Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7242. Dl. 32. 00- 2014Сторінка1/9
Дата конвертації18.10.2018
Розмір1,92 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DL.32.00– 2014


(позначення стандарту)

Професія: В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

Код: 7242
Кваліфікація: в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ (2014)


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України


від « 24 »жовтня 2014 р. № 1215

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DL.32.00– 2014


(позначення стандарту)
Професія: В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів
Код: 7242
Кваліфікація: в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

2, 3, 4, 5-го розрядів
Видання офіційне

Київ (2014)

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів» 2, 3, 4, 5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 2 розряд становить 712 годин, на 3 розряд становить 503 години, на 4 розряд становить 370 годин, на 5 розряд становить 433 години.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів» (Випуск № 47 «Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв’язку», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 року № 120), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7242.DL.32.00– 2014


(позначення стандарту)

Професія: В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів
Код: 7242
Кваліфікація: в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

2-го розряду

Видання офіційне

Київ (2014)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


1. Професія: 7242 В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів
2. Кваліфікація: в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:

основи знань з матеріалознавства, електротехніки, радіоелектроніки;

призначення та систему кольорового маркування провідників, кабелів та шнурів, які застосовує, технічні вимоги до них, правила їх випробування;

правила і способи знімання ізоляції, паяння, лудіння, ізолювання та заправлення кінців кабелів, джгутів і шнурів;

правила звивання і плетення провідників;

призначення і застосування припоїв, флюсів та різних ізоляційних матеріалів;

принципи роботи та умови застосування простих пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, технологічного устаткування, які застосовує;

принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни;

вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.
Повинен вміти:

знімати ізоляцію з провідників і радіочастотних кабелів;

зачищати, лудити та закладати кінці провідників у розетки, вилки, колодки; звивати, плести і бандажувати провідники із застосуванням технологічного устаткування, налагоджувати це устаткування;

ізолювати кінці провідників, кабелів і шнурів різними ізоляційними матеріалами; в’язати за шаблонами прості схемні джгути та кабелі із жорстких і м’яких провідників для радіоелектронної апаратури та приладів різного призначення;

виконувати обмотку джгутів різними електроізоляційними матеріалами;

готувати кабель до вулканізації, здійснювати вулканізацію та перевіряти після вулканізації на розрив, герметичність, морозостійкість та електричний пробій згідно з технічними умовами.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво електронної техніки.

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв’язку.
7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія – 7242 В'язальник схемних джгутів,кабелів та шнурів

Кваліфікація – 2 розрядЗагальний фонд навчального часу – 732 годин


з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

74

10

1.1

Інформаційні технології

17

10

1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3

Основи правових знань

17
1.4

Правила дорожнього руху

8
1.5

Резерв часу

15
2

Професійно-теоретична підготовка

295

21

2.1

Спеціальна технологія

112
2.2

Матеріалознавство

34

3

2.3

Читання креслень

34

7

2.4

Електротехніка

34

4

2.5

Радіоелектроніка

51

7

2.6

Охорона праці

30
3

Професійно-практична підготовка

336
3.1

Виробниче навчання

168
3.2

Виробнича практика

168
4

Консультації

20
5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

712

31Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників

за професією «В'язальник схемних джгутів,кабелів та шнурів»

1. Кабінети:

спеціальної технології;

електротехніки;

матеріалознавства;

охорони праці;

креслення.2. Лабораторії:

інформаційних технологій;

радіолабораторія.

3. Майстерні:

слюсарно-складальна;

монтажна.

Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.Типова навчальна програма

з предмета «Інформаційні технології»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

2
2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

7

5

3.

Мережні системи та сервіси

8

5

Всього годин:

17

10


Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових та графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Power Point.


Лабораторно-практичні роботи

1. Програми для створення текстових документів: MS Word. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

2. Програми для створення текстових документів: MS Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

3. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

4. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

5. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.


Лабораторно-практичні роботи

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).

3. Створення публікації «Інновації в професії».

4. Створення публікації «Інновації в професії».

5. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.Типова навчальна програма

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

2
2.

Загальна характеристика електроніки, як галузі промисловості

2
3.

Матеріально-технічна база підприємств радіоелектронної промисловості

3
4.

Підприємства радіоелектронної промисловості в умовах ринку

2
5.

Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

2
6.

Основи виробничого процесу на підприємствах радіоелектронної промисловості

3
7.

Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах радіоелектронної промисловості

3
Всього годин:

17

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод галузевої економіки. Економіка електронної промисловості. Зміст курсу і його взаємодія з іншими дисциплінами. Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.


Тема 2. Загальна характеристика електроніки як галузі

Електронна промисловість – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура електронної промисловості. Продукція електронної промисловості та її особливості. Характерні показники, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.
Тема 3. Матеріально-технічна база підприємств радіоелектронної промисловості

Характеристика матеріально-технічної бази підприємств радіоелектронної промисловості. Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Особливості сучасної інфраструктури радіоелектронної промисловості. Основні напрями прискорення науково-технічного прогресу в галузі електроніки. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.


Тема 4. Підприємства радіоелектронної промисловості в умовах ринку

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємств. Економічні відносини власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств радіоелектронної промисловості. Особливості реформування власності на підприємствах радіоелектронної промисловості.


Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво». Види підприємницької діяльності на підприємствах радіоелектронної промисловості. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.


Тема 6. Основи виробничого процесу на підприємствах радіоелектронної промисловості

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Основні принципи організації виробничого процесу. Поняття про виробничий цикл. Типи виробництва і їх характеристика. Основи потокового виробництва. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. Показники ефективності виробництва.


Тема 7. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах радіоелектронної промисловості

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на підприємствах радіоелектронної промисловості. Персонал підприємства. Основи нормування праці на підприємствах радіоелектронної промисловості. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.Типова навчальна програма

з предмета «Основи правових знань»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2
2

Конституційні основи України

4
3

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2
4

Господарське право

2
5

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

1
6

Праця, закон і ми

2
7

Державне управління і виконавча влада

2
8

Злочин і покарання

1
9

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

1
Всього годин:

17
Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8155 01. 0000-2009
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7331. Dm. 28. 00 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. С. 33. 14-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8251 J. 58. 00-2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7212. С. 28. 00 2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7142. 92. 31-2014
standarty -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 8261. 2 Дв. 17. 00 2008 Професія: прядильник
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто: 7136. 2 Di. 26. 61-2009


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка