БібліотекарСкачати 18,17 Kb.
Дата конвертації25.11.2018
Розмір18,17 Kb.

Бібліотекар

Корналовицького НВК

Буньо Т.В.


Популяризація бібліотечних-бібліографічних знань.

Слово «бібліографія» вперше з’явилося в Стародавній Греції в V ст. до н.е. Професія бібліографа була дуже почесна і престижна, тому що мистецтвом переписування книг володіли лише дуже освічені і грамотні люди, які мали ще й високі художньо – каліграфічні здібності. Коли античний світ занепав, слово «бібліографія» надовго щезло із вжитку. Його згадали лише коли винайшли книгодрукування. Бібліографами називали топографів. І лише в першій половині XVІІ ст. французькі вчені Габріель Ноде і Луї Жакоб вперше використали слово «бібліографія» в назвах своїх праць в понятті «список літератури». Зараз поняття «бібліографія» досить відоме, але науковці ще й досі не дали йому чіткого визначення. Отже, бібліографія (від грецької biblion – книжка, granho – пишу) – це наука, яка розробляє методи опису творів друку, складання їх поката оглядів різного призначення. 

Бібліографією називають також покажчики літератури з якогось питання, списки творів певного автора. У монографічних дослідженнях, як правило, в кінці наводяться списки використаних і рекомендованих друкованих джерел. Ці списки теж називають бібліографією. Нарешті, назву «бібліографія» мають відділи в газетах, журналах і альманахах, де подаються відгуки та рецензії на опубліковані твори, огляди їх тощо.


Основними напрямами бібліографічної діяльності бібліотеки є:


 

1. Створення ДБА (довідково-бібліографічного апарату).4 2. Організація бібліографічного обслуговування, яке включає такі процеси: - довідково-бібліографічне обслуговування; - бібліографічне інформування; - рекомендаційно-бібліографічне обслуговування. 3. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань. І. Створення довідково-бібліографічного апарату Згідно з ГОСТом 7.1-84 довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – це сукупність довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та картотек, призначених для інформування і популяризації творів друку та інших документів залежно від інформаційних потреб користувачів.


До основних видів довідкових видань належать:


 

Енциклопедії, Словники, Довідники.

Енциклопедія – наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх або окремих галузей знань та практичної діяльності. Енциклопедії відображають рівень науки і культури своєї епохи. Енциклопедії поділяються на універсальні та галузеві: «Економічна енциклопедія», «Українська мова».

 

Словник – довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ними понять або з перекладом іншою мовою. Словники бувають філологічні: 5 «Словник іншомовних слів», «Українсько-російський словник», і термінологічні - «Фінансовий словник», «Економічний словник».Довідники – видання, що містить короткі відомості наукового, виробничого і прикладного характеру з певного питання.

 

Довідкова література допомагає зорієнтуватися у потоці наукової і політичної інформації. Система каталогів та картотек Складовою частиною ДБА є система каталогів і картотек – сукупність планомірно організованих, взаємопов’язаних бібліотечних каталогів та бібліографічних картотек, які доповнюють одне одного, розкривають склад і зміст фондів бібліотеки в різних аспектах. За структурою, тобто за способами групування бібліографічних записів, існує кілька видів каталогів, а найбільше поширені два: абетковий , систематичний.


Популяризація бібліотечно – бібліографічних знань.


 

Проводиться диференційовано, з урахуванням рівня підготовки користувачів і спрямовують на те, щоб навчити їх методики ефективного використання бібліотечних фондів, довідково- бібліотечного апарату, орієнтації в системі бібліографічних посібників. У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань доцільно використовувати уроки, бесіди, лекції, практичні заняття, різні види змагань.

 

 

  

 

Бібліотечні уроки повинні ознайомлювати користувачів: з історією книги та бібліотеки; з навиками самостійного пошуку інформації в алфавітному та систематичному каталогах, систематичній та краєзнавчій картотеках статей; з методами самостійної роботи з книгою; з правильним оформленням читацької вимоги; з роботою з критичною літературою, довідковими виданнями і періодикою; з використанням бібліографічних посібників при виборі літератури. Вашій увазі рекомендуємо заняття з основ інформаційної культури для молодшого шкільного віку, які обов’язково включають в собі елементи гри й відбуваються за активної участі дітей.

 

Особливо подобається дітям практична гра з самостійного вибору книг у бібліотеці «Золотий ключик від бібліотеки» та знайомство з довідково-енциклопедичними виданнями «Хто про все нам розповість?». Заняття з основ інформаційної культури для середнього шкільного віку: - бібліографічна гра «Твої орієнтири у виборі книг»; - бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку інформації 17 «Бібліографічний детектив»; - електронне довідкове бюро «Інтернет: Що? Де? Як?»; - панорама періодичних видань «Прес-веселка»; -бібліотечний урок «Книга й комп’ютер у нашому житті»; - мандрівка сторінками сайтів дитячих бібліотек України «Віртуальні бібліотеки». Заняття з основ інформаційної культури для юнацького віку: - робота з джерелами інформації «За книгою – в електронний світ»; -тренінг «Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві»; -змагання на краще знання і уміння працювати з бібліотечними каталогами і картотеками «Бібліотека – джерело інформації.


День бібліографії.


 

Комплексний захід з популяризації бібліографічних знань, вироблення навиків користування бібліографічними посібниками, бібліографічним пошуком, покращення бібліотечного обслуговування взагалі. Метою проведення Дня бібліографії служить детальніше ознайомлення читачів з документами бібліотеки, формування навиків використовувати їх у процесі бібліографічного пошуку.

 

Дні бібліографії можуть бути універсальними і тематичними. До програми універсальних Днів бібліографії може бути включений цілий ряд заходів з найрізноманітніших напрямів бібліотечно- бібліографічної підготовки читачів: - історія книги і бібліотек; - навички самостійного пошуку інформації в АК, СК, КСК, СКС, картотеці «Персоналій»; - знайомство з таблицею ББК; - навички самостійного вибору книг у вільному доступі; - методи самостійної роботи з книгою; - правильне оформлення читацької вимоги; - робота з критичною літературою, довідковими виданнями і періодикою;18 - складання бібліографічних списків книг для читання; - складання записів про прочитане; - використання бібліографічних посібників при виборі літератури та інш.

 

До уваги план проведення . Дня бібліографії «Сходинки до знань» для учнів 6-9 класів: - бесіда біля книжкової виставки: "Твої помічники: енциклопедії, словники, довідники"; - веб-урок: "Подорож до країни Бібліографії"; - бібліографічний огляд: "Книги, які знають все"; - бібліографічні консультації біля алфавітного каталогу та систематичної картотеки статей; - бібліографічна вікторина: "Захоплюючий світ книг" . При проведенні Дня бібліографії використовуються найрізноманітніші усні, наглядні та друковані форми роботи по підвищенню інформаційно-бібліографічної культури читачів: виставки-огляди; виставки одного бібліографічного посібника; виставки бібліографічних посібників; презентації і прем'єри бібліографічних посібників; бібліотечні плакати; консультації; бесіди про окремі видання; огляди бібліографічних покажчиків; конкурси; вікторини; книжкові закладки.У програми Днів бібліографії необхідно включати такі перспективні ігрові форми роботи з читацької аудиторією, як бібліографічні аукціони, КВН, конкурси, вікторини й інші заходи, які іноді помилково вважають заняттями для маленьких читачів. Сьогодні ігрові форми навчання завойовують визнання на всіх рівнях освіти. Тим більше вони доречні у роботі з підлітками. Сьогодні в бібліотеках все більшу популярність отримують бібліографічні ринги «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», «Щаслива нагода», «Зоряний час» і багато інших, побудованих за тим же принципом, що й телевізійні гри, але винятково на літературному і бібліографічному матеріалі. Перелік прийомів, що використовуються в бібліографічних іграх, досить широкий.

Після проведення Дня бібліографії потрібно зробити аналіз ефективності Дня бібліографії по формі, в якій вимагається вказати: час і місце проведення Дня бібліографії; кількість експонованих на виставках видань; кількість експонованих посібників; кількість читачів, які відвідали захід; кількість читачів, які прослухали огляди, консультації і таке інше; кількість виданих посібників; кількість виданих творів. Звіт по Дню бібліографії повинен включати: план підготовки; програму проведення та аналіз Дня бібліографії.

Дякую за увагуПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка