Державна наукова установа


РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)Сторінка4/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

6044. Релігієзнавство: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: А.М. Ко­лодний, В.М. Скиртач, Л.І. Мозговий та ін.]; Слов’ян. держ. пед. ун-т. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 267 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-364-228-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01043] п оф УДК 2(075.8)

ББК 86.2я73

Р 36

27 Християнство. Християнське віросповідання. Християнські церкви і деномінації

6045. Василів Р. Книга пророка Авакума / Укр. Греко-Католиц. церква, Івано-Франків. теол. акад. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. — 460 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 448—455 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8265-67-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-00715] п оф УДК 27-244.48-273

ББК 86.37

В 19


6046. Детский молитвослов / [Сост. Сергеева Л.]. — Днепропетровск: Арт-пресс, 2005. — 15 с., включая обл.: ил.; 21 см. — ISBN 966-348-043-2: Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00942] п оф УДК 27-282.7-053.2

ББК 86.372-5

Д 38

6047. Дмитрук П.С. Благодатний час покаяння: Проповіді / Протоієрей Петро Дмитрук. — Д.: Арт-прес, 2006. — 317 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 24 см. — ISBN 966-7036-64-2 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00943] п оф УДК 27-475.5ББК 86.372.43

Д 53


6048. Иоанн. Апокалипсис открыто / о. Иоанн. — К.: КНТ, 2006. — 267 с., [4] л. ил.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 966-373-081-1: Б.ц., 2 000 экз. — [2006-00122] п оф УДК 27-249-277

ББК 86.37

И 75

6049. Каганець І.В. Пшениця без куколю: Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень. — Т.: Мандрівець та ін., 2006. — 558 с.: табл., портр.; 24 см. — У вих. дан. також: К.: Ін-т метафіз. дослідж. Перехід-ІV; Львів: Агенція реліг. інформа­ції. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч. основ. понять, назв і персоналій: с. 555—558. — ІSBN 966-634-250-2 (Мандрівець). — ISBN 966-96203-0-9 (Агенція реліг. інформації) (в опр.): Б.ц., 8 000 пр. — [2006-00498] п оф УДК 27-247-273ББК 86.37-2

К 12


6050. Камалягин А.Л. Самоосознание: [Трилогия]. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2004. — 20 см.

Кн. 2. — 2004. — 303 с., [5] л. ил.: портр. — На обл. авт. не указан. — ISBN 966-691-132-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00692] п оф УДК 27-29

ББК 86.37

К 18


6051. Камалягин А.Л. Самоосознание: [Трилогия]. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2004. — 20 см.

Кн. 3. — 2004. — 200 с., [5] л. ил.: портр. — На обл. авт. не указан. — ISBN 966-691-143-4: Б.ц., 300 экз. — [2006-00693] п оф УДК 27-29

ББК 86.37

К 18


6052. Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-полі­тичному житті Галичини (1900—1939 рр.): Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 125, [2] с.; 20 см. — Бібліогр.: с.103—123 (390 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-608-495-3: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00593] п оф

УДК 271.4(477.84)“1900/1939”

ББК 86.375

К 76


6053. Молитвенный щит: [Религиоз. изд. / Сост. Мосякин В.Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 414, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-343-275-6 (в пер.): Б.ц., 30 000 экз. — [2006-00651] п оф УДК 27-534.3

ББК 86.37

М 75

6054. Торохтин А.М. Отче: Аналит. экстраполяция. — Ужгород: Поліграф­центр "Ліра", 2005. — 78 с.: портр.; 17 см. — На обл. авт. не указан. — Библиогр.: с. 75—78 (20 назв.). — ІSBN 966-8566-19-6: Б.ц., 500 экз. — [2006-01097] п оф

УДК 27-23:81’37

ББК 86.37-2+81-3

Т 61


6055. Фотиния. Защищающие и исцеляющие молитвы. Особый Молит­венный Покров Пресвятой Богородицы / Матушка Фотиния. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 335 с.: ил.; 20 см. — ISBN 966-338-209-0 (в пер.): Б.ц., 22 000 экз. (1-й з-д 1—22 000). — [2006-00532] п вс УДК 27-282.5

ББК 86.37-5

Ф 81

6056. Фотиния. Молитвенный покров. Защита и помощь ангела-хранителя / Матушка Фотиния. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 319 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-338-278-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00533] п вс УДК 27-282.5ББК 86.37-5

Ф 81


6057. Фотиния. Молитвенный покров. Защита и помощь Пресвятой Бого­родицы и ангела-хранителя / Матушка Фотиния. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 639 с.: ил.; 17 см. — ІSBN 966-338-375-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00534] п вс УДК 27-282.5

ББК 86.37-5

Ф 81

6058. Христос: Послания пробуждающемуся человечеству: [Док. сб. пос­ланий, получ. по телепатич. каналу связи Еленой]. — К.: Ника-Центр, 2003. — 20 см. — ISBN 966-521-245-1.Кн. 8: Курс начального познания. Диалоги с Учителем. — 2006. — 220 с.: ил. — ІSBN 966-521-244-3.: Б.ц., Б.т. — [2006-00713] п оф УДК 130.3

ББК 87


Х 93

6059. Шевчук Є.П. Життя після життя: [За межею світу / Пер. з рос. Дани­люк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 543 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-338-356-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00550] п вс УДК 133.2

ББК 86.42

Ш 37


29 Сучасні духовні рухи

6060. Айенгар Г. Йога: жемчужина для женщин / [Пер. с англ. С.А. При­липский]. — Х.: Фолио, 2005. — 348, [1] с., [48] л. ил.: ил., табл.; 20 см. — (До­машняя библиотека). — Перевод изд.: Yoga: A Gem for Women / Іyengar G.S. (New Delhi: Allied Publishers Limited, 2001). — ІSBN 966-03-3256-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00985] п оф УДК 615.851.8-055.2

ББК 75.6

А 36


6061. Большая энциклопедия практической магии / [Сост. Мирошниченко С.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 527 с.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-363-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00271] п оф УДК 133.4

ББК 86.41

Б 79

6062. Ді Д. Ворожіння на гральних картах: [Пер. з англ.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 232 с.: іл., табл.; 20 см. — Покажч.: с. 218—226. — ІSBN 966-343-195-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. — [2006-00640] п вс УДК 133.4:685.811.6

ББК 86.41+37.86

Д 44

6063. Ді Д. Ворожіння на гральних картах / [Пер. з англ. Т. Шевченко]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 232 с.: табл.; 21 см. — ІSBN 966-343-195-4 (в опр.): Б.ц., 25 000 пр. — [2006-00079] п вс УДК 133ББК 86.41

Д 44


6064. Драгоценный семейный сонник: [5 000 толкований снов / Авт.-сост. Мирошниченко С.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 831 с.; 17 см. — ІSBN 966-338-369-0 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00294] п вс УДК 398.7

ББК 63.5

Д 72

6065. Исат Ю.А. Карты Таро: Секреты прошлого, настоящего, будущего. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 398, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед. вып. дан. — ІSBN 966-338-118-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00341] п вс УДК 133.5+685.811.6

ББК 86.41

К 27

6066. Комрат Е.П. Вы и ваша судьба: Диагностика кармы человека. — До-нецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-338-380-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00350] п вс УДК 133ББК 86.42

К 63


6067. Комрат Е.П. Правда о параллельных мирах. Путешествие в четвертое измерение. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-338-333-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00351] п оф УДК 001.94

ББК 20.3

К 63

6068. Комрат Є.П. Практична магія: Лікування і ворожіння / [Комрат Є.П., Колотило О.С.; Пер. з рос. Калітіч С.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 270 с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-391-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00352] п вс УДК 133.4

ББК 86.41

К 63

6069. Льюис Э. Таро: просто и понятно / [Пер. с англ. Твердохлеб С.А.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 319 с.: ил., табл.; 21 см. — Алф. указ.: с. 306—315. — ІSBN 966-8511-40-9 (в пер.): Б.ц., 20 000 экз. — [2006-00650] п вс

УДК 133.4:685.811.6

ББК 86.41+37.86

Л 91


6070. Мирошниченко С.А. 77 самых известных пророков, предсказателей и магов. Пророчества сбывшиеся и несбывшиеся. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 303 с.: портр.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-210-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00301] п оф

УДК 133.3/.4(100)(092)

ББК 87(0)-8

М 64


6071. Пономарев В.Т. Тайны знаменитых фокусников: [Чудеса и фокусы с древности до наших дней]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 318, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-335-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00315] п оф УДК 133.4

ББК 87


П 68

6072. Раокриом Ведическая магия: Белая магия первого круга и основы теургии. — К.: Ника-центр, 2006. — 195 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-521-375-Х: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00708] п оф УДК 133.4

ББК 86.41

Р 22


6073. Современная энциклопедия практической магии / [Сост. Радченко С.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 413, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — ІSBN 966-548-736-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00324] п вс

УДК 133.4

ББК 86.41

С 56


6074. Сонник / [Сост. Д.В. Таболкин]. — Х.: Фолио, 2006. — 317, [2] с.; 21 см. — (Домашняя коллекция). — Библиогр.: с. 286 (8 назв.). — ІSBN 966-03-3289-0 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00184] п вс УДК 398.7

ББК 86.41

С 62

6075. Сонник / [Сост. Д.В. Таболкин]. — Х.: Фолио, 2006. — 317, [2] с.; 21 см. — (Домашняя коллекция). — На пер.: Кн. клуб "Единственная". — Библиогр.: с. 286 (8 назв). — ІSBN 966-03-3292-0 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00185] п вс

УДК 398.7

ББК 86.41

С 62


6076. Сонник. Сучасний і доповнений / [Пер. з рос. В.Б. Мундур]. — Х.: Фоліо, 2006. — 285 с.; 20 см. — (Домашня бібліотека). — Бібліогр.: с. 285 (8 назв). — ІSBN 966-03-3176-2 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-01069] п вс УДК 398.7

ББК 88.6

С 62

6077. Универсальные заговоры и молитвы для привлечения любви и бо­гатстсва / [Авт.-сост. Попова Е.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.; 20 см. — ІSBN 966-338-311-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00450] п оф УДК 133.4ББК 86.41

У 59


6078. Фатьянова Е.М. Енциклопедія досвідченої ворожки: [Кохання, доля, доб­робут] / [Пер. з рос. Клюкіна Н.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл.; 20 см. — (Жіноча спокуса). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-268-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00451] п оф УДК 133:685.811.7](031)

ББК 86.41я2

Ф 27

6079. Фатьянова Е.М. Сучасна енциклопедія ворожіння / [Пер. з рос. Клюкіна Н.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 396, [1] с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-767-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00453] п вс УДК 133:685.811.7](031)ББК 86.41я2

Ф 27


6080. Фатьянова Э.М. Энциклопедия мудрой гадалки: [Судьба, любовь, благополучие]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 255 с.: ил.; 20 см. — (Женский кап-риз). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-271-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00452] п оф УДК 133:685.811.7](031)

ББК 86.41я2

Ф 27

6081. Хиромантия. — Х.: Фолио, 2006. — 318, [1] с.: ил.; 21 см. — (Ваша судьба). — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-03-3279-3 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00161] п вс УДК 133.6

ББК 86.42

Х 12

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія. Гендерні дослідження

6082. Бевз Г.М. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / [ Г.М. Бевз, О.П. Главник]; Держ. ін-т пробл. сім’ї та мо­лоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 175 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 1). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 168—172. — ІSBN 966-8435-12-5: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00663] п УДК 304.3:613.96

ББК 60.56+51.204.0

Б 36


6083. Бойченко Т.Є. Освітні програми формування здорового способу життя молоді / Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 119 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 5). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 92—94 (28 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-26-5: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00664] п УДК 304.3:613.96

ББК 60.56+51.204.0

Б 77

6084. Главник О.П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров’я / Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 8). — На обкл. авт. не зазначено. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 109—112. — ІSBN 966-8435-28-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00665] п УДК 304.3:613.96ББК 60.56+51.204.0

Г 52


6085. Здоров’я та поведінкові орієнтації української молоді: соціологічний вимір: (За результатами нац. соціол. опитування підлітків та молоді 10—22 рр.) / [Авт. кол.: О. Балакірєва (кер.), Ю. Галустян, Р. Левін та ін.]; Укр. ін-т соц. дос­лідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 255 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 14). — Авт. зазна­чено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 198 (14 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-24-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00666] п УДК 304.3:613.96

ББК 60.56+51.204.0

З-46

6086. Кузьмінська О.В. Значення раціонального харчування для підтрим­ки здоров’я молоді / [О.В. Кузьмінська, М.С. Червона]; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 127 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 4). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 126—127 (19 назв). — ІSBN 966-8435-11-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00667] п УДК 304.3:613.96ББК 60.56+51.204.0

К 89


6087. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / [Авт. кол.: О.О. Яременко (кер.), О.М. Балакірєва, Г.В. Бєлєнька та ін.]; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 195 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 12). — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здо­ров’я-2". — Бібліогр.: с. 189—193. — ІSBN 966-8435-22-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00668] п УДК 304.3:613.96

ББК 60.56+51.204.0

Р 68

6088. Фізична культура як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді / [Авт. кол.: О.О. Яременко (кер.), О.Д. Дубогай, Р.Я. Ле­він, Л.В. Буцька]; Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 123 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; У 14 кн.: Кн. 6). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — Бібліогр.: с. 118—122 (61 назва) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8435-21-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00670] п УДК 304.3:613.96ББК 60.56+51.204.0

Ф 50


Див. 6457-60

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

6089. Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 255 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — ІSBN 966-346-085-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00212] д оф УДК 311(076.5)

ББК 60.6я73

Є 71


6090. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 429 с.: іл., табл., портр.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр.: с. 428—429 (22 назви). — ІSBN 966-346-078-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00226] п оф УДК 311.1(075.8)

ББК 60.6я73

У 52

6091. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. — К.: Знан­ня, 2006. — 238, [1] с.: табл., портр.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століт­тя"). — Бібліогр.: с. 439 (12 назв). — ІSBN 966-346-049-0 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00227] п оф УДК 311(075.8)ББК 60.6я73

У 52


316 Соціологія

6092. Зыбцев В.Н. Основы теоретической и прикладной социологии: [Учеб. пособие для студентов вузов] / В.Н. Зыбцев, Б. В. Кусмаров, О. Г. Мясни­ков. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 452 с.: ил., табл.; 21 см. — На пер. в вых. дан.: Макеевка, 2005. — Библиогр.: с. 448—452 (86 назв.). — ІSBN 966-380-056-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00734] п УДК 316(075.8)

ББК 60.5я73

З-96


6093. Лукашевич М.П. Соціологія. Базовий курс: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. — К.: Каравела, 2006. — 310 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 308—310 (62 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-8019-37-7 (в опр.): Б.ц., 750 пр. — [2006-00056] п оф УДК 316(075.8)

ББК 60.5я73

Л 84

6094. Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. — 2-ге вид. — К.: Каравела, 2006. — 407 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8019-33-4 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00057] п оф УДК 316(075.8)ББК 60.5я73

Л 84


316.1/.2 Предмет та сфера соціології. Школи і напрями в соціології

6095. Богомаз К.Ю. Історія соціологічних теорій і вчень: Навч. посіб. / [Бого­маз К.Ю., Волохіна О.О.]; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. — 204 с.; 20 см. — Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 202—204 (45 назв). — ІSBN 966-8551-24-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00468] п УДК 316.25(091)(075.8)

ББК 60.5гя73

Б 74

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси

6096. "Подолання ґендерної та вікової дискримінації на ринку праці в Україні: реалії та перспективи", всеукраїнська наук.-практ. конф. (2006; Львів). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Подолання ґендерної та вікової дискримінації на ринку праці в Україні: реалії та перспекти­ви", Львів, 20 —21 січ. 2006 р. — Л.: Львів. політехніка, 2006. — 143 с.: іл., табл.; 20 см. — На тит. арк.: Проект "Подолання ґендер. та вікової дискримінації на ринку праці в Україні: навчання та прогр. дій". — У надзаг.: Західноукр. центр "Жіночі перспективи". — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-553-523-4: Б.ц., 200 пр. — [2006-01101] п оф УДК 316.334.22:316.346.2-055.2](477)

ББК 60.56(4УКР)

П 44


6097. Трохим І.Б. Ґендерна та вікова дискримінація на ринку праці Львів­щини в цифрах / [Трохим І.Б., Воробець О.В.]; Західноукр. центр "Жіночі перспек­тиви". — Л.: Львів. політехніка, 2005. — 38 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — У надзаг.: Проект "Подолання ґендер. та вік. дискримінації на рин­ку праці в Україні: навчання та прогр. дій". — Бібліогр.: с. 38 (15 назв). — ІSBN 966-553-522-6: Б.ц., 500 пр. — [2006-01100] п УДК 316.334.22:316.346.2-055.2](477.83)

ББК 60.56(4УКР-4ЛЬВ)

Т 76

6098. Федькович Г.В. Подолання ґендерної та вікової дискримінації на ринку праці: механізм захисту / [Федькович Г.В., Поцюрко Р.І.]; Західноукр. центр "Жіночі перспективи". — Л.: Львів. політехніка, 2005. — 20 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк — У надзаг.: Проект "Подолання ґендер. та вік. дискримінації на ринку праці в Україні: навчання та прогр. дій". — Біблі­огр.: с. 20 (16 назв). — ІSBN 966-553-501-3: Б.ц., 1 500 пр. — [2006-01103] п офУДК 316.334.22:316.346.2-055.2](477)

ББК 60.56

Ф 35

316.7 Соціологія культури. Культурний контекст соціального життя. Соціологія комунікації

6099. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. — К.: Знання, 2006. — 663 с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-044-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00223] п оф УДК 316.77(075.8)

ББК 60.56я73

П 65


32 Політика. Політологія

6100. Політологічний словник: [Для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: Авдєєнко О.Д., Антонюк О.В., Бабкіна О.В. та ін.]; Ред. М.Ф. Головатий, О.В. Антонюк; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2005. — 791 с.; 25 см. — Аавт. зазначе­но на с. 790—791. — Бібліогр. в тексті. — Алф. покажч. ст.: с. 776—789. — ІSBN 966-608-459-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00851] п оф УДК 32-027.21(038)(075.8)

ББК 66.0я2я73

П 50

323 Внутрішня політика. Національні питання. Національні та етнічні меншини

6101. "Демократичні процеси та демократична освіта — основи роз­витку соборності в Україні", всеукраїнська наук.-практ. конф. (2005; Пол­тава). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Демократич­ні процеси та демократична освіта — основи розвитку соборності в Україні", 22 січ. 2005 р. — Полтава: АСМІ, 2005. — 441 с.: іл.; 20 см. — У надзаг.: Громад. Рада освітян і науковців України, Полтав. ін-т економіки і права, Вищ. навч. закл. "Відкритий між­нар. ун-т розвитку людини "Україна", Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Королен­ка. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7653-23-1: Б.ц., 300 пр. — [2006-00031] п УДК 323+37.014](477)(06)

ББК 66.3(4УКР)я431+74.00(4УКР)я431

Д 31


6102. Пособие для активиста: Проведение компаний. Акции прямого дейст­вия. Междунар. инициативы. Законодательство / [Сост. Л.В. Савин]. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2005. — 287 с.: ил.; 21 см. — Часть текста: укр. — ІSBN 966-680-152-3: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-01109] п оф УДК 323.2

ББК 66.3

П 62

6103. Ходос Э. Выбор-2006: между Спасителем и Антихристом или Оран­жевая цель сквозь еврейский прицел. — 2-е изд., доп. — Х.: Б.и., 2005. — 158, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — Б.ц., Б.т. — [2006-00691] д УДК 323.2(477)“2006”ББК 66.3(4УКР)6

Х 69


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка