 1866

Перов. “Нерівний шлюб”

Декаданс — загальна назва кризових явищ у мистецтві і культурі д.п.ХІХ — п.ХХ століть.

 • Декаданс — загальна назва кризових явищ у мистецтві і культурі д.п.ХІХ — п.ХХ століть.
 • Період декадансу позначений настроями безнадії, розчарування, занепадом життєвих сил, естетизмом.
 • Декаденти – покоління, “що співає і плаче”, плаче від “прози життя”.
 • У 1886-1889 рр. у Парижі видавався журнал “Декадент”, в якому друкувалися поети Ш.Бодлер, А.Рембо, П.Верлен

Декаданс

Рамон Касас. «Юна декадентка». 1899
 • Неприйняття дійсності
 • Відмова від громадянськості в мистецтві
 • Культ краси як вищої цінності
 • Містицизм, віра в надприродні сили
 • Індивідуалізм
 • Відмова від моралі буржуазного суспільства

Основні ознаки декадансу
 • Поетизація слабкості, згасання, руйнації
 • Індивідуалізм і естецтво як бунт проти нелюдських принципів буржуазного суспільства
 • “Мистецтво для мистецтва”
 • Зовнішня правдоподібність.

Естетичні принципи декадансу

Декаданс зачепив як літераторів, так і художників.

До кола декадентів в живопису Західної Європи і Росії відносять:

 • Арнольда Бьокліна
 • Макса Клінгера
 • частково Михайла Врубеля
 • частково Борисова-Мусатова
 • Обрі Бердслі
 • Гюстава Моро
 • Франса фон Штука
 • Едварда Мунка

Декаданс в живописі

Е. Мунк . “Хвороба дівчинки”

М.Врубель. “Демон сидячий”

Перегляд відеосюжету

Робота з картиною

- Який вік героя?

- Що можете сказати про вираз його обличчя, очі?

- На якому фоні зображений герой? Спробуйте пояснити такий вибір - художника.

- Опишіть характер арії Демона з однойменної опери Антона Рубінштейна.

- Чи співзвучні настрої музичного і живописного творів?


 • Один з кращих зразків пейзажів настрою Бьокліну вдалося створити в картині «Острів мертвих». Художник довго працював над сюжетом і зробив декілька варіантів з різним освітленням, різними деталями і різним форматом полотна.

Поетизація згасання

Арнольд Бьоклін ( 1827 — 1901) Автопортрет зі скрипкою смерті. 1872

Арнольд Бьоклін. “Острів мертвих”. 1886

Перегляд відеосюжету
 • Посеред чи то моря, чи то озера - постав острівець. Високі скелі утворили півколо, а в невеличкому майданчику посередині власник висадив кипариси, що нібито охороняють спокій померлих. В скелях вироблено штучні печери, що слугують родинним склепом. От і зараз до родинного цвинтаря наближається човен з черговим небіжчиком. В темряві можна розгледіти скульптури левів на брамі і постать в білому вбранні на човні. На пригнічений настрій картини працюють і сюжет(іде поховання), і колорит(темні фарби в середині картини), і початок негоди (дощові хмари на небі).
 • Головні мотиви картини – невідворотність смерті і жага життя.

Поетизація згасання

Російський композитор піаніст і диригент, один із яскравих представників фортепіанного мистецтва. Сергій Рахманінов, будучи під глибоким враженням від картини, написав симфонічну поему «Острів мертвих».

 • Російський композитор піаніст і диригент, один із яскравих представників фортепіанного мистецтва. Сергій Рахманінов, будучи під глибоким враженням від картини, написав симфонічну поему «Острів мертвих».

Рахманінов Сергій Васильович (1873-1943)

Декаданс не був чимось єдиним і розпадався на ряд напрямів: натуралізм, символізм, проповідь “чистого мистецтва”. Їх об'єднувала опозиція до загальноприйнятої “міщанської моралі”, настрій безнадійності, втоми і відчаю, переконаності в занепаді і загибелі культури.

 • Декаданс не був чимось єдиним і розпадався на ряд напрямів: натуралізм, символізм, проповідь “чистого мистецтва”. Їх об'єднувала опозиція до загальноприйнятої “міщанської моралі”, настрій безнадійності, втоми і відчаю, переконаності в занепаді і загибелі культури.
 • Дослідники вважають декаданс в літературі перехідним етапом між романтизмом початку ХІХ століття і модернізмом початку ХХ ст.

Між романтизмом і модернізмом

Оскар Уайльд (1854-1900, Британія)

Поль Верлен (1844-1896,Франція)

Шарль Бодлер (1821-1867,Франція)

Моріс Метерлінк (1862-1949, Бельгія)

Жоріс-Карл Гюйсманс (1848-1907,Франція)

Марія Кореллі (1855-1924, Британія)Сологуб Федір Кузьмич(1863-1927, Росія)

Мережковський Дмитро Сергійович(1865-1941,Росія)

Зінаїда Гіппіус (1869-1945, Росія)Бальмонт Костянтин Дмитрович(1867-1942, Росія)

Добролюбов Олександр Михайлович (1876-1945 ?, Росія)

Станіслав Пшибишевський (1868-1927,Польща)Письменники-декаденти

Однак марно було б шукати чистого декадансу, значно продуктивніше вбачати його елементи у творчості конкретного письменника (естетизація потворного у Шарля Бодлера, естетизм в Оскара Вайльда, підкреслений індивідуалізм в А. Стріндберга, аморалізм у М. Арцибашева чи Володимира Винниченка та ін.).

 • Однак марно було б шукати чистого декадансу, значно продуктивніше вбачати його елементи у творчості конкретного письменника (естетизація потворного у Шарля Бодлера, естетизм в Оскара Вайльда, підкреслений індивідуалізм в А. Стріндберга, аморалізм у М. Арцибашева чи Володимира Винниченка та ін.).
 • Пригадайте, в зв’язку з чим виникло непорозуміння між Іваном Франком та В. Щуратом?
 • В чому краса і сила ліричного героя збірки І.Франка “Зів’яле листя”?

Закріплення

Складання схеми опорного конспекту

Література середини ХІХ ст.

Поезія

Проза

Символізм

Романтизм

Романтизм

Реалізм

Декаданс

Підсумкова бесіда
 • Який художній напрям домінував у європейській і американській поезії середини ХІХ ст.?
 • Якими позалітературними й літературними чинниками зумовилося його домінування?
 • Назвіть “велику четвірку французьких символістів”.
 • У поезії якої країни виникла група перафаелітів? Які характерні риси їхньої творчості?
 • Що протиставляли культу суб’єктивізму, почуттів й емоційності члени французької групи “Парнас”?

Підсумкова бесіда

6. Хто був автором “Пісні про Гайявату”?назвіть інших представників американської поезії?


 • У чому особливість російської поезії середини ХІХ ст.?
 • Творчість якого російського художника може слугувати ілюстраціями до поезій Ф.Тютчева, А.Фета?

 • 9. В чому проявилася співмірність творчості російського художника М.Врубеля та композитора А.Рубінштейна з декаданською поезією?
 • Для всіх: опрацювати матеріал підручника, скласти 4 – 6 запитань до вивченої теми.
 • Індивідуально: підготувати повідомлення про життєвий і творчий шлях американського поета Волта Вітмена.
 • Для допитливих: розкрити основні мотиви картини Г.Моро “Видіння”.

Домашнє завдання

Гюстав Моро «Видіння» (1876)

Використані джерела

1.Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ –ХХ сторіччя. (укладач Д.С.Наливайко). Посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Навчальна книга”, 1002.

2. Мещерякова М.І. Зарубіжна література у схемах і таблицях. 5-11кл. – Х.: Країна мрій, 2006.

3. Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури . 10 кл. Авторський урок. – Х.: Ранок; Веста, 2002.

4. Паращич В.В. Світова література. 10 кл. (академічний рівень). Мій конспект. – Х.: ВГ “Основа”, 2011.

5. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ ст. – К.: Педагогічна преса, 2004.

6. Терещенко М.Е. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 10

7. Світова література: підруч. для 10 кл. загалбноосвіт. навч. закл.: академ. рівень / Д.С.Наливайко, К.О.Шахова, Є.В.Волощук та ін. – К.: Генеза, 2010.

 • http://uk.wikipedia.org/wiki/
 • http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-15662.html
 • http://isaak-levitan.ru/good.php

Використані джерела

 • С. Рахманінов: на зламі століть. Вип. 3. / Под ред. Л. А. Трубнікової. — Харків, 2006.
 • Федотова Е. Д. Бёклин. — М.: Белый Город, 2001. — ISBN 5-7793-0446-7
 • http://www.museum.ru/N31723
 • http://anysite.ru
 • Сарабьянов Д. В. Врубель. — М.: Изобразительное искусство, 1981.
 • http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk

Каталог: uploads -> editor -> 5098 -> 407825 -> sitepage 11 -> files
files -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
files -> Основи художньої культури
files -> Н. А. Лємешева, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради навчити людину жити в світі прекрасного
files -> Сайфудінова Г. П., вчитель художньої культури Худяківської зош І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку художня культура
files -> Використання інфрмаційно комунікаційних
files -> Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів
files -> Використання інформаційно комунікаційних технологій під час вивчення предметів
files -> Зміст уроку музичного мистецтва
files -> Розвиток творчого потенціалу учнів через ікт на уроках художньої культури Підготувала презентацію вчитель художньої культури Городищенської зош і-іііст. №1
files -> Урок №10 Тема. Засоби виразності живопису, ахроматичний, хроматичний колір, насиченість, світлота, відтінок, мазок, пляма, тонова розмивка. Вправи накладання фарб акварелі в техніці «сухим по сухому або багатошаровий живопис»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка