ukr/news
  Аспірантура
news/i
  Звіт про підготовку науково-педагогічних кадрів Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 2 Стандарти європейського наукового освітянського простору 3
  Звіт про підготовку науково-педагогічних кадрів Новикової М. В. заступника директора іем з наукової роботи "Завданням часу є не державна організація науки
doc/files/news/122/12287
  Олімпійський урок
upload/news/131
  Євро-2012. Підготовка до чемпіонату
news/new
  Інформація про заклад 4 Кадрове забезпечення 5 Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. 7 Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах 10
img/news/3184
  Типова навчальна програма нормативної дисципліни
news/i
  Звіт про роботу навчально-наукового інституту економіки та менеджменту у 2014-2015 н р. Смя нау зр 11-01-2015 Київ 2015 національний авіаційний університет навчально-науковий
doc/files/news/133/13376
  Тема. Елліністичні держави в iv—ii ст до н е. Елліністична культура. Мета
doc/files/news/151/15127
  „Вікна в загадкову Азію
doc/files/news/142/14275
  Тема : Анна Ахматова. Розвиток засад акмеїзму в поезії А. Ахматової. Творчість Ахматової яскраве явище жіночої поезії ХХ століття. "Поезія втрат "ранньої Ахматової, її художні особливості
Newsayt/Materialu
  Сучасні підходи до формування в учнів навичок фізичного самонавчання
doc/files/news/142/14254
  Загальний недорозвиток мовлення
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
doc/files/news/160/16031
  Сценарій виховної години
~files/news
  Реферат роботи „ Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив 2011 р
doc/files/news/145/14529
  Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків
attachments
  Факультативне заняття «Хімія для допитливих» Мета студії
news/foto
  Позиціонування та створення позитивного іміджу бібліотеки
ua/news/naukov_chitannya_pamyat_p_bletskogo
  Другі читання пам’яті академіка Платона Білецького (1922–1998)
upload/news/121
  Євро 2012 філософія футбольного туристу
doc/files/news/108/10813
  Вода найголовніша речовина на Землі. Вода та її здатність розчиняти речовини
doc/files/news/154/15466
  Діяльності учнів на уроках української мови та літератури
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Методика формування
doc/files/news/154/15463
  Проект 4 – б клас Учитель: Мартьянова Т. В. 2011 рік Епіграф
upload/news/120
  Євро 2012: філософія футбольного туриста
doc/files/news/111/11155
  Урок біології в 9 класі тема уроку рух крові по судинах. Практична робота №2 "визначення частоти пульсу при різних станах організму"
ua/news/konferentsya_dlya_asprantv_ta_studentv_20-21_travnya_2015
  Ювілей наома: шляхи розвитку українського мистецтвознавства тези І матеріали доповідей міжвузівської наукової конференції молодих науковців, аспірантів І студентів
doc/files/news/155/15597
  Води суходолу Південної Америки. Найбільші річкові системи. Практична робота
images/news/2015_09
  Професійно-технічні навчальні заклади, які мають державні ліцензії на вид підготовки – професійно-технічне навчання
doc/files/news/123/12365
  Методика організації лекційно–семінарських залікових занять
data/NEWS/ZAGALNI
  Що таке Google Scholar? Google Scholar (Google Академія)
doc/files/news/148/14839
  Бібліотека в житті учня професійно-технічного навчального закладу
library/6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/65 ЭКОНОМИКА/65.29 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ/ШЕРШНЬОВА, Оборська_Антикризисное управление предприятием КНЕУ/New_II
  Концепція життєвого циклу (ЖЦ) підприємства та її використання в побудові системи управління методичні вказівки до вивчення теми Для поглибленого вивчення цієї теми студенти насамперед мають повторити основні поняття та категорії з курсів
doc/files/news/143/14345
  Програма з предмету «Методика роботи з хореографічним колективом»
doc/files/news/230/23001
  Національно-визвольна війна
doc/files/news/118/11847
  Тема. Похід більшовицьких військ на Київ. Четвертий Універсал Центральної Ради. Крути
newspaper
  Перерва+… Газета для учнів 1-11 класів
doc/files/news/145/14527
  Урок 9 клас зарубіжна література німецька мова
doc/files/news/215/21505
  Тарас Шевченко. Україна частина Шевченка, розповідь про поета
doc/files/news/153/15342
  Реалізація соціальної, мотиваційної, функціональної компетенцій на уроках української мови та літератури (із досвіду роботи) у загальноосвітній школі у предметів «Українська мова І література»
new/wp-content/uploads/2016/02
  Положення про організацію освітнього процесу у київському дЕржавному інституті декоративно-прикладного мистецтва І дизайну імені михайла бойчука ухвалено
doc/images/news/61911
  Навчальна програма
files/site0/upload/news/2012/10
  Методичні рекомендації Київ 2013 етапи написання науково-дослідницької роботи підготовчий етап
uploads/news/2009/01/30
  Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не приймаються
upload/news/122
  Філософія футбольного туриста. Євро-2012
doc/files/news/134/13451
  «Звичаї українського народу наша скарбниця»
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Олійник наталія Юріївна
files/Zaochne/new/5
  Зміст, структура та обсяг бакалаврської роботи
doc/files/news/121/12146
  Уроків узагальнення та систематизації знань школярів
doc/files/news/118/11856
  В якій живе і виховується дитина
doc/files/news/215/21511
  Запровадження інтерактивних технологій на уроках хімії у професійному ліцеї, як засіб забезпечення діяльного аспекту Вступ
doc/files/news/142/14290
  Починаємо вивчати фізику цикл уроків для 7 класу Ольга Білориха
data/uipa-publications/new/avtoref1
  Українська інженерно-педагогічна академія
images/newstmp/2010_1/11_03
  Якість освіти
news/i
  Звіт про роботу інституту економіки та менеджменту у 2013-2014 н р. Смя нау зр 11-01-2014 Київ 2014 "Завданням часу є

  Перелік документів, які подають вступники до аспірантури та докторантури оріду наду при Президентові України
files/Zaochne/new/AM
  Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи
upload/news/132
  Деякі аспекти футбольного туризму в контексті проведення Євро-2012
doc/files/news/177/17709
  Корекція гіперактивної поведінки молодших школярів
doc/files/news/177/17708
  Проектна діяльність учнів як засіб підвищення якості навчання
upload/news/126
  Євро 2012. Філософія футбольного туриста
img/news/2444
  Робота секцій Міжнародної науково-практичної конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»
News/20161419130300
  Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка інститут історії україни нан україни уманський державний педагогічний університет

  Національної академії мистецтв
doc/files/news/218/21835
  Зображення загальнолюдських проблем боротьби добра і зла в тоталітарному радянському суспільстві
pub/general/project
  Дописувачам, що читають/пишуть у Ієрархії
doc/files/news/171/17122
  Інформації про національні костюми, виготовлення національного одягу для ляльок українців. План виконання проекту Обговорення ідеї проекту Створення творчих груп
images/news
  Інформаційне повідомлення
sites/default/files/content/News/09_2014/Davidchuk
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_A_Z
  Авраменко Анатолій Олександрович. Патогенез ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічний гелікобактеріоз. Рукопис
doc/files/news/171/17103
  Як писати наукову роботу з філології (поради учителя-практика)
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
image_add/Image/news13/18
  Звіт про наукову діяльність за 2014 рік. Пріоритетні напрями та перспективи розвитку наукової діяльності у національному медичному університеті імені о. О. Богомольця. Затвердження зведеного плану науково-дослідних робіт на 2015 рік
downloads/inter
  Березень 2010 Коледж Європи пропонує значну кількість стипендій випускникам університетів з країн-учасниць Європейської політики сусідства для навчання за магістерською програмою на 2010-2011 навчальний рік в Брюге (Бельгія) та Натолін
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_4k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
_tbkp/newfolder1
  Вступ до історії україни 5-й клас (35 годин)
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/OB_1k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
News/file.axd?file=2009/6
  Основні напрями стратегії розвитку держави і суспільства в Україні Основні напрями стратегії розвитку
sites/default/files/content/News/09_2014/Palaguta
  Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедра інформаційних систем І технологій управління
uploads/news/2013/08/05
  Концепція соціального розвитку україни на 2013-2023 роки зміст вступ Розділ 1
data/edited/public/news/2012
  Завдання Теоретичний тур
sites/default/files/content/News/09_2014/Lutay/GRS_1k
  Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
storage/files/shares/Черезова/Підготовка до вступу/аспірантури
  Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» «затверджую»
docs/news
  М. Одеса, 29 квітня 2015 року
new
  Хмарні технології як засіб роботи у класі інклюзивного навчання
wp-content/uploads/2018/02
  Програма навчальної дисципліни наукові основи енергоощадних технологій
  Програма навчальної дисципліни мораль та етика вченого
images/education/average/new_pr
  Зарубіжна література, 5-12 кл
files/new
  Організація методичної роботи в початкової школі завдання І значення методичної роботи педагог, як І кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться»
new/images/files
  Посилення кадрового потенціалу університету
uploads/news/files/2012-2
  Рішенням Київської обласної ради від 29. 07. 2010 №775-33-v програма співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів
news/db
  На запитання анкети
news/new
  Інформація про заклад 4 Кадрове забезпечення 5 Методична робота Загальні засади організації методичної роботи. 7 Результативність участі педагогічних працівників закладу у професійних конкурсах 11
images/education/average/new_pr
  Українська мова, 5-12 кл
NEWS_image/2016/zavdannia
  Математика 2 клас Математичний диктант. Знайти
file/user/2/files
  Робота з бібліотекою jQuery. Знайомство з jquery. Вибір об’єктів на сторінці
Newsayt/Materialu/Molodha_shool
  Тема. Морський пейзаж. Колір води. Художньо творче завдання «Подорож до моря»
images/education/average/new_pr
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів " Образотворче мистецтво" (5-7 класи). Пояснювальна записка
News/20121009204902
  Програма 11 жовтня 2012 року 9 00 9 55
images/news
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів біблійна історія та християнська етика 1-11 класи
images/files/news/2012/13
  Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 20
docs
  Студентських читань
media/projects/6/file
  Проблеми та перспективи фінансування охорони здоров’я в Україні Аналітичний центр «Нова Соціальна та Економічна політика»
uploads/news/2009/05/06
  Програма фестивалю дитячого читання «форум видавців дітям»
file/user/2/files
  Робота з бібліотекою jQuery. Знайомство з jquery. Вибір об’єктів на сторінці
  Робота з бібліотекою jQuery. Знайомство з jquery. Вибір об’єктів на сторінці
Newsayt/Materialu/Biol_geog_xim
  Лешкевич В. В., Лешкевич А. П
_tbkp/newfolder1
  Уроку к-ть годин Зміст навчального матеріалу
New_Folder/Папка для оголошень і новин
  2. Організаційна робота
wp-content/uploads/2017/02
  Українська музична література
files/site0/upload/news/2013/04
  № уроку Тема вступ (2 години)
newspaper
  Весела перерва
Newsayt/Materialu/Slovesn
  Конкурс методичних розробок учителів світової літератури, присвячений 120-річчю
doc/files/news/222/22246
  Уроку з курсу «Основи здоров'я» «Газобезпека»
images/education/average/new_pr
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
  Обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті
Newsayt/Materialu/Inozem
  У e n g L i s h 9th f o r m правління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
new
  Інноваційно-освітній простір на основі вальдорфської педагогіки
doc/files/news/111/11135
  Урок із всесвітньої історії та фізичного виховання. 6 клас Тема уроку : виникнення фізичної культури в стародавньому світі мета
NEW
  Аудіювання – це здатність сприймати мовлення іншої особи. Читання
  Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення навчально-виховної
doc/files/news/143/14354
  Урок гра «Літературна кав′ярня»
images/education/average/new_pr/nm
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
news
  Рішення Рівненської обласної ради від 04 листопада 2016 року №331 Голова Рівненської обласної ради М. М. Драганчук стату т комунального закладу
Newsayt/Psuxolog
  Професійна орієнтація та професійне самовизначення молоді
doc/files/news/180/18064
  Урок-узагальнення з теми: Будинок Браунів Виконала: вчитель-методист англійської мови вчитель вищої категорії
uploads/editor/1/1/news_180/files
  Образовательный портал «Классная Оценка» «Образовательный портал «Классная Оценка»
News/file.axd?file=2011/12
  Конкурси за темою «Соціально-економічні та гуманітарні науки»
wp-content/uploads/2017/02
  Іноземна мова за професійним спрямуванням
file/user/2/files
  Робота з бібліотекою jQuery. Знайомство з jquery. Вибір об’єктів на сторінці
Newsayt/Materialu/Molodha_shool
  Тема. Велика буква у кличках тварин. Вправи на закріплення написання кличок тварин
  Уроків з української мови з теми «Слово. Значення слова»
Newsayt/Materialu/Molodha_shool/Matematuka_3a
  Урок 121 Перевірте домашню роботу. Задача 1008 1)3*8=24(м)-витратили на сукні. 2)76-24=52
news
  Інформація про хід виконання Висновки Пропозиції 1 2 3 4
newsite/download_docs
  Рішення лютого 2017 року № Про звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Скринчука В. К
doc/files/news/223/22387
  Урок екскурсія "Їх імена на літературній карті України"
files/2013/News/2015
  Вчителів Яворівського району
images/education/average/new_pr
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне мистецтво" (5-8 класи)
news
  Календар знаменних І пам'ятних дат Донецької області 2011 рік січень 1 – 105 років тому (1906) у м. Бахмут (тепер м. Артемівськ) почала виходити «Народная газета Бахмутского земства»
pedafofichni/uroki/new/zahody
  Сценарій до дня учителя
Newsayt/Materialu/Molodha_shool
  Управління освіти Шепетівського міськвиконкому Методичний кабінет Розробки занять гуртка
News
  Урок по пдр „Увага! Діти на дорозі! 03. 09. 2012 Навчальні кабінети 1 11 кл
uploads/news/2011/09/08
  Соціальний капітал та політична участь: сучасні аспекти дослідження та розвитку” Вересень Грудень 2011 Львів 2011 Серія міжнародних науково-практичних круглих столів «соціальний капітал та політична участь
newspaper
  Вчителі за знаками Зодіаку Овен
Newsayt/Cosh_pedagog
  Методика подачі домашнього завдання
wp-content/uploads/2018/05
  Інформація про Товариство
images/chnpu_ukr/news/06.Fizuchne_vihovannya
  Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби) нав-чаль-ного кон-тенту плани практич-них (семінар-ських) занять завдан-ня для лабора-торних робіт завдання для само-стійної роботи студентів
Newsayt/Materialu/Administrat
  Урок Тема. Відкриття європейців
file/user/2/files
  Мова програмування php
doc/files/news/120/12084
  Релігія стародавньої греції
images/news/Files
  Головний редактор В. Горовий, д-р іст наук, проф., заст гендиректора нбув. Редакційна колегія
images/news/2015-02-01/02.03.16
  Центр гендерних досліджень та комунікацій gender ua ck ua
new/images/files/dek/zao_progi
  Програма державного екзамену «Педагогіка та психологія дошкільної освіти» Для студентів заочної форми навчання
attachments
  Урок путешествие по русскому языку для 6 класса «Космонавт-лингвист»
  «Украинская государственность в период с 1917-1920г г.»
Newsayt/Materialu/ped250214
  Діяльнісний підхід та його роль у формуванні “самості “ учня
attachments
  «солнце русской поэзии» александр сергеевич пушкин родился в Москве 25 мая
  Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора»
  Завдання на повторення теми “ Феномен життя ”
  Урок №1 Тема. Григір Тютюнник.
file/user/2/files
  Мова програмування php
attachments
  В. В. Немченко Устройство и эксплуатация
  Древняя Индия
  Урок англійської мови в другому класі. Тема: Частини тіла. Повторення
  Подорож до Лондону
wp-content/uploads/2017/02
  Методичні рекомендації для написання контрольних робіт
attachments
  Урок русского языка
wp-content/uploads/2017/11
  Додаток Медіа-рейтинг Проміжні результати
attachments
  Технология изготовления декоративных цветов из атласных лент
  Однокоренные (родственные) слова. Корень слова
  Урок творческая мастерская «Без друзей меня чуть-чуть»
Newsayt/Materialu/Molodha_shool/Matematuka_3
  Що чекаєте від уроку? Математична розминка Усний рахунок
  Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа Складання задачі на суму двох добутків. Точки і пряма
attachments
  Закон Паскаля. Віртуальний магазин І варіант оберіть лише те, що зменшує тиск ІІ варіант оберіть лише те, що збільшує тиск Перевірка І варіант Санчата Шасі літака
  Урок з англійської мови за підручником
  Урок №32 Тема уроку. Захист довкілля від забруднення синтетичними мийними засобами. 11 клас. Рівень стандарту. Цілі
  Уроках читання в 3 класі з досвіду роботи підготувала вчитель початкових класів Козіонна Н. В. м. Глухів
  З акон інерції І закон Ньютона
  План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
  Тема. Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери
  Урок читання починаймо. Черепаха чаплю вечором Пригощала чаєм з печивом Ра-ра-ра : Дуже рада
  «Неперервний спектр світла. Спектроскоп»
  Арабский халифат
  Твір-опис природи за картиною Катерина Білокур Рідне поле
  Урок № письмовий твір опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
  Урок засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь і навичок. Форма уроку: урок-подорож
  Земля і Місяць. Планети Земної групи. Планети гіганти
  Романюк Світлана Володимирівна Учнівський проект як засіб формування навичок мислення високого рівня. Сонети Вільяма Шекспіра – перлини світової лірики
  Портфоліо вчителя
  «Название чисел при делении. Решение примеров и задач»
  Решение задач на сравнение. Устройства компьютера
  Изготовление цветов из бумажных трубочек
files/books/pdf-doc
  Конспекти з математики 3 клас (4 години на тиждень) № з/п Тема уроку Дата 1 Усна І письмова нумерація чисел першої сотні 2
files/site0/upload/news/2012/09
  Українські видання Передплата періодичних видань для районної електронної наукової методичної бібліотеки при рнмц дарницького руо на 2012 рік
attachments
  Хай світом править доброта. Уроки доброти Василя Сухомлинського
  Мета: поглиблювати уміння аналізу образу-персонажу, психологічного спостереження
  Микола Вороний. «Євшан-зілля»
  Нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»№5 Полончук Антоніна Іванівна, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, старший вчитель Славута
  Развитие творческих способностей на уроках Технологии с применением современных технологий на примере темы «Изготовление пасхальной открытки»
wp-content/uploads/2017/02
  Вимоги з курсу «Методика викладання музичної літератури» для студентів ІІ курсу (спеціалізація «Теорія музики») заочної форми навчання викладач Соловей Л. М. І-е півріччя /3-й семестр
  Методичні рекомендації для написання контрольних робіт
attachments
  Конспект уроку з використанням комунікаційної програми Skype за темою: "a нoliday of Friendship and Love" Підготували: вчителі англійської мови Лисенко М. В. І Григор ’
  Конкурс «Педагогічні інновації»
  1. Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші – не паралельні. Найбільша із сторін прямокутного ∆
  Педагогічний проект
  Задачи: знакомство с историей Олимпийских игр
  Презентация исследовательской работы (работа в группах) Составление ок «Идейно образное содержание повести и ее философский подтекст»
  Мягкий знак в именах существительных
  Тема. Свійські тварини
newspaper
  Перерва+… Газета для учнів 1-11 класів
Newsayt/Cosh_pedagog
  Формування індивідуального стилю роботи вчителя Карта важливих для професії рис характеру
Newsayt/Materialu/Matematuku
  Розділ Елементи теорії множин 1 Множина та її елементи. Підмножина. Рівні множини
_tbkp/newfolder1
  Уроку к-ть годин Зміст навчального матеріалу
wp-content/uploads/2017/02
  Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення пред'являються наступні вимоги: Наявність титульного листа (Рис. 1)
directory new  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка