Аналіз передумов створення спільного підприємства Оцінка потенціалу ринкуСкачати 368,22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.10.2019
Розмір368,22 Kb.
  1   2Зміст
Вступ

  1. Аналіз передумов створення спільного підприємства

    1. Оцінка потенціалу ринку

    2. Аналіз діяльності спільного підприємства

    3. Привабливість створення спільного підприємства

  2. Оцінка національного бізнес-середовища

    1. Характеристика бізнес-середовища України

    2. Аналіз сфери діяльності підприємства

3. Оцінка фінансових аспектів партнерства

4. Особливості міжкультурної взаємодії в рамках спільного підприємництва

Висновок

Список літератури

Вступ

спільний підприємствоМетою написання цієї курсової роботи, є, перш за все, закріплення знань з ключових аспектів створення та функціонування спільних підприємств (СП). Не менш важливими цілями є також розвиток навичок аналізу факторів зовнішнього середовища, значимих для спільного підприємництва та вивчення успішного досвіду роботи СП і труднощів, з якими стикаються компанії на ринках, що розвиваються.

Щоб реалізувати ці цілі необхідно вирішувати наступні завдання: застосувати навички роботи з інформацією про конкретну компанію, проаналізувати її на прикладі країн та відповідних секторів діяльності, оцінити бізнес-середовище та основні фінансові аспекти діяльності СП, виявити основні проблеми спільного підприємництва та дослідити особливості міжкультурної взаємодії в рамках спільного підприємництва.

Спільні підприємства сприяють надходженню іноземних інвестицій в Українську економіку, здійснюються найважливіші інвестиційні проекти в країну, залучаються і впроваджуються прогресивні технології, збільшуються запаси вільноконвертованої валюти завдяки зростанню експорту та заміщення імпорту. Для партнерів СП це вигідний вид виробничої діяльності, що дає переваги і знижує ризик. Для суспільства користь від спільних підприємств полягає у ліквідації безробіття, надходжень доходів від діяльності спільних підприємств у місцевий і центральний бюджет і т.д., тому не можна недооцінювати значення спільних підприємств в економіці. Необхідно відзначити, що велику увагу в цій роботі буде приділено питанню створення СП із зарубіжними партнерами, співпраця з якими допомагає реалізувати основні цілі та завдання спільних підприємств.

В Україні можна виділити райони, де кількість СП найбільше: це Донбас, місто Київ, Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Луганська області, тобто це райони промислового розвитку, що мають сприятливі умови для проживання самих іноземців. Підприємства цих районів, як правило, постачають більше продукції, ніж імпортують, а основними статтями експорту є сировина, метал, паливо.

Предметом розгляду даної курсової роботи є реально діюче спільне підприємство Малконн, створене за участю таких партнерів як Україна та Німеччина.

1. Аналіз передумов створення спільного підприємства


1.1 Оцінка потенціалу ринку
Економіка України займає 39-е місце серед економік світу за розміром ВВП за ПКС (паритет купівельної спроможності) станом на 2009 рік. ВВП на душу населення складає 6400 доларів США. Падіння ВВП в 2009 році склало 14,1%. Борг Україні в березні 2010 року досяг 93,5% від ВВП, зростання ВВП на 1 липня 2010 року склав 3,7%. [1]

При СРСР Україна вважалася індустріально-аграрною країною, однак починаючи з 1992 року мала місце прогресивна деіндустріалізація, що прийняла в області високотехнологічних виробництв і машинобудування тотальний характер. У дещо кращому становищі опинилися металургійні, хімічні та інші енергоємні виробництва, яким вдалося зберегти конкурентоспроможність на світовому ринку завдяки пільговим російськими цінами на енергоносії. Найбільш розвинені в економічному відношенні регіони - Донбас (Донецька область і Луганська область), Придніпров'я (Дніпропетровська область і Запорізька область), а також міста Київ, Харків, Одеса і Львів.

За купівельною спроможністю України займає передостаннє місце в Європі, поряд з Молдовою та Білоруссю. Про це свідчать результати недавнього щорічного дослідження, в черговий раз проведеного міжнародною компанією з вивчення споживчих настроїв - "GfK". У рамках дослідження "GfK Купівельна спроможність в Європі 2010/2011" було проведено порівняння купівельної спроможності людей у 42 європейських країнах. Так, середня купівельна спроможність у 42 країнах Європи, які потрапили в дослідження, в 2010 році зросла на 2,1% (до 11,945 євро на людину) в порівнянні з показниками у 2009 році. [2]

Згідно з даними звіту, середній розмір статку громадянина України становить 2700 доларів, що лише на 200 доларів більше, ніж у найбіднішій країні Європи - Молдови. [2]

Також в числі найостанніших місць в рейтингах Україна остання в рейтингу ділового клімату країн Центральної та Східної Європи. В інших рейтингах Україна або входить до ТОП-5 знизу, або знаходиться поряд з країнами Африки (в тому числі за рівнем легкості ведення бізнесу - з Гамбією, за рівнем коррумпованності - з Зімбабве, Гондурасом і Того, за очікуваною тривалістю життя - поруч з країнами Африки на південь від Сахари). [3]

На малюнку 1 представлені деякі статистичні показники розвитку економіки України переважно на 2009 рік. [1]


мал. 1 Статистичні показники економіки України


Україна як незалежна держава, продекларувала і здійснює курс ринкових перетворень, має невеликий досвід здійснення спільного підприємництва. За 1991-1995 роки створено понад 3 тисячі спільних підприємств. Частка українських партнерів у статутному фонді коливалася від 40 до 90% і в середньому дорівнювала 57%. [4]

У створенні спільних підприємств на території України взяли участь майже 40 країн світу. Найбільш активні (за кількістю створених підприємств) США, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща, Угорщина, Болгарія, Італія, Канада. [4]

Тенденції розвитку спільного підприємництва в Україні:


  • Висока динаміка створення, розширення масштабів, видів і сфер діяльності;

  • Створення на двосторонній основі, здійснення виробничої діяльності;

  • Орієнтація на продукування видів продукції, якими світовий ринок насичений (комп'ютерна техніка, офісні меблі);

  • Обережність іноземних партнерів щодо участі у великих проектах (обробна промисловість), зумовлена ​​відсутністю надійних гарантій захисту, стратегією виходу на малознайомий ринок;

  • Активна участь у формуванні малих зарубіжних фірм, Орієнтованих на швидку віддачу невеликих інвестицій або комерційну вигоду від разових операцій;

  • Зосередження в науково-виробничих і промислових центрах України, зокрема Києві, Київській, Львівській, Донецькій та Одеській областях.

Проблеми функціонування спільних підприємств:

  • Участь іноземних партнерів у структурній перебудові економіки України є односторонньою, обумовлена ​​зацікавленістю в місцевій сировині, металі і продуктах первинної переробки;

  • Масштабне технологічне переоснащення виробництва ускладнюється завдяки внутрішній орієнтації інвестиційної політики іноземних фірм як каналу доступу до науково-технічного потенціалу українських суб'єктів господарювання;

  • Обмеження участі в прискореної диверсифікації виробництва господарських утворень;

  • Порушення політичної стабільності;

  • Відсутність і недосконалість законодавчих актів;

  • Слабка гнучкість організаційних структур;

  • Консерватизм в оцінці пропозицій, багатоступінчастість і повільність прийняття рішень;

  • Деформоване ціноутворення та порушенням ринкових принципів;

  • Нерозвиненість внутрішньонаціональної інфраструктури;

  • Неактивність входження України в міжнародні політичні та економічні структури;

  • Недостатня конвертованість валюти;

  • Жорстка система забезпечення матеріально-технічними та фінансовими ресурсами;

  • Відсутність системи реальних економічних стимулів;

  • Інерційність економічного мислення та брак досвіду;

  • Мовно-культурні перешкоди.

Діяльність спільних підприємств в Україні регулюється законами "Про підприємства в Україні ", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування" та ін окремими постановами Кабміну, нормативними актами Національного банку, Мінфіну, Мінзовнішніх зв'язків, Державної податкової адміністрації.

Таким чином, головною метою створення спільного підприємства у нашій країні є широке залучення прогресивних іноземних технологій, додаткових матеріальних і фінансових ресурсів, управлінського досвіду, розвитку експортної бази країни і скорочення нераціонального імпорту. Розвиток спільних підприємств справляє позитивний вплив на макрорівень економіки, і на задоволення потреб населення Україні у певних видах промислової продукції, сировинних товарах і продуктах.

1.2 Аналіз діяльності спільного підприємства
Компанія Малконн створена в серпні 2007 року на паритетних основах лідером українського автомобільного ринку ВіДі Груп та провідним логістичнім оператором E. H. Harms GmbH & Co (Німеччина).

ВіДі Груп – група підприємств, заснована в 1994 році Віталієм Джуринським, яка керується засадами спільності місії, стандартів керування і якості, клієнтоориєнтоованості, балансу інтересів клієнтів, працівників і компанії, соціальної й екологічної відповідальності. Логістичним куратором у бізнесі Vidi Group є «ВіДі Логістик Менеджмент Груп». «ВіДі ЛМГ» надає послуги в сфері логістики з 1998 року. До складу «ВіДі ЛМГ» входять ЗАТ «Концерн Укравтопром», «Е.Х.Хармс Автомобіль Логістікс Україна», ТОВ «ВіДі Логістика», ПП «ВіДі Термінал». Штат співробітників нараховує більше 200 фахівців у логістиці, митному та складському обслуговуванні.

E. H. Harms Gmbh & Co - німецький партнер, який є провідним логістичним оператором на автомобільному ринку Європи. Логістична мережа компанії має у своєму розпорядженні порти й автотерминали в ключових стратегічно важливих пунктах вантажопотоків. Автопарк компанії становить порядку 440 автовозів і 6 барж. Оборот автомобілів компанії BLG Group в 2007 році склав більше 5 млн. одиниць.

Знання вітчизняного ринку та європейський досвід надає компанії E.Х.Хармс АЛУ унікальні переваги у наданні послуг з перевезення легкових автомобілів на високому рівні на внутрішніх та міжнародних маршрутах.

Автопарк компанії представлений автовозами виключно європейського походження. Компанія здійснює перевезення вантажів за умови обов`язкового страхування відповідальності перевізника на суму 500 тис. дол.

СП E.Х.Хармс АЛУ є членом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП та у березні 2009 року отримала ліцензію митного перевізника.

Компанія E. Х. Хармс Автомобіль Логістікс Україна особливу увагу приділяє питанню якості у своїй роботі.

Перевезення автомобілів здійснюється виключно на автовозах західного виробництва та згідно стандартам європейського обслуговування за внутрішніми та міжнародними направленнями маршрутів.

Усі водії проходять стажування з метою вивчення європейських стандартів якості в компанії співвласника E.H.Harms (Німеччина, Бремен). Для підвищення рівня кваліфікації водіїв з обслуговування автовозів систематично запрошуються зарубіжні спеціалісти.

Завдяки наявності статусу митного перевізника (ліцензія ДМСУ №784581 від 27.03.2009р.), компанія здійснює перевезення вантажів під митним контролем за митною гарантією.

На сьогоднішній день автопарк компанії представлений такими автовозами, як Mercedes-Benz з причепом Kassbohrer та Renault з причепом Rolfo. Кожен автовоз обладнаний спеціальним бортовим комп’ютером з телематичною системою Transics, що дозволяє оперативно визначати місце знаходження автовозу, швидкість руху, обсяг спожитого пального, підтримувати постійний зв'язок між диспетчером та водієм.

В Україні працюють різні міжнародні логістична компанії, які складають основну конкуренцію E. Х. Хармс Автомобіль Логістікс Україна. Прикладом таких компаній є GEFCO, Транслайн та Вестлизинг. Також звичайно присутня суто українська конкуренція, наприклад, ООО "Комора-С", ГК «Беломортранс» та інші. Проте E. Х. Хармс Автомобіль Логістікс Україна має багато переваг, у тому числі від спільного підприємництва:  • забезпечення високої якості транспортування

  • автопарк європейського стандарту

  • постійне навчання та підвіщення кваліфікації водіїв компанії

  • обов`язкове страхування вантажів, що транспортуються

  • забезпечення повної документальної підттримки

  • контроль пересування автовозів на шляху

  • своєчасна доставка вантажу до пункту призначення
    1. Привабливість створення спільного підприємства

Привабливість приймаючої країни для створення спільних підприємств та інших видів спільного підприємництва визначається наступними основними елементами, об'єднуються поняттям "інвестиційний клімат": характер законодавства про іноземні інвестиції, включаючи питання про гарантії захисту і репатріації прибутку та інвестицій, наявність запасів природної сировини; наявність кваліфікованої робочої сили; ступінь розвитку виробничої інфраструктури, особливо транспорту, засобів зв'язку; наявність енергетичних ресурсів; ємність місцевого ринку, наявність платоспроможного попиту на товари і послуги; характер внутрішнього господарського механізму, можливість вільних ринкових відносин з іншими товаровиробниками; конвертованість місцевої валюти, гарантії вивезення прибутку в твердій валюті з країни.

Згідно Індекс інвестиційних ризиків за 2010 рік в Україні погіршилися показники корпоративного управління і макроекономічної стабільності, дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів і критично знизився рівень освіти. Крім цього, в країні збільшився ступінь держрегулювання бізнесу і політичної стабільності, зросла загальна стресостійкість громадян і знизився рівень терористичної небезпеки.

Так, за індексом інвестиційних ризиків Political Risk Atlas, що публікується британською компанією Maplecroft у рейтингу 2010 року Україна поліпшила в порівнянні з 2009 роком свою інвестиційну привабливість і перемістилася з 62-го на 74-е місце, опинившись між Буркіна-Фасо (Африка, 73-е місце) і Республікою Східний Тимор (Індонезія, 75 - е місце). [5]

Україна сприймається як країна з високими політичними ризиками, економіка якої, тим не менш, володіє значним потенціалом. Серед конкурентних переваг зазначено вигідне географічне положення, значні промислові потужності, створені в період Радянського Союзу, дешева і кваліфікована робоча сила, наявність ряду важливих корисних копалин, 47-мільйонне населення, яке в перспективі може стати привабливим ринком збуту.

У випадку створення спільного підприємства E. Х. Хармс Автомобіль Логістікс Україна для обох сторін було вигідне його створення, адже очікувані вигоди від функціонування компанії були значними як для німецького партнера, так і для української ВіДі Груп. Перш за все, співпраця з провідним логістичним оператором на автомобільному ринку Європи E. H. Harms GmbH & Co дає можливість використання торгової марки партнера для поліпшення процесу збуту і підвищення конкурентоспроможності. По-друге, придбання безцінного досвіду успішної міжнародної компанії у менеджменті та веденні бізнесу в цілому. По-третє, використання передової зарубіжної техніки і технології.

Що стосується очікуваних вигід для німецького партнера E. H. Harms GmbH & Co, то потрібно виділити те, що ВіДі Груп є лідером України та за підсумками 2009 року зайняв на ринку логістики автомобілів частку в 17,4%. Тобто така співпраця не лише дасть вільний вихід на український ринок, але прибере проблему конкуренції. Також це дасть можливість прямого виходу на ринок СНГ, так як ВіДі Груп веде активну співпрацю з цими країнами. [6]

Метою створення спільного підприємства E. Х. Хармс Автомобіль Логістікс Україна є забезпечення ефективного та якісного обслуговування у сфері автомобільних перевезень нових легкових авто по території України. Підприємство під назвою Е.Х.Х. Автомобіль Логістікс Україна так само орієнтован на якісно новий рівень обслуговування своїх партнерів, як і всі підприємства, що входять до Групи Компаній «ВіДі».

Співпраця з компанією E.H. Harms для компаній «ВіДі» - це новий етап стратегічного розвитку і великі перспективи зростання спектру та якості послуг, що надаються на ринку логістики нових автомобілів в Україні, країнах СНД і Європі.

2. Оцінка національного бізнес-середовища
    1. Характеристика бізнес-середовища України

Оцінка економічної свободи в Україні дорівнює 45,8, що робить її економіку 164-ю у рейтингу країн світу. Цей показник знизився на 0,6 пунктів у порівнянні з минулим роком, в першу чергу це сталося через зниження державних витрат і покращення ситуації з корупцією. Україна займає останнє з 43 країн у регіоні Європи, і її загальний бал нижче, ніж середні світові показники. [7]

На малюнку 2 можна побачити тенденцію індекса економічної свободи за останні 16 років та порівняння цього його з середнім світовим та регіональним значенням.
мал. 2

Індекс економічної свободи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка