wp-content/uploads/2017/01
  Галицько-Волинське князівство
  Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
  Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
  Філософія Середньовіччя
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітнім рівнем
  Програма вступних випробувань з німецької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Робоча програма навчальної дисципліни історія виконавського мистецтва рівень вищої освіти перший
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Робоча програма навчальної дисципліни оперний клас рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
wp-content/uploads/2017/02
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
2017/abit
  Програма вступних випробувань з предмета «історія україни» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни філософія напряму підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра Спеціальність: Філологія
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/05
  Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра політології “затверджую
wp-content/uploads/2017/03
  Про затвердження проекта рішення Про встановлення
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ОПЕРНИЙ КЛАС (СТУДІЯ)
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/ІСТОРІЯ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
wp-content/uploads/2017/01
  Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни українська мова
wp-content/uploads/2017/04
  Звіт про дипломне проектування: стор., рис., табл., джерел. Об’єкт дослідження Процес імплозії на привибійну зону пласта шляхом різкого зменшення тиску на вибої за допомогою спеціального пристрою. Мета роботи
  Програма навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
userfiles/archive_article/article/2017-07-06_379
  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
docs/2017/bachelor/5 МУЗИКОЗНАВСТВО/ОПЕРНА ДРАМАТУРГІЯ
  Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
  Програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності Рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/01
  Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій Актуальність обраної теми
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ПСИХОЛОГІЯ
  Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
wp-content/uploads/2017/03
  Пояснювальна записка програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 Науки про освіту розроблено
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
  Двф/І. 02 Методологія та організація наукових економічних досліджень Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Методологія та організація наукових економічних досліджень»
wp-content/uploads/2017/05
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/06
  Бюлетень нових надходжень за червень 2016 р. Львів 2016 2 Природа. Природничі науки
  Подання для нагородження дипломом за визначні наукові здобутки від Міжнародної Академії рейтингових технологій І соціології «Золота фортуна» піб
wp-content/uploads/2017/04
  Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей "Філологія" І "Переклад" факультету іноземних мов
wp-content/uploads/2017/03
  Зарубіжна історіографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/09
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/03
  Ects – інформаційний пакет зі спеціальності Галузь знань: 01 Освіта 0203 Гуманітарні науки Спеціальність
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія І технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування: стор. 75, рис. 9, табл. 10, 19 джерел. Об’єкт дослідження Процес підйому рідини за допомогою ерлфіта з зануреним компресором Мета роботи
  Звіт про дипломне проектування: стор. 109, рис. 15, табл. 12, 15-джерел. Об’єкт дослідження Системі керування пристрою очистки. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/01
  Електричний двигун. Гучномовець. Електровимірювальні прилади
wp-content/uploads/2017/04
  Програма навчальної дисципліни підготовки «магістр» галузь знань 08 «Право» спеціальність 081
wp-content/uploads/2017/06
  Берегиня, а не рабиня
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування : с., рисунків, табл., джерел інформації. Об’єкт дослідження забезпечення енергоефективної роботи асинхронного електроприводу при зміні навантаження. Предмет дослідження
  Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури Університету
  Пояснювальна записка: 94 с. 16 рис., 16 табл., 18 джерел
  Пояснювальна записка: 120 с. 23 рис., 16 табл., 35 джерел. Об'єкт дослідження плунжерна насосна установка з ліні йним електродвигуном
wp-content/uploads/2017/03
  Н/к "Історія Центрально-Східної Європи" 1918
wp-content/uploads/2017/04
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
wp-content/uploads/2017/10
  Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення
wp-content/uploads/2017/01
  Робоча програма до курсу «Теорія І технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності»
  Лабораторна робота №12 " Складання найпростішого оптичного приладу. "
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видання пог
Tekst/2017/REEC/Programu
  Мостова Світлана Володимирівна, вчитель біології, Скригалівської зош І-ІІ ступенів керівник гуртка "Юні знавці лікарських рослин" фреец 2016 пояснювальна записка Навчальна програма
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Енергоефективність в Україні. Регулюючі механізми енергозбереження
wp-content/uploads/2017/05
  Овсяннікова Тетяна Миколаївна, к б. н., доцент, доцент кафедри біологічної і медичної фізики радіофізичного факультету робоча програма
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо їх виконання з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань з іспанської мови для навчання на освітньо-кваліфікаційні рівні «Магістр»/»Спеціаліст»
files/2017/11/6
  Довідка з питання «Про підготовку житлово-комунального господарства Голосіївського району до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та підключення централізованого опалення у житловому фонді району»
docs/2017/bachelor/4 СПІВ/КУЛЬТУРА МОВИ
  Робоча програма навчальної дисципліни культура мови рівень вищої освіти перший Ступінь вищої освіти бакалавр
wp-content/uploads/2017/08
  Вишнева Ірина, завідувач ку хопмпк
wp-content/uploads/2017/06
  «Фундатор української бібліографії» До 165-річчя Івана Омеляновича Левицького
  Програма дисципліни вільного вибору магістра підготовки доктор філософії
  Методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної дисципліни ринок фінансових послуг
wp-content/uploads/2017/05
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/10
  Уроку з теми: «Робота з панеллю керування» Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»
wp-content/uploads/2017/11
  Схвалено затверджено
wp-content/uploads/2017/07
  Додаток до листа Міністерства освіти І науки України від 06. 03. 2017 №1/9-125 перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки України на 2017 рік
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Біографія
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
wp-content/uploads/2017/07
  «Мова і література (англійська)»
wp-content/uploads/2017/04
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни геоморфологічна термінологія галузь знань 0401 Природничі науки
files/2017/12/11
  Довідка про стан харчування дітей в закладах дошкільної освіти Голосіївського району міста Києва
wp-content/uploads/2017/04
  Інформація про курс "політичні режими" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже
  Національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут імені ігоря сікорського»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Корпоративне право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Страхове право: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
wp-content/uploads/sites/3/2017/01
  Звіт з правовиховної роботи в хомутецькій зош І-ІІІ ступенів за 2016рік " Закони потрібні не для страху, а для допомоги громадянам…" Вольтер
wp-content/uploads/2017/06
  Робоча програма навчальної дисципліни фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
wp-content/uploads/2017/12
  Short Communications Articles Коротке повідомлення
2017/2
  Контрольна робота Сторінками творчості В. Винниченка, Лесі Українки, С. Чернілевського, І. Жиленко I варіант
  Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження»
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
wp-content/uploads/2017/01
  Урок №66-67 Тема. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики
wp-content/uploads/2015/11
  Програма навчальної дисципліни «дистанційне зондування землі» напрям підготовки
sites/default/files/files/2017/09
  Житомирська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
wp-content/uploads/2017/04
  Опис І вимоги до спецкурсу "Правлячі династії в Центрально-Східній Європі до кінця XVIII ст."
wp-content/uploads/2017/06
  Пояснювальна записка: стор. 107, рис. 15,табл. 3, джерел інформації Об’єкт дослідження Електропривод ескалатора метрополітену
  Реферат звіт про дипломне проектування : с., рисунків, табл., 10 джерел інформації. Об’єкт дослідження енергетичні процеси у системі утилізації низько потенційної теплової енергії
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності "Туризм" для здобуття ступеня "
2017/nakazi2017
  Наказ №876 Про результати міських етапів Всеукраїнських конкурсів та акцій зоологічного напрямку у 2017 році
wp-content/uploads/2017/11
  Рішення від № погоджено директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради
wp-content/uploads/2017/10
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» київ -2016 Правове регулювання банкрутства: методичні рекомендації для студентів спеціальності 081 «Право» Укл.: Бевз С.І. К. Нтуу «кпі», 2016. с
  Статево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення
wp-content/uploads/2017/08
  Про роботу факультету іноземної філології за 2016-2017 н р. Декан факультету Мороз Т. О. 2017 І. Інформація декана про виконання посадових обов’язків відповідно до наказу ректора мну імені В. О. Сухомлинського №
wp-content/uploads/2017/04
  Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
wp-content/uploads/2017/05
  Опис курсу “Методологія історії”
  Опис І вимоги до спецкурсу "Утворення та розвиток Московської держави XII-XVII ст."
wp-content/uploads/2017/12
  Дроздівська зош І-ІІІ ступенів вплив іт-технологій на становлення особистостей дітей І підлітків практичний психолог Белік Л. М
wp-content/uploads/2017/05
  Програма навчальної дисципліни філософія галузь знань 03 гуманітарні науки
  Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет
wp-content/uploads/2017/04
  Конкурсу «Кобзар і сучасність»
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат з дисципліни «Історія книжкової справи»
wp-content/uploads/2017/03
  Германські мови та літератури (переклад включно) Німецька мова і література
2017-2018/programu
  Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
docs/2017/bachelor/6 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ/ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший
wp-content/uploads/2017/11
  Робоча програма навчальної дисципліни фінансовий менеджмент у малому бізнесі (назва навчальної дисципліни) галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
wp-content/uploads/2017/04
  Кримінальне процесуальне право україни
wp-content/uploads/2017/06
  Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять
  Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять
wp-content/uploads/2017/04
  Обласні олімпіади юних геологів у системі допрофесійної підготовки учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування 94 с в 24 рис., 20 табл., 26 джерел. Об’єкт дослідження електрогідравлічний перфоратор. Мета роботи
  Реферат звіт про дипломне проектування: стор. 121, рис. 22, табл. 14, 35 джерел. Об’єкт дослідження Процес деемульсації нафти в
wp-content/uploads/2017/02
  Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
wp-content/uploads/2017/04
  Хамар Уляна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії робоча програма
wp-content/uploads/2017/01
  Постанова верховної Ради України Про
wp-content/uploads/2017/04
  Інформація про курс "політичні режими сучасності" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже
wp-content/uploads/2017/09
  Робоча програма навчальної дисципліни 09. 00. 05. Історія філософії галузь знань 032 історія та археологія
sites/default/files/files
  Міністерство освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Вроцлавський економічний університет, Польща Університет Туріба, Рига, Латвія Мішкольцький Університет, Угорщина Магдебурцький
wp-content/uploads/2017/10
  Реферат на тему: Виконала : студентка І курсу історико-соціологічного факультету Групи ію 11
wp-content/uploads/2017/06
  Звіт про дипломне проектування: стор. 122, рис. 24, табл. 21, джерел інформації 29. Об’єкт дослідження компресорна станція. Мета роботи
wp-content/uploads/2017/04
  Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів
2018-2019
  Звіт директора за 2017-2018 навчальний рік Протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив нвк вирішував такі пріоритетні питання: впровадження в роботу нетрадиційних методів І форм роботи
wp-content/uploads/2017/04
  Піддубна Н. В. Потреба у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи як життєвої цінності
wp-content/uploads/2017/12
  Про проектну діяльність та участь інтернатних закладів освіти у регіональних освітніх проектах
wp-content/uploads/2017/10
  Методика проведення предметних уроків із природознавства Зміст
2017/metod
  Аналіз результатів анкетування «Бібліотечні послуги, що потребує громада»
prezentation/2017/28_02_2017
  Вивчення стану організації роботи груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/08
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-липень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
wp-content/uploads/2017/11
  Основи християнської доктрини
  Проекти Жан Моне – як підготувати проектну заявку світова мережа “жан моне” (1989-2017)
wp-content/uploads/2017/08
  Департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій»
wp-content/uploads/2017/01
  Інформаційне забезпечення управління навчально-виховним процесом у професійно-технічному навчальному закладі з досвіду роботи
prezentation/2017/28_03_2017
  Про стан викладання предмета «Англійська мова» в загальноосвітніх навчальних закладах м. Первомайський у 2016/2017 навчальному році
wp-content/uploads/2017/01
  Адаптивне управління соціально-педагогічними системами
wp-content/uploads/2017/08
  Постанова від № Київ Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами
  Календарно-тематичне планування (До підручника Й. Я. Ривкінд)
wp-content/uploads/2017/09
  Дисертація історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст
wp-content/uploads/2017/02
  "Обмін досвідом. Я так працюю" Розвиток креативного мислення на уроках біології
wp-content/uploads/2017/01
  Прості механізми. „ Золоте правило механіки
  Опис навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»
wp-content/uploads/2017/04
  Здоров’язберігаючі технології на уроках англійської мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів
prezentation/2017/28_03_2017
  Про оптимальність та результативність методичних заходів, роботи міських методичних об’єднань
wp-content/uploads/2017/04
  Здоров 'язбережувальні аспекти сучасного уроку
wp-content/uploads/2017/03
  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2016 році у травні 1940 р відповідно до постанови уряду урср створено
wp-content/uploads/2017/08
  Науковий журнал
wp-content/uploads/2017/10
  1. Декоративно-ужиткове мистецтво профіль трудової підготовки у 5 7 класах
wp-content/uploads/2017/04
  Шамбір Н. В. Використання арт- терапії як однієї з форм здоров’язбережувальних інноваційних технологій
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу в початковій школі в 2017/2018 навчальному році
files/2017/7/28
  Звіт Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації І півріччя 2017 рік зміст І. Вступ >ІІ. Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Дарницького району
wp-content/uploads/2017/03
  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Схвалено вченою радою університету "затверджую"
docs/2017/bachelor/3 НАРОДНІ ІНСТРУМЕНИ
  Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін» спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
wp-content/uploads/2017/02
  «Використання інтерактивних технологій на уроках математики» Інтерактивні форми роботи
wp-content/uploads/2017/09
  Кротова І. В., завідувач Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
wp-content/uploads/2017/03
  Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземної мови Підвиноградівської зош І – ІІІ ступенів, Фанчиківської зош І – ІІІ ступенів, Тросницької зош І – ІІ ступенів, Дротинської зош І – ІІІ ступенів
bitstream/123456789/2017/3
  Дайте відповідь на питання
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. Мета уроку
  Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури
  Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
  Дія магнітного поля на провідник зі струмом
201705/files/04_Other/Study/Informatica/Shapovalov/Lects
  Урок побудуємо таким чином, план: Основні елементи електронної книги. Аркуші. Клітинки, діапазони клітинок та їх адреси
wp-content/uploads/2017/01
  Моніторинг заходів, проведених громадським об’єднанням ветеранів за січень грудень 2016 року за рахунок власних коштів та коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів
  Погоджую заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації А. В. Бабічев
wp-content/uploads/2017/10
  Хизувалась квітка своєю красою, Запахом чарівним, ніжною росою, Пелюстками гарними, і стеблом гнучким, Що красу такую не зрівнять ні з чим
wp-content/uploads/2017/03
  Дата проведення: 29. 05. 2015р
uploads/2017/4/12/content
  Звіт голови Арбузинської районної державної адміністрації Олександра Палія по виконанню Програми економічного і соціального розвитку Арбузинського району та делегованих повноважень за 2016 р ік
wp-content/uploads/2017/07
  Про оновлені навчальні програми для учнів 5 – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
wp-content/uploads/2017/10
  Дипломна робота "Дидактична гра як засіб формування у молодших школярів загальнонавчальних умінь І навичок"
wp-content/uploads/2017/06
  Програма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
2017-2018
  «Створення умов для реалізації державної програми інклюзивної освіти в Хорошівській гімназії»
wp-content/uploads/sites/624/2017/01
  Урок біології 10 клас Тема Нуклеїнові кислоти: будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів
wp-content/uploads/2017/08
  Тарас Пшеничний
wp-content/uploads/2017/10
  Хто тче без рук і без станка? Навіщо павукам потрібна павутина? Як живляться павукоподібні?
wp-content/uploads/2017/11
  Інформація про хід виконання програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку броварського району за 9 місяців 2017 року м. Бровари 2017 вступ
wp-content/uploads/2017/01
  Тема: Класичні уявлення про будову атома. Відкриття електрона. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Мета уроку
wp-content/uploads/2017/04
  Тренінг як інноваційна здоров’язбережувальна технологія, що сприяє соціалізації учнівської молоді
wp-content/uploads/2017/09
  Календарно-тематичне планування з англійської мови для 11 класу
wp-content/uploads/2017/08
  Голова районної державної адміністрації
wp-content/uploads/2017/04
  В новій українській школі
  Положення про з'єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу
wp-content/uploads/2017/12
  Про охоплення учнів професійно-технічних навчальних закладів заняттями у спортивних гуртках
wp-content/uploads/2017/03
  Про результати проведення щорічної статистичної звітності 2-фк станом на 1 січня 2017 року
wp-content/uploads/2017/07
  Збірник матеріалів
files/docs/2017
  Тема. І. А. Крилов і його байки Мета
wp-content/uploads/2017/07
  Про формування робочих навчальних планів на 2017/2018 навчальний рік
wp-content/uploads/2017/10
  Фінансове та банківське право
files/docs/2017
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
document/pressa/Zaklik/2017
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
wp-content/uploads/2017/04
  Директор онз о. Павленко
  Поради тим, хто шукає роботу
  Чуча О. А. Використання елементів здоров’язберігаючих технологій на уроках української мови та літератури
web_docs/967/2017/03/docs
  Підсумки роботи Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за 2016 рік
files/2017/8/16
  Програма кандидата на посаду директора кп «Київська міська ветеринарна лікарня» Петренко Юлії кп «Київська міська ветеринарна лікарня»
wp-content/uploads/2017/01
  Бойко О. Д. Історія України: Посібник
wp-content/uploads/2017/08
  Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи Інтеграція (від лат. Integratio – відновлення, спогад, Integer – цілий) – об'єднання в ціле будь-яких частин, елементів
wp-content/uploads/2017/04
  Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
wp-content/uploads/2017/07
  Issn 2524-048x європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/01
  Виконала: Заступник директора з навчально-виробничої роботи днз хвпу №6
wp-content/uploads/2017/04
  Ковтун С. В. «Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально виховний процес»
  Урок основ здоров’я
  Урок загальноосвітньої школи в початкових класах у вимірах здоров’язбережувальних технологій
wp-content/uploads/2017/10
  Говорячи про генетику. Непогано було б уточнити, що краще успадкувати таланти, ніж хвороби…
  Що є благо? Знання. Що є зло? Незнання. Хто розумний, той, виходячи з обставин, одне заперечить, а інше обере…
wp-content/uploads/2017/01
  Лабораторна робота №2. Вимірювання сил Мета уроку
wp-content/uploads/2017/12
  Програма з позашкільної освіти декоративного-ужиткового напряму
wp-content/uploads/2018/04
  Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Ривак Андрiй Iванович
web_docs/967/2017/03/docs
  Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації квкв
wp-content/uploads/2017/04
  Урок загальноосвітньої школи у вимірах здоров'язбережувальних технологій
  Програма фахових випробувань освітній рівень «магістр» Галузь знань 01Освіта / Педагогіка
wp-content/uploads/2017/10
  Моніторинг заходів, проведених громадськими об’єднаннями ветеранів за січень-вересень 2017 року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України для підтримки громадських об’єднань ветеранів, що мають статус всеукраїнських
files/2017/8/16
  Стан підприємства на сьогодні
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видань утос
foto/projt_addition/2017/09
  Розрахунок вартості проекту «Модернізація систем теплопостачання м. Лозова Харківської області»
wp-content/uploads/2017/09
  Договір поставки професійного устаткування для використання в господарській діяльності з мінімізацією можливих ризиків для покупця Договір N
wp-content/uploads/2017/03
  Стокгольм і Таллінн: історія короля і вікінга
wp-content/uploads/2017/01
  Конкурс на Програму «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів»
wp-content/uploads/2017/07
  Issn 2524-048x європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/02
  Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звукові хвилі
2017-2018
  Зміст вступ 2 розділ 1 Організаційно методичні засади системи фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи 5
wp-content/uploads/2017/08
  Організація навчально-виховного процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах реалізації Концепції нової української школи
rar
  Інформації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладах у новому навчальному році
2017-2018
  Наказ № Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому навчально-виховного процесу
wp-content/uploads/2017/08
  Про затвердження Положення про освітній округ
wp-content/uploads/2017/06
  Щодо ефективності обміну інформацією електронними засобами зв`язку Моніторинг висвітлення новин на сайтах птнз за напрямками
wp-content/uploads/2017/02
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/04
  Використання нестандартних уроків в початковій школі
wp-content/uploads/2017/01
  Всім заправляє час, його нестримний вітер Відносить наші дні на тисячі доріг
wp-content/uploads/2017/02
  Ефективність використання Інформаційно-комунікативних Технологій на уроках предмета «Фізика» Виконала викладач фізики днз «Бердичівське впу»
  Програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму
wp-content/uploads/2017/07
  Актуальні проблеми європейської історії та міжнародних відносин (430. 1) : 329. 78 Олександр Андрієвський
wp-content/uploads/2017/01
  Європейські історичні студії
wp-content/uploads/2017/04
  Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальностІ "середня освіта (географія)"
  Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес у початковій школі
directory 2017  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка