Бланку а згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
Скачати 386,99 Kb.
Дата конвертації18.11.2017
Розмір386,99 Kb.
Варіант № 1

Частина 1

Українська мова
Завдання 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Укажіть ряд слів, в яких усі приголосні дзвінкі:

А мороз, дзвінок, лебідь;

Б зіниця, біг, град;

В зозуля, джміль, горобець;

Г боротьба, райдуга, вокзал.
2. Укажіть ряди слів, у кожному з яких на місці пропуску слід писати и:

А мер..діан, тр..вога, справ..дливий;

Б д..ригент, тр..валий, м..тушитися;

В завм .. рати, гр…міти, велос..пед;

Г тр..мати, м..нувшина, п..люстка.
3. Укажіть рядок, у якому в кожному слові спрощення приголосного позначається на письмі:

А шіс..сот, улес ..ливий, щас..ливий;

Б захис..ний, виїз..ний, тиж..невий;

В хвас..ливий, шіс..надцятий, вис..нути;

Г доблес..ний, швидкіс..ний, контрас..ний.
4. Укажіть ряд слів, у яких пишеться префікс с-:

А ..чесати, ..сунути, ..пити;

Б ..пробувати, ..керувати, ..фотографувати;

В ..сипати, ..цілити, ..крикнути;

Г ..жувати, ..потворити, ..хил.

5. Граматичну помилку допущено в реченні:

А Не спитавши броду, не лізь у воду.

Б Сподівався дід на обід, та й не уївши спати ліг.

В Потрапивши під осінній дощ, стало холодно.

Г Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.
6. Правильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку:

А п’ятсот тридцять чотирма;

Б п’ятсот тридцятьма чотирма;

В п’ятьмастами тридцять чотирма;

Г п’ятьмастами тридцятьма чотирма;
Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10 до нього.

 1. І справді, ще до смерку примчав гонець із сусіднього зимівника.

 2. Він сповістив, що кошовий Бородавка рихтує вісімдесят байдаків – іти морем на Туреччину.

 3. Товариство відпливе за три дні.

 4. Дев’ятеро молодих козаків поскакало з хутора найбистрішими кіньми.

 5. А десятим скакав Михайлик.

 6. Баскими кіньми домчали до перевозу, поромом перехопилися на той берег.

 7. На березі ніде було пропхатися: вся Січ вийшла вантажити байдаки.

 8. Козаки тягали невеличкі гармати-фальконети, приладнували їх по чотири по шість на човен.

7. Знайдіть речення, в якому вжито порядковий числівник:

А перше;

Б третє;

В п’яте;

Г сьоме.
8. Речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком:

А друге;

Б четверте;

В шосте;

Г восьме.
9. Речення із вставним словом:

А перше;

Б третє;

В четверте;

Г шосте.
10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А у другому;

Б у четвертому;

В у шостому;

Г у восьмому.


Завдання 11-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей.


11. Укажіть ряд слів, які пишуться через дефіс:

А (кисло)солодкий, (темно)синій, (генерал)лейтенант;

Б (пів)аркуша, (військово)повітряний, (художник)модельєр;

В (навчально)виховний, (машино)будівний, (пів)України;

Г (хіміко)біологічний, (східно)слов’янський, (хлібо)булочний;

Д (супер)модний, (перекоти)поле, (меч)риба.
12. Укажіть рядок, у якому всі слова написані правильно:

А пів-Одеси, узвищщя, Верховна рада;

Б Чумадський Шлях, прізвище, над’яр’я;

В студентський, Десятинна церква, президентський.

Г моркв’яний, радістний, шосе;

Д хоккей, «Біблія», агентство.
13. Визначте рядок, у якому дієслова з не пишуться разом:

А не/змінювати, не/дібрати, не/вірити.

Б не/хтувати, не/волити, не/зчутися.

В не/вразити, не/в’янути, не/знати.

Г не/захистити, не/дбати, не/відповідати;

Д не/дописати, не/знати, не/дотримуватися.
14. Позначте рядок,що складається лише із запозичених слів:

А реєструвати, фіксувати, позначити;

Б цирк, театр, вистава;

В партер, арфа, кобза.

Г містика, траса, хокей;

Д прилад, механізм, пенальті.
15. Укажіть рядок,у якому всі словосполучення - фразеологізми:

А мамина робота, сізіфова праця, нитка Аріадни;

Б ламати комедію, копилити губу, ахіллесова п’ята;

В лебедина пісня, ламати паркан, пильне око;

Г діло табак, ріка по коліно, сказати згарячу;

Д бити байдики, бити в барабан, прекрасний день.
16. Усі слова є сполучниками в рядку:

А бо, тільки, а, хтось;

Б аби, абияк, понад, і;

В зате, чи, якщо, або;

Г у, неначебто, але, ж;

Д нехай, із-за, щоб.
17. Виділені слова не є сполучниками й пишуться окремо в реченні:

А Та пітьма не так уже мучила Соломію, про/те вогкий холод проймав її наскрізь. (М. Коцюбинський)

Б Вітру на морі не було, про/те клекотав сильний прибій. (М.Трублаіні)

В Як/би йому, Данилові, хотілося зараз із веслом у руці у свій вербовий човен. (М.Стельмах)

Г Що/б жить – я всі кайдани розірву. (П.Тичина)

Д Ми нові гаі посадим, що/б земля була весела. (М.Рильський)
18. Безсполучниковим складним є речення:

А Скинув той посланець шапку,випоров із неї грамоту й подає мені.(М.Стельмах)

Б За річечкою горить вогонь,біля нього самотіє постать нічліжанина.(М.Стельмах)

В Нічого,так скоріше і танцюристом, і людиною станеш.(М.Стельмах)

Г Всі люди допитуються,як я до такого додумався.(Г.Бондаренко)

Д Багато міг би розказати вітер,але у вітру голос пересох.(Л.Костенко)
19. Обставину місця вжито в реченні:

А На сто думок замислена Полтава…(Л.Костенко)

Б Безславно вмер,а кажете:убито. (Л.Костенко)

В Засвіт встануть козаченьки.(Л.Костенко)

Г Під Білу Церкву стягнуто полки. (Л.Костенко)

Д Спадає вечір сторожко,помалу…(Л.Костенко)
20. Простим є речення:

А Звірок ворухнув ушками і,дивлячись на неї, спустився нижче.(М.Стельмах)

Б Біля куреня сушився сак,він пахнув зіллям і рибою.(М.Стельмах)

В Додому я приїхав пізно,коли вже місяць росив на ясени вологе срібло.(М.Стельмах)

Г Сон так долає мене,що я ледве доходжу до хати. (М.Стельмах)

Д Тут я одразу став меншим,а світ - більшим.(М.Стельмах)

21. Допущено помилки в правописі особових закінчень у рядку:

А писатиму, знатимеш, зустрічатимемося;

Б захищаєш, бачимось, кояться;

В знаєш, оборониш, бачиш;

Г полять, мрієш, сварються;

Д перемагає, доводимо, співаєш.
22. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку:
А Максим, професор, вовк;

Б луг,барвінок, юнак;

В Дмитро, зошит, страх;

Г Петербург, лікар, степ;

Д Париж, хокей, вітер.
23. Усі слова спільнокореневі в рядку:
А носити, носій, носовий;

Б водяник, водій, завод;

В ліс, лісник, лісовий;

Г водою, води, підвода;

Д земля, підземний, землю.
Завдання 24-28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види Вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки.


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей


24.Установіть відповідність.

Відокремлений член Речення

речення:

1 означення А Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко став найглибшим виразником народних дум і надій

2 прикладка Б Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна.

(різновид означення)


3 додаток В Сій, сіваче, в людські груди правди вічної зерно.
4 обставина Г Усі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього.

Д Старий підводиться і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом.
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

25.Установіть відповідність.

Односкладне речення :

1 означено-особове А Не лінися рано вставати та змолоду

більше знати. 2 неозначено-особове Б Без мови нема народу.


3 безособове В В поезії завжди тернистий шлях.
4 узагальнено-особове Г Угамуйтесь, ліси, заспокойтесь, засніть.

Д Повідомляють про початок сезону дощів.
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

26. Установіть відповідність

Вид підрядного речення

1 обставинне умови А Зичу, щоб ти товаришів знайшов з

серцями ясними.2 обставинне причини Б Настрій у нього був такий, що він хотів

обняти весь світ.3 обставинне часу В Поки мати страву носила, батько

частував старостів.4 з’ясувальне

Г Тебе ніхто не може побороть, боА

Б

В

Г

Д

1
2
3
4вільний дух твій правдою повитий.

Д Якщо не хочеш почути поганих слів,то

не говори їх сам.27. Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.

Фразеологізм Значення
1 Ні світ ні зоря А набратися неприємностей

2 Бити лихом об землю Б бути розумним

3 Розуму не позичати В рано

4 Ускочити вище халяв Г бути оптимістом

Д бути гордовитимА

Б

В

Г

Д

1
2
3
4
28. Установіть відповідність між умовами постановки тире і прикладами речень.
Розділовий знак:
1 на місці пропущеного А Хризантеми - квіти осені.

члена речення2 між підметом і присудком Б Батько не розуміє сина, а син - батька.;
3 при відокремленій прикладці В Вода, хмари, плав - все пливло, все безупинно

неслося вперед.
4 у безсполучниковому Г Кінчається пам’ять - кінчається нація.

складному реченні

Д Дикі голуби –горлички - здивовано позирають

на нас із верхів’я посадки.А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4


Читання й аналіз тексту

Прочитайте уважно текст . Виконайте завдання 29-36 до нього. З чотирьох варіантів відповідей оберіть ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ і позначте його в бланку згідно з інструкцією.
Іван Франко

(1) Шановні добродійки і добродії!

(2—7) Сьогодні я хочу познайомити вас з одним з найкращих українських письменників — з Іваном Франком. Перед вами порт­рет Франка. Те, що ви бачите, хотів би трохи доповнити. Невели­кий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди щось енергічне, уперте. Рудувате волосся непокір­ливо пнеться, вуси— стирчать. (...)

(8—9) Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою! (…)

(10—24) Незвичайно здатна дитина научилась в сільській школі читати по-українському, по-польському і по-німецькому. За два роки батько оддає його в город Дрогобич, в нормальну німецьку школу при монастирі. Залякана сільська дитина, нечесана, погано одягнена, стає жертвою школярів і грубих, неосвічених учителів. Його б'ють, з нього сміються. В своїх оповіданнях «Schonschreieben» і «Олівець», що мають автобіографічний характер Франка описав варварство тодішніх учителів. І ще тоді в дитячій душі Франка зро­дилась вічна вражда проти усякої неволі та тиранства, проти на­сильства людини над людиною. Минув рік, настав екзамен — і ма­лий Франко здивував усіх: він виявився першим учеником. (…). Минуло три роки — і Франка оддали в гімназію. І тут з мужицьким сином повторюється та ж сама історія, що і в нормальній школі. (…) Та незабаром він знов займає перше місце і вже не кидає його за весь гімназіальний курс.

(25-34) Перші спроби писати — віршем і прозою — відносяться ще до тих часів, коли Франко був у гімназії. Тоді ще почав він зби­рати народні пісні. Коли, скінчивши гімназію в 1875 році, молодий Франко їхав до Львівського університету, в його літературному ба­гажі було все: і любовні вірші, і драми, і оповідання, і переклади Софокла. (…) У Львові 19-літній студент вступає до студентської гро­мади, бере живу участь в редакції студентського журналу «Друг», де ще в р. 1874 надруковано перші вірші Франка, підписані псев­донімом Джеджалик. Таким робом літературна праця Франка по­чинається для нас 1874 роком. (…)

(35—38) Літературна продуктивність Франка така велика, що ще 9 літ тому назад, коли святкували 25-літній ювілей його літера­турної діяльності, один список його творів займав цілу книжку на 127 сторінок. (…)

(39-45) Реаліст в кращому розумінні сього слова, Франко в своїх прозаїчних творах любить спинятись на двох темах: 1) боротьба капіталу з працею і її обстанова; 2) пробудження людського чувства у людей, які здаються і зовсім пропащими. Інтерес до цієї останньої теми говорить нам, що Франко має велику віру в людей. Бо не люди винні. Вони такі, якими зробили їх історичні і соціальні умови життя.

(46-48) Разом з вірою в людину в душі Франковій живе віра в світлу будучність для нашої землі. (…) Могутнім акордом лунає та свята віра у Франковому вірші «Каменярі».

(49-53) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Щастя не дається дурно. Треба забути свої вигоди, свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю — зробити руки свої сильни­ми, голову світлою, серце гарячим. А се нелегко. Навіть такі сильні натури, як Франко, відчувають се... (…).

(54-60) Але людина, яка б вона сильна не була, не може жити самою боротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм осо­бистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного. У Франка є прекрасна річ — лірична драма «Зів'яле листя». Се такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи пое­тові боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв. (…)

(61-63) Взагалі Франко — лірик високої проби, і його ліричні вірші просяться часто в музику. Деякі з них і справді положено на голос Лисенком і другими.

(64—73) Я хотів би скінчити свій реферат, а мені трудно розстати­ся з Франком, бо я так мало сказав про нього. Така колосальна фі­гура заслуговує на більшу увагу, потребує більшої праці. Але я був би дуже щасливий, коли б отсих кілька моїх слів змогли викли­кати у вас інтерес до Франка, і ті, хто його не читав ще, самі по­знайомились з борцем-поетом. Тоді до них заговорив би могучим го­лосом сам Франко, заговорив би не моїми блідими словами, а своїм дзвінким, як кованим, словом. Тоді він розгорнув би перед ними все багатство своєї душі, всю красу свого таланту і загрів би їх вогнем свого неспокійного, великого духу

(М. Коцюбинський)29. Головною метою наведеного тексту є

А повідомлення про результати наукових досліджень

Б регулювання офіційних стосунків

В формування громадської думки

Г обмін інформацією
30. Текст належить до

А публіцистичного стилю

Б наукового стилю

В розмовного стилю

Г ділового стилю
31. Висловлювання «Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з жи­тейського бою!» (8—9) є

А формулюванням проблеми

Б тлумаченням заголовку

В аргументом, що підтверджує тезу автора

Г тезою автора, яку він далі підтверджує


32. Про гуманістичну спрямованість творчості І. Франка свідчить суд­ження

А Разом з вірою в людину в душі Франковій живе віра в світлу будучність для нашої землі (46-57).

Б Інтерес до цієї останньої теми говорить нам, що Франко має велику віру в людей. Бо не люди винні. Вони такі, якими зробили їх історичні і соціальні умови життя (42-45)

В Але людина, яка б вона сильна не була, не може жити самою бо­ротьбою, самими громадськими інтересами. Трагізм особисто­го життя часто вплітається в терновий вінок життя народного (54-56).

Г Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці (49-50).
33. Серед прикладів, що ілюструють думку «Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою!» (8-9) зайвим є

А Минув рік, настав екзамен — і малий Франко здивував усіх: вій виявився першим учеником (19-20).

Б Та незабаром він знов займає перше місце і вже не кидає його за весь гімназіальний курс (23-24).

В Трагізм особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного (55—56).

Г Треба забути свої вигоди, свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю — зробити руки свої сильними, голову світлою, серце гарячим (50—52).
34. Слово реферат у реченні «Я хотів би скінчити свій реферат, а мені

трудно розстатися з Франком, бо я так мало сказав про нього» (64-65) вжите в значенніА стислий виклад результатів дослідження

Б доповідь, зроблена на основі критичного огляду літературних та

інших джерелВ стислий виклад змісту книги

Г попереднє оголошення про певну подію
35. Слово тиранство в реченні «І ще тоді в дитячій душі Франка зродилась вічна вражда проти усяко неволі та тиранства...»(17— 18) означає

А одноособове правління тирана

Б правління, владу, що ґрунтується на свавіллі

В деспотизм, жорстокість стосовно когось

Г деспотичну владу держави
36. Інтерес Франка до теми «пробудження людського чувства у людей, які здаються і зовсім пропащими» (39-45) пояснюється тим, що:

А Франко був реалістом;

Б Франко має велику віру в людей;

В Франко заперечував деспотизм, жорстокість стосовно когось;

Г Франко був активним громадським діячем.
Частина 2

Українська література

Завдання 37-56 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

37.Твір Г. Сковороди «Всякому місту - звичай і права …» - це зразок поезії

А громадянської та пейзажної

Б пейзажної й філософської

В пейзажної та інтимної

Г громадянської й філософської

Д філософської та інтимної

38. За основу п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» взято конфлікт

А морально-етичний

Б історичний

В соціально-побутовий

Г політичний

Д громадський

39. Прочитайте рядки з твору Т. Шевченка

У чужому краюНе шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.

Це уривок з твору Т. ШевченкаА «Кавказ»

Б «І мертвим, і живим…»

В «Сон»

Г «Мені однаково»

Д «Катерина»

40. Ідею гармонійної єдності людини й природи в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» втілено в образі

А Лукаша

Б Перелесника

В дядька Лева

Г Килини

Д Лісовика

41. Прочитайте портретну характеристику героїні літературного твору:

От така як вийде, то що і твоя панночка! Іде, як павичка, не дуже по усім усюдам розгляда, а тільки дивиться під ноги. Коли зі старшим себе зострілась, зараз низенько вклонилась та й каже: «Здрастуйте, дядюшка!» або: «Здорові, тітусю!» І таки хоч би то мала дитина була, то вже не пройде просто, усякому поклониться і ласкаво заговорить.

В уривку описаноА Катрю з оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»

Б Марусю з повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

В Лесю з роману П. Куліша «Чорна рада»

Г Галю з роману Панаса Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Д Меланку з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

42. Прочитайте рядки з вірша «Гімн» І. Франка:

Він не вмер, він ще живе!

Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився

І о власній силі йде.

Твір написаний віршованим розміромА ямбом

Б хореєм

В дактилем

Г амфібрахієм

Д анапестом

43. «Будинок із багатьма прибудовами, зробленими неодночасно і не строгим планом» - так відомий український літературознавець О. Білецький охарактеризував композицію роману

А «Чорна рада» П. Куліша

Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І. Білика

В «Вершники» Ю. Яновського

Г «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Д «Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького

44. Прочитайте рядки з твору «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Зрушились зими, збудились води, і задзвеніла земля од співу потоків… Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі тільки дві барви: у зеленій – земля, а в блакитній – небо…

В уривку використано художні засобиА інверсію, метонімію, порівняння

Б повтор, синекдоху, символ

В антоніми, гіперболу, іронію

Г епітет, персоніфікацію, тавтологію

Д тавтологію, оксиморон, алегорію
45. Прочитайте рядки новели М. Хвильового «Я (Романтика)»:

І тоді ж пам’ятаю –

з бору вдарив у тривогу наш панцирник. – Загудів ліс.

Метнувся вогонь – раз,

Два –

і ще – удар! удар!

Напирають ворожі полки. Треба спішити. Ах, треба спішити!


Емоційно-експресивну роль у цьому уривку НЕ ВІДІГРАЄ

А безсполучниковість

Б специфічне розміщення рядків

В лексика іншомовного походження

Г своєрідна, авторська пунктуація

Д алітерація
46. У драмі «Мина Мазайло» М. Куліша характеристикою «…очі, рот, стан – все чисто українське» Мокій наділяє

А Мазайлиху

Б Рину

В Улю

Г дядька Тараса

Д Мину Мазайла

47. Провідний мотив вірша П.Тичини «Арфами, арфами…» - це

А оспівування краси людських стосунків

Б гімн весні як символу любові, життя й натхнення

В пробудження кохання у весняну пору

Г прощання з холодною зимою

Д захоплення активністю свідомої молоді
48. До тематики повісті О. Довженка «Україна в огні» НЕ НАЛЕЖИТЬ тема

А загарбницької суті окупантів та їхньої аморальності

Б відступу радянської армії та осудливого ставлення до нього О. Довженка

В критики партійної номенклатури

Г війни й кохання

Д ролі письменника в часи лихоліття

49.Убивство сином матері зображено у творі

А «Камінний хрест» В. Стефаника

Б «Я (Романтика)» М. Хвильового

В «Тигролови» І. Багряного

Г «Вершники» Ю. Яновського

Д «Місто» В. Підмогильного

50. Кульмінацією новели В. Стефаника «Камінний хрест» є

А повернення Івана з цісарської армії

Б прощання Івана Дідуха із селянами

В останній танець Івана

Г розмова Івана з Марійкою

Д робота Івана на пагорбі

51. Назва новели Ю. Яновського «Подвійне коло» символізує

А роздвоєність особистості

Б настанови батька й матері

В духовне й матеріальне начала

Г минуле й майбутнє

Д два кола – родинне й класове

52. Автором твору «Максим Гримач» є

А Леся Українка

Б Марко Вовчок

В Григорій Сковорода

Г Михайло Коцюбинський

Д Павло Тичина

53. До шістдесятників НЕ НАЛЕЖИТЬ

А Василь Симоненко

Б Ліна Костенко

В Дмитро Павличко

Г Іван Франко

Д Іван Драч

54. Вірш Василя Симоненка «Лебеді материнства» належить до лірики

А громадянської

Б пейзажної

В інтимної

Г філософської

Д медитативної

55. Прочитайте уривок з роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Ще не старий. І славу мав, і силу.

(Про нього потім думу і складуть.

Мине сім літ – і голову цю сиву

Виговському на списі подадуть).

У цих рядках подано характеристику героя


А Лесько Черкес

Б Грицька Бобренка

В Івана Іскри

Г Мартина Пушкаря

Д Гордія Чурая
56. У формі колискової написаний твір

А «Страшні слова, коли вони мовчать» Ліни Костенко

Б «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка

В «Пісня про рушник» А. Малишка

Г «Балада про соняшник» І. Драча

Д «Лебеді материнства» В. Симоненка
Завдання 57-60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть у таблицю.

57. Установіть відповідність.

Автор Назва твору

 1. Василь Стус А «Лебеді материнства»

 2. Євген Маланюк Б «Стилет чи стилос?»

 3. Іван Драч В «О земле втрачена, явися!..»

 4. Василь Симоненко Г «О слово рідне! Орле скутий!..»

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4Д «Балада про соняшник»
58. Установіть відповідність.

Герой

Репліка


1. Трандалєв

(«Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)


2. Івоніка

(«Земля» О.Кобилянської)


3. Карпо

(«Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицький)


4. Іван

(«Тіні забутих предків»

М. Коцюбинського )

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4


А - Добре панам жити, кат їх не взяв! Уже тепер годі за вас підставляти шию, годі! Буду їсти, та пити, та хороше ходити, – звісно, так, як панові вільможному

годиться.

Б. – Я, що міг, Михайле, робив, знаєш! Та що з того ? Де пішла моя праця?.. Все як із заліза… Хто витримує – витримує, а хто ні - витримує, а хто ні – іде землю гризти

В. – Їздю на своїх конях по просите лях: і коней годують, і мене годують.

Г. – А я йду с ночі повз її хату та й

дивлюся – кочеється щось кругле, гейби капшук… Якби був догадався та зняв свої гачі, може б ними відьму імив…Д. – Чи ти здуріла, чи що? Неначе хату одірвати так легко, як шматок хліба одкраяти?

59. Установіть відповідність.

Віршовий розмір Уривок з вірша

 1. ямб А Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

 2. хорей і сльози, і все д загину…

 3. анапест Не можна любити народів других,

 4. амфібрахій коли ти не любиш Вкраїну!..

Б Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами,

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4Сорочку мати вишила мені

Червоними і чорними нитками.

В Рідна мати моя, ти ночей недоспала,

І водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі

проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала.

Г В соняшника були руки й ноги,

Було тіло шорстке і зелене.

Він бігав наввипередки з вітром,

Він вилазив на грушу і рвав у пазуху

гнилиці.

Д Лютий зір прозрілого раба,

Гонта, що синів свяченим ріже,

У досвітніх загравах - степа

З дужим хрустом випростали крижі.

60. Установіть відповідність.

Літературне угруповання (об’єднання) Представники

 1. неокласики А В. Голобородько, В. Кордун

 2. «Празька школа» Б Б. Рубчак, Е. Андрієвська

 3. Нью-Йоркська група В Улас Самчук, І. Багряний

 4. МУР Г О. Теліга, Є. Маланюк

Д М. Рильський, М. Зеров

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

Частина 3

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Складіть і запишіть роздум на тему:

«Народ мій є, народ мій завжди буде!»
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літерату­ри (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не пе­реказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чер­нетку бланку Б.

Орієнтовний обсяг роботи - 1 сторінка бланку Б (200-250 слів). Вам вистачить цього аркуша, якщо писатимете в кожному рядку й не робитимете широких берегів.Голова предметної екзаменаційної комісії Шистко Л. В.

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка