До складу адміністрації входять
Скачати 195,24 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір195,24 Kb.


Виступ

Рокитнянський районний ліцей Рокитнянської районної ради Київської області - загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня, з профільним навчання та допрофільною підготовкою, що здійснює свою діяльність згідно Статуту, затвердженого наказом відділу освіти Рокитнянської державної адміністрації від 19.06.2012 № 289, що обслуговує спільні освітні потреби територіальних громад селища та сіл Рокитнянського району.

Ліцей створений відповідно до ст.18, 36 (п.6) Закону України «Про освіту», ст.9,11 Закону України «Про загальну середню освіту»,ст. 18,19,22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Положення про порядок створення, реорганізації й ліквідації навчально-виховних закладів (із наступними змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад; розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 23.08.2000 року №436 «Про додаткові заходи щодо створення умов для навчання здібних і обдарованих дітей у Київській області», на основі розпорядження Рокитнянської районної державної адміністрації від 28.08.2000 р. № 270 «Про відкриття у смт Рокитне Рокитнянського районного ліцею»

Розпочав свою роботу 1 вересня 2000р., рік знаходився у складі Рокитнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. З 2001 р. існує як самостійна юридична одиниця.

Керування закладом здійснює з 2001р. Прозор Людмила Анатоліївна – директор ліцею, загальний педагогічний стаж – 27 р., на посаді директора ліцею – 15р.

До складу адміністрації входять:

- Денисенко Антоніна Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи на посаді - 3 роки.

- Ярмак Ірина Валеріївна - заступник директора з виховної роботи (0,5 ставки). Стаж роботи -1 рік.

- Хорунжа Ольга Вікторівна – практичний психолог. Стаж роботи – 16 років.

- Пелішенко Валентина Володимирівна – соціальний педагог ( 0,25 ставки). Стаж роботи – 2 роки.

Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність ліцею; Програмою розвитку системи освіти Рокитнянського району, Інструкцією про порядок конкурсного приймання учнів до ліцею, орієнтовних критеріїв оцінювання навчальних досягнень, власним Статутом, Програмою розвитку закладу, Програмою роботи з обдарованими учнями, інструктивно-методичними рекомендаціями, нормативно-інструктивними матеріалами адміністрації, нормативною документацією з охорони праці та техніки безпеки.

У закладі наявна номенклатура справ, ведеться обов’язкова документація згідно з вимогами Інструкції з діловодства, зберігаються розпорядчі документи щодо створення навчального закладу, дотримується виконання Статуту, Правил внутрішнього розпорядку,режиму роботи, Колективного договору.

Навчально-виховний процес відбувається в одну зміну, режим роботи 5-й денний. Щодня розпочинається з ранкової гімнастики. Щопонеділка проводиться загальноліцейна лінійка та наради, щоп’ятниці одночасно по всіх класах і курсах - виховні години. Мова навчання – українська.

У ліцеї навчається 78 учнів (станом на 11.01.2016) у 4 класах: 8-9 проліцейних та на І-ІІ курсах ліцейних . На початок 2000р. – було 70 учнів. Найбільша кількість учнів, а саме 115 учнів у 2010-2011н.р., коли у складі ліцею були 7 класи. Середня наповнюваність – 19,5 учнів.

Приймання учнів до ліцею здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом МОН України від 19.06.03р. №389, Статуту ліцею (Р.ІІ. п.26. - 2.3), Правил конкурсного приймання учнів до ліцею та результатів ДПА з предметів конкурсного приймання, на підставі рішення конкурсної комісії та заяв батьків. До проліцейних 8-9 класів здійснюється на безконкурсній основі; на І-ІІ курси ( 10-11 класи) - за результатами складених вступних випробувань; учні з високим рівнем навчальних досягнень зараховуються поза конкурсом. Ліцей щорічно оголошує про конкурсний набір через місцеву газету «Вісник Рокитнянщини», РТК «Рокита», проводить День відкритих дверей, їздить по ЗНЗ району з виступами агітбригади, пропагує свою діяльність у засобах масової інформації.

Так, у 2015-2016 н.р. до ліцею вступило 28 учнів: з них на безконкурсній основі до 8-9 класів - 20 учнів, за результатами вступних конкурсних випробувань – 8 учнів. Традиційно найбільша кількість учнів приходить з Рокитнянської ЗОШ № 1 (11 учнів), ЗОШ № 3 (4 уч.), ЗОШ № 5 (2 уч.), Житньогірської ЗОШ (3 уч.), Острівської ЗОШ (3 уч), Ромашківської ЗОШ (1 уч), Телешівської ЗОШ (1 уч.)Кадрове забезпечення

У закладі працює 15 педагогічних працівників , з них: основних – 10, сумісників – 5. Всі мають вищу освіту; за статтю: чоловіків – 3 (20%), жінок – 12 (80%); за віком: до 30 років – 1 (7 %), від 30 до 40 років – 5 (33%), від 40 до 50 років – 3 (20 %), від 50 років і далі – 6 (40 %). Середній вік - 46 років.За кваліфікаційними категоріями: спеціалістів вищої категорії – 12 (80%), спеціалістів – 3 (20%).

Мають педагогічні звання: «учитель-методист» – 3 (15%), «старший вчитель» – 4 (27%), нагороджені: знаком «Відмінник освіти України» – 5 (33%), нагрудним знаком «В.Сухомлинський» – 2 (13%). У закладі працює 4 технічні працівники. За останні 10 років звільнився 1 педагогічний працівник у зв’язку з переїздом на нове місце проживання.

Науково-методична робота

Науково-методична робота направлена на реалізацію науково-методичної проблеми закладу «Акмеологічний підхід як основна умова розвитку життєвих компетентностей та успіхів учнів і вчителів». До цієї теми заклад дійшов логічно, послідовно й закономірно, адже весь навчально-виховний процес в ліцеї направлений на особистісне зростання, пошук власної акме-вершини, розкриття здібностей, талантів, обдарувань кожним учнем і кожним вчителем.

У закладі широко впроваджуються акме-технології, які спрямовані на розвиток навчальної мотивації; формування мотиву самоствердження; успішну соціалізацію; вироблення навичок побудови індивідуальної професійної й особистісної траєкторії розвитку; здатності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації; досягнення успіху, формування конкурентноспроможного випускника.

У ліцеї працює: 4 методичні об’єднання (суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних, фізично-естетичних, класних керівників/кураторів);

3 творчі групи («Олімп» - вчителів, що мають педагогічні звання, «Пошук» - вчителів з вищою категорією, «Шанс» - молодих вчителів).

Проводяться нетрадиційні педагогічні ради, проблемно-психологічні семінари, науково-практичні конференції, предметні тижні, місячники, тематичні лінійки, матеріали яких відповідно оформляються й зберігаються у методичному кабінеті ліцею.

Інноваційна діяльність

Ліцей веде активну інноваційну діяльність, яка направлена на участь у міжнародних, обласних, та регіональних проектах. Так, результатом участі у Міжнародному Українсько-польському проекті «Шкільна академія підприємництва» (вч. Липовенко Ю.І., пр. психолог Хорунжа О.В.) є перемога в Україні та участь у конференції в м. Варшава, де були премійовані проектором, який дає змогу проводити уроки з використанням інтернет-ресурсів.

У ліцеї постійно працював Корпус Миру у рамках проекту «Викладання англійської як іноземної»; Міжнародний шкільний проект , програма превентивного виховання «Майбутнє починається сьогодні» (Денисенко А.І., Нікітіна Т.В.); Міжнародний українсько-чеський проект «Мультикультурне виховання у школі» (Юрківська А.В., Липовенко Ю.І.).

Учителі брали участь в апробації підручників, викладається курс «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя (пр. психолог Хорунжа О.В.), «Фінансова грамотність» (Липовенко Ю.І.), «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (Пелішенко В.В.)

Крім цього, в закладі ведеться проектна діяльність з багатьох напрямків, так, наприклад, кл. керівники працюють за власними програмами виховної роботи.

Атестація педкадрів

Щорічно педпрацівники проходять атестацію та курсову перепідготовку згідно перспективних планів. Створюється атестаційна комісія, розподіляються обов’язки між її членами, вивчається система роботи вчителів, ППД. Заслуховуються творчі звіти на педрадах: оформляються методичні посібники, брошури, практикуми; створюються авторські програми гуртків,факультативів; розробки тем у складі електронних підручників, які схвалюються науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Педагоги мають публікації у фахових виданнях. У закладі якісно організована робота з молодими спеціалістами, які працюють у творчій групі «Шанс» з педнаставниками (кер. Євсєєнко С.В.).

У ліцеї наявний, інформаційно наповнений атестаційний куточок. Всі педагоги працюють над питаннями самоосвіти, беруть участь у різних формах методичної роботи різних рівнів (ліцейний, районний, обласний). П’ять вчителів закладу є керівниками РМО (Нікітіна Т.В., Іщенко В.М., Хілініч О.І., Шелест П.П., Рисак С.М.); 2 вчителі керівниками консультпунктів (Прозор Л.А., Нікітіна Т.В.); 1 вчитель керує школою молодого психолога (Хорунжа О.В.); 1 – керує групою взаємовідносин і підтримки вчителів української мови та літератури (Хілініч О.І.).

Учителі ліцею беруть участь у роботі не лише членів журі районних олімпіад, але й обласних (Іщенко В.М., Нікітіна Т.В., Шелест П.П.); є членами журі обласних фахових конкурсів (Іщенко В.М., Нікітіна Т.В., Шелест П.П.); читають лекції у КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» (Шелест П.П.); створюють власні блоги ( Юрківська А.В., Хілініч О.І., Іщенко В.М., Ярмак І.В.)

Участь у фахових конкурсах

Учителі ліцею активні учасники фахових конкурсів. Так, за звітній період їх було - 13, у конкурсі «Класний керівник» - 5.

Учитель Юрківська А.В., стала переможцем районного та лауреатом обласного конкурсу «Вчитель року – 2015» у номінації «Образотворче мистецтво».

Іщенко В.М., стала переможцем районного та лауреатом обласного конкурсу «Вчитель року – 2009» у номінації «Інформатика».

Вивчення навчальних предметів

Вивчення навчальних предметів проводиться за програмами, рекомендованими МОН України. Щороку вивчаються освітні запити учнів, проводиться анкетування батьків і учнів, консультації з вчителями. Враховуючи побажання батьків та учнів, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу закладу, вирішуючи проблему створення освітньої траєкторії для кожної дитини, проводиться допрофільна та профільна підготовка учнів. У 8-9 класах поглиблено вивчається українська мова та математика; на І-ІІ курсах введено математичний профіль, діють біолого-хімічна та українська філологічна групи. Години варіативної складової виділяються на підсилення інваріантної складової, курсів за вибором, факультативів відповідно до профілів навчання.Використання ІКТ в навчально-виховному процесі

У ліцеї широко використовується ІКТ у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності. Заклад має телевізор, 1 магнітофон, 2 музичні центри, мультимедійну дошку, 2 проектори, 4 багатофункціональні пристрої, 11 комп’ютерів кабінету інформатики, 2 ноутбуки, 1 адміністративний комп’ютер, 1 – у бібліотеці. Ліцей підключений до інтернет-мережі, має власний веб-сайт, електрону адресу та пошту.

Педагоги творчо підходять до використання інформаційних технологій у практичній роботі: створюють презентації, переглядають з учнями на уроках відео- аудіо фрагменти; проводять бінарні та інтегровані уроки з використанням ІКТ, застосовують тестові методики.

Моніторинг навчальних досягнень учнів

У закладі ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та різних напрямків роботи з обдарованими учнями. Особлива увага надається учням, які прийшли на навчання до ліцею з високим рівнем навчальних досягнень, їх результати прослідковуються впродовж всього навчання у ліцеї. Ведуться порівняльні результати навчальних років з 2001р. Вивчається рейтинг учнів з базових дисциплін («П’ятірка найкращих»). Проводиться моніторинг рейтингового оцінювання учнів учителями ліцею та самими учнями в класі, учні щороку здійснюють самоаналіз своєї діяльності, де вони відзначають прогресивні зміни в особистісному зростанні, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, вказують на проблеми у навчанні та їх причини.

Здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів (за рівнями і предметами) з моменту вступу до випуску. Проводяться порівняльні результати ЗНО з річним оцінюванням, які щорічно заслуховуються на педрадах.

Різниці в оцінювані ДПА та ЗНО майже немає. Учителі достатньо прикладають зусиль для успішної підготовки до участі в ЗНО.

Згідно загально–національного рейтингу ліцей посів 161 місце серед 7264 ЗНЗ України (за ним по району ЗОШ № 1 - 1824 місце), серед ліцеїв – 113 місце (всього таких закладів в Україні – 723). Випускниця 2015 р. Івашко Лариса з біології отримала 200 балів.

Тека «Моніторинг роботи з обдарованими учнями» містить аналіз участі учнів ліцею, за всі роки існування, в олімпіадах, конкурсах, МАН, спортивних змаганнях різних рівнів. Ведеться анотований каталог науково-дослідницьких робіт, антологія поезії та прози учнів, де вміщено творчі здобутки учнів ліцею, які брали участь у Всеукраїнських літературних конкурсах, Всеукраїнських науково-практичних конференціях.Робота з обдарованими учнями

Щороку проводиться виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів і здібностей дітей відповідно до Програми роботи з обдарованими учнями ліцею. Соціально-психологічною службою створюється банк даних обдарованих дітей.

Кожен вчитель має чітко розроблений план роботи з обдарованими учнями з різних напрямків діяльності.

Учні 10 класу щороку пишуть і захищають курсові проекти, які переростають у МАНівські науково-дослідні роботи.

У 2014-2015 н.р. брали участь в обласній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти розвитку економіки, права, соціології та психології в контексті досліджень молодих науковців» (Бірюкова А., кер. Хорунжа О.В.);

у міжнародній учнівській конференції «Україна очима молодих» у м. Львів, (Хорунжа С.)

у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність» у м. Ужгород (Хорунжа С., Юрченко О., кер. Хорунжа О.В., Хілініч О.І.)

Кожен кл. керівник щороку готує 1 відкритий виховний захід та виховну годину і свято для всього ліцею.

Ліцей закономірно 9 років підряд виборює 1–ше рейтингове місце серед ЗНЗ району та визнаний Флагманом освіти району (2011 р.) та України (2013 р., 2014 р.). Творчі педагоги ліцею Шелест П.П., Хорунжа О.В., з метою популяризації їх здобутків, представлені до внесення в почесну галерею педагогів Київщини.

Працевлаштування випускників

Відстежується вступ учнів до ВНЗ за профілями навчання, приємно відзначити, що він становить >50 %.

Випускники підтверджують результати навчання у ліцеї успішним навчанням у ВНЗ. Всі 100% вступають до них, причому на бюджетній формі навчаються >60%, привозять подяки за успіхи у навчанні, за вміння в кожній дитині побачити особистість та спрямувати її до правильного вибору професії.

Учнівське самоврядування

У ліцеї діють органи учнівського самоврядування, які мають свою символіку: прапор, герб, гімн, емблему; кожен клас – відповідного кольору галстуки, які відповідають кольорам прапора. Щороку на святі День ліцею, яке традиційно проводиться на Покрову – 14 жовтня – новоприбулі учні, посвячуються у ліцеїсти, виголошують клятву ліцеїста, знайомляться з кодексом честі, їм вручають залікові книжки. Ліцеїсти є справжніми патріотами закладу, завжди дотримуються його девізу: «Якщо не я, то хто ж?Якщо не зараз, то коли?Якщо я не для себе, то хто ж для мене? Але якщо я тільки для себе, то для чого я живу?»

Раз на 2 роки обирають Президента ліцею, шляхом таємного голосування, цьому передує агітація, ознайомлення з програмою кандидата. До складу ради Президента входять старости класів. Є учнівський парламент, його спікер, кабінет міністрів з прем’єром. Діють міністерства освіти, культури, спорту, внутрішніх справ, фінансів, екології. Щопонеділка відбувається засідання органів учнівського самоврядування, планування роботи, звіти на лінійці. Вони є активними членами Незалежної організації дітей Рокитнянщини, беруть участь у всіх районних заходах.

У ліцеї ведеться рейтингова система оцінювання діяльності учнів, яка включає різні напрямки: (академічний компонент; морально-етичний та творчий участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, святах) та оприлюднюється на стенді «Рейтинг Ліцеїста».

Щороку за активну участь у житті ліцею визначається «Ліцеїст року» та «Клас року», яким на святі Останнього дзвоника вручаються дипломи та цінні подарунки.

Робота Ради ліцею, батьківського комітету, Піклувальної ради

У ліцеї дієва Рада ліцею та батьківський комітет, Піклувальна рада.

Рада ліцею (голова Заровна І.В.) бере активну участь в роботі педагогічної ради, об’єднує зусилля педагогічного, учнівського та батьківського колективів, громадськості щодо розвитку ліцею, удосконалення навчально-виховного процесу, формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління ліцеєм.

До складу батьківського комітету (голова Пономаренко О.С.) ліцею входять голови батьківських комітетів класів, вони завжди в курсі всіх подій, проблем, успіхів, розуміють і завжди підтримають ініціативи закладу, відгукуються на прохання.

Піклувальна рада (голова Лях О.В.) зміцнює навчально-методичну, матеріально-технічну, культурно-спортивну бази ліцею, залучаючи додаткові джерела фінансування. Щороку стимулює творчу працю кращих учнів та вчителів ліцею, за результатами навчального року, грошовими преміями на святі Останнього дзвоника.

Члени Ради ліцею, батьківського комітету та Піклувальної ради: Заровна І.В., Лях О.В., Пономаренко О.С., Соколенко В.О., Білошицький В.В., Костюченко Ю.М., Ваколюк В.М., Моторний В.С., Виродов Ю.І., Тимбай Ю.М., Герасичев В.І., Гусєв В.І., Бірюкова Л.М., Мусієнко В.А., Безрука Н.М. виділяють кошти й на матеріали, й на проведення ремонтних робіт, й на музичну апаратуру.Профорієнтаційна робота

Адміністрація закладу ініціює співпрацю із ВНЗ, укладені угоди про співпрацю з 9 вузами: Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Таращанським агротехнічним коледжем, Національною академією управління, Національним університетом харчових технологій, Національним університетом будівництва і архітектури, Національним авіаційним університетом, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», Університетом економіки та права «КРОК» (м. Київ), Національним аграрним університетом (м. Біла Церква).

Учні ліцею:

– зустрічаються з викладачами ВНЗ;

– відвідують Рокитнянський центр зайнятості («Ярмарок вакансій»);

– беруть участь у наукових конференціях на базі ВНЗ, які проводять НПУ ім. Драгоманова для учнів-членів МАН, в обласній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти розвитку економіки, права та психології в контексті досліджень молодих науковців»;

– проходять практикуми із учнями випускних класів «Як обрати професію і не помилитися» (9,11 класи);

– постійно оновлюється куточок з профорієнтацією «Вам, випускники»;

– працює виставка спеціальної літератури у бібліотеці «Ким бути ?».

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Практичний психолог закладу Хорунжа О.В. здійснює свою роботу відповідно до Законів України за такими напрямками: психодіагностична (групова та індивідуальна); консультаційна; корекційно-відновлювальна, та розвивальна, організаційно-методична робота, психологічна просвіта, психопрофілактика, навчальна діяльність.

Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога є направленість на здоровий спосіб життя, життя без насильства та психологічний супровід обдарованих дітей; визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.

Результати досліджень доводилися до відома всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах з учнями та батьками. Консультації для вчителів надавалися за результатами досліджень із метою подальшого планування роботи з колективом учнів, з окремими дітьми та їх батьками.

Постійно поповнюється та змінюється інформація на стендах «Вам, випускники», «Хто попереджений – той захищений», методичні матеріали та інформація для учнів, учителів, батьків із психології на web-сайті ліцею.

Хорунжа О.В. виступала на батьківських зборах з питань психологічних закономірностей навчання і розвитку підлітків: «Адаптація до нових навчальних умов. Ресурси та потенціал учнів (за результатами психологічного дослідження)»; «Психологічна підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Основи успіху»; «Уміння вислуховувати своїх дітей», «Дитячі примхи. Діти – маніпулятори» тощо. У роботі з батьками вже стало традицією використання інформаційних буклетів.

За результатами індивідуальної психодіагностики проводилися сімейні консультації з метою обговорення результатів психодіагностичного дослідження, усвідомлення витоків формування проблеми, з’ясування подальших дій в напрямку подолання виявлених проблем. Надавалася необхідна інформація, рекомендації.

Соціальний захист дітей

Соціальний педагог ліцею Пелішенко В.В. здійснює свою роботу відповідно до Законів України за такими напрямками роботи: діагностична, консультативна, захисна, соціально-перетворювальна, профілактична та організаційна.

Організація роботи соціального педагога базується на заходах, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запитах і специфіці закладу.

Вивчається соціальний статус родин, складається соціальний паспорт, здійснюється відвідування їх вдома, оформляються акти.

У ліцеї навчається 78 учнів. З них:

напівсиріт – 1; дітей-інвалідів – 4; дітей з багатодітних сімей – 4; дітей, які потрапили в складні життєві обставини – 1; мали статус потерпілих – 72.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані для учнів пільгового контингенту заходи: акції милосердя, ярмарки, свята, екскурсії, першочергове оздоровлення.

Робота бібліотеки

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, –працює бібліотека ліцею. Згідно з навчальними програмами ліцеїсти у 2015-2016 н.р. були забезпечені підручниками повністю 100% (за рахунок перерозподілу підручників між бібліотеками навчальних закладів району). Крім підручників учні забезпечувалися програмною літературою, літературою для позакласного читання, підготовки рефератів, доповідей, написання курсових проектів, МАНівських робіт.

Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженню періодичних видань.

Книжковий фонд бібліотеки ліцею є достатнім: становить 4546 екземплярів: навчальних підручників – 2509, художньої літератури – 2037, універсальної літератури – 80, довідникової літератури – 140, методичної літератури – 130; наявна достатня кількість фахових періодичних видань (10 екземплярів).

В бібліотеці оформлені тематичні художньо-ілюстративні виставки

– постійно діючі: «Вклонімося і мертвим і живим», «День партизанської слави», «Вогонь війни у пам’яті навічно», «Здоровий спосіб життя», «Вічна шана героям», «Обдаровані діти», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Право і закон», «Джерела народної мудрості»;

– тимчасові: «Вшануймо ветеранів», «Бібліотеки світу», «Правове виховання», «Навіки в пам’яті народній», «Із книжок про війну, про бої ми читаємо», «Визволення населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Війна і пам'ять поколінь», «День соборності та свободи України», «Українська мова: історія і сучасність», «Михайло Вербицький - автор музики Державного Гімну України», «Це – голос наш», «Афганістан – наш сум та біль», «Скорботний час ядерної енергетики», «Історія українського державотворення»;

– тематичні папки: «Масові заходи», «Нормативно - правові документи», «Організація роботи бібліотеки», «Права дитини»., «Географія», «Природні заповідники», «Відомі композитори від давнини до сучасності», «Українська література», «Авторська школа над Россю О.А. Захарченко», «Біологія», «Т.Г. Шевченко », «Міжнародний тероризм», «День Європи в Україні», «І.Я. Франко», «Поети Рокитнянщини», «Життя і творчість П.Чубинського», «Люби і знай свій рідний край», «Правознавство», «Історія», «Гоголь М.В.», «Математика – цариця наук», «Плекаймо нашу цінність - рідну мову», «Чорнобиль», «Крути в історії українського народу».

Бібліотекарем ліцею Пелішенко В.В. надається допомога вчителям, учням, у підготовці та проведенні масових заходів (олімпіад, календарних свят, вікторин, вечорів, нетрадиційних уроків).

Загальна кількість читачів – 88: кількість відвідувань (на день у середньому) – 14 (1015 за рік), кількість книговидач – 10 (1930 за рік)

У бібліотеці працює читальний зал з ПК, принтером і ксероксом, є відкритий доступ до мережі Інтернет.

Бібліотека систематично веде роботу щодо оформлення картотек, тематичних папок,документації, пов’язаної з інвентаризацією, списання застарілої літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників, видачею та збирання їх у кінці навчального року.Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

У закладі забезпечена результативна робота з охорони праці, створенні комфортні, безпечні, сприятливі умови життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Проведені інструктажі, розроблені та затвердженні правила безпеки життєдіяльності. Своєчасно проводилися вступні, цільові інструктажі та інструктажі на робочому місці педпрацівників, учнів, які фіксувалися в журналах реєстрації. Проводилися бесіди щодо безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму, які заносилися до класних журналів (ст. 406). Проведена атестація навчальних кабінетів щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної чи практичної роботи з фізики, хімії, біології, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури.

Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі ліцею: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади.

Класні керівники, куратори курсів постійно проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму, проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу чи за його межами, видавались накази щодо розслідування нещасних випадків та про їх результати.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму та охорони праці розглядалися на педрадах , нарадах при директорові, на засіданнях батьківському комітеті ліцею, раді ліцею.

Протягом року проводилися профілактичні бесіди ліцейної медсестри з профілактики дитячого травматизму та попередження негативних явищ в учнівському середовищі.

У закладі оформлені стенди «Тенета небезпеки», «Хто попереджений – той захищений», «Знати кожному!», учні беруть у конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці - очима дітей»

У 2015 р. оздоровлено 42 учні (57 %) ліцею: за путівками, наданими відділом освіти – 2 учні, за залучені кошти батьків – 40 учнів.

Проведений щорічний медичний профілактичний огляд учнів та вчителів.Фінансово-господарська діяльність

З метою покращення умов функціонування закладу проводилась цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.Постійно залучаються спонсорські кошти для підтримки життєдіяльності закладу, розвитку матеріально-технічної, навчально-методичної бази ліцею:

зроблено капітальний ремонт входу (2121 грн. за батьківські кошти 9 класу, II курсу), придбано меблі для учительської кімнати (8000 грн. за кошти піклувальної ради та спонсорської допомоги Моторного В.С.) , придбано музичну апаратуру (на суму 31,157 грн, спонсор - Соколенко В.О.), подарований принтер (вартістю 2610 грн. народним депутатом України Онищенко О.Р.); залучені кошти батьків: на ремонт приміщень (1700 грн), на заміну дверного блоку в кабінеті біології (11,500 грн. спонсори: Білошицький В.В., Балинець В.В., Тимбай Ю.А., Виродов Ю.І. ).

Собівартість утримання однієї дитини за 2014 р. складає – 7550 грн. (у 2013 році – 13731 грн., у 2012 році – 7959 грн., (6505 грн. по району)).


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка