Аналіз сучасних навчальних програм щодо громадянської освіти та політичної системи України
Сторінка3/3
Дата конвертації08.03.2019
Розмір0,61 Mb.
1   2   3

Методичні рекомендації для вчителів старших класів середніх шкіл щодо впровадження новітніх компонентів громадянської освіти


Уряд України в таких документах, як проект концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр. та проекті Концепції розвитку освіти до 2025 року визнає пріоритетність громадянської освіти. Так, в першому проекті формування громадянськості і патріотизму визнається в якості пріоритетного напрямку молодіжної політики, а в другому проекті змістом гуманітарної і суспільнознавчого напряму освіти визнається громадянське виховання. Враховуючи розпорошеність тем з громадянської освіти та невизначеність її сутності, що проявляється в поглинанні громадянської освіти в правовій, політологічній та соціологічній проблематиці, запропонувати ввести наскрізний обов’язковий курс з громадянської освіти для основної (5-9 класи) та вищої школи (10-11 класи). Цей курс призначений не для профільних правових навчальних закладів соціально-гуманітарного напрямку, а в якості базового курсу для загальноосвітніх шкіл інших профілів (художньо-мистецького, спортивного, суто гуманітарного, природничого напрямів) і непрофільних загальноосвітніх навчальних закладів.

В запропонованому курсі зробити акцент на права людини і демократичній громадянськості. Тому проблематика визначення правових норм, законів, галузей права, тобто, проблематика суто з правової освіти, яка дуже ретельно розглядається в дисциплінах з правознавства для 9 та 10 (11) класів, в проекті програми з громадянської освіти не включена. Також не зачіпаються питання соціалізації індивіда, визначення соціуму, соціальних норм і конфліктів тощо, які теж розкриваються у вищеназваних дисциплінах та представлені в програмі курсу «Людина і світ». В якості базових тем цього курсу визначаються права і свободи людини та демократичні форми їх реалізації та захисту. Це дозволяє включити в якості тематики цього курсу такі компоненти, як «Виборчий процес», «Політична система України», «Законодавство для молоді» та «Молодь в урядових програмах».

Програма орієнтована на порівняння європейських цінностей та інститутів з наявним станом демократичних цінностей та інститутів в Україні. Враховуючи, що концепція громадянської освіти в Україні не знайшла інституалізації у введені певних обов’язкових курсів з громадянської освіти, та продовжує обговорюватися освітянською громадою, то програма та методичні рекомендації до такого курсу було б внеском у процес впровадження громадянської освіти в Україні. Представлена програма враховує досвід розробки програм з громадянської освіти та досліджень її стану в Україні за підтримки міжнародних організацій та інституцій.

Згідно проекту Концепції розвитку освіти до 2025 року загальноосвітнім середнім школам теж, як і університетам, надається автономія у визначенні дисциплін навчального плану. Тому вчителі можуть самі запропонувати свою сітку годин на окремі обрані теми з врахуванням тематики інших дисциплін та базових знань учнів. Цей проект програми може вважатися базовим для створення курсу суто з проблематики громадянської освіти. В програмі певні теми не розподілені за годинами, однак загальна кількість годин встановлюється Державним стандартом та передбачає проведення занять з громадянської освіти не менш, ніж годину та тиждень.Проект програми дисципліни з громадянської освіти у основній та вищій школі

Тематика:


 1. Тема I. Громадянство:

Історичні типи громадянства Підданство і громадянство. Громадянське суспільство. Рівність прав і свобод громадян. Пасивне та активне громадянство (громадянськість). Демократичне громадянство як залученість громадян до вирішення суспільних проблем. Дискримінація у реалізації права громадянства. Набуття громадянства в Україні. Національність, етнічність і громадянство. Національна держава. Громадянська та етнічна нація, їх співвідношення в процесі націєтворення в Україні. Народний суверенітет.


Контрольні питання:


 • що означає рівність всіх перед законом?

 • що означає бути громадянином в демократичній державі?

 • чи є громадянське суспільство в Україні?

 • що означає поняття «український народ» в Конституції України?

 • які цінності можуть об’єднати українців?

 • коли та за яких умов молода людина набуває українського громадянства і громадянськості?
 1. Тема II. Права і свободи громадян:

Покоління прав і свобод індивіда та їх інституалізація в європейських політичних інститутах. Фундаментальні, політичні права і свободи людини, соціальні права, культурні права. Право на життя, власність та свої переконання. Права на демократичну участь у формуванні державної влади і контролю над владою: право обирати та бути обраним, право на об’єднання задля захисту своїх прав і свобод та реалізації своїх інтересів, свобода думки та слова. Розвиток змісту прав і свобод громадян в «Хартії фундаментальних прав ЄС».


Контрольні питання:


 • які права називаються фундаментальними та як вони втілюються в

 • конституціях демократичних суспільств?

 • чому фундаментальні права людей називаються правами і свободами?

 • чому громадянські права називаються політичними свободами?

 • як ви розумієте право на цілісність особистості?

 • якими політичними свободами забезпечується фундаментальне право на свої переконання, тобто свобода совісті?

 • як сучасна українська держава забезпечує соціальні права?

 • як реалізуються культурні права в українській державі?
 1. Тема III. Європейські цінності та інститути:

Поняття цінностей та інститутів суспільства. Демократія як цінність та демократія у формі інститутів. Демократичні цінності: гідність, свобода, демократія, справедливість, толерантність. Типи демократії. Компроміс і консенсус як способи узгодження інтересів та цінностей. Характеристика представницької демократії. Роль політичних партій у формуванні законодавчого органу державної влади. Європейські інститути, які забезпечують дотримання демократичних прав і свобод. Європейський суд з прав людини. Демократизація політичних цінностей та інститутів в Україні: розрив ціннісних та інституційних змін. Залучення до політики через організації громадянського суспільства. Форми громадянської непокори і протесту проти незаконних дій влади.


Контрольні питання:


 • який тип демократії домінує в європейських країнах?

 • як формується та функціонує влада в парламентській, президентській та президентсько-парламентській республіці?

 • виборча система в Україні та її недоліки

 • порівняйте цінності українців з європейськими цінностями

 • в яких акціях громадянської непокори ви брали участь і чому?
 1. Тема IV. Політична система України та забезпечення конституційних прав і свобод громадян України:

Форми правління. Президентсько-парламентська республіка. Функції законодавчої, виконавчої і судової влади. Політичні партії в Україні та порядок їх формування. Партія «влади» і популістські партії. Права і свободи громадян, задекларовані в «Конституції» України. Причини порушення та дискримінації прав і свобод. Корупція та її форми. Заходи боротьби з корупцією української влади і окремих громадян.


Контрольні питання:


 • чим відрізняються форми правління?

 • як формується державна влада в президентсько-парламентській

 • формі правління?

 • які права і свободи людини гарантує Конституція України?

 • чи є політична партія, що входить в парламент, яка може захистити

 • ваші права і чому?

 • з якими випадками корупції зустрічалися Ви або ваші рідні і знайомі?

 • які заходи боротьби з корупцією використовує українська влада, які

 • державні інституції відповідають за боротьбу з корупцією?
 1. Тема V. Виборчий процес як складова демократії:

Суб’єкти виборчого процесу: виборці, спостерігачі, територіальні і центральні виборчі комісії. Характеристики демократичних виборів (всезагальність, прозорість, таємність). Європейський досвід боротьби за право обирати та бути обраним. Особливості пропорційної, мажоритарної та змішаної виборчої системи. Права і обов’язки виборця. Типові для України способи порушень виборчого права. Адмінресурс. «Брудні» виборчі технології. Поведінка виборця: раціональна та нераціональна. Критерії раціонального вибору влади.

Контрольні питання:


 • які функції учасників виборчого процесу?

 • які недоліки виборчої системи в Україні ви можете назвати?

 • які Ви знаєте європейські рухи за рівні виборчі права?

 • чим би ви керувалися на парламентських або президентських виборах: іміджем керівника партії, програмою партії, заявами членів партії, результатами їх попередньої парламентської діяльності, їхніми діями на захист національних інтересів, захистом ними прав і свобод людини, особистими симпатіями тощо?

 • що означає раціональний вибір президента або депутата?
 1. Тема VI. Молодіжна політика в Україні:

Забезпечення прав неповнолітніх на освіту, рівний доступ до культури, працевлаштування в Україні. Законодавство для дітей і молоді. Реалізація прав на молодіжні і дитячі громадські організації. Права та обов’язки молодіжних та дитячих громадських організацій. Принципи їх створення та діяльності. Політичні інститути та органи державної влади, що здійснюють молодіжну політику. Форми державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій. Громадські молодіжні організації в Україні. Принципи учнівського самоврядування.


Контрольні питання:


 • як ви розумієте право обирати школу для навчання і право навчатися на рідній мові?

 • яким чином забезпечується свобода віросповідання в сфері освіти?

 • які громадьcкі молодіжні організації в Європі та Україні Ви знаєте?

 • чи існують громадські організації старшокласників в Вашому селищі, районі, місті, які б захищали ваші права?

 • чи маєте Ви вільний доступ до інформації про реформування середньої освіти, ваші права і обов’язки?

Література:
 1. Ми – Громадяни України. Навчальний посібник з громадянської освіти для загальноосвітніх шкіл. За ред. Пометун О..- Львів: ЗУКЦ, 2008.

 2. Громадянська освіта: основи демократії. 11 (12) клас. Навчальний посібник.- Вид.група «Основа», 2009.

 3. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 року // Офіційний

сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_384 1. Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод людини: [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004;

 2. Європейська соціальна хартія (Частина I, Статті 1,2,3,7,8,15,17):

[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_062;

 1. Європейська хартія регіональних мов і мов меншин (Розділ III, Стаття 22): [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_014;

 2. Загальна декларація прав людини: [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:www.un/org./ru/documents/decl –com/declarati;

 3. Закон України «Про громадянcтво України» : [Електронний ресурс].- Режим доступу: http//zakon4.rada.gov.ua/2235-14

 4. Закон України «Про громадянські обєднання» ): [Електронний ресурс].- Режим доступу: http//zakon4.rada.gov.ua/4572-17

 5. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 р. (зі змінами): [Електронний ресурс].- Режим доступу: http//zakon4.rada.gov.ua/laws/show//281-14

 6. Конституція України

 7. Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр.: [Електронний ресурс].- Режим доступу: http//dsmsu.gov.ua/media/2014/07/18/2/koncepciya_doc.

 8. Магун В., Руднев М., Жизненные ценности населения Украины в европейском контексте: [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://polit.ru/article/2007/07/16/10 values.

 9. Рамкова конвенція про захист національних меншин: [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_055;

 10. Хартія фундаментальних прав Європейського Союзу//Charter of Fundamental Rights of the European Union: [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur- lex.europa/eu/lexUriSev;

Рекомендації щодо методики навчання з курсу громадянської освіти
В якості методів самостійної (домашньої) роботи краще пропонувати роботу в малих групах над розробкою певних проектів, статутів, договорів тощо з залученням літератури та Інтернет-ресурсів. Наприклад, пропонуються такі типові завдання на самостійну роботу вдома:

 • створити громадянську організацію та визначити її статус, для чого учні в групі визначаються щодо суспільно-значущої проблеми свого селища, району, міста та створюють статут громадської організації для вирішення цієї проблеми, розписують її статус, мету діяльності та засоби діяльності.

 • розробити мапу цінностей українців, користуючись Інтернет-ресурсами, тобто на карті України розмістити ті цінності, які притаманні певним регіонам України

 • порівняти цінності українців та цінності країни (країн)- члена Європейського Союзу.

 • дійти консенсусу в малій групі стосовно тих цінностей, які об’єднають Україну, проаранжувати ці цінності за їхньою значимістю.

 • опитати школярів, батьків та знайомих стосовно прикладів дискримінації прав і свобод людини, з якими вони стикалися. Перед цим скласти питання для анкети, а після опитування узагальнити його результати.

 • створити статут учнівського самоврядування в школі, в якому розписати права і обов’язки учнів і вчителів в навчальному процесі та позакласній роботі.

 • В форматі роботи в малих групах запропонувати прийняти спільне рішення шляхом компромісу або консенсусу.

В класі краще застосовувати інтерактивні методи навчання.
 • використовувати презентації підготовлених проектів: від групи презентують проект 1 або 2 школяра, послуговуючись графічними, відео зображеннями, фрагментами фільмів і відповідною технікою.

 • застосовувати рольові ігри, що допомагають засвоїти матеріал. Наприклад, для засвоєння матеріалу з виборчого процесу розробити сценарій голосування на виборах, визначити проблемні ситуації та закріпити ролі за школярами.

В сценарії виписати такі позиції: 1. розподілити ролі таким чином: агітатори за певну політичну силу або кандидата, виборці, працівники виборчої дільниці, представники політичних партій та об’єднань, міжнародні спостерігачі. 2. розписати права і обов’язки всіх учасників виборчого процесу. 3. визначити проблемні ситуації, які характеризуються порушенням принципів демократичних виборів та українського виборчого законодавства, наприклад, агітатор під час голосування агітує за свою партію або кандидата, виборець не знаходить на виборчій дільниці інформацію про партію та кандидата й їх програму, виборець не знаходить свого прізвища в списку виборців, виборець відкрито заповнює бюлетень або бере декілька бюлетнів для голосування, представники кандидата або політичної сили втручаються у процес підрахунку голосів, спотворюють протокол засідання виборчої комісії. 4. розподілити ролі «порушників». 5. описати, хто і як повинен реагувати на ці порушення згідно їх прав і обов’язків.

Щоб розіграти сценарій треба підготовити списки та урни для голосування, бланкb протоколу, робочі місця для всіх учасників виборчого процесу, розмістити інформаційні матеріали стосовно партій і кандидатів.

На уроках варто застосовувати метод «мозкового штурму» при вирішенні певної проблеми з порушенням прав і свобод людини. Вчитель може на уроці сформулювати проблему у вигляді конкретної ситуації, наприклад, такої: «14 березня 2014 року батько учениці А. звернувся в районне управління освіти з проханням звільнити його дочку Н. від уроків плавання за релігійними переконаннями, оскільки іслам забороняє сумісне плавання двох статей. Управління прохання відхилило. Батько А. звернувся до районного суду» і поставити завдання «Яким чином в демократичній країні суд вирішив би цю проблему?» Цей метод теж використовується в роботі в малих групах, яким можна давати різні або однакові завдання.

З деякими іншими методами інтерактивного навчання, а також з матеріалами стосовно визначення і структурування демократичних цінностей вчителі можуть ознайомитися в такій літературі:


Література для вчителів з методики викладання:


 1. Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. - К.: ЕТНА, 2008.

 2. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. - К.: ЕТНА, 2008.

 3. Амельченко Н. Європейські цінності: методичні матеріли для вчителів (Додаток А).
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка