data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Претензійні, присікальні, гарантійні та інші строки
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_3
  Зупинення, перерва та поновлення строків позовної давності
data/ukr/Pravo
  Реферат на тему : " Міжнародно-правовий механізм захисту прав І свобод людини І громадянина"
  Реферат " ООН суб`єкт міжнародного права" 3 курс мп 5 група київ 2000 План
Referat/Pravo/Referat
  Реферат з правознавства Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції. Виконав
files
  Методичні рекомендації розроблено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів з курсу «Правознавство»
text
  Афанасьєва К. О
nnipp/files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
uploads/editor/290/354718/sitepage_118/files
  " Правопорушення неповнолітніх. Юридична відповідальність "
Programmi_14_15
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
files/books/pravo
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ббк 67. 75 (4 Укр) м 47 Рецензенти
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2015/11
  Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання
pravo
  Конспект уроку на тему: «Як громадяни беруть участь у житті демократичних держав? Що таке самоврядування? Громадські об’єднання та дитячі організації. Демократія у шкільному житті» (Слайд )
wp-content/uploads/2016/09
  Програма навчальної дисципліни право Європейського Союзу опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_4
  Майно як об'єкт цивільних прав
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_5
  Поняття та види джерел цивільного права
jdownloads/pravo-i-lingvistika/pereklad
  Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»
downloads
  Депутатські групи (фракції)
wp-content/uploads/2016/09
  Мазіна Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін робоча програма
faculty/pravo/mpp/s1
  „ Міжнародне морське право
pravo/ref
  Магдебурзьке право
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_4
  Конституційний процес в Україні Про Україну можна казати як про державу з давніми конституційними традиціями, більше того саме наша країна дала світові перший зразок демократичної конституції за 65 років до того
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2015/11
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання з економічних спеціальностей Затверджено
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Правові засади інтелектуальної власності в україні
d/665844/d
  Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Конспект лекцій "Основи конституційного права України"
jdownloads/pravo-i-lingvistika/pereklad
  Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
data/ukr/Pravo
  "Державна символіка України "
  Реферат на тему: „Судова система України План Вступ Система судових органів Судова влада Статус суддів
uploads/pravo13-14
  Студентки: Якименко Юлії Анатоліївни
predmety/pravo/media/files
  Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
load/pravo
  Міністерство освіти І науки України право інтелектуальної власності
pravo/ref
  Закони Хаммурапі
text
  Інформація про нові надходження та ін.); організовувати інформацію таким чином, щоб її було зручно використовувати
uploads/editor/1457/175144/sitepage_105/file
  Власність у нашому житті
jspui/bitstream/123456789/22549/1
  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни приватне та публічне право галузь знань 0801 «Геодезія та землеустрій»
uploads/pravo14-15
  Дипломна магістерська робота за темою
uploads/2014-01
  Глобинське районне управління юстиції правові аспекти надання щорічної основної відпустки м. Глобине 2012 р
files/pravovi-akti
  Правила внутрішнього трудового розпорядку маріупольського державного гуманітарного університету I. Загальні положення
wp-content/uploads/2015/10
  Програма дисципліни за вільним вибором студентів для студентів спеціальності 030300 Історія
text
  Охорона прав на фотографічні твори: історична ретроспектива
d/665844/d
  Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
Programmi_14_15/II_semestr
  Робоча програма навчальної дисципліни право соціального забезпечення
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_3
  Значення пізнавальних
wp-content/uploads/2014/12
  Право в житті людини
new/files/Медичне право
  правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги
uploads/pravo14-15
  Дипломна магістерська робота за темою: «Правове регулювання страхування в Україні»
Referat/Pravo/Referat
  Реферат вищі органи демократичної держави
wp-content/uploads/2017/03
  Проблеми забезпечення права на справедливий суд
uploads/2013-12
  Зі зниженою працездатністю

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_1
  Статус засобів масової інформації в україні. Конституційні правовідносини
files/konf
  Закон "Про засади…" Стаття 15. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів Ч. Мета антикорупційної експертизи
predmety/pravo/media/files
  Програма профільного курсу. 10 (11, 12) клас Пояснювальна записка
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні” Основні права власності
  Поняття цивільно-правової відповідальності
pravo/ref
  "Державна символіка України "
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2014/02
  Законодавство вступ
predmety/pravo/media/files
  Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів

  План вступ 2 Поняття та основні риси правової держави 4 Правова держава І громадянське суспільство 9
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_1
  Трудовий договір
ua
  Національний гірничий університет
jdownloads/pravo-i-lingvistika/pereklad
  Обґрунтування навчальної дисципліни
_ld/1
  Цивільного права >ІІ. Цивільне законодавство
files
  Причини високого рівня корупції
data/ukr/Derjregyluvannya
  Правове регулювання митної справи
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_3
  Етична культура юриста
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_2
  Довіреністю визнається письмове повноваження, яке видає одна особа (довіритель) іншій особі (довіреному) Для представництва перед третіми особами
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_3
  Психологічні основи попереднього слідства
predmety/pravo/media/files
  Для загальноосвітніх навчальних закладів
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_2
  Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні
file
  Кременчуцьке міське управління юстиції
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_1
  Спадкування за законом
download/prepod/shirkova/pravo
  Програма з дисципліни «Основи права»

  Конкурсна робота «Донбас край українського слова»
doc
  Робоча програма дисципліни «правові системи сучасності»
files/Kafedri/Kzpd/rabot_progr
  Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 5-го курсу
uploads/pravo13-14
  Правові аспекти статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні: питання теорії та практики
docs
  Про стан виконання протягом 2008 року Програми правової освіти населення Черкаської області на 2006-2010 роки
uploads/files
  «право дитини на житло»
pravo
  Що таке закон. Як приймаються закони. Мета. Навчальна: назвати ознаки закону та описати процедуру прийняття закону
data/ukr/Pravo
  Реферат з курсу " Основи конституційного права України " на тему: " Правова держава, її ознаки "
_ld/0
  „Підбір і розстановка кадрів
uploads/file/session 4-6
  Рішення Красилівської районної ради від 25 березня 2011 року №6 районна програма правової освіти населення на 2011 2015 роки І. Загальні положення
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Прийняття спадщини. Відмова від спадщини
CDI/pravove_vux
  Програма правового гуртка «Дебати» Розробник програми: вчитель історії та правознавства Щербина Раїса Георгіївна
Programmi_14_15
  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
ua
  Іністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад
ua/vykladach
  Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни за вільним вибором студентів «Право Європейського Союзу»
mater
  Рефератів з навчальної дисципліни «Основи правознавства»
data/ukr/Pravo
  Положення про селян
files/Pora
  Чи потрібно змінювати Конституцію України? Чому?
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/02
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання за фахом «Інтелектуальна власність»
docs/events/29
  Звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення (мпо) подання міжнародної заявки до відомства-одержувача (заявник) подання національної заявки (заявник) міжнародний попередній висновок щодо патентоспроможності
wp-content/uploads/2014/01
  У чому полягає надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги?
uploads/editor/30/302862/sitepage_218/files
  Все про право інтелектуальної власності
wp-content/uploads/2017/09
  Програма навчальної дисципліни право соціального забезпечення галузь знань 0304 «Право» напрям підготовки 030401 «Правознавство» опис навчальної дисципліни
wp-content/uploads/2017/10
  Богомолова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції робоча програма
d/665844/d
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
pravo/wp-content/uploads/sites/90/2018/06
  Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей Затверджено
d/665844/d
  Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
predmety/pravo/media/files
  Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
wp-content/uploads/2017/07
  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Загальна характеристика держави та державної влади
data/ukr/Pravoznavstvo/Rozdil_6
  Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав
storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017
  Програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
konkurs2017
  «Педагогічна династія Щепетільнікових-Підгайко»
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Після цього уроку учні зможуть: пояснювати поняття «галузь права», «норма права», «система законодавства»; називати
  Урок №12 Тема уроку: Правопорушення Мета уроку: охарактеризувати суть, ознаки та складові правопорушення Очікувані результати
uploads/editor/2845/98344/sitepage_102/files
  Урок №з т ема. Що таке закон

  Правовідносини Основи правознавства
storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2016
  Для загальноосвітніх навчальних закладів
predmety/pravo/media/files
  Методичні рекомендації Найвища мета освіти і виховання- самостійність у служінні істині, красі й добру
olderfiles/3
  Закон України "Про освіту" Основні компоненти роботи Дем’янівської школи з правової освіти та виховання Правова освіта та виховання Навчальна робота Адміністративна та методична робота Робота з батьками
pravo
  Практичне заняття. Розв’язання правових ситуацій з тем: «Правовідносини. Правопорушення та юридична відповідальність»
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №21 Тема уроку: Органи виконавчої та судової влади України. Місцеве самоврядування
doc/files/news/264/26453
  Урок засвоєння нових знань. Хід уроку. І. Організація класу. ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. І
pravo
  Правознавство 10 клас (35 годин, 1 година на тиждень)

  Календарно – тематичне планування з правознавства 10 клас
storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11-klas/2018-2019
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) пояснювальна записка
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №26 Тема уроку: Кримінальна відповідальність
Pravo
  «Українська держава гетьмана Скоропадського»
pravo
  Формування критичного мислення при застосуванні нормативно-правових актів під час аналізу юридичних ситуацій Корсун М. А
syte/text/justice/pravova_robota
  Уроки жорстокості Насильство у школах та шляхи подолання цього явища. За матеріалами статті Кароліни Тимків // Кореспондент №41
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок № Тема уроку: Історичний аспект виникнення держави Мета уроку: підвести учнів до розуміння історичних аспектів виникнення
images/education/average/prog12
  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільних
fileadmin/user_upload/documents/pravo
  Календарний план 10 клас Правознавство Академічний рівень
CDI/pravove_vux
  Пояснювальна записка одним із найактуальніших питань сьогодні є зростання правопорушень, скоєних дітьми
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №34 Тема уроку : Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна
pravo
  Мета уроку: Ознайомити: з формами народовладдя; з принципами проведення виборів; з органами державної влади в Україні (Верховна Рада, Президент). Формувати вміння інтерактивного здобуття знань через індивідуальні та групові завдання
wp-content/uploads/2017/07
  Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні Частина 16-18 травня 2018 р. Сєвєродонецьк 2018

  Програма "Безоплатна правова допомога" фінансується Благодійною організацією "Фонд Віктора Пінчука соціальна ініціатива"
pravo
  «Права і свободи людини»
PRAVO
  Відкритий виховний захід «Права людини: Історія і сучасність» Мета
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №9 Тема уроку: Правовідносини Мета уроку: підвести учнів до розуміння правовідносин, правоздатності та дієздатності
  Урок №3 Тема уроку: Державний лад Мета уроку: підвести учнів до розуміння видів форм правління та територіального устрою держави
PRAVO
  Уроку : "Права людини на Україні"
images/files/gromad_obg/2012/book
  Програма природознавство 5 клас (70 год. 2 год на тиждень) Загальна характеристика навчального предмета
docs/events/48
  Економічний аналіз у антимонопольних справах
konkurs2017
  «Педагогічна династія Щепетільнікових-Підгайко» Роботу виконали: Грицина Катерина – студентка 2 курсу, спеціальності: «Діловодство»
server/pravoznavstvo/specialized_education
  Практикум з правознавства
pravo
  Правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу
Pravo/9klas
  Урок тема. Предмет курсу «Основи правознавства»
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №17 Тема уроку: Конституційне право Мета уроку: дати загальну характеристику конституційного права України
fileadmin/user_upload/documents/pravo
  Календарний план 9 клас «Правознавство (практичний курс)»
files/2013/Metodyka/Pravo/10_klas
  Урок №13 Тема уроку: Юридична відповідальність Мета уроку: охарактеризувати поняття, ознаки та види юридичної відповідальності
pravo
  Розв’язання правових ситуацій із теми «Основи теорії права»
  «ЩО? Де? Коли?» (сценарій для учнів 9-11 класів)

  Районний методичний кабінет відділу освіти І науки Таращанської рда тиждень правознавства у школі
wp-content/uploads/2017/07
  Науково-дослідницька робота «Нестор Махно і наш край в контексті історичних подій в Україні у 1917 – 1920-х рр.»
directory pravo  


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка