Бюлетень нових надходженьСкачати 199.62 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір199.62 Kb.

БІБЛІОТЕКА ЛРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

у ІV кварталі 2017 р.

АВТОРЕФЕРАТИ


1.

08.00.02

Б 87


Бригадир В. О.

Соціально-економічна стратифікація країн ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.02 / Бригадир В. О. - Т. : ТНЕУ, 2017. - 20 с2.

08.00.03

А 80


Арзамасова О. В.

Управління кадровим потенціалом держави в умовах побудови нової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Арзамасова О. В. - Т. : ТНЕУ, 2017. - 20 с3.

08.00.03

Б 18


Байдала В. В.

Макроекономічні фактори розвитку біоекономіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 / Байдала В. В. - К. : НУБіП України, 2017. - 38 с4.

08.00.03

В 25


Вдовічен А. А.

Особливості формування та механізми регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 / Вдовічен А. А. - К. : НУБіП України, 2017. - 39 с5.

08.00.03

Ж 79


Жолобчук І. М.

Екологічний аудит в системі управління сталим розвитком економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Жолобчук І. М. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с6.

08.00.03

П 38


Плисенко Г. П.

Брендинг вищої освіти як інтегративна система реалізації конкурентних переваг : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.03 / Плисенко Г. П. - К. : ВНЗ "Національна академія управління", 2017. - 20 с7.

08.00.03

П 64


Потравка Л. О.

Трансформація аграрного сектору економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 / Потравка Л. О. - К. : НУБіП України, 2017. - 38 с
8.

08.00.04

М 16


Маковей Ю. П.

Організаційно-економічні механізми забезпенчення конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Маковей Ю. П. . - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с9.

08.00.04

Н 60


Нідзельська Т. Л.

Управління розвитком стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Нідзельська Т. Л. - К. : НУБіП України, 2017. - 22 с10.

08.00.04

С 20


Саранюк А. Ю.

Управління витратами та формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Саранюк А. Ю. - Т. : ТНЕУ, 2017. - 20 с
11.

08.00.04

У 74


Ус С. І.

Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Ус С. І. - К. : НУБіП України, 2017. - 22 с12.

25.00.01

З-78


Зозуля О. С.

Державне управління забезпеченням інформаційної безпеки України в умовах інформаційно-психологічного протиборства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Зозуля О. С. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с13.

25.00.01

П 59


Порайко А. М.

Демократичні засади протидії бюрократизму в системі державного управління України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Порайко А. М. - К. : Ін-т законодавства ВР України, 2017. - 20 с
14.

25.00 01

Р 15


Радченко О. О.

Генезис легітимності інститутів публічної влади в Україні: державноуправлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 / Радченко О. О. - К. : МАУП, 2017. - 20 с15.

25.00.02

Б 24


Баранов О. П.

Механізми управління державною спеціальною службою транспорту в системі забезпечення національної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Баранов О. П. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с16.

25.00.02

Г 67


Горблюк С. А.

Механізми формування регіональних інноваційних систем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Горблюк С. А. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с17.

25.00.02

Д 69


Дорошенко О. О.

Механізми державного регулювання фінансово-економічного забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги вУкраїні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25 00 02 / Дорошенко О. О. - К. : МАУП, 2017. - 20 с18.

25.00.02

К 56


Коврегін В. В.

Механізми державного регулювання економічної безпеки вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Коврегін В. В. - Х. : ХарРIДУ НАДУ, 2017. - 36 с19.

25.00.02

К 72


Кострубіцька А. В.

Особливості державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Кострубіцька А. В. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с20.

25.00.02

П 27


Перестюк І. М.

Механізми державного управління захистом прав громадян на приватну власність : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Перестюк І. М. - К. : МАУП, 2017. - 18 с21.

25.00.02

П 73


Пресіч П. Ю.

Механізми державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення: європейський досвід для України. : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Пресіч П. Ю. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с22.

25.00.02

Р 17


Разумей М. М.

Механізми державного управління зовнішньоторговельною безпекою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Разумей М. М. - Д. : УМСФ, 2017. - 20 с23.

25.00.02

С 17


Самара С. Г.

Взаємодія Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями: організаційно-правові засади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Самара С. Г. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с24.

25.00.02

С 85


Стрижакова А. Ю.

Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Стрижакова А. Ю. - Маріуполь : Донецький держ. ун-т упр., 2017. - 20 с25.

25.00.02

Ч-34


Чеберяк Ю. П.

Державне регулювання ринку послуг з управління житловим фондом України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Чеберяк Ю. П. - К. : НАДУ , 2017. - 20 с26.

25.00.02

Ш 29


Шаульська Г. М.

Механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 / Шаульська Г. М. - К. : Ін-т законодавства ВР України, 2017. - 20 с27.

25.00.03

К 38


Кізілов Ю. Ю.

Особливості проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 / Кізілов Ю. Ю. - Д. : ДРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с
28.

25.00.03

Х 12


Хаітов П. О.

Розвиток трансформаційного лідерства на державній службі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 / Хаітов П. О. - Д.: ДРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с


ПСИХОЛОГІЯ. СУСПІЛЬСТВО. ЛІДЕРСТВО


29.

159.9

Ю 64


Юрі В.

Сила позитивного Ні. Як зберегти "ні", але зберегти угоду і стосунки / Юрі В. ; пер. з англ. Н. Палій. - К. : # книголав, 2017. - 320 с.30.

316.343

Ф 82


Фріланд Х.

Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи / Фріланд Х. ; пер. з англ. М. Климчук. - К. : Наш Формат, 2017. - 328 с.31.

316.42 (082)

С 69

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. Вип. 5 (121). - Львів : ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього" , 2017. - 120 с

32.

316.46

Г 75


Грін Р.

48 законів влади / Грін Р. ; пер. з англ. Л. Герасимчука. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 608 с.33.

316.46

С 11


Сінек С.

Почни з чому. Як великі лідери надихають до дії кожного / Сінек С. ; пер. з англ. В. Вишенська. - К. : Основи , 2015. - 224 с.


ПОЛІТИКА


34.

323.1 (075.8)

П 31

Панфілова Т. О.

Етнонаціональна політика : навч. - метод. посібник / Т. О. Панфілова . - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 104 с35.

323.3

К 94


Кусумано М. А.

Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / Кусумано М. А., Йоффі Д. Б.; пер. з англ. С. Новікової. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 256 с.36.

323: 35 (076)

П 30


Петровський П. М.

Аналіз політики та публічного управління : навч.-метод. реком. для слухачів спец. 074 "Публічне управління і адміністрування" / П. М. Петровський, М. З. Буник, І. І. Колосовська. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 72 с


ЕКОНОМІКА


37.

330

Х 12


Ха-Юн Чанг

Економіка. Інструкція з використання / Ха-Юн Чанг ; пер. з англ. А. Лапін. - К. : Наш Формат, 2016. - 400 с.38.

330.1 (076)

Б 68


Бліщук К. М.

Публічне управління економічними процесами : навч. метод. рекомендації для слухачів спец. "Публічне управління та адміністрування" / Бліщук К. М., Крайник О. П., Козак І. І. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 88 с.39.

330.3

Г 61


Голслах Й.

Сила раю. Як Європа може бути попереду в азійському сторіччі / Голслах Й. ; пер. з англ. П. Таращук. - К. : Темпора, 2017. - 354 с.40.

330.3

М 17


Макстон Г.

У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату : доповідь Римського клубу / Макстон Г., Рандерс Й. ; пер. з англ.: К. Гуменюк, Я. Сотник. - К. : Пабулум, 2017. - 320 с.41.

330.8

С 31


Сенор Д.

Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива / Сенор Д., Сингер С.; пер. з англ. М. Лузіна. - К. : Yakaboo Publishing, 2016. - 360 с.42.

330.3

С 71

Спенс М.

Нова конвергація. Майбутнє економічного зростання в багатошвидкісному світі / Спенс М. ; пер. з англ. А. Бондар. - К. : Темпора, 2017. - 352 с.43.

330.0

С 80


Стігліц Дж.

Ціна нерівності. Як теперішнє поділене суспільство загрожує нашому майбутньому / Стігліц Дж. ; пер. з англ. П. Таращука. - К. : Темпора, 2017. - 584 с.44.

332.14 (076)

М 33


Матвіїшин Є. Г.

Економічне прогнозування : метод. реком. до викон. контрольних робіт (ІНПЗ) та самостійної роботи студентів магістерської програми зі спеціальності 051 "Економіка" / Матвіїшин Є. Г. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с45.

334

К 60


Коллінз Дж.

Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші - ні / Коллінз Дж. ; пер. з англ. О. Савчин. - К. : Наш Формат, 2017. - 368 с.46.

336.22 (477)

Б 98

Бюджетно-податкова політика України в умовах децентралізації : монографія / за заг. ред. О. Ю. Бобровської ; за заг. ред. Т. А. Крушельницької. - Д. : ДРIДУ НАДУ, 2016. - 164 с

47.

336.22 (076)

Т 66


Третяк Г. С.

Податкова система : навч.-метод. реком. для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / Третяк Г. С. - Львів : ЛРІДУ НАДУ , 2017. - 24 с48.

338.26 (076)

Ш 37

Шевченко С. Г.

Бізнес-планування : метод. вказівки до вивчення дисципліни для студентів спец. 051 "Економіка" / Шевченко С. Г. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с


ПРАВО


49.

340.12

С 77


Старосольський В. Й.

Держава і політичне право. В двох частинах. Ч. 1 / Старосольський В. Й. - К. : Логос Україна, 2017. - 592 с50.

340.12

С 77


Старосольський В. Й.

Держава і політичне право. В двох частинах. Ч. 2 / Старосольський В. Й. - К. : Логос Україна, 2017. - 472 с51.

342.9 (075)

З-14

Загальне адміністративне право : підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник , А. А. Пухтецька та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с

52.

347.77 (075)

П 68

Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. О. І. Харитонової. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с

53.

349.2

У 45


Україна. Закон

Про охорону праці : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 19 червня 2017 року. Офіційний текст / Україна. Закон. - К. : Алерта, 2017. - 32 с


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. ОСВІТА


54.

35 (076)

Д 75


Дробот І. О.

Актуальні проблеми теорії публічного управління : метод. вказівки до вик. ІНПЗ для слухачів денної та заочної форм навч. / Дробот І. О. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 20 с55.

35 (082)

А 43

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Вип. 2 (70). - О. : ОРIДУ НАДУ, 2017. - 146 с

56.

35 (082)

А 87


Архетипіка і державне управліня: стратегії та механізми розв’язання конфліктів у сучасному світі : зб. наук. праць переможців і кращих авторів П’ятого міжнародного конкурсу молодих учених. - К. : НТЦ "Псіхея" , 2017. - 128 с

57.

35 (082)

Е 90

Ефективність державного управління : зб. наук. праць. Вип. 1 (50) / за заг. ред.: В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 292 с

58.

35.001.73

П 79


Проектний офіс Національної ради реформ: досвід, досягнення, уроки : How-to або посібник реформатора / керівник проекту Д. Шимків. - К. : Національна рада реформ, 2017. - 194 с

59.

35.08 (076)

Г 87


Громадські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : зб. метод. матеріалів для системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. - К. : Основа, 2016. - 308 с

60.

35.08 (076)

З-40


Заяць Д. Д.

Служба персоналу : метод. вказівки для студентів спец. "Публічне управління та адміністрування", "Економіка" та "Менеджмент" / Д. Д. Заяць, Т. М. Кіцак. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 28 с61.

355.4

Г 67

Горбулін В.

Хроніки передбачень 2006-2017 / Горбулін В. - Х. : Фоліо, 2017. - 255 с.
62.

355.4

С 24

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за ред. В. Горбуліна. - Х. : Фоліо, 2017. - 497 с

63.

36 (075.8)

С 69

Соціальна і гуманітарна політика : підручник / за заг. ред.: Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2016. - 792 с

64.

37

У 45


Україна. Закон

Про освіту : чинне законодавство станом на 3 жовтня 2017 року. Офіційний текст / Україна. Закон. - К. : Алерта, 2017. - 120 с


МЕНЕДЖМЕНТ. ІНФОРМАТИКА


65.

65 (076)

Ю 52


Юник І. Г.

Менеджмент : метод. реком. для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030505 "Управління персоналом та екон. праці" / Юник І. Г. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 44 с66.

65: 351

К 46


Кішіловський М.

Адміністратегія. Ваша успішна кар'єра і сфері державного управління / Кішіловський М., Кішіловська І. ; пер. з англ. О. Любенко ; пер. з англ. В. Вишенська. - К. : Основи , 2017. - 368 с.67.

65.01 (075)

М 50

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / під заг. ред. В. П. Пєткова. - К : КНТ, 2017. - 312 с68.

65.01 (075)

М 50

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / під заг. ред. В. П. Пєткова. - К : КНТ, 2017. - 216 с


69.

65.012.1 (076)

Н 50


Нєма О. С.

Технологія розробки проектів і програм : метод. реком. для самостійного вивчення дисципліни студентами спец. 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" (спеціалізація "Управління проектами") / Нєма О. С. - Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2017. - 24 с70.

681.3

Б 78


Бок Л.

Робота рулить! Уроки Google: правила гри у команді мрії / Бок Л. ; пер. з англ. А. Дудченко. - К. : Наш Формат, 2016. - 424 с.


РИТОРИКА. МОВА


71.

808.5

А 65


Андерсон К.

Успішні виступи на TED. Рецепти найкращих спікерів / Андерсон К. ; пер. з англ. О. Асташова. - 2-ге вид. - К. : Наш Формат, 2017. - 256 с.72.

811.161.2(075)

К 30

Кацавець Р.

Мова державних службовців : навч. посіб. / Кацавець Р. - К. : Правова єдність, 2017. - 160 с.73.

811.161.2 (075)

Ш 37

Шевчук С. В.

Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / Шевчук С. В. - К. : Алерта, 2017. - 478 с
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка