«Дидактична гра як засіб розвитку критичного мислення учнів початкових класів»Скачати 111,67 Kb.
Дата конвертації27.02.2019
Розмір111,67 Kb.
Вугледарський міський відділ освіти

Вугледарський міський методичний кабінет

Вугледарська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2
Матеріали

з методичного опису роботи за темою


«Дидактична гра як засіб розвитку критичного мислення учнів початкових класів»

Підготувала:

Вчитель початкових класів

Пономаренко Н.Д.

м. Вугледар

2016


Знання тільки тоді знання,

коли здобуті зусиллям думок, а не пам’яті.

Л.М. Толстой

1. Епіграф.

2. Вступ.

3. Цілі і завдання роботи.

4. Основна частина.

4.1. Напрями роботи.

5. Висновок.

6. Література.

7. Додатки.

Анотація

Формування компетентності учня здійснюється не тільки шляхом реалізації відповідного оновленого змісту освіти, але й вибором адекватних методів та технологій навчання. Однією з найрезультативніших методик формування компетентностей учня вважається технологія «Розвиток критичного мислення». Стратегія «розвиток критичного мислення «універсальна, надпредметна, міждисциплінарна, дозволяє здобути такі освітні результати, як уміння працювати в різних галузях знань з інформаційним потоком. Здатність висловлювати власні думки усно та письмово, чітко та коректно стосовно оточуючих; формувати особисту точку зору, власну думку на підставі осмислення різноманітного досвіду, ідей та уявлень; уміння розв'язувати проблеми; самостійно займатися власною освітою; вміння співпрацювати та працювати в групі – основне завдання вчителя.Вступ

Я – педагог. Моє покликання навчати учнів. У роботі намагаюсь створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності властиві кожній дитині. Прагну, щоб учні стали повноправними громадянами, готовими до всіх труднощів дорослого життя, щоб вони не лише виживали в цьому світі, а й стали щасливими, жили повноцінним, продуктивним, змістовним життям, стали успішними.Актуальність теми

А щоб бути успішною людиною в сучасному суспільстві, недостатньо володіти певною сумою знань у тій чи іншій галузі. Важливо, щоб дитина, яка закінчує школу і йде у доросле життя, не була пасивним об’єктом впливу, а могла самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думками щодо певної проблеми з іншими людьми, брати участь у дискусії, знаходити аргументи і контраргументи, виконувати різноманітні ролі. Компетентний випускник початкової школи – учень , який має високий рівень мотивації, характеризується високою навчальною й соціальною активністю, готовністю до самостійної розумової діяльності.Обґрунтування вибору теми

Сучасне життя на тлі суспільно-політичних процесів характеризується швидкими темпами розвитку провідних галузей економіки,промисловості,науки,освіти. Ці зміни спонукають людину йти в ногу з часом,щоб успішно визначати життєву мету,знайти своє призначення,вміти знаходити оптимальні шляхи вирішення життєво важливих проблем,реалізувати себе як особистість у суспільстві. Тому проблема розвитку критичного мислення школяра є одним із ефективних домінуючих напрямків у галузі сучасної освіти,яка характеризується переосмисленням,зміною підходів до деяких сформованих традицій та стереотипів навчання. Це,на мою думку,вимагає від учителя пошуку нових педагогічних можливостей,ідей,відкриттів,що сприятимуть формуванню нових підходів до вирішення зазначеної проблеми.

Нового звучання набувають слова відомого педагога Василя Сухомлинського,який стверджує,що »...у світлі нових завдань,поставлених перед школою,по-новому потрібно підходити до питання про інтелектуальний розвиток людини». Якщо діти не долучаються до активного процесу здобуття знань,то в такому разі їхня думка «дрімає» і згодом вони стають інтелектуально пасивними.


Мета досвіду:


 • вивчити і узагальнити методи і прийоми розвитку критичного мислення на уроках природознавства.

Завдання досвіду:

 • підвищення інтересу до процесу навчання та активного сприйняття навчального матеріалу;

 • розвиток здатності до самостійної аналітичної та оцінювальної роботи з інформацією будь якої складності;

 • формування навичок написання текстів різних жанрів;

 • формування комунікативних навичок та відповідальність за знання.


Напрямки роботи

I. Створення умов розвитку критичного мислення.

Важливою педагогічною умовою формування критичного мислення учнів є створення зацікавленості і доброзичливої співпраці на уроці, активне залучення до парної і групової роботи. Вже з першого класу я привчаю учнів формулювати свої думки, оціночні судження, переконання, незалежно від інших. Тобто, мислення може бути критичним тільки тоді, коли воно має індивідуальний характер. Для розвитку позитивної самооцінки дитини молодшого шкільного віку надзвичайно важливим є відчуття, що вона в результаті самостійного пошуку прийшла до висновку, з яким погоджуються інші члени колективу і вчитель.


II. Стадії навчання за методикою розвитку критичного мислення .


Незважаючи на розмаїття нововведень основною формою організації навчальної діяльності учнів залишається урок. Готуючись до нього я продумую кожен його етап, добираючи ефективні методи та прийоми. Передусім для розвитку творчих здібностей учнів необхідно створити в класі творчу, доброзичливу, емоційно-позитивну атмосферу,тільки після цього переходити до основних етапів уроку.

Я пропоную розглянути, як можна поєднати традиційні методи навчання природознавства з методами та прийомами розвитку критичного мислення.

Для формування критичного мислення вчитель з учнями повинен пройти через три стадії:


 1. Виклику (пробудження інтересу).

Завдання фази виклику:

 • актуалізувати в учнів знання та зв’язки з матеріалом, який вивчається;

 • пробудити пізнавальний інтерес до матеріалу;

 • допомогти учням самим визначити напрям при вивченні теми.

2. Реалізації змісту ( осмислення матеріалу під час роботи над ним).

Завдання фази реалізації змісту:

 • допомогти активно сприймати навчальний матеріал;

 • допомогти співвіднести старі знання з новими.

3.Рефлексії (узагальнення, підведення підсумків).

Завдання фази рефлексії:

 • допомогти самостійно узагальнити навчальний матеріал;

 • допомогти самостійно визначити напрям подальшого вивчення матеріалу.


III. Практичне використання методів та прийомів технології розвитку критичного мислення.

Розділ. Природа восени.

1. «Асоціативний кущ» (Актуалізація і рефлексія). Це може бути запис понять, квітка, прямокутник (Додаток 1).

2. Методика»Кросворди»(Актуалізація,мотивація,контроль знань). Ця ігрова форма допомагає легше засвоювати навчальний матеріал,поглиблювати знання з різних питань, розширює кругозір учнів, розвиває пізнавальний інтерес, змушує учня мобілізувати свої знання, сприяє формуванню інтелекту, розвитку пам'яті та уваги. Використання кросвордів робить урок цікавим і сучасним (Додаток 2).

3. Методика «Сенкан» (п’ятиряддя).(Етап рефлексії)

Здатність узагальнювати, систематизувати інформацію, схоплювати складні ідеї, розвивати відчуття та уяву і формувати думки декількома словами є дуже важливою навичкою. Це вимагає ретельного обміркування на основі глибокого розуміння речей (Додаток 3).

4. Методики»Есе» (реалізації)

Діти з предметних малюнків складають невеличку розповідь про один із осінніх місяців і записують ії в зошит, а потім читають для всього класу свою розповідь (Додаток 4).

5. Метод «Живі малюнки». Діти читають ,запропонований вчителем вірш і в усній формі змальовують свої уявні картини до вірша, або на листочках зображують прочитане, Я пропоную дітям скласти пазл за змістом прочитаного вірша (Додаток 5).

6. Метод проектів (реалізації).

Останнім часом на своїх уроках використовую метод проектів. Це будь – яка діяльність учнів, результатом якої є той чи інший продукт. Проекти діти виконували групами та індивідуально. Обидва є результативними. Працюючи над створенням проектів, учні швидко навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, постійно самовдосконалюватися. В своїй практиці я впроваджую дослідницькі, творчі (ілюстрації до творів, вірші), ігрові проекти. Учні створюють портфоліо – систему своїх творчих наробок: малюнки, кросворди, твори, казки, есе, вірші, тощо.

Над проектом працювало 4 групи учнів.
Група «Пташенята».

Робили повідомлення та малюнки про птахів до уроку на тему «Як змінюється восени життя птахів?» (Додаток 6)

Група «Звірята».

Учні робили повідомлення та малювали малюнки до уроку на тему «Як змінюється життя звірів восени?» (Додаток 7)

Група «Чомучки».

Діти готували повідомлення про цікавинки осені (Чому опадає листя? Що таке гілкопад? Користь і шкода опалого листя.) (Додаток 8)

Група «Журналісти».

Діти знаходили інформацію про виникнення назв осінніх місяців,прислів`я та приказки до кожного місяця,а також розповідали вірші про осінь (Додаток 9).


Висновки

Працюючи тривалий час в початковій школі, я з впевненістю можу сказати, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності, він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають стратегії розвитку критичного мислення, інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікативні технології навчання, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні.

Застосування технології розвитку критичного мислення, на мою думку, створює додаткову мотивацію до навчання. Учні  ефективніше засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво.

Системне формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення (компетентнісно-зорієнтована освіта і виховання) призводить до того, що усі учні навчаються самостійно вчитися, критично мислити, використовувати свої знання у повсякденному житті. Бо саме початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості сучасної молодої людини.

Таким чином, я показали, як за допомогою різних  методичних прийомів, інтерактивних технологій на основі базової моделі можливо сприяти розвитку критичного мислення молодших школярів.

Література


 1. Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч.Тернопіль - Харків: Видавництво «Ранок», 2010. - 128 с
 1. Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1 –
 1. класи. – Х.: Основа, 2007. – 160 с.
 1. Жиденко Н. І. Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на позакласних заняттях із математики // Початкове навчання та виховання. – 2004. - № 13. С. 2 – 8.
 1. Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі // Початкова освіта. – 2005. - № 7. С. 2 – 5.
 1. Карпець Л. Інтерактивні форми роботи на уроках «Я і Україна» // Початкова освіта. – 2007. - № 4. – C. 10 – 16.
 1. Козак Т.П. Урок математики з використанням інноваційних технологій // Початкове навчання та виховання. – 2006. - № 6. С. 12 – 14.
 1. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці // Початкова школа. –

2004. - № 9. – С. 5 – 7.
 1. Коротун І. Інтерактивні техніки і технології групової роботи на уроках // Початкова освіта. – 2007. - № 4. С. 21 – 23.
 1. Куріпта В. І.Нестандартні уроки читання. 3 – 4 клас. – Х.:Основа, 2007. –160 с.
  1. Лотоцька А.В., Щербакова Л.Ф. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом початкової загальної освіти) – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011р.
 1. Новиченко О. З досвіду використання інтерактивних технологій // Початкова освіта. – 2007. - № 41. – С. 4 – 5.
 1. Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - № 10. С. 8 – 10.
 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.

– К.: А. С. К., 2004. – 192с.
 1. Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання // Початкова освіта. – 2007. - № 7. С. 9 – 11.
 1. Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки математики у 1 – 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с.
 1. Телячук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. – Х.: Основа, 2007. – 240 с.


17.Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/Посібник для вчителів і студентів.- К., 2006.-220с.
Каталог: files
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
files -> Методичні рекомендації та завдання з семінарських занять навчального матеріалу та складання звіту Розглянуто і схвалено на засіданні
files -> Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація
files -> Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівна
files -> Програма навчального курсу україна в системі міжнародної безпеки І співробітництва
files -> Уважність, дисциплінованість під час роботи на пк
files -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
files -> Урок№65 євген маланюк. Життєвий І творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «празької школи»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка