Дидактичний матеріал з української мови картки, тести
Сторінка1/4
Дата конвертації28.10.2018
Розмір0,78 Mb.
  1   2   3   4
ДИДАКТИЧНИЙ

МАТЕРІАЛ

З

УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ

( КАРТКИ, ТЕСТИ,

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ)


5 клас
Запропоновані у збірнику завдання( картки, творчі завдання, тестові завдання) допоможуть налагодити оперативний зв'язок між учителем і учнем, своєчасно виявити і ліквідувати прогалини в знаннях, активізувати пізнавальну діяльність, індивідуалізувати розвиток творчих можливостей учнів.
Завдання у збірнику дібрано різні за рівнем складності і охоплюють усі теми програми.
За даним збірником учитель може на уроках організувати індивідуальну, парну та групову форми роботи, використовувати на додаткових заняттях з української мови, орієнтуючись на зміст і складність, що дасть можливість поступового формування міцних знань, умінь та навичок.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ


КАРТКИ
Картка 1

1. Запишіть слова. Визначте у них кількість букв і звуків.

ЗРАЗОК: вітер – 5 букв, 5 звуків.

Осінь, яблуко, приходжу, в‘юн, щука, земля.
2. Запишіть слова, поставте в них наголос і вертикальними рисками поділіть на склади.
Холодний, привітний, завдання, жовтіє, перекотився, дівчина.
Картка 2

1. Розберіть запропоновані слова за будовою.


Пришкільний, пролісок, морський, сонечко, приніс, дівчина.
2. Запишіть речення , над кожним словом надпишіть, до якої частини мови воно належить.
Колишу колиску,

Із дерева клена,

А з колиски братик

Сміється до мене ( М. Стельмах ).


Картка 3

1. Запишіть речення, над кожним словом надпишіть, до якої частини мови воно належить.

Пісня не лине пташина,

Мрійно задуманий сад,

Голі поля і долини, -

Місяць іде листопад.


2. Визначте закінчення та основу в поданих словах.
Великий, широкий, зелений, голова, дерево, стіл, слово.
Картка 4

1. Спишіть слова, поставте наголос, вертикальними лініями поділіть слова на склади.

Земля, веселий, веснянка, зернятко, щастя, підручник.
2. Визначте в даних словах кількість голосних і приголосних букв.

ЗРАЗОК: ручка – 2 голосні, 3 приголосні букви.

Земля, веселий, веснянка, зернятко, щастя, підручник.

Картка 5


1. Перекладіть слова українською мовою і запишіть, позначивши наголос.
Дочка, верба, ворота, ремінь, звонит, добыча, книга, стол, задание.
2. Виділіть у поданих словах основу та закінчення.
Дочка, верба, ворота, ремень, звонит, добыча, книга, стол, задание.

Картка 6

1. Запишіть слова у два стовпчики: до першого – із закінченням, до другого – з нульовим закінченням.
Руки, вись, дубок, письмо, праця, рідний, напис, наголошений, закінчення, веселий.
2. Над словами надпишіть, до якої частини мови вони належать.

Картка 7


Розберіть слова за будовою. Поряд із словами, в дужках, напишіть, до якої частини мови вони належать.
Школа, квіточка, розписка, підхід, вербичка, записаний, підводний, весна, великий, дорогий, радісний.

Картка 8Складіть речення з кожною групою слів. Знайдіть спільнокореневі слова і підкресліть їх.
Улітку, ми, відпочивати, біля, Чорне море. Наш табір, міститься, в приморське, село. Ми , купатися, в, море, загоряти, на, чудовий, морський, пляж. Вечорами, дивитися, кінофільм, організовувати, зустрічі, з, моряки, влаштовувати, концерти.

Картка 9

1. Спишіть подані слова, розберіть їх за будовою.
Привільний, безстрашний, прозорий, бездонний, безмірний, безталанний, головний, осінній, ранній, сонячний.

2.Складіть 2 – 3 речення з цими словами (на вибір).

Картка 10

1. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Перепишіть. У виділених словах визначте префікси.


Обжинкові пісні оспівували урожай, працю женців, величали господаря та його сім‘ю,

бажали здоров‘я та достатку. У них – гордість плодами праці, хвала женцям і господарям, радість хліборобів з приводу щасливого завершення жнив.


2. Над словами першого речення надпишіть частини мови.

Картка 11Запишіть подані слова в три колонки: в першу – слова, які мають лише корінь; у другу – слова, що мають корінь і суфікс; у третю – слова з префіксом, коренем і суфіксом.
Голосний, голос, голосок, наголошений;

село, сільський, селянин;

заморозок, морозний, морозець, мороз;

пролісок, ліс, лісник, лісовий.

Картка 12

Перепишіть текст, вставте пропущенні букви.
Дубок у лісі

Суворо, тужно зав…вав з…мовий віт…р у в…рховіттях в…соких д…рев, а під ними пожовклим листом ш…л…стів молодий дубок. Тріпотіли кр…хкі мерзлі листки під вітром, але ніяка хуртовина їх не зірвала. Напровесні сам він ті листочки тихо зронить додолу, щоб натомість до сонця потяглися ніжні з…л…ні долоньки.

Картка 13

Перекладіть українською мовою й запишіть, підкресліть букви, що позначають ненаголошені голосні, в дужках доберіть слова для перевірки
Плести, пищать, перезимовать, зерно, ребро, хрипеть, синеть, седеть, скрипеть, грести.

Картка 14Спишіть, вставляючи пропущені букви, запишіть у дужках слова для перевірки.
ЗРАЗОК. З густої трави здіймається степовий ( степ ) орел і летить ( лет ) у небо.

Звільна подував л…генький віт…рець. Нал…ває вересень сади густим, багряним світом. Немов ж…ве золото грає в в…ршках д…рев сонячне проміння. Десь об камінь приб…режний б‘є шв…дка вода. Річка с…ніє, зітхає, сміється

Картка 15

1. Прочитайте уривок вірша. Випишіть по два слова, що належать до різних частин мови.
Зеленеє жито, зелене. Зеленеє жито, зелене.

Хорошії гості у мене. Хорошії гості у мене.

Зеленеє жито женці жнуть, Зеленеє жито ще й овес,

Вже до мене в хату гості йдуть. Тут зібрався рід наш увесь.

Картка 16

Спишіть уривок вірша. Визначте відміну і позначте її в дужках поряд із іменником цифрами 1, 2, 3.
Той, хто любить паростки кленові,

Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові,

Бо живе й працює – для століть ( М. Рильський ).

Картка 17

Прочитайте. Випишіть спочатку іменники, які відповідають на питання ХТО?, а потім іменники, які відповідають на питання ЩО? Визначте рід і число кожного з них.
І були три брати: одному ім‘я Кий, другому – Щек, а третьому – Хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз Боричів. А Щек сидів на горі , яка зветься нині Щекавицею. А Хорив на третій горі, яка зветься зараз Хоривецею. І збудували вони місто в ім‘я старшого брата свого і нарекли його Київ. Був круг міста ліс та бір великий, і ловився там усякий звір, і були мужі, мудрі й тямущі, називалися вони полянами. Від них поляни і понині в Києві ( з літопису « Повість временних літ » у переказі В. Близнеця ).

Картка 18Складіть і запишіть речення з такими словосполученнями : яскравого сонця, зелена рута, з великою радістю, у синьому морі.

Визначте відмінки іменників і прикметників.

Картка 19Розберіть іменники за поданим зразком.
ЗРАЗОК: квіткою – іменник, ж. р., 1 відм., Ор.в., одн.

Осінній день, зеленою травою, гарну школу, у голубому небі, барвистими кольорами, яскравого сонця.Складіть 2 – 3 речення з поданими словосполученнями.
Картка 20

Провідміняйте подані словосполучення в однині й множині, виділіть закінчення.
Густий ліс, історична подія, круглолиций хлопець.

Картка 21Прочитайте подані висловлювання, поясніть їх значення. Знайдіть займенники у поданих прикладах.
Я такий, як хліб м‘який. Не моє просо, не мої горобці, не буду відганяти. Моя хата з краю. Ти йому по-свійськи, він тобі по-свинськи. Йому як з гуски вода. Ми з тобою, як риба з водою.

Випишіть особові займенники.

Картка 22Прочитайте текст. Знайдіть дієслова, поясніть їх лексичне значення. Перепишіть речення: 1 варіант - 1 – 4, 2 варіант - 5 – 6, виділіть граматичну основу в реченнях.
Одспівали жайворонки. Одколосилися жита. Запломеніла осінь виноградними гронами. Зажовтіли у садах доспілі яблука. Повнозерно засипала золота красуня сонячний стіл у достатку. Вона надіває пшеничні вінки на переможців великої битви за врожай.

Картка 23Спишіть прислів‘я, розкриваючи дужки. Поясніть написання НЕ з дієсловами. Утворіть від наявних дієслів неозначену форму.
Хто з правдою не зрідниться, той і грому (не) боїться. (Не) шукай правди в інших, коли в тебе її нема. Правда і в морі (не) тоне. Правди (не) сховаєш. Правда кривди (не) любить. Хто правди (не) полюбляє, той себе обкрадає. Що нині утече, то завтра (не) зловиш.

Картка 24Спишіть, замінюючи дієслова теперішнього часу дієсловами минулого часу.
Високо вгорі дзвінким п…р…дзвоном курличуть тр…кутники журавлів. Пр…мують на півден…, поспішают…. Десь п…р…гукуються вгорі над ними і дикі гуси. На півночі вже холодно їм.

На піщаних косах річок жируют… північні качки цілими в…л…чезними табунами. Вони дуже сторожкі і близ…ко (не) допускают… мисливців.

Картка 25

Спишіть, визначте дієвідміни поданих дієслів за неозначеною формою дієслова. Запишіть слова у дві колонки за дієвідмінами.
Берегти, пекти, летіти, тремтіти, сипати, губити, точити, полоти, мити, гнати, молоти, жати, іржати, клеїти, кричати, пошити, мовчати, ходити.

Картка 26Спишіть текст, придумайте до нього заголовок. Дієслова, що в дужках, поставте в теперішньому часі. Знайдіть прислівники, поясніть їх правопис.
(Починалось) бабине літо. Надворі (стояла) суша. Небо (синіло), як літом. Сонце (ходило) на небі низько, але добре (припікало) косим промінням. Тихий вітер ледве (ворушився) . Над полем (миготіло) марево. На тополях, на осокорах лист (зеленів), ніби влітку.

Картка 27Запишіть прислів’я, підкресліть дієслова на -ться, -шся. Поясніть їх вимову і написання.
Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла й сподівайся. Добре далеко розходиться, а зле ще далі. З добрим поживеш – добре й переймеш, з лихим зійдешся – й свого позбудешся. З ким поведешся , того й наберешся. Не доженеш і конем, що запіниш одним днем. Не все одразу діється, а потроху та помалу, то зробиш користі чимало.

Картка 28Наведіть приклади службових частин мови. Складіть декілька речень про літній відпочинок, підкресліть сполучники та прийменники, використані у даних реченнях.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


1. Складіть невеличку розповідь про свято Дня знань, використовуючи займенники, прийменники, сполучники.

2. Розкажіть про свої враження від перших днів навчання, використовуючи в реченнях займенники, прийменники і сполучники.

3. Розкажіть про свої враження від перших днів навчання у п‘ятому класі, знайомств з новими вчителями, новими однокласниками.

4. Складіть невелику розповідь на тему : « У шкільній бібліотеці ».

5. Розкажіть про свої плани на найближчий вихідний день.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


1. Мова - це:

а) найважливіший засіб спілкування людей;

б) єдиний засіб спілкування людей;

в) засіб спілкування, що відіграє в житті людини певну роль.


2. Звуки мови поділяються на дві групи залежно від способу творення:

а) голосні тверді та голосні м‘які; б) голосні й приголосні;

в) приголосні тверді й приголосні дзвінкі.
3. У нашій мові налічується:

а) 6 голосних звуків, які позначаються 10 буквами;

б) 10 голосних звуків, що позначаються 6 буквами;

в) 6 голосних звуків, що позначаються 6 буквами.


4. Приголосні звуки утворюють пари:

а) дзвінкі – тверді, глухі – м‘які; б) дзвінкі й глухі, тверді й м‘які;

в) м‘які – дзвінкі, тверді – глухі.
5. Слова поділяються на такі частини:

а) корінь, префікс, суфікс, закінчення; б) корінь, префікс, наголос, закінчення;

в) корінь, підмет, суфікс, закінчення.

6. Спільнокореневими називаються слова, що мають:

а) корінь і префікс; б) корінь, два суфікси та закінчення;

в) спільний для всіх корінь.


7. Самостійними частинами мови є:

а) іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник;

б) іменник, прикметник, займенник, числівник, прислівник, сполучник;

в) прийменник, сполучник, прикметник, займенник, дієслово, прислівник.


8. Іменники називають предмет чи істоту, а прикметники називають:

а) кількість предметів; б) ознаку предмета чи істоти;

в) кількість предметів або порядок при лічбі.
9. Займенник – це частина мови, яка:

а) вказує на предмети, але не називає їх; б) називає ознаку предмета;

в) називає предмети або їх порядок при лічбі.
10. Дієслова називають дію предмета, а прислівники -

а) сам предмет; б) ознаку предмета; в) ознаку дії.


11. До незмінних частин мови належать:

а) іменники та дієслова; б) прислівники; в) числівники та займенники.


12. Прийменники служать для зв‘язку слів у словосполученні і реченні, а сполучники:

а) поєднують однорідні члени речення та частини складного речення;

б) іменники та дієслова; в) числівники та прикметники.

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ ТА ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ. РЕЧЕННЯ, ЙОГО ВИДИ
КАРТКИ
Картка 1

Замініть словосполучення будувати міст, дерев‘яна шафа, річка в горах, виконати роботу, захищати Батьківщину, зібрати врожай, піклуватися за рідних близькими за змістом.
Складіть 2 речення з виділеними словосполученнями.

Картка 2З поданими словами утворіть словосполучення, доберіть до них за змістом слова з дужок, умотивуйте свій вибір.
Відкрити (квартиру, очі); відчинити (збори, двері); передплатити (журнал, книжку); виписати (газету, словосполучення); лічити (дерева, хворобу); лікувати (зошити, хворого); ластів‘яча (зграя, отара); прудко (бігти, стояти).

Картка 3Утворіть словосполучення, поставте залежне слово, що в дужках, у потрібній формі.

Визначте головне та залежне слово. Складіть 2 – 3 речення з поданими словосполученнями.
Щастя (земля), чути (він), поставити (мета), рухатися (сонце), розповідати (план), згадувати (вона), виступати (збори)..

Картка 4


Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть залежні слова. Складіть 3 – 4 речення із словосполученнями ( на вибір ).
Подготовиться к празднику; интересный по содержанию; необычный по форме; сообщить брату; по случаю беды; горе от ума; украинец по происхождению; пригласить к завтраку; нежность к матери.

Картка 5


Визначте, які з наведених нижче прикладів є реченням, а які – словосполученням.
Мліла, парувала земля в сонячній купелі.

Мліла, парувала земля…

парувала в купелі

в сонячній купелі

Укривалася земля густою щіткою зелених трав.

Укривалася земля…

укривалася щіткою трав

густою щіткою

зелених трав

Картка 6


Поділіть речення на словосполучення. Визначте головне та залежне слово.

Гуси – лебеді

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони струшують на землю бентежні звуки дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. І мені теж хочеться полетіти за лебедями (за М. Стельмахом).

Картка 7


Поділіть текст на окремі речення.
«Земля дає все і забирає все», - говорили стародавні орачі «Земля наша мати, всіх годує і пестить», - стверджували їхні нащадки «Хто на землі сидить, той не впаде», - вчили селяни своїх дітей Не випускайте землі з рук, тримайтеся міцно за неї – вона єдина не зрадить вас» (В. Супруненком).

Картка 8


Визначте граматичні основи наведених речень, чим вони виражені. Поділіть слова на склади.
Закувала зозуленька в зеленому гаї.

Реве та стогне Дніпр широкий.

Картка 9

Утворіть питальні та спонукальні речення від поданих нижче.


Сьогодні 5 клас піде в кіно. Уранці діти п‘ятого класу роблять зарядку. Учні вивчають українську мову та літературу. Андрійко любить читати твори Марка Твена.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ


1. Підготуйте письмову розповідь на тему: «Моя улюблена казка», увівши в текст такі словосполучення : захоплююся читанням, улюблені казки, доброзичливі герої, мене навчають.

2. Опишіть осінній ранок , використавши такі словосполучення : прохолодна роса, багатобарвні дерева та кущі, наближаємося до зими, снігові замети.

3. Опишіть свою кімнату, використовуючи розповідні за метою висловлювання та окличні за емоційним забарвленням речення.

4. Підготуйте коротку ( 6 – 8 речень ) письмову розповідь про свою сім‘ю, використовуючи речення з двома і одним головним членом.

5. Розкажіть, як ви вітаєте маму чи тата з їхнім днем народження. У тексті розповіді використайте спонукальні за метою висловлювання речення.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Граматика як розділ мовознавства включає:

а) графіку та лексикологію; б) морфологію та синтаксис;

в) синтаксис і стилістику.
2. Синтаксис вивчає:

а) звуки мовлення; б) слова як частини мови;

в) словосполучення та речення.
3. Словосполучення – це поєднання:

а) двох і більше слів, пов‘язаних за змістом і граматично;

б) лише двох слів, пов‘язаних змістовно і граматично;

в) кількох слів, що не залежать одне від одного.


4. Змістовий зв‘язок у словосполученні встановлюється за допомогою:

а) питання, що ставиться від першого до наступного за ним слова;

б) питання, що ставиться від головного слова до залежного;

в) питання, що ставиться від будь-якого слова до будь-якого слова.


5. Граматичний зв‘язок у словосполученні здійснюється за допомогою:

а) сполучників; б) сполучників, закінчення та прийменників;

в) сполучників і закінчення.

6. У словосполученні слова:

а) незалежні одне від одного; б) перше обов‘язково залежить від другого;

в) поділяються на головне та залежні від нього.


7. Речення є:

а) засобом вираження почуттів; б) засобом вираження думки;

в) засобом називання предмета, дії, їх ознак.
8. За метою висловлювання речення поділяються на:

а) розповідні, питальні, окличні;

б) окличні, неокличні, спонукальні; в) розповідні, питальні, спонукальні.
9. У розповідному реченні про щось:

а) запитується; б) розповідається;

в) одночасно розповідається та запитується.
10. Питальні речення:

а) спонукають до дії; б) про щось чи когось розповідають;

в) формулюють питання до співрозмовника або до мовця.
11. Спонукальні речення:

а) виражають спонукання до дії (прохання , наказ);

б) про щось розповідають;

в) питають про що-небудь або кого-небудь.


12. Окличними називаються речення:

а) які не виражають емоційних переживань мовця;

б) які мають граматичну основу, що складається з підмета й присудка;

в) які виражають емоційні переживання (радість, сум, захоплення) того, хто

говорить.

2. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ: ПІДМЕТ І ПРИСУДОК.

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

КАРТКИ
Картка 1Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть підмети, визначте, якими частинами мови вони виражені.
1. Шумливі липи голубіли, х…лились гіллями на схід (А. Малишко).

2. Старий замислено слухав ро…повідь сина. Минули згодом косовиці й жнива (О.Довженко).

3. А по тій ст….жині вже ніхто не ходить, а на тій ст….жині рута-м‘ята сходить

(Г. Кривда).

4. Двоє каченят благородної кавової барви випл…вали на плесо ( О. Гончар).

5. Остап з Соломією С…діли під в…рбою (М. Коцюбинський).


Картка 2


Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть підмет і присудок.
Тільки в праці, в пошуках пр…ходить натхнення. Під л…жачий камінь вода не тече. Справжній художник у своїй праці має утверджувати красу. Ж…вопис – це музика барв і кольорів, це пісня, яка застигла на полотні.

Кожна картина повинна утверджувати ж…ву правду життя.

Картка 3

Випишіть подані присудки в три стовпчики:

ПРОСТИЙ СКЛАДЕНИЙ ДІЄСЛІВНИЙ СКЛАДЕНИЙ ІМЕННИЙ.

Складіть по одному реченню з кожним видом присудка.
Хотіли працювати, буде вчителем, знаю, будемо знати, були написані, радий виконати, почали малювати, малюватиму, бути впевненим.

Картка 4


Спишіть речення, виділяючи граматичну основу. Поставте пропущені розділові знаки.
Київ столиця України. Займатися спортом корисно. Надворі стало холоднішати. Працьовитість хороша риса. Птахи продовжують відлітати у вирій. А шлях все-таки лишився не розкопаний.

Картка 5


Складіть речення , де б підметами були такі слова : Батьківщина, кожен з нас, черговий, двоє друзів.

Картка 6


Спишіть речення. Підкресліть головні та другорядні члени речення.
Вітер осінній листя зрива. Дощ накрапає. Никне трава. Вже полетіли у вирій пташки. Бродять тумани біля ріки.

Ожили степи широкі. Вийшло сонце з-за гори. Перші борозни глибокі прокладають трактори (за тв. Г Донця).

Картка 7

Спишіть текст, вставляючи означення.
Ранок у сосновому лісі

На картині І. Шишкіна зображено …. ранок у …. лісі. … промені ….. сонця пробиваються крізь туман і освітлюють вершечки … дерев.

Ведмедиця вийшла з трьома … ведмежатами на …. прогулянку. Вона охороняє … ігри своїх дітей. Ми дивимося на картину і відчуваємо спокій … ранку.

Картка 8


Поширте речення додатками. Розберіть за будовою виділене слово
Я прочитав цікаву …. Ця людина дуже дорога для …. Вручають …. Малий Василько має нахил до …. Дівчинка знайшла гарненьку ….

Картка 9


Поширте подані речення обставинами та запишіть.
Пролетів птах. Ми слухали цікаву розповідь. Кінь зупинився. Учень виконав завдання. Батько повернувся.

Картка 10Поширте речення другорядними членами.
Підкралася осінь. Сяяло листя. Дерева прибралися. Вітерець погойдує. Листячко шелестить. Хмарки розпливлися. Пролетіла ворона. Синички перелітають.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
  1. Напишіть відгук про прочитану книгу, використавши в ролі підметів такі слова : Я, КНИГА, ГЕРОЙ, ПОДІЇ, АВТОР.

2. Складіть розповідь на тему « Моє захоплення », вживаючи при цьому прості, складені дієслівні присудки та складені іменні присудки.

3. Складіть опис осіннього ранку, використовуючи всі другорядні члени речення.

4. Згадайте якийсь смішний епізод з вашого життя і розкажіть його, використовуючи поширені та непоширені речення. Визначте граматичні основи в реченнях.

5. Згадайте й опишіть, які роботи проводяться восени в саду. Використайте у своїй розповіді речення, в яких між підметом і присудком ставиться тире.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Підмет називає:

а) предмет чи особу, про яких говориться в реченні;

б) ознаку предмета чи особи, про яку говориться в реченні;

в) дію, що виконує особа, про яку говориться в реченні.


2. Підмет найчастіше виражається:

а) прикметником; б) іменником або займенником; в) дієсловом.


3. Підмет відповідає на питання:

а) який? звідки? чому?; б) родового – місцевого відмінків;

в) називного відмінка.

4. Присудок найчастіше виражається:

а) прикметником та іменником; б) займенником і часткою; в) дієсловом.
5. Присудок, виражений одним словом, називається:

а) складеним іменним; б) простим; в) складеним дієслівним.


6. Наявність іменної частини і дієслова-зв‘язки характерні для:

а) простого присудка; б) складеного іменного присудка;

в) складеного дієслівного присудка.
7. Неозначена форма дієслова і незмінюване допоміжне дієслово характерні для:

а) простого присудка; б) складеного дієслівного присудка;

в) складеного іменного присудка.
8. Присудок відповідає на питання:

а) що робить предмет?, що з ним робиться?, який він є ?, хто він є?, хто він такий?;

б) родового та давального відмінків;

в) який ?, чий ?, чому ?, котрий ?, з якої причини ?


9. До другорядних членів речення належать:

а) підмет, означення , додаток; б) обставина, присудок, означення;

в) означення , додаток, обставина.
10. Додаток – другорядний член речення:

а) називає ознаки предмета, відповідає на питання який?, яка?, яке?;

б) означає предмет, відповідаючи на питання будь-якого відмінка, крім називного;

в) означає різні дії, відповідає на питання як?, де?, коли?, звідки?, куди ?


11. Додатки найчастіше виражаються:

а) іменниками та прикметниками; б) дієсловами та займенниками;

в) іменниками та займенниками.
12. Означення найчастіше виражаються:

а) іменниками та числівниками; б) прикметниками та займенниками;

в) займенниками та дієсловами

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка