library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
library/docs/Metod
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до опрацювання навчального матеріалу Вивчення дисципліни «Соціальна екологія»
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/86 АТЕИЗМ РЕЛИГИЯ
  Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
library/docs/rio/2009
  Реферат 6 Зміст 6 Вступ 6
library/literature/loadliterature/filename
  Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
  Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
ua/library
  Кафедра іноземних мов збірка текстів та завдань з німецької мови до практичних занять для студентів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка Модуль №3 «Дискусії на професійні теми І теми навчання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники/Корунець Теория и практыка перекладу
  Івана Купала, Маковія
ua/library/metod/ukr_1
  Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного спілкування для студентів Інституту економіки
library/literature/loadliterature/filename
  Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Потенціал підприємства формування І оцінювання»
library/literature/loadliterature/filename
  Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
library/docs/rio/2008
  Р. П. Зорівчак Художній текст є надзвичайно складною структурою. А художній переклад це двоаспектний процес, який знаходиться під впливом численних перемінних факторів, зокрема питання, чи повинен переклад орієнту
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських, практичних занять
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з нарисної геометрії для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної форми навчання
library_files
  Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог
load/Library
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/87 ФИЛОСОФИЯ
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни у 2 частинах Для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання
library/docs/rio/2007
  Виконання одз має продемонструвати здатність студента застосовувати вивчений теоретичний матеріал для аналізу конкретних політичних процесів, конкретних суб’єктів політичної влади політичних діячів, політичних еліт
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу
library/docs/rio/2011
  Методичні рекомендації для аспірантів, стажистів І здобувачів суми Сумський державний університет 2011
Library
  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму 050701 «Електротехніка та електротехнології»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління методичні вказівки до вивчення теми Для поглибленого вивчення цієї теми студенти насамперед мають повторити основні поняття та категорії з курсів
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни " Банківське право" для студентів
library/Right_menu/Referat/спец. 19.00.03
  Професійної діяльності майбутнього інженера
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
library/docs/rio/2009
  В. Б. Юскаєв слов’янські вірування
Librarydocument/Novi_nadhod
  Двнз «криворізький державний педагогічний університет» інформаційний бюлетень випуск 11 №3
ua/library
  Навчальний посібник Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет І. С. Полторак Л. О. Колісник Я. О. Лаптурова
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/ДОБРОВСЬКИЙ_Управленческий учет КНЕУ/Verstka
  Роботи студентів
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Безпека життєдіяльності людини»
Librarydocument/Bibl_spiski
  Реферування документів як сфера інформаційної діяльності
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять з історії медицини для студентів 1-го курсу спеціальності "Лікувальна справа"
library/docs/rio/2009
  4 Методичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема 1 Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/ДОБРОВСЬКИЙ_Управленческий учет КНЕУ/old
  Роботи студентів
library/literature/loadliterature/filename
  Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних методик і технологій навчання
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Кузьм_нська_Орган_зац_я обл_ку у банках КНЕУ
  Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємства»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки щодо державної атестації студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з курсу
library/docs/rio/2011
  Програма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
library/docs/rio/2008
  Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/87 ФИЛОСОФИЯ/87.7 ЭТИКА
  Опорний конспект лекцій з дисципліни „ етика таестетик а м. Кременчук 2006 Розді л І. Етик а. Тема предмет етики. Основні етичні вчення. Етос І мораль. Етика як філософська наука
library/МЕТОДИЧКИ/МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ОА/Денне відділення
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни математика для економістів
library/docs/rio/2006
  1. Складання конспекту 5 Написання реферату 6
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/docs/Books
  Навчальний посібник для студентів 2-го курсу з розділу " Фізіологія вищої нервової діяльності"
library/docs/rio/2006
  Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006
  Генеалогії моралі
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "нотаріат україни"
library/docs/rio/2006
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до практичних занять для студентів 6-го курсу з дисципліни «Внутрішня медицина»
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Адміністративне право»
library/docs/rio/2008
  «Діабетична стопа» для студентів старших курсів (спеціальність 110101 лікувальна справ) лікарів-інтернів, лікарів хірургів
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
ua/library
  Програма навчальної дисципліни „Іноземна мова для аспірантів та здобувачів
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  «радянська школа»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Сопко_Бухгалтерський облик
  Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
sites/default/files/library
  Розділ Корекційна робота в умовах спеціальних дошкільних і шкільних закладах для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  2 Облік коштів на рахунках у банках
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Фінансовий облік
  Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Розділ аналiз оборотного капiталу завдання аналізу оборотного капіталу І його інформаційне забезпечення
library/literature/loadliterature/filename
  Л 36 Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. Киів, Центр навчальної літератури, 2003. 360с. І8Вм 966-8253-76-0
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу «Інтелектуальна власність»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних завдань з курсу "Менеджмент персоналу"
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Ббк 91. 9 : 63 н 34 Упорядник: О. Б. Поліщук
library/docs/rio/2007
  Положення про кваліфікаційні роботи 6 2 основні види наукових робіт 7 1 Оглядові наукові праці 8 2 Теоретичні наукові праці 8 3 Моделювання на еом 9 4 Організація індивідуальної дослідницької роботи 10
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/МУМ_НОВА-САВ_НА_Судово-бухгалтерская экспертиза КНЕУ/шб¬·с тс-¬б- тсїTLлєб-
  Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки, завдання І приклади до виконання курсової роботи
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Житлове право» для студентів спеціальностей 060101
  Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки щодо оформлення курсових І дипломних проектів. Інструктивні матеріали для студентів спеціальності 091401
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.053 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
  Додаток а втрати робочого часу та чисельність працівників, які знаходилися у вимушених адміністративних відпустках або працювали у режимі неповного робочого часу
library
  Конспект уроку з історії України Овчарик Людмила Михайлівна
library/docs/rio/2007
  5 програма практики І методичні вказівки 13
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник
library/docs/rio/2012
  3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Порадники
  Київ Видавництво
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/neponyatnoe
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання при побудові системи управління
  Методичні вказівки до написання, розгляду та аналізу кейсів з курсу «Антикризове управління підприємством»
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Свирко_Обл к виконання бюджету
  Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконаня та оформлення курсової роботи 3 дисципліни " Системи та методи прийняття рішень" для студентів заочної та дистанційної форм навчання
library/docs/rio/2008
  Гострі шлунково – кишкові кровотечі актуальність теми
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до проведення курсу практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент у виробництві»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки з оформлення письмових робіт (рефератів, одз, контрольних, курсових та дипломних робіт) для студентів спеціальності "Маркетинг"
library/docs/Books
  Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів спеціальності
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни "Банківське право" для студентів спеціальностей 060101, 030402 "Правознавство"
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/staroe
  Методичні вказівки до вивчення теми
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка"
library_files/Doc
  Технологія учіння
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  В. Я. Плаксієнко, доктор економічних наук, професор; В. О. Гуня
library/docs/rio/2010
  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
  Навчальний посібник з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів усіх спеціальностей
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  Методичні рекомендації до вивчення тем роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації тема охоплює такі питання.  Організація обліку в комерційних банках.  Методологічні основи фінансового обліку в банках
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
  Розповсюджувати та тиражувати
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
library/МЕТОДИЧКИ
  Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) Галузь знань: 0511 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до практичних І самостійних робіт для студентів ІІ курсу спеціальності "Журналістика" денної форми навчання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/ks/1882/doc
  Указатель личныхъ ииенъ и замічательныхъ мѣстъ и предиетовъ, упоминаемыхъ въ I томѣ „Кіевской
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
library/docs/rio/2011
  Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2010
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності
library/literature/loadliterature/filename
  Учебное пособие предисловие воспитание в первобытном обществе глава возникновение воспитательного процесса
library/docs/Books
  Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
library/literature/loadliterature/filename
  Исследование в области глубинной психологии
  Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
  Методические указания по составлению коррекционной программы для работы
library/docs/Books
  Конспект лекцій з епідеміології розділу «організація протиепідемічних заходів при надзвичайних ситуаціях» для студентів 5-го курсу вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації напряму 1101
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Підручники
  Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
library/literature/loadliterature/filename
  Л 36 Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. Киів, Центр навчальної літератури, 2003. 360с. І8Вм 966-8253-76-0
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування хімічних підприємств та основи сапр»
library/ks/1907/doc
  Украіксъкого жишшя. 3 діяльности Украінськоі трудовоі
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/Рос-Укр
  С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2012
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю
library/docs/Books
  Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет тести з англійської мови для учнів гімназій, студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання суми Видавництво СумДУ
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.26 ФИНАНСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ/Б_ЛИК_Финансовый анализ КНЕУ
  Аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
library/docs/rio/2009
  Мета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
load/Library
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 2-ге видання, стереотипне Київ «Вища школа» 2006
library/docs/rio/2008
  Плани семінарських занять з курсу «логіка» з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Правознавство» денної форми навчання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/rio/2009
  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання одз з дисципліни
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського інститут інформаційних технологій Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  М. Ф. Аверкина; за наук ред д-ра екон наук, проф. З. В. Герасимчук; Луц нац техн ун-т. Луцьк : рвв луц. Нту, 2015. 492 с рис., табл
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
library/literature/loadliterature/filename
  Заряна и Нина Некрасовы – Перестаньте детей воспитывать – помогите им расти ббк 8*6
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  І. П. Васильків [та ін.]. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. 399 с. (Бібліотека вчителя)
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського інститут інформаційних технологій Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
  А. А. Коробченко; Мелітоп держ пед ун-т ім. Богдана Хмельницького. Мелітополь : Вид будинок Мелітоп міськ друк., 2014. 308 с
library/docs/Books
  Євген Гуцало Олень Август
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
library/3_ТЕХНИКА_И_ТЕХНИЧЕСКИЕ_НАУКИ/39_ТРАНСПОРТ/39.5_ВОЗДУШНЫЙ_ТРАНСПОРТ/39.53 САМОЛЁТЫ/39.53-083.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ/УЧЕБН ПОСОБИЯ/ИССЛЕДОВАНИЯ_2
  Уроки авіаційних подій „ Безпека польотів через розслідування подій
Librarydocument/Novi_nadhod
  Навчальна література
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського інститут інформаційних технологій Відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/literature/loadliterature/filename
  Пособие по русскому языку 1 -2 классы (1 -4) 1 класс(1-3) содержание предисловие 6 Условные обозначения 8
Librarydocument/vernadka
  Л. Н. Овандер; Киев гос ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1966. 22 с
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/literature/loadliterature/filename
  Інноваційні технології в освіті Анотований бібліографічний покажчик
library/docs/rio/2011
  Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/literature/loadliterature/filename
  Л. Б. Фесюкова Воспитание сказкой Для работы с детьми дошкольного возраста Глава Методы работы со сказкой
library_science/bibliosvit
  Бібліосвіт : інформ вісн. – Вип. 1 (33) 2010 / [редкол. Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; дз
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  -
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/literature/loadliterature/filename
  Ббк р2 б 43 Белов Ю. Е. Кузя не настоящий. – Судак: «Музей книги и истории судака»
library
  Щодо проведення уроку виробничого навчання
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
  А. В. Глушков; Одес гос экол ун-т. Одесса : тэс, 2015. 283 с рис., табл
Librarydocument/Novi_nadhod
  Навчальна література 0 загальний відділ
library_files
  Нестандартні форми проведення бібліотечних уроків
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
library/docs/Metod
  Тестові завдання з курсу
content/library/present
  Борис Грінченко- педагог, письменник, науковець
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 10 №2
library/docs/rio/2007
  Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ
  Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
library/docs/rio/2008
  Методичні вказівки " диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни „ Граматичні проблеми перекладу"
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Довідники
  Лариса Масенко Мова і суспільство. Постколоніальний вимір
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library
  Розв'язування показникових рівнянь
library/docs/rio/2008
  Тема. В. Симоненко „витязь молодої української поезії (О. Гончар)
Librarydocument/vernadka
  Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки Вправи для самоконтролю
library/8 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ/81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ/81.2 УКР/Словники/_Українські
  Рецензенти: доктор
library/literature/loadliterature/filename
  Опис досвіду роботи з проблеми: Вчителя англійської мови вищої категорії, методиста Письменської сзш данилюк Ніни Антонівни Смт. Письменне
  Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва
library
  Ф. Г. Ананченка затверджую голова Приймальної комісії, Директор, кандидат економічних наук О. А. Галкіна 20 р. Програма
Librarydocument/vernadka
  О. М. Адаменко [та ін.]; Івано-Франків нац техн ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. 207 с рис., табл
Librarydocument/virtdovidka
  Лірика вагантів епохи Середньовіччя Грек Т. А. Інтегрований урок світової літератури й всесвітньої історії «Лірика вагантів»
Librarydocument/Bibl_pokazchuku
  Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.052 БУХ.УЧЕТ/Киндрацька_Бухгалтерський обл_к _ прийняття р_шень в банках
  13. облік операцій в іноземній валюті
library/literature/loadliterature/filename
  Індивідуальний план з інформатики на 1 семестр 2018-2019 н р. 6 клас
Librarydocument/vernadka
  Г. В. Лисченко [та ін.]; [наук ред. Г. Д. Коваленко]; Нац акад наук України, ду "Ін-т геохімії навколиш середовища", Укр ядер т-во. Київ : Наукова думка, 2014. 326, [12] с рис., табл
library/literature/loadliterature/filename
  Термін вивчення
library
  Методичні рекомендації щодо технології створення сучасного уроку із застосуванням ікт я не жахаюся комп'ютерів, я жахаюся їх
library/docs/rio/2007
  Завдання 1 Ознайомлення з інтерфейсом і керуванням палітрам
library_science/publishing
  М. В. Гоголь – знайомий і незнайомий Авенариус В. П
library/docs/Metod
  Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова»
Librarydocument/vernadka
  Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій
Librarydocument/Bibl_spiski
  Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
library/literature/loadliterature/filename
  Плани роботи річний план роботи
Librarydocument/Bibl_spiski
  Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 9 №1
library/docs/rio/2008
  Урок І завдання І прочитайте подані нижче слова, пам`ятаючи про правила читання голосних та їх словосполучень, а також сполучень приголосних букв
Librarydocument/Bibl_spiski
  Свобода І різноманіття
library/ks/1907/doc
  30 ноября 1882 р.— 30 ноября 1907 г
Librarydocument/Bibl_spiski
  Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
library/docs/Books
  Іван Котляревський. Енеїда
Librarydocument/Period_vidannya
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу І півріччя 2011 року
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кпі ІІ
  Періодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу ІІ півріччя 2009 – І півріччя 2010
Librarydocument/Novi_nadhod
  Криворізький педагогічний інститут двнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний бюлетень випуск 9 №4
Librarydocument/Bibl_spiski
  Криворізький державний педагогічний університет наукова бібліотека
  39 н.І. за період з 1989 по 2012 рік Укладач: Лебедюк О. О., зав науково-методичного відділу кривий ріг
library/docs/rio/2007
  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія української журналістики»
Librarydocument/virtdovidka2
  Музично-ритмічне виховання 781(075. 8) А 77
  Нітроген І нітрогеновмісні органічні сполуки 54(07) в 15
directory library  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка