Державна наукова установа


/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. ГравюраСторінка14/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра

6689. Брюн Д. Живопись в образовании: Опыт вальдорф. шк. / Д. Брюн, А. Лихтхарт; Пер. с англ. [ Е. Мезенцева, Г. Волкова]. — К.: НАИРИ, 2006. — 184 с., [8] л. ил.: ил., портр.; 20 см. — Перевод изд.: Painting in Waldorf Education / D.Bruin, A.Lichthart (Association of Waldorf Schools in North America, 2004). — ІSBN 966-8838-04-1: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00598] п УДК 373.5.016:75

ББК 74.268.5

Б 89


78 Музика

6690. Ладвинская А.А. 70 знаменитых композиторов: Судьба и творчест-во. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 414, [1] с.: портр.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-329-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00359] п оф УДК 7.071.1(092)

ББК 85.31д

Л 15


6691. Руда А. 1000 зірок шоу-бізнесу. — К.: Школа: НКП, 2006. — 255 с.: портр.; 22 см. — (Серія "1000"). — На опр. авт. не зазначено. — ІSBN 966- 661-502-9 (Школа). — ISBN 966-339-313-0 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00914] п оф УДК 7.07(100)

ББК 85(0)6-8

Р 83

6692. Чтоб жилось и пелось от души!: Застол. песни. — Х.: Фолио, 2006. — 445, [1] с.; 21 см. — (Домашняя библиотека). — Часть текста: укр. — ISBN 966-03-3082-0 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00162] п вс УДК 821.161.1-147ББК 84(2РОС)-53

Ч-80


6693. Я хочу, чтобы песни звучали...: Застол. песни. — Х.: Фолио, 2006. — 447 с.; 21 см. — (Домашняя библиотека). — Часть текста: укр. — ISBN 966-03-3305-6 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2006-00165] п вс УДК 821.161.1-147

ББК 84(2РОС)-53

Я 11

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми

6694. Іллєнко М.Г. КінО. Шпори для абітурієнта. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 277 с.: іл., табл., портр.; 24 см. — Частина тексту: рос. — ІSBN 966-8609-43-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00726] п оф УДК 791

ББК 85.37

І-44


792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія

6695. Ігнатюк М.М. На кону вічності: Монолог у мистецтві драм. виста-ви: Навч. посібник-хрестоматія для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / М. Ігнатюк, М. Сулятицький. — 2-ге вид., переробл. й доповн. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. — 220, [3] с., [24] арк. іл.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 218—219 (27 назв), в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8265-63-7: Б.ц., Б.т. — [2006-00731] п оф УДК 792.081(075.8)

ББК 85.33я73

І-26


793 Відпочинок та розваги. Особливі свята та урочистості

6696. Данилюк І.Г. 50 000. Універсальна енциклопедія кросвордиста. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 735 с.; 17 см. — Авт. зазначено перед вип. дан.ІSBN 966-338-290-2 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00288] п вс

УДК 793.7(031)

ББК 85.326я2

Д 18

6697. Данилюк І.Г. 45 000. Золота енциклопедія кросвордиста. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 701 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-275-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00289] п вс УДК 793.7(031)

ББК 85.326я2

Д 18

6698. Новейший справочник для решения кроссвордов / Сост. С.В. Стан-кевич. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 510 с.; 21 см. — ІSBN 966-343-183-0 (в пер.): Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00097] п оф УДК 793.7ББК 77.056я92

Н 72


6699. Я поднимаю свой бокал: Тосты и поздравления. — Х.: Фолио, 2006. — 284, [2] с.; 20 см. — (Домашняя библиотека). — ІSBN 966-03-3440-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01085] п вс УДК 395.5(100)

ББК 82.3(0)-6

Я 11

794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)

6700. SUDOKU: Яп. головоломки / Сост. С.В. Станкевич. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 239 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-343-246-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. — [2006-00662] п вс УДК 794.5(520)

ББК 77.056(5ЯПО)

S 91


796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура.

6701. Бобровник В.И. Совершенствование технического мастерства спортс­менов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках: Монография. — К.: Наук. світ, 2005. — 321 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 277—301 (324 назв.). — ІSBN 966-675-393-6: Б.ц., 300 экз. — [2006-00600] п УДК 796.012.414.6

ББК 75.711.7

Б 72

6702. Дрюков В.О. Підготовка кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві: Монографія. — К.: Наук. світ, 2004. — 267 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 260—262 (53 назви). — ІSBN 966-675-395-2: Б.ц., 150 пр. — [2006-00601] п УДК 796.093.615ББК 75.726

Д 78


6703. Мірошниченко С.А. Секрети самооборони для жінок / [Пер. з рос. Ігнатова В.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл.; 20 см. — (Жіноча спокуса). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-238-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00300] п вс УДК 796.8-055.2

ББК 75.715

М 64

6704. Савчин С. Управление тренировочными нагрузками гимнастов: Мо­нография / С. Савчин, Б. Шахлин, М. Засада. — К.: Наук. світ, 2005. — 167 с.: ил., табл.; 26 см. — Библиогр.: с. 155—166 (183 назв.). — Экз. деф.: текст на с. 105 не про­печатан. — ІSBN 966-675-404-5: Б.ц., 300 экз. — [2006-00611] п УДК 796.41.015.5ББК 75.6

С 13


Див. 6259

8 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

6705. Ковтун Т.В. Риторика: Хрестоматія / Т.В. Ковтун, Я.М. Сєдова; Київ. міжнар. ун-т. — К.: КиМУ, 2006. — 140 с.; 20 см. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр.: с. 137—138 (21 назва). — ІSBN 966-8299-10-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-00866] п оф УДК 808.5(076.6)

ББК 83.7я73

К 56

6706. Молдован В.В. Судова риторика: Практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; Міжгалуз. ін-т упр. — К.: Алерта, 2006.199 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 195—196 (41 назва) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8533-36-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-01025] п оф УДК 808.5:34](076)ББК 83.7я7

М 75


6707. Сафонова И.И. Русско-английские и украинско-английские соответст­вия библейских речений = Російсько-англійські та українсько-англійські відпо­відники біблійних висловів: Учеб. пособие / И.И. Сафонова, С. Н. Кивайло, Д.М. Добровольская. — Одесса: Астропринт, 2005. — 156 с.: портр.; 24 см. — Текст: рус., укр., англ. — Посвящ. 140-летию Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечни­кова. — Библиогр.: с. 85—86, 154. — ІSBN 966-318-373-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-01038] п оф УДК [801.8:27-23]:81’272

ББК 81.2-5

С 21

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови

6708. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: [Понад 6 000 слів] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. — Х.: Фоліо, 2006. — 366, [1] c.; 21 см. — (Бібліоте-ка державної мови). — ІSBN 966-03-3361-7: Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00856] п вс

УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

А 64


6709. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: [Понад 6 000 слів] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. — Х.: Фоліо, 2006. — 366, [1] c.; 21 см. — (Бібліо­тека державної мови). — ІSBN 966-03-3360-9 (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00857] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

А 64

6710. Большой современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 160 000 слов / [Сост.] С.Д. Романов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 639 с.; 26 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-242-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00836] п оф УДК 811.112.2+811.161.1](038)ББК 81.2НІМ-4

Р 69


6711. Зубков М.Г. Російсько-український, українсько-російський словник: [65 000 сл.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 620, [1] с.; 21 см. — (Бібліотека державної мови). — На опр. у надзаг.: Сучас. лексика. — На опр. авт. не зазначено. — Біблі­огр.: с. 10. — ІSBN 966-03-3291-2 (в опр.): Б.ц., 12 400 пр. — [2006-00853] д вс

УДК 811.161.1+811.161.2](038)

ББК 81.2 РОС-4

З-91


6712. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 334 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 332—334. — ІSBN 966-580-208-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01024] п оф УДК 81(042.3)

ББК 81я7

К 26

6713. Літературознавчий словник-довідник / [Авт. кол.: Астаф’єв О., Бич-ко З., Бірчак Б. та ін.; Ред. рада Р.Т. Гром’як та ін.]. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: Академія, 2006. — 751 с.; 21 см. — (NB: Nota Bene!). — Авт. зазначено на 4-й с. — Алф. покажч.: с. 735—451. — ІSBN 966-580-204-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00830] д оф УДК 82.09(038)ББК 83я2

Л 64


6714. Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary: 50 000 сл. та словосполучень / [Уклад. Н.М. Биховець та ін.]; Ред. Ю.О. Жлуктенко, Н.М. Биховець. — 2-ге вид., випр. — К.: А.С.К., 2006. — 880 с.: табл.; 17 см. — (Новітні словники). — Бібліогр.: с. 6. — ІSBN 966-319-090-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2006-00832] д вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

Н 73

6715. Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь: 60 000 сл. / [Уклад. О.Ю. Петраковсь-кий]. — Х.: ПП "ДИВ", 2006. — [573] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 3 (9 назв). — ІSBN 966-7333-20-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. — [2006-00846] п УДК 811.161.2+811.161.1](038)

ББК 81.2УКР-4

Н 73

6716. Розмовник українсько-німецький / [Уклад. Подольска Л.О.]. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 156 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-721-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00308] п вс УДК 81-25=161.2=112.2ББК 81.2НІМ-4

П 44


6717. Русско-английский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 207 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-108-2: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00026] п вс УДК 81’24=161.1=111

ББК 81.2АНГЛ-4

Р 89

6718. Русско-английский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 207 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-106-6 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00027] п вс УДК 81’24=161.1=111ББК 81.2АНГЛ-4

Р 89


6719. Русско-английский разговорник / [Сост. Масюченко И.П.]. — До­нецк: ПКФ "БАО", 2006. — 286, [1] с.; 17 см. — ІSBN 966-548-645-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00297] п вс УДК 81-25=161.1=111

ББК 81.2АНГЛ-4

М 32

6720. Русско-итальянский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 208 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-109-0: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00028] п вс УДК 81’24=161.1=131.1

ББК 81.2ІТА-4

Р 89

6721. Русско-итальянский разговорник / [Сост. И.Ф. Бойченко]. — К.: А.С.К., 2006. — 208 с.; 17 см. — ІSBN 966-319-107-4 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 5 000). — [2006-00029] п вс УДК 81’24=161.1=131.1

ББК 81.2ІТА-4

Р 89

6722. Русско-итальянский разговорник = Guida di conversazіоne russo-italiana / [Сост. Попов Ю.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 254, [1] с.; 17 см. — ІSBN 966-548-781-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00320] п вс УДК 81-25=161.1=131.1

ББК 81.2ІТА-4

П 58

6723. Русско-немецкий разговорник / [Сост. Подольская Л.А.]. — К.: ПКФ "БАО", 2006. — 156 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-643-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1— 3 000). — [2006-00307] п вс УДК 81-25=161.1=112.2

ББК 81.2НІМ-4

П 44

6724. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 слов + грамматика / [Сост.] Т.А. Сиротина. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 991 с.; 21 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-487-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00839] п вс УДК 811.111+811.161.1](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 56

6725. Современный англо-русский, русско-английский словарь + грамма­тика / [Сост.] Д.А. Романов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 461 с.; 21 см. — Сост. указан на пер. и тит. л. — ІSBN 966-548-149-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00838] п вс УДК 811.111+811.161.1](038)ББК 81.2АНГЛ-4

С 56


6726. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 30 000 сл. + граматика / [Упоряд. Романов Д.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 383 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-636-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00842] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 91

6727. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 57 000 сл. + граматика / [Упоряд. Романов Д.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 447 с.; 21 см. — ІSBN 966-338-030-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 500). — [2006-00843] п вс УДК 811.111+811.161.2](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 91

6728. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 60 000 сл. / [Уклад. І.М. Забіяка]. — К.: А.С.К., 2006. — 624 с.; 20 см. — (Новіт­ні словники). — ІSBN 966-319-062-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—7 тис.). — [2006-00831] п вс УДК 811.161.1+811.161.2]’06(038)ББК 81.2РОС-4

Р 91


6729. Сучасний українсько-російський, російсько-український словник: 42 000 сл. і виразів сучас. укр. і рос. мови / [Уклад. Грушевський О.В., Коляда Г.М.]. — До-нецк: ВКФ "БАО", 2006. — 573 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-631-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00841] п оф УДК 811.161.2+811.161.1](038)

ББК 81.2РОС-4

С 91

811 Мови (природні та штучні)

811.111 Англійська мова

6730. Англійська мова для студентів транспортних вищих навчальних закладів: [Навч. посіб.] / Воронова Є.М., Литвиненко О.В., Понікаровська С.В., Саєнко Н.В.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — 2-ге вид. — Х.: ХНАДУ, 2006. — 415 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 411—412. — ІSBN 966-303-053-4 (в опр.): Б.ц., 700 пр. — [2006-00876] д УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2АНГЛ-923

А 64


6731. Белоножко Н.Е. Английский с удовольствием = Enjoy Your English!: [Стихи с нотами для школьников, родителей, учителей]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 63 с.: ил., нот. ил.; 26 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-383-6: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—10 000). — [2006-00266] п оф УДК 811.111

ББК 81.2АНГЛ-9

Б 43

6732. Бережна О.О. Збірник нових тем сучасної англійської мови: [1 500 тем / Бе­режна О.О., Кубарьков Г.Л., Тимощук В.О.; Пер. з рос. Брітікова К.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 687 с.: іл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-211-2: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00396] п оф УДК 811.111(072)

ББК 81.2АНГЛ-9

Б 48

6733. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь-справочник: 80 000 слов и выражений современ. англ. и рус. яз. / [Сост. Романов С.Д.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 510 с.; 27 см. — Загл. пер. и корешка парал.: рус., англ. — ІSBN 966-548-701-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00834] п оф УДК 811.111+811.161.1](038)ББК 81.2АНГЛ-4

Б 79


6734. Буданов С.І. Ділова англійська мова = Business English: [Навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С.І. Буданов, А.О. Борисова. — Х.: Торсінг, 2005. — 125, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 126 (8 назв). — ІSBN 966-693-315-2: Б.ц., 14 000 пр. (1-й з-д 1—7 000). — [2006-00974] п оф УДК 811.111’276.11(075.8)

ББК 81.2АНГЛ-923

Б 90

6735. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський слов­ник / [Авт.-уклад. Загнітко А.П., Данилюк С.Д.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1007 с.; 27 см. — ІSBN 966-338-299-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00835] п оф УДК 811.111+811.161.2](038)ББК 81.2АНГЛ-4

В 27


6736. Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar: (Довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. — К.: ТОВ “ВП Логос-М”, 2006. — 341 с.: табл.; 20 см. — (Учням та абітурієнтам). — ІSBN 966-509-001-1: Б.ц., 50 000 пр. — [2006-00966] п оф УДК 811.111'06'36(035)

ББК 81.2АНГЛ-2я2

В 31

6737. Жаборюк І.А. Категорія стану. Функціональна модель: Посіб. з грама­тики англ. мови [для студ. вищ. навч. закл.] / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Каф. граматики англ. мови. — О.: Астропринт, 2005. — 67 с.: схеми; 20 см. — Текст: укр., англ. — Бібліогр.: с. 24—25, 63—64. — ІSBN 966-318-361-6: Б.ц., 300 пр. — [2006-01034] п оф УДК 811.111’36

ББК 81.2АНГЛ-2

Ж 12

6738. Кубарьков Г.Л. Английский язык без проблем: [Разговор. темы и диалоги в деловых и бытовых ситуациях]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 478, [1] с.: ил.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-317-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00413] п оф УДК 811.111(075.4)ББК 81.2АНГЛ-9

К 88


6739. Куліш В.Г. Самовчитель сучасної англійської мови: Методика інтенс. навчання. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 220, [2] с.: табл.; 21 см. — Авт. заз­начено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-880-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00416] п вс УДК 811.111(075.4)

ББК 81.2АНГЛ-9

К 90

6740. Паніна О.А. 435 тем з англійської мови: [Для школярів, абітурієнтів, студ. і викладачів]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 575, [1] с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-670-5: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00419] п вс УДК 811.111(075.4)ББК 81.2АНГЛ-9

П 16


6741. Полякова С.Е. Английский язык 365 дней в году = English All Year Around: [Игры, задания и упражнения для углубл. изучения англ. яз. / Полякова С.Е., Рыжих Н.И.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 271 с.: ил., табл.; 26 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-213-9: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00310] п оф УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-9

П 51

6742. Полякова С.Є. Англійська мова 365 днів на рік = English All Year Around: [Ігри, завдання, вправи для поглибл. вивч. англ. мови / Полякова С.Є., Рижих Н.І.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 271 с.: іл., табл.; 26 см. — Авт. зазна­чено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-321-6: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00311] п оф УДК 811.111(075)ББК 81.2АНГЛ-9

П 51


6743. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 30 000 слов + граммат. справ. / [Сост. Романов Д.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 383 с.; 17 см. — ІSBN 966-548-986-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00837] п вс УДК 811.111+811.161.1](038)

ББК 81.2АНГЛ-4

С 56

6744. 400 тем по английскому языку для школьников, абитуриентов, студентов и преподавателей. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 607, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-586-5: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00585] п вс УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-923

Ч-75

6745. Business English: Учеб. пособие / [Сост. Пинская Е.В.]. — 3-е изд., испр. — К.: Знання, 2006. — 182 с.; 17 см. — (Библиотечка для изучающих английский язык). — ІSBN 966-346-105-5: Б.ц., Б.т. — [2006-00202] д оф УДК 811.111(07)

ББК 81.2АНГЛ-9

В 97

6746. Webster J. (1876—1916). Daddy-Long-Legs: [Навч. посіб. / Уклад. Бед-ринець Л.Г.]. — К.: Знання, 2006. — 115 с.: іл.; 17 см. — англ. — (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову). — ІSBN 966-620-218-2: Б.ц., Б.т. — [2006-01147] п оф

УДК 811.111(075)

ББК 81.2АНГЛ-9

W 37


Див. 6272-73

811.112.2 Німецька мова

6747. Буданов С.І. Ділова німецька мова = Geschäftsdeutsch: [Навч. посіб. для студ. ВНЗ] / С.І. Буданов, М.О. Тріщ. — Х.: Торсінг, 2006. — 104 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-693-316-0: Б.ц., 14 000 пр. (1-й з-д 1—7 000). — [2006-00975] п оф

УДК 811.112.2’276.11

ББК 81.2НІМ-923

Б 90

6748. Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue Deutsch-Ukrainische, Ukrainisch-Deutsche Wörterbuch: 50 000 сл. — К.: Ако­ніт, 2005. — 542 с.; 21 см. — (Серія "Нові словники"). — ІSBN 966-8001-08-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00826] п УДК 811.112.2+811.161.2](038)ББК 81.2НІМ-4

Н 73


6749. Хименко А.В. Немецкий язык: Справ. школьника и студента / Хи­менко А.В., Лобода А.Е. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 351 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-320-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00584] п оф УДК 811.112.2(035)

ББК 81.2НІМ-4

Х 46


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка