Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. 50. 20-2014Сторінка1/19
Дата конвертації14.10.2018
Розмір1.31 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7233.G0.50.20-2014

(позначення стандарту)Професія: Слюсар-ремонтник
Код: 7233
Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від „ 9 ” вересня 2014 р. № 1027

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.G0.50.20-2014

(позначення стандарту)Професія: Слюсар-ремонтник
Код: 7233
Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014

Авторський колектив

Бервіна Олена Вадимівна, методист І категорії Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, «спеціаліст першої категорії»;

Довбня Олександр Омелянович, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», «викладач вищої категорії»;

Каменецька Ірина Олексіївна, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Маріупольський центр ПТО», «викладач вищої категорії»;

Жуков Антон Анатолійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Маріупольський центр ПТО».
Науковий консультант

Заславська Світлана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Методика професійної освіти та новітніх виробничих технологій», заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Рецензенти

Заславська Світлана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Методика професійної освіти та новітніх виробничих технологій», заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Літературний редактор

Васюхно Тетяна Іванівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області «спеціаліст вищої категорії»; викладач української мови та літератури, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист».
Технічний редактор

Петренко Олена Федорівна, методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, «методист категорії спеціаліст».
Керівники проекту

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України;

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Гончаров Едуард В’ячеславович – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області.

Мєдєнці Наталія Вікторівна – методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту , замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-91-16


Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.
Примітка

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Слюсар-ремонтник» 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2-й розряд становить 840 годин, на 3-й розряд – 490 години, на 4-й розряд – 455 годин, на 5-й розряд – 405 годин, на 6-й розряд – 295 годин, на 7-й розряд – 185 годин, на 8-й розряд – 185 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика та культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Слюсар-ремонтник» (Випуск 42 «Оброблення металу», Частина 1 «Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці) Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007р. № 120), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п. 7 «Загальних положень» Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язковому компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу,відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний,проміжний і вихідний контроль знань,умінь та навичок учнів (слухачів),їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців,їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного,вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти,за погодженням центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою,технологічними умовами і нормами,установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,критеріїв оцінювання.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту»

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7233.G0.50.20-2014

(позначення стандарту)Професія: Слюсар-ремонтник
Код: 7233
Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7233 Слюсар-ремонтник

2. Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

основні заходи виконання робіт з розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів та машин;

основи слюсарної справи; призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту;

основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;

основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; найменування, маркування і правила застосування мастил, мийних речовин, металів і змазок;

основи електротехніки; читання креслень простих вузлів і механізмів устаткування, агрегатів та машин.


Повинен уміти:

розбирати, ремонтувати, складати та випробувати прості вузли і механізми устаткування, агрегатів та машин. регулювати просте устаткування, агрегати і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; виконувати слюсарне оброблення деталей за І2-І4-м квалітетами (5-7-м класами точності); промивати, чистити, змащувати деталі та знімати заливання;

виконувати роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних верстатах;

шабрити деталі за допомогою механізованого інструменту;

виготовляти прості пристрої для ремонту і складання;

працювати з ущільнюючими матеріалами, виготовляти прокладки різної складності.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності;

мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Базова або повна загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря-ремонтника 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Слюсарні та складальні роботи у виробництві машин та устаткування, автомобілів та інших транспортних засобів.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.


Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія - 7233 Слюсар-ремонтник

Кваліфікація - 2 розряд

Загальний фонд навчального часу - 870 годин
з/пНавчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на

Лабораторно-практичні

роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

74
1.1

Основи правових знань

17
1.2

Основи галузевої економіки та підприємництва

17
1.3

Інформаційні технології

17

4

1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

294
2.1

Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування

152

16

2.2

Охорона праці

30
2.3

Матеріалознавство

32

4

2.4

Допуски та технічні вимірювання

16
2.5

Технічне креслення

32

8

2.6

Електротехніка

32
3

Професійно-практична підготовка

465
3.1

Виробниче навчання

192
3.2

Виробнича практика

273
4

Консультації

30
5

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу

(без п.4):

840

32

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка