books
  Г. Д. Берегова діловаукраїнськамов а курс лекцій
Umf_www/books/kvitka_k
  Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд та ред. А. Іваницького
books
  Рівненська державна обласна бібліотека
files/vstup/khi/info
  Програма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках»
files/books/posibnik
  Інформації про них у фінансовій звітності визначаються Положенням
  Вплив змін валютних курсів
  Звіт про рух грошових коштів зміст І форма звіту про рух грошових коштів, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються пбо 4 "Звіт про рух грошових коштів"
  Виправлення помилок І зміни у фінансових звітах
  Інформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 8 "Нематеріальні активи". Крім того
books
  Навчально-методичний комплекс
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/Портфель студента. Право Слива
  Вищий державний навчальний заклад
ua/kafedra/staff_pol/books/kuts
  Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет
books
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " мікроекономіка"
lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький
books
  «конституційне право україни» для студентів за спеціальністю 03040101 «правознавство»
files/books/pravo
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ббк 67. 75 (4 Укр) м 47 Рецензенти
books
  Програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство в Україні»
books/download/docx/674637
  Розділ 5 Отаман козацтва генерал Української республіки жовтень грудень 1917 р
ua/kafedra/staff_pol/books/kuts
  Навчальний посібник для студентів-політологів Харків 2005 Зміст Розділ І. Етнополітологія: концептуальний вимір
books
  Методичні вказівки до написання самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, задачі, практичні і тестові завдання, а також список літератури
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
  Імені тараса шевченка
  Робоча програма «проблеми теоріЇ права»
  Реферат підготувала: Булах Марина Василівна, практичний психолог Технолого-економічного коледжу бнау
  Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»
  Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
  Навчально-методичний комплекс
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/Портфель Ел.Акустика
  Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента з предмету: «електроакустика» для студентів спеціальності 05020204
ksm/books
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «системне програмування»
books/download/rtf/674637
  Віктор Савченко павло скоропадський — останній гетьман україни
books
  Програма для слухачів зі спеціальності «Правознавство» 060. 101) укладач: кандидат історичних наук
public/uploads/books
  Андрій Чайковський чорні рядки
books
  Макроекономіка
  Навчально-методичні матеріали з курсу: «господарське право» для студентів за спеціальністю
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Безпека життєдіяльності
  Тема 9 правове І нормативне регулювання охорони праці
books
  Програма для студентів спеціальності «Фінанси І кредит»
  Інститут післядипломної освіти Укладач: к м. н. Прокопович Є. М. Основи психосоматики
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу «Організація психологічної служби»
ua/kafedra/staff_pol/books/kuts
  Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
books
  «Мікроекономіка»
  Соціальна психологія: попередні й супутні впливи
lib/books/Books/Словники/Англо-українськi й українсько-англiйськi словники
  Abate = скасовувати юрид
books
  Програма з курсу «Соціальна психологія»
  Програма дисципліни " психологія взаєморозуміння"
  Програма з дисципліни «загальна психологія»
books/pravda
  Тиха правда Модеста Левицького \повість-есей\
books
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка інститут післядипломної освіти
files/books
  Зміст Вступ
books
  Банківський менеджмент навчально-методичний комплекс для студентів за спеціальністю 03050801 «Фінанси і кредит»
files/books/posibnik
  3 примітки до фінансової звітності
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/Теорія передачі сигналів/Новая папка
  ? Виберіть синонім до іншомовного слова
books
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Загальна психологія" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"
  Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Економіка та організація виробництва
  Частина І 13 економіка підприємства 13
books
  Навчально-методичний комплекс з курсу
  Програма для слухачів за спеціальністю 060101 «правознавство»
  Програма з курсу „ Теорія держави і права для слухачів за спеціальністю
  Програма для слухачів зі спеціальності 03040101 «Правознавство» укладач: кандидат історичних наук
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка інститут післядипломної освіти
  Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна економіка»
  Програма вивчення дисципліни " фінансовий ринок" Київ 2004
  Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
files/books
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
files/books/finansy
  Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
books
  Нації проходять, і по них нема й сліду, та історія дає нам нагу причину цього
  Дипломної освіти програма з курсу "Історія держави І права зарубіжних країн" для студентів за спеціальністю 03040101 "
  Тема Предмет та основні поняття Поняття та предмет юридичної деонтології
  Навчально-методичний комплекс з курсу
files/books/budget_acconting
  Розділ 8 облік власного капіталу основні терміни І поняття
books
  Методичні рекомендації до лекційної тематики Методична розробка семінарського заняття
  Програма для студентів спеціальності 03010201 "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Соціологія
  Iii культура велику роль у формуванні цілісності суспільства, його якіс­ної визначеності відіграє культура
books
  Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " макроекономіка"
books/mnp_krum_pravo_zag/Files/media
  Тема 11. Співучасть у злочині
  Тема 17. Звільнення від покарання та його відбуття
books
  Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу «психологія праці в екстремальних умовах» для студентів за спеціальністю 03010201
  Програма курсу цивільне право україни для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 " Правознавство "
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Вища математика/ВИЩА МАТЕМАТИКА ВАЛЄЄВ К. Г. ДЖАЛЛАДОВА І. А. 1/R-1
  Постає запитання: а чи існують взагалі системи лінійно незалежних векторів? Розглянемо систему векторів в n
books
  «Мікроекономіка»
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/ДТРЕТ/портфель студента з дисципліни (Комерційне товарознавство)/программа
  Державний вищий навчальний заклад «дніпропетровський транспортно-економічний коледж» затверджу ю: Заст директора з нр
library/docs/Books
  Навчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу " Фізіологія вищої нервової діяльності"
books
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія для підготовки фахівців
public/uploads/books
  Тернопільській комунальний обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра педагогіки і психології
books/filosofia-30012017/lection
  Національна академія внутрішніх справ Кафедра філософії права та юридичної логіки
public/uploads/books
  Українські діячі культури і науки в боротьбі за українську мову та розширення сфер українського мововжитку
books
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " мікроекономіка"
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Соціологія
  Програма нормативного навчального курсу "Соціологія" Розділ Загальні питання історії й теорії соціології
index.php?file=tl_files/books
  Навчальний посібник Львів Видавничий центр лну імені Івана Франка 2006 ббк ю948. 45 Рецензенти
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Економіка і планування виробництва
  Введення в курс
books/ekonom_teoria/Files/dodatku
  Гроші. Походження грошей
files/books/menedzhment
  Економіки та підприємництва в. М. Гонтар зовнішньоекономічна діяльність
books
  Робоча програма навчальної дисципліни «психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях» для студентів спеціальності 03010201 «Психологія»
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
  2. Історичний розвиток світової філософії
books
  Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для написання реферату
  Перелік тем рефератів для відпрацювання їх слухачами обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів нмц цз та бжд дніпропетровської області на 2009 навчальний рік
books
  Методичні вказівки курсу «Конституційне право України»
  Київський національний університет імені тараса шевченка
  Дипломної освіти програма курсу „Міжнародні валютно-фінансові відносини" для слухачів за спеціальністю 050104 „Фінанси"
  Київський національний університет
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Соціологія
  V. особливості соціальних інститутів як складних соціальних утворень економіка як соціальний інститут
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок
  Методичні рекомендації щодо структури, оформлення і порядку захисту дипломних і курсових проектів у коледжі
books
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " державні фінанси"
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Соціологія
  М. В. Загальна соціологія [Текст] : Навч посібник / М. В. Примуш. К. Професіонал, 2004. 590 с. Книга
  II. соціальна структура І соціальні процеси суспільства І. Соціальна структура суспільства, її елементи
books
  Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет
  Лууле Віілма Усе починається з любові Лекції і бесіди Коли Ви берете в руки книгу про духовний розвиток, завжди запитуйте себе: «Чи потрібно це мені?»
  Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психодіагностика»
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Презентації Обласні курси
  Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 26. 10. 2001 року №1432; Накази мнс
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Для ЗОШ/10 Папка заст. НЦЗ з евак/Додатк.матер_ал
  Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру к иїв 2001 постанова кабінету міністрів україни
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Презентації Обласні курси
  Про затвердження Положення про Цивільну оборону України, 10. 05. 94р. №299
books
  Пояснювальна записка Кожна бізнес організація, або компанія завжди, ставить певні цілі, як правило, це створення успішної організації, яка буде лідером у своєму сегменті ринку
  Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
kaf_psihology/books
  Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
books
  Програма з дисципліни «психологія міжособистісного розуміння» для студентів за спеціальністю
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу " Інженерна психологія" для слухачів за спеціальністю
Umf_www/books/zosh
  М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
books
  Дипломної освіти тестові завдання для контролю знань з курсу " Адміністративне право України"
  Дипломної освіти робоча програма дисципліни "Кримінологія" для студентів всіх форм навчання Київ 2013 Робоча програма дисципліни "
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Соціологія
  IV. особистість у системі соціальних зв'язків
books
  Програма курсу "страхування " для перепідготовки фахівців за спеціальностями : 050106 "
Umf_www/books/umf
  Український музичний фольклор
files/books/триз
  Для педагогов дошкольных учреждений
books
  Пріоритети діяльності рівненської державної обласної бібліотеки
  Програма для студентів заочників напряму підготовки "Психологія" Укладач: кандидат психологічних наук Буркало Н. І
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Системи комутації та розподілу інформації/Програми Юров/Навчальна програма
  Програма для ст у дентів денної форми навчання за спеціальністю 092407
public/uploads/books
  Як правильно сказати: ємкість чи місткість?
files/books
  1 походження грошей. Роль держави у творенні грошей
books
  Теорія держави і права” для слухачів за спеціальністю 060. 101 „Правознавство”
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності
Umf_www/books/zosh
  М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга 2014
books
  Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу «психологія управління»
data/kafedra/internal/med_biologia/classes_stud/uk/med/biol/ptn/Генетика/3_курс/Books/Протоколи/2 cemestr
  Методичні вказівки до практичних занять з медичної біології. Модуль 3 «Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівень організації життя»
Books/Учебники сводная 2-4 курс алфавитный порядок/Основи підприємництва/Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво 2000
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
books
  Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти Навчально-методичний збірник з курсу «Міжнародне публічне право»
books/business/savchenko-vya/2003/files
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
sites/default/files
  Зміст Передмова
  Вісник наукової бібліотеки випуск 4 основні тенденції, методи, засоби І форми патріотичного виховання в внз: бібліотечний ракурс харків 2015
ksm/books
  Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика»
books/site
  Інформаційне забезпечення наукових досліджень (версія 2018. 05. 14) Васильєв О. В., к т. н
books
  Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" (укладач: О. М. Міхатуліна) для слухачів спеціальності 060101 "
  Програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство»
docs/books
  Кафедра економічної теорії л. В. Рібун економічна теорія
books
  Інститут післядипломної освіти методи психологічної експертизи
Umf_www/books/zosh
  М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга
Books/NMM/Системи багатоканального та документального зв’язку Соломирський П.В
  Методичні вказівки для проведення самостійної роботи назва дисципліни системи багатоканального та документального зв’язку
sites/default/files/spiski
  Охорона праці працівників апк 658. 382. 3(075) б 38
php_uploads/files/books
  «Телебачення спецоперацій» Історія інформаційного терору в українському телеефірі у викладі аналітиків та експертів „Телекритики”
books/filosofia-30012017/lection
  Кафедра філософії права та юридичної логіки
books/ekonom_teoria/Files/dodatku
  Гроші. Походження грошей
Books/NMM/Стандартизація Весніна В.Л
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи підготовки молодшого спеціаліста
library/docs/Books
  Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
  Конспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях» для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101
books
  Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної освіти Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна психологія» для підготовки фахівців за спеціальністю
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Осн. філософських знань
  2. Історичний розвиток світової філософії
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  IV. особистість у системі соціальних зв'язків
files/books/tematuka_seminariv
  Плани семінарських занять завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Експерементальна психологія» Семінарське заняття Експериментальна психологія як галузь психологічної науки
library/docs/Books
  Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання суми Видавництво СумДУ
books/Філософія
  Віктор Леонтійович Петрушенко філософія навчальний посібник
books
  Дипломної освіти " Фінансовий менеджмент" навчально-методичний комплекс для слухачів спеціальності 050104 „фінанси"
wp-content/books/CC_01_mainbook/OTHER_LANGS
  Редакція перекладу від 25. 03
Books/NMM/Схемотехніка 5.050090304 Ващенко В.В
  Тема 1 Основні поняття та визначення схемотехніки
sites/default/files/spiski
  Екологія довкілля 20. 1я73 а-39 Акимова, Т. А. Экология
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  II. соціальна структура І соціальні процеси суспільства І. Соціальна структура суспільства, її елементи
books
  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" для студентів за спеціальністю
  Реферат підготувала: Булах Марина Василівна, практичний психолог Технолого-економічного коледжу бнау
BOOKS/conference_energy_econ_tehn_ecol
  Київський політехнічний інститут
uploads/books
  Переклад: european islamic research center (eirc)
ua/kafedra/staff_pol/books/kuts
  В. Н. Каразіна Куць О. М., Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Законодавча база/Постанови ОДА
  Розпорядження голови обласної державної адміністрації
BOOKS/Magasins
  23 (282) грудень 2013 вісник луганського національного університету імені тараса шевченка
library/docs/Books
  Євген Гуцало Олень Август
books
  Книга розміщена на сайті
Books/NMM/Іноземна мова за професійним спрямуванням КС/Самостійні роботи
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів Тема: Operating System Навчальна мета
php_uploads/files/books
  Логотип тк «джинсова» свобода роль медіа у парламентській виборчій кампанії-2006 Телекритика Київ 2006
uploads/books
  Іслам і його антирасова політика. Історія про першого африканського мусульманина, Біляла ібн Рабаха
books
  Інститут післядипломної освіти
ua/kafedra/staff_pol/books/kuts
  Куць о. М., Мадін м. П. Етнонаціональна свідомість у державотворчих процесах (українські реалії) монографія
files/books_files
  Лекція №1 Текстовий редактор microsoft word Інтерфейс програми Microsoft Word
metodichka/books
  Виховання голосу співака. Рівне, рдїК. 1996. 120 cтop. З нотн прикладами
BOOKS/XII
  911. 0+528. 0(477) ббк 26. 8(4 Укр) у 45 у 45 Українська географія: сучасні виклики
Books/NMM/Іноземна мова за професійним спрямуванням КС/Самостійні роботи
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів Тема: Web Design Навчальна мета
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Політологія
  Юрій М. Ф. Політологія Підручник Київ Дакор 2006 Анотація
ivk/Informatika/Books
  Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
books
  Книга розміщена на сайті
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Українська мова(за проф.спрям.)
  Л. І. Мацько Київський національний педагогічний універси­
doc/Books
  Багряне небо
books
  Навчально-методичний комплекс з курсу «інформаційні системи І технології у фінансових установах» для студентів спеціальності
images/stories/books
  Студентське наукове товариство
books
  Методичні рекомендації і тематика контрольних робіт 46 Питання до та іспиту 57 Рекомендована література 59 Додатки Передмова
  Книга розміщена на сайті
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Соціологія
  Курс лекцій Рецензенти: Доктор соціологічних наук, проф. Соболєв В. О. Доктор соціологічних наук, проф. Подольська Є. А
ivk/Informatika/Books
  Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Books/2-4 курс дисципліни за абеткою/Чинники успішного працевлаштування
  Д21 Дахно, І. І. Ділова кар'єра [Текст] : навч посіб. / І. І. Дахно. – К. Цул, 2011. – 528 с. У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах
library/docs/Books
  Іван Котляревський. Енеїда
files/books/pdf-doc
  Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
Books/1 kurs 10-11 klas/Українська література 10 Тексти додаткове читання
  Історія україни в романах роман Іваничук
Books/1 kurs 10-11 klas/Українська література. Тексти творів
  Андріївський узвіз Володимир Діброва
Books/1 kurs 10-11 klas/Українська література 10 Тексти додаткове читання
  Під знаком Цвіркуна Віктор Савченко
Books/1 kurs 10-11 klas/Українська література. Тексти творів
  Прожити й розповісти Анатолій Дімаров
Books/2-4 kurs/Цивільний захист/Для слухачів 10.05.2014/Презентації Обласні курси
  Що робити при загрозі теракту? Що таке терористичний акт, знає сьогодні, на жаль, кожний школяр. Це явище називають
books
  1 Сутність філософії та її роль у суспільстві Світогляд, його структура і функції
  Книга розміщена на сайті
Books/1 kurs 10-11 klas/Українська література. Тексти творів
  Книга перша київські кручі 1 частина перша жашківські четверги 1
directory books  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка