docs
  Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc/Lektoriy
  Алергія – хвороба цивілізації
my_files/docs
  Лекція Серцево-легенева реанімація Півень Олеся Володимирівна, керівник анестезіологічної групи Центру малоінвазивної хірургії дус. Рятівний ланцюжок
files/doc
  Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни
  Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
  3. перелік запитань для підсумкового контролю знань
Doc
  Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудування
files/doc
  Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
uploads/documents
  Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
  Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
download/doc/konkurs
  Конкурс «Учитель року 2014»
files/doc
  Інженерно-психологічні вимоги до техніки
ukr/nmmateriali/documents
  Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми "теорія особистості та її діагностика"
Doc
  Пояснювальна записка до графічної частини /ПЗ/ Розрахунки /РР/ Технологія експлуатації та монтажу /ТЕ/ Додатки І. ПояснювальнА запискА до графічної частини
files/doc
  Радіотехнічне обладнання літаководіння
static/doc/0000/0000/0355
  Найважливіші хімічні виробництва в Україні
documents/Predmetu/IX
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» (для студентів напряму підготовки 040101-хімія) Затверджено
doc/mar
  Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі
docs/11/2016/01
  Про проведення заходів до Дня Соборності України
files/doc
  «Забезпечення безпеки польотів в цивільній авіації як основа для вирішення задач менеджменту»
doc
  Кафедра державної служби, історії та політології Europeаn Credit Transfer System
DOC/2013zv
  Творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів
doc
  Ужгородська декларація «Країни – члени Ради Європи за сталий розвиток гірських регіонів Європи»
  Кваліфікація – 030500 бакалавр філології
Doc
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування
files/doc
  Розділ 6 проектування систем
doc
  Міністерство освіти і науки молоді та спорту України
OpenSCADA/DiplomEvgenZaichuk/documents
  Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток: 219 с., 36 рис., 4 табл., 4 джерела
docs/psiholog
  Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
image/data/file/doc
  Юлія павленко міні-реферат
qerhrwtjjwew/docs
  Дипломная работа содержит: 72 страниц, 11 таблиц, 3 рисунка, 7формул, 18 источников используемой литературы
data/docs
  Реферат структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках, та складається із реферату, вступу, трьох розділів, чотирьох підрозділів, висновків, містить 34 джерела та один додаток
Docsource/Spas
  Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Український рукопаш "Спас": Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл
web_docs/1730/2015/02/docs
  Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
data/docs
  Право інтелектуальної власності
  Дипломна робота Аналіз системи організації виробництва на підприємстві
  Посередницькі фінансові інститути та їх роль в ринковій економіці
  Магістерської роботи спеціаліальності 050201 „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу": „Управління маркетинговою діяльністю в туристичному підприємстві та шляхи його удосконалення"
qerhrwtjjwew/docs
  «Поетика малої прози Б. Лепкого»
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут програмних систем (іпс нан україни) 03187, Київ-187, ін. Академіка Глушкова, 40
doc/images/news/61911
  Навчальна програма
files/doc
  Моделювання видавничої діяльності для створення технічної документації в складі cals-технології в ца
  Побудова моделі оптимально плану матеріальних запасів
data/docs
  Реферат Вступ Теоретичний базис дослідження
document/dopovidi
  Доповідь голови цп утос більчича в. М. VII пленуму цп утос «Про підсумки роботи системи утос за 2013 рік та завдання на 2014 рік»
docs
  Українські літературні
files/doc
  Введення до комп'ютерної графіки
Doc
  22 Дата подання заявки
image/data/file/doc
  Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
doc
  Міністерство освіти І науки україни буковинський державний фінансово-економічний університет
  9 травня – День Перемоги web-огляд
  України для дітей Серія «Дитячі письменники України». Вип. Серію засновано 2009 р. Борис Комар: «Найдорожчий маєте скарб добру душу» Біобібліографічний нарис Київ 2013
images/department/civillaw/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 060101 "Правознавство"
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
data/docs
  На відміну від пек багатьох країн світу енергокомплекс України має галузі з видобування та виробництва всіх енергоресурсів вугілля, природного газу, нафти І нафтопродуктів, електроенергії та теплоенергії
doc
  Уроку Дата Сфера (тематика) спілкування Граматич-ний матеріал
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Покажчик літератури за темою «Ґендерна політика в Україні»
data/docs
  Роль змі у формуванні громадської думки під час виборчого процесу
docs/metodrecom/uchdeyat
  Методические рекомендации по преподаванию предмета «Украинский язык»
qerhrwtjjwew/docs
  Пояснювальна записка До дипломного проекту на тему: Технологічний проект підприємства з виготовлення
wp-content/uploads/2016/02
  До аспірантури з усіма зазначеними нижче документами приймаються з 15 серпня по 08 вересня 2014 р щодня, крім суботи та неділі, з 9
docs
  Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва
files/doc
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи авіоніки»
doc
  Україна суверенна: від витоків до сьогодення
  Білогірська централізована бібліотечна система Методичні матеріали для сільських бібліотекарів
files/doc
  " Інвестиційна діяльність страхових компаній "
docs/psiholog
  Дослідження комунікативних та організаційних схильностей Мета дослідження
file/Docs/Mypublications
  Зміст словник Aa – Zz Скорочення, що зустрічаються в словнику список використаної літератури Aa
files/doc
  Побудова моделі оптимально плану матеріальних запасів
images/doc
  Методичні рекомендації по написанню магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство"
Doc
  Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістрів для спеціальностей: 05050315 Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
sites/bdpu.org/files/kniga/Doc
  Л. В. Коваль, С. О. Скворцова методика навчання математики в початковій школі: теорія І практика підручник для студентів за спеціальністю 010100 „Початкове навчання”
Docsource/kvitnukari
  Програма гуртка «юні квітникарі»
documents/492/85917
  Аналіз обліково-статистичної роботи в Полтавському окружному адміністративному суді у 2016 році
files/doc
  Реферат з дисципліни "Основи економічної теорії" на тему "Попит та фактори, що його утворюють" Виконала: Клочок С. Г. Фел 315 київ 2007 попит та фактори, що його утворюють. План
Docsource/metodrob/pedrada
  «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
files/doc
  Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
  Сборник терминов икао передмова Процеси, які
cpkmain/cpkmsevastopol/DocLib2
  Конспект лекцій за темою «Прогнозування соціально-економічних процесів»
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Didenko
  Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
uploads/documents
  Проект Інструкція щодо визначення зон обмеження житлової забудови навколо аеропортiв iз умов впливу авiацiйного шуму
doc/A_ugoda
  Договір про надання освітніх послуг за рахунок коштів фізичної особи між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
files/doc
  Лабораторна робота №3 методи пошуку умовного екстремуму з використанням штрафних функцій мета роботи
Doc
  Методичні вказівки для виконання дипломних проектів бакалаврів напрям підготовки: 050503 машинобудування
document/90592
  Бібліометричний аналіз видавничої продукції (за матеріалами державних бібліографічних покажчиків) "Літопис книг" у структурі інформацій
sites/default/files/docs/Conferences/2016/2017/Conf_2017/Kriuchin
  Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 р
c/document_library
  Національна академія наук України Інститут програмних систем
document/72868
  Батько нової української літератури
mcu/document/245123250
  Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури
data/docs
  Розрахунок фінансового циклу 22
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видання пог
docs
  До тексту внесена поправка
files/builders/3876/documents/21714
  Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
data/docs
  Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури
image/data/file/doc
  Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії
files/doc
  Нейронні технології в системах підтримки прийняття рішень яки використовуються в процесах виробництва приладів авіоніки
doc
  Київська русь у другій половині XI першій половині ХІІІ ст
  Типовий навчальний план та програма спеціалізації
web_docs/2950/2012/06/docs
  Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
documents/Metod_bank/Gamar
  Урок № Тема уроку: Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Мета
document/131459
  Довідка до питання «Про стан інформаційного простору Херсонської області»
file/Docs/Programs
  Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра (на базі окр
  Форма № н 04 Вінницький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра іноземних мов «затверджую»
web_docs/2950/2012/07/docs
  Наказ Міністерства юстиції України 22. 12. 2010 n 3256/5
files/doc
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 080400 «Інформаційні управляючі системи та технології»
data/docs
  "Ризики підприємницької діяльності підприємства та засоби їх зменшення"
download/pub/doc
  Про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення
Docs
  Конкурсу фотографій «Заповітні куточки Бородянщини»
files/doc
  Національний авіаційний університет
download/doc/geo_prylady
  Сонячний годинник в Латвії Гномон
data/docs
  Титани італійського Відродження
files/doc
  Навчальний посібник 2011 Зміст Зміст 2 методи динамічної оптимізації 5 Математичне формулювання задачі 5
document/138216
  Інформація про виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік
document/64769
  Законукраїн и «Про внесення змін до Закону України «Про видавничу справу»
doc
  Вісті з уроків технологія с\г машин
images/documents
  Звіт про наукову роботу виконавця за 2015 рік Виконавець доцент Федів Володимир Іванович Кафедра Біологічної фізики та медичної інформатики Назва (комплексної) теми, фрагмента: Застосування фізико
web_docs/1/2013/05/docs
  Проект план заходів з підготовки І відзначення в області Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України
data/docs
  Видимий рух Місяця. Сонячні та місячні затемнення
docs/1/2015/01
  Про проведення заходів до Дня Соборності України
docs
  Роль івана боберського у становленні І розвитку спортивно-гімнастичного руху галичини
files/ananiev-rda/DOC/folder
  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
doc
  З метою підтримки і розвитку дитячої творчості та на виконання Указу Президента України від 28. 12. 2012 №756/2012
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
files/doc
  Положення про розрахунок навчального навантаження та кадрове забезпечення навчального процесу передмова призначення
docs/metodychna-robota/Patriot
  Наказ № Про відзначення Дня Соборності України
content/documents/310/30949/files
  Вивчення стану підготовки учнів 11 класів знз борівського району до зно
images/Docs/Zahyst
  Розпорядження міського голови від 08 лютого 2017 р. №58 Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Бережанської міської ради до дій у надзвичайних ситуаціях Керуючись
upload/documents/file
  Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
mcu/document/245293051
  Бюджетний запит на 2019-2020 рoки додатковий, Форма 2018-3
document/pressa/Zaklik/2016
  Видань утос
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
docs
  Проектуємо урок разом
document/pressa/Zaklik/2015
  Заклик всеукраїнськи й реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
document/pressa/Promin/Promin2017
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
document/pressa/Promin/Promin2018
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
sites/default/files/doc/2012/pr_ses
  Інформація про хід виконання міської програми підтримки та розвитку молоді «Молодь Броварів» на 2011 2015 роки у 2011 році
mcu/document/245064257
  Міністерство культури україни
Doc
  «Техніка вокальної майстерності»
docs
  Сборник статей ( Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка І психологія. Ялта: рвв кгу, 2011. Вип. 32. Ч. 236 с.) вошли следующие публикации участников научно-практического семинара
files/docs/2016
  Урок № Тема уроку Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва
doc/DvX/KP
  Демонстрації та Л/р
doc
  Вісті з уроків майстра виробничого навчання групи об-10 Панича Ю. Г. Навчальні цілі
doc/point
  Школи публічної адміністрації у демократичних країнах
doc
  Постановка техніки на зберігання (лущільники)
  Царичанський аграрний професійний ліцей” Навчальний проект „Україна в Європі. Європа в Україні”
content/documents/408/40757/files
  Розпорядження голови районної державної адміністрації ­­­­­­­­­­­ 25 вересня 2017 року №729 план роботи близнюківської районної державної адміністрації на І v квартал 2017 року
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
Documents/school_plan_edu
  Освітня програма щастинської обласної загальноосвітньої санаторної
doc
  Атмосферний тиск
web_docs/10/2015/04/docs
  Про діяльність закладів культури у І кварталі 2015 року
static/doc/0000/0000/0255
  Рекомендаційний список літератури Кривий Ріг 2014 Життя поета
documents
  План роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради
documents/2014_2015
  План роботи чугуївського районного Центру дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради
files/docs/2018
  Інформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
mcu/document/244941211
  Навчальні предмети
fileadmin/documentation/cityhall_decisions
  Інформація про виконання Комплексу організаційних заходів щодо реалізації Програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах у м. Бердянську на 2008-2012 роки за період з 01
sites/default/files/docs
  Інформація про послуги електропостачання в Чернігівській області у 2016 році. Середньомісячне споживання у 2016 році на одне домогосподарство Населення з електроопаленням
files/docs/2017
  Рішення сесії Чугуївської міської ради скликання № Міський голова
document/pressa/Zaklik/2017
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
document/pressa/Promin/Promin2015
  Промінь реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року ● Понеділок, 26 січня 2015 року ● №№1 – 2 (1269-1270) відстоїмо права інвалідів!
document/pressa/Zaklik/2015
  Заклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
files/ananiev-rda/DOC/2018
  Карпова Ганна Дмитрівна Голова районної ради Мокряк Валентин Анатолійович коротка біографічна довідка
  Карпова Ганна Дмитрівна Голова районної ради Мокряк Валентин Анатолійович коротка біографічна довідка
document/pressa/Shkolyar/2015
  Школяр всеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей українського товариства сліпих видається з березня 1934 року видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
doc
  Використання варіативних модулів на уроках трудового навчання
  Конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"
Events/Documents
  Президенту України
files/bilyaivka-rda/doc
  Додаток №1 зцп інструкція учаснику щодо подання цінової пропозиції
files/bilyaivka-rda/doc/16_03_16
  Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації Одеської області
content/documents/250/24921/files
  Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Борівського району на 2018 рік
docs
  Структура та зміст особистісно орієнтованого навчання
doc
  Працездатні особи мають отримати змогу повною мірою забезпечувати потреби себе та своєї сім’ї, не звертаючись по допомогу до держави
referat-ok/doc
  2010 Співпраця педагогів з родиною вихованців вересень
doc
  Дипломна робота слухача інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Психологія» Абрамової Лариси Миколаївни
document/pressa/Shkolyar/2017
  Видань утос
doc
  Вимірювання відносної вологості повітря
ukr/nmmateriali/documents
  Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
document/pressa/Promin/Promin2016
  Реабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
document/150127
  Конкурсі «Краща книга України»
files/doc
  Дослідження психічних процесів І властивостей оператора за допомогою тестів: пізнавання фігур та тест на темперамент
mcu/document/245391235
  Звіт про громадське обговорення Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури
doc
  Методичні рекомендації для проведення Першого уроку з проблеми формування в дітей навичок здорового способу життя, розробки уроків, позакласних заходів, маршрути
docs
  Ікаапу інформ
Doc
  «Сценічна майстерність»
mcu/document/245420584
  Бюджетний запит на 2019 рік додатковий, Форма 2019-3, п. 1 1
docs
  Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу, фізичної культури і захисту Вітчизни
documents/Metod_Kab
  Конкурс на кращу організацію методичної роботи серед птнз у 2015 році викладачів природничо-математичних дисциплін
docNMK/Progranu
  Наказ №182/200 Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» повний текст цього наказу міститься на стор. Вступ
document/pressa/Zaklik/2016
  Всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
files/docs/2016
  «Весела нотна азбука»
Doc
  Сценарій заходу «Його величність музика»
document/pressa/Zaklik/2016
  Заклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року
directory doc  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка