Державна наукова установаСторінка3/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

050 Серіальні видання

5978. Палієнко М. "Кіевская старина" у громадському та науковому житті України (кінець XIX — початок XX ст.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Темпора, 2005. — 382, [1] с.: іл., портр.; 24 см. — Авт. зазначено на обкл. — Біблі­огр. в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 362—369. — ІSBN 966-8201-10-8. — ISBN 966-8201-11-6: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00772] п оф УДК 050:94](477)“1882/1906”

ББК 76.02(4УКР)

П 14


06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

069 Музеї

5979. Вайдахер Ф. Загальна музеологія = Handbuch der Allgemeinen Museologie: Посібник / Пер. з нім. В. Лозинський та ін. — Л.: Літопис, 2005. — 628, [1] с.: іл., портр.; 24 см. — Бібліогр.: с. 567—616. — Імен. покажч.: с. 617—629. — ІSBN 966-7007-41-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00963] п УДК 069.01(035)

ББК 79.1я2

В 14

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва

5980. Абетка / [Упоряд. Іванова І.Б.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвіл­ля", 2006. — 63 с.: іл.; 27 см. — ІSBN 966-343-219-5 (в опр.): Б.ц., 12 000 пр. — [2006-00063] п оф УДК 087.5:811.161.2

ББК 81.2УКР

А 14


5981. Автомобіль: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. Г.В. Доніна]. — Х.: Фоліо, 2006. — 317, [1] с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Дитяча енциклопе-дія). — Бібліогр.: с. 312 (11 назв). — Предм. покажч.: с. 310—312. — ІSBN 966-03-3326-Х (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00131] п оф УДК 087.5:629.33(031)

ББК 39.33я2

А 22

5982. Географія: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. М.О. Володарська]. — Х.: Фоліо, 2006. — 317, [1] с.: іл.; 21 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3338-2 (в опр.): Б.ц., 13 000 пр. — [2006-00172] п оф УДК 087.5:91](031)

ББК 26.8я2

Г 35

5983. Дорожкін М.Я. Астрономія: Дит. енцикл. — К.: Школа: НКП, 2006. — 398, [1] с.: іл.; 21 см. — (Я пізнаю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк.Предм.-імен. покажч.: с. 385—394. — ISBN 966-661-440-5 (Школа). — ISBN 966-339-135-9 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-01006] п оф УДК 087.5:52](031)ББК 22.6я2

А 91


5984. Замечательная энциклопедия для современных девочек / [Авт.-сост. Хатки­на М.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 303 с.: ил., портр.; 27 см. — ІSBN 966-338-362-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00335] п оф УДК 087.5(031)

ББК 92


З-26

5985. Занимательная энциклопедия для современных мальчиков / [Сост. Хат­кина М.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 255 с.: ил.; 27 см. — ІSBN 966-338-361-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00337] п оф УДК 087.5(031)

ББК 92


З-28

5986. Інформатика: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скля­ренко, О.В. Лисенко]. — Х.: Фоліо, 2006. — 318, [1] с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3337-4 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00136] п оф УДК 087.5:004(031)

ББК 92+32.973я2

І-74


5987. Касаткіна Ю.М. Ботаніка: Дит. енцикл. — К.: Школа: НКП, 2006.364 с.: іл.; 21 см. — (Я пізнаю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм.-імен. покажч.: с. 345—360. — ISBN 966-661-466-9 (Школа). — ISBN 966-339-111-1 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-01011] п оф УДК 087.5:58](031)

ББК 28.5я2

Б 86

5988. Країни світу. Азія: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скля­ренко та ін.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 318, [1] с.: іл.; 21 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3103-7 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-01049] п оф УДК 087.5:91(5)](031)

ББК 92


К 77

5989. Країни світу. Америка. Австралія. Океанія: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скляренко та ін.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 316, [1] с.: іл.; 21 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3165-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-01050] п оф УДК 087.5:91(7/8+9)](031)

ББК 92

К 77


5990. Країни світу. Африка: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скля­ренко та ін.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 316, [1] с.: іл.; 21 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3104-5 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-01051] п оф УДК 087.5:91(6)](031)

ББК 92


К 77

5991. Країни світу. Європа: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.В. Мирош­нікова та ін.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 317, [1] с.: іл.; 21 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3277-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00141] п оф УДК 087.5:908(4)](031)

ББК 26.89я2

К 77

5992. Література України: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скляренко, Я.О. Батій]. — Х.: Фоліо, 2006. — 318, [1] с.: портр.; 20 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3353-6 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-01053] п оф УДК 087.5:82.09(477)(031)

ББК 92


Л 64

5993. Малов В.І. Автомобілі: Дит. енцикл. — К.: Школа, 2006. — 332, [1] с.: іл.; 21 см. — (Я пізнаю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Предм.-імен. покажч.: с. 316—329. — ІSBN 966-661-454-5 (Школа). — ISBN 966-339-157-Х (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-01004] п оф УДК 087.5:629.33](031)

ББК 39.33я2

А 22

5994. Сядро В.В. 100 знаменитых загадок природы / В. Сядро, Т. Иовлева, О. Очкурова. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Серия "100 знаме-нитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3378-1 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-01073] п вс УДК 087.5:001.94ББК 94+72

С 99


5995. 1000 правил твоей жизни: [Сб. маленьких "инструкций" / Сост. и ред. В. Гру­зин]. — К.: Изд. дом "Амадей", 2005. — [160] с.: ил.; 16 см. — (Золотой иероглиф жизни). — ISBN 966-7689-46-8: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00941] п оф УДК 821.161.1(477)-84

ББК 84.4УКР=РОС6-44

Т 93

5996. Українська мова: Дит. енцикл. / [Авт.-упоряд. А. Матвієнко]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 382, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — (Я пізнаю світ). — Предм.-імен. покажч.: с. 377—380. — ІSBN 966-661-254-2 (Школа). — ISBN 966-339-352-1 (НКП) (в опр.): Б.ц., 7 500 пр. — [2006-01047] п оф УДК 087.5:811.161.](031)

ББК 81.2УКРя2

У 45

5997. Українські традиції і звичаї: Для дітей серед. шк. віку / [Авт.-упоряд. В.М. Скляренко та ін.]. — Х.: Фоліо, 2006. — 317, [1] с.: іл.; 20 см. — (Дитяча енциклопедія). — ІSBN 966-03-3352-8 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-01081] п оф

УДК 087.5:39](=161.2)(031)

ББК 82.3(4УКР)я2

У 45


5998. Усе для дівчаток: [Дит. енцикл. / Уклад. Є.Т. Братчина]. — Х.: Тор­сінг, 2006. — 350, [1] с.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-670-404-8 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-00775] п оф УДК 087.5-055.25

ББК 92


У 74

5999. Усе для дівчаток: [Дит. енцикл. / Уклад. Є.Т. Братчина]. — Х.: Тор­сінг, 2006. — 350, [1] с.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-670-404-8 (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. — [2006-00776] п оф УДК 087.5-055.25

ББК 92

У 74


6000. Усе для хлопчиків: [Дит. енцикл. / Уклад. Г.В. Трубіцина]. — Х.: Тор­сінг, 2006. — 270, [1] с.: іл.; 22 см. — ІSBN 966-670-403-Х (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. — [2006-00777] п оф УДК 087.5-055.15

ББК 92


У 74

6001. Хаткіна М. Це, мій сину, твоя Україна: Подорож у просторі та часі. — Донецьк: ПП "ЦСО", 2005. — 302 с.; 21 см. — ISBN 966-96444-3-7 (в опр.): Б.ц., 17 200 пр. — [2006-01000] п оф УДК 087.5:[39+57.081.1

ББК 63.5+20.1

Х 25


6002. Хаткіна М.О. Улюблена енциклопедія для дівчаток. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 378, [1] с.: іл.; 20 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазна­чено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-407-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00460] п вс УДК 085.7:395+640.1](031)

ББК 74.90я2

Х 25

6003. Шевчук В.О. Українська література (до 20-x pp. XX ст.). Із вершин та низин: Дит. енцикл. — К.: Школа: НКП, 2006. — 590, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — (Я пізнаю світ). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 558—572 (272 назви). — ІSBN 966-661-383-2 (Школа). — ISBN 966-339-052-2 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-01046] п оф УДК 087.5:821.161.2.09](031)ББК 83.34УКРя2

Ш 37


1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

6004. Андреева Т.Ю. Практическая астрология. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 333 с.: ил., табл.; 20 см. — На пер.: Загляни в своё будущее. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-799-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00264] п вс УДК 133.52

ББК 86.42

П 69


6005. Білодід Ю.М. Філософія: Укр. світогляд. акцент: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Кондор, 2006. — 355 с.: табл., схеми; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-8251-94-6 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00247] п оф УДК 1(075.8)

ББК 87я73

Б 61

6006. Історія філософії в її зв’язку з освітою: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова та ін.; Ред. Г.І. Волинка. — К.: Каравела, 2006. — 479 с.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 463—479 (571 назва). — ІSBN 966-8019-46-6: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00055] п оф УДК 1(091)(075.8)ББК 87.3я73

І-90


6007. Как уберечься от порчи и сглаза / [Сост. Т.М. Панасенко]. — Х.: Фолио, 2006. — 285, [1] с.; 20 см. — (Лада Лузина представляет). — Библиогр.: с. 285. — ІSBN 966-03-3267-Х (в опр.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00137] п вс УДК 133

ББК 86.42

К 16

6008. Как уберечься от порчи и сглаза / [Сост. Т.М. Панасенко]. — Х.: Фолио, 2006. — 285, [1] с.: портр.; 20 см. — (Лада Лузина представляет). — Библиогр.: с. 285. — ІSBN 966-03-3324-2 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2006-00138] п вс УДК 133

ББК 86.42

К 16

6009. Мельник Л.Г. Тайны развития: (Не очень серьезная книга об очень серьезном). — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2005. — 378, [3] с.: ил.; 21 см. — Библи­огр.: с. 374—378 (77 назв.). — ІSBN 966-680-201-5 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-01107] п оф УДК 113/119ББК 87

М 48


6010. Нумерология: [Европ., кит., каббалистич. системы чисел]. — Х.: Фолио, 2006. — 315, [2] с.: ил., табл.; 20 см. — (Ваша судьба). — Библиогр. в подстроч. при­меч. — ІSBN 966-03-3258-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01055] п вс УДК 133.5

ББК 86.42

Н 89

6011. Попков В.В. Антиномия прогресса в социальной философии Н.Бер­дяева / Ин-т философии им. Г.Сковороды НАН Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова. — Одесса: Астропринт, 2005. — 14 с.; 20 см. — (Серия "Со­циальная философия". Рубрика "Философия исторического действия"). — Библиогр.: с. 14 (13 назв.). — ІSBN 966-318-402-7: Б.ц., 300 экз. — [2006-00815] п оф УДК 141.7ББК 87.6

П 57


6012. Причепій Є.М. Філософія: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. — 2-ге вид., виправл., доповн. — К.: Академвидав, 2006. — 591 с.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8226-20-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00033] д оф УДК 1(075.8)

ББК 87я73

П 77

6013. Синергетичне світобачення: наукові і педагогічні аспекти: Моно­графія / [ Цикін В.О., Кочубей Н.В., Наумкіна О.А. та ін.]; Ред. Н.В. Кочубей. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 177 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-680-193-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-01111] п УДК 113:001ББК 87+2

С 38


6014. Твоё время: [Сб. мифол. формул, рассуждений философов всех вре-мен / Сост. и ред. В. Грузин]. — К.: Изд. дом "Амадей", 2005. — [160] с.: ил.; 11 см. — (Золотой иероглиф жизни; Вып. 2). — ISBN 966-7689-41-7: Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00937] п оф УДК 82-84

ББК 94.8

Т 27

6015. Твои вершины: [Высказывания мудрецов об умении владеть собой и побеждать себя / Сост. и ред. В. Грузин]. — К.: Изд. дом "Амадей", 2005. — [160] с.: ил.; 11 см. — (Золотой иероглиф жизни; Вып. 2). — ISBN 966-7689-44-1: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00938] п оф УДК 82-84ББК 94.8

Т 27


6016. Твои деньги: [Высказывания мудрецов Востока / Сост. и ред. В. Гру­зин]. — К.: Изд. дом "Амадей", 2005. — [160] с.: ил.; 11 см. — (Золотой иероглиф жиз­ни; Вып. 2). — ISBN 966-7689-43-3: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00939] п оф УДК 82-84

ББК 94.8

Т 27

6017. Твоя любовь: [Филос. высказывания классиков / Сост. и ред. В. Грузин]. — К.: Изд. дом "Амадей", 2005. — [160] с.: ил.; 11 см. — (Золотой иероглиф жизни; Вып. 2). — ISBN 966-7689-42-5: Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00940] п оф УДК 82-84

ББК 94.8

Т 27

6018. Уилсон К. Жизнь после жизни: [Теорет. анализ психич. состояний, парапсихол. способностей и природы человеч. личности / Пер. с англ. Михайлов А.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 477, [1] с.; 21 см. — Перевод изд.: After life / Colin Wilson (Llewellyn Publications, USA). — Библиогр.: с. 473—477. — ІSBN 966-8007-28-Х (в пер.): Б.ц., 12 000 экз. — [2006-00109] п вс УДК 133+159.961(0.062)ББК 88.6

У 36


6019. Уилсон К. Жизнь после жизни / [Пер. с англ. Михайлов А.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 477, [1] с.; 21 см. — Перевод изд.: After life / Colin Wilson (Llewellyn Publications, USA). — Библиогр.: с. 473—477. — ІSBN 966-8007-28-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00655] п вс УДК 133+159.961(0.062)

ББК 88.6

У 36

6020. Универсальная энциклопедия практической астрологии / [Сост. Мирошни­ченко С.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006 . — 463 с.: ил., табл.; 26 см. — ІSBN 966-338-359-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00448] п оф УДК 133.52(031)

ББК 86.42я2

П 69

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)

6021. 10 шагов к совершенству: [Кн. для женщин и мужчин / Сост. Саратова О.Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 287 с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-343-210-1 (в пер.): Б.ц., 70 000 экз. — [2006-00639] п вс УДК 087.2-055.1/.2

ББК 92


Д 37

6022. Шудря К.П. (1934—1996). Художнє завбачення майбутнього. — К.: Центр інновацій та розв., 2005. — 278 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 231—248 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7345-22-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-00998] п УДК 111.852

ББК 87.8

Ш 95

159.9 Психологія

6023. Аксенова Л.В. Психологические тесты: 400 [тестов]: Семейн. энцикл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 526 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-879-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00261] п вс УДК 159.98.072(031)

ББК 88.5я2

С 30

6024. Аксьонова Л.В. Відверта розмова про найінтимніше / [Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-233-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00262] п вс УДК 159.922.1ББК 88.37

А 42


6025. Барко В.І. Психологія управління командою міліцейського підрозділу: Навч. посіб. [для курсантів і студ. вищ. навч. закл. І—ІV рівнів акредитації органів внутр. справ] / В.І. Барко, Ю.Б. Ірхін, П.П. Підюков. — К.: НАВСУ: Київ. юрид. ун-т, 2006. — 225 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 224—225 (38 назв). — ІSBN 966-7474-93-3: Б.ц., 300 пр. — [2006-00860] п оф УДК 159.923.2:351.74(477)

ББК 67.9(4УКР)401+88.53

Б 25

6026. Козловский О.В. Как правильно выбрать профессию: методики, тес­ты, рекомендации. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 798 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указан перед. вып. дан. — ІSBN 966-338-328-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00343] п вс УДК 159.9.072ББК 88.4

К 59


6027. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 576 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем та в тексті. — ІSBN 966-521-360-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00730] п оф УДК 159.9.07:364.62](075.8)

ББК 88.4я73+65.272я73

К 68

6028. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Каравела, 2006. — 407 с.: іл., табл.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 390—407 (293 назви) та в тексті. — ІSBN 966-8019-55-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00059] п оф УДК 159.9:334.7](075.8)ББК 88.4я73

П21


6029. Поліщук В.М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 117 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 111—117 (142 назви). — ІSBN 966-680-199-Х (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00751] п оф УДК 159.922.7(075.8)

ББК 88.8я73

П 50

6030. Поліщук С.А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 158 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 146—154 (171 назва). — ІSBN 966-680-200-7 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00750] п оф УДК 159.947-053.5(075.8)ББК 88.8я73

П 50


6031. Психологічна енциклопедія / Авт.-упоряд. Степанов О.М. — К.: Академвидав, 2006. — 422, [1] с.; 26 см. — (Серія "Енциклопедія ерудита"). — Алф. покажч.: с. 399—423. — ІSBN 966-8226-30-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00011] п оф УДК 159.9(031)

ББК 88я2

П86

6032. Рыбалка С.В. Язык мимики, взглядов, жестов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 223 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-291-0 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00325] п вс УДК 159.925.8

ББК 88


Р 93

6033. Тараненко В.И. Полевые заметки визуального психодиагноста. — К.: Ника-Центр, 2006. — 311 с., [4] л. ил.; 20 см. — ІSBN 966-521-365-2: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00712] п оф УДК 159.923

ББК 88.53

Т 19


6034. Фрейд З. О сновидениях: Тотем и табу. Очерки по теории сексуаль­ности. О сновидениях: Пер. с нем. — Х.: Фолио, 2006. — 413, [2] с.: портр.; 21 см. — (Мастера. Психология). — ІSBN 966-03-3275-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00160] п вс УДК 159.964.2

ББК 88.3

Ф 86

6035. Швалб Ю.М. Возрастная психология: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Швалб Ю.М., Муханова И.Ф.; Киев. нац. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Макеев. экон.-гуманит. ин-т. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 304 с.: ил., табл.; 20 см. — На обл.: Жизн. цикл развития человека. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-380-057-7 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00738] п УДК 159.922.6(075.8)ББК 88.37я73

Ш 33


6036. Янів В. (1908—1991). Нариси до історії української етнопсихології / [Упоряд. М. Шафовал]. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2006. — 340, [1] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 303 та в підрядк. прим. — Імен. покажч.-ко­мент.: с. 310—340. — ІSBN 966-346-056-3: Б.ц., Б.т. — [2006-01145] д оф УДК 159.922.4(=161.2)

ББК 88.5(4УКР)

Я 62

Див. 6019, 701716 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки

6037. Мозгова Н.Г. Логіка: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Каравела, 2006. — 247 с.: іл., табл.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 247 (33 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-8019-45-8 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00058] п оф УДК 161/162(075.8)

ББК 87.4я73

М74


17 Етика. Вчення про мораль. Практична філософія

6038. Исат Ю.А. Имя — зеркало судьбы: [2500 муж. и жен. имен]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 703 с.; 17 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-266-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00340] п вс УДК 133

ББК 86.42

И 85

6039. Ісат Ю.А. Таємниця вашого імені: [2500 чоловіч. та жіноч. імен / Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 735 с.; 17 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-284-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00342] п вс УДК 133ББК 86.42

І-85


6040. Паскевич А.М. Нация — личность. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 59 с.; 20 см. — ІSBN 966-691-142-6: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00700] п оф УДК 17.035.3

ББК 87.7

П 19

6041. Побірченко Н.А. Діловий контакт = Вusiness Communication: [Навч. посіб. / Пер. і наук. ред. англ. тексту Я.М. Ядлось, О.А. Цвигун]. — К.: Наук. світ, 2005. — 142 с.: іл., табл.; 30 см. — У надзаг.: Наука в практиці неперервної осві­ти. — Надзаг. та вих. дан. парал: укр., англ. — ІSBN 966-675-398-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00728] п УДК 174+811’276.11](075)ББК 87.774я721+81.2АНГЛ-921

П 41


6042. Романовський О.Г. Ділова етика: Навч. посіб. [для студ. всіх спец.] / О.Г. Романовський, О.С. Пономарьов, О.М. Лапузіна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 363 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 355—360 (62 назви). — ІSBN 966-593-395-7 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00885] п УДК 174.4+005.57](075.8)

ББК 87.75я73+65.290-2я73

Р 69

6043. Сондерс Д. Астрология любви: Как найти пару / [Пер. с англ. В.Г. Бе­ляев]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 318, [1] с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-202-0 (в пер.): Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00106] п оф УДК 133.52

ББК 86.42

С 62


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка