Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчик
Сторінка1/28
Дата конвертації08.11.2016
Розмір7,39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Присвячується 95-річчю з часу заснування університетуДоктори наук, професори

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка
Біобібліографічний покажчик

Кам’янець-Подільський

2013

УДК


ББК
Рекомендовано до друку вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 9 від 27.06.2013 р.)
Рецензенти
Брицький П.П., доктор історичних наук, професор

Берека В.Є., доктор педагогічних наук, професор


Редакційна колегія
Копилов С.А., доктор історичних наук, професор, ректор (голова)

Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор

Баженов Л.В., доктор історичних наук, професор

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор

Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор

Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор

Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор

Прокопчук В.С., доктор історичних наук, професор

Степанков В.С., доктор історичних наук, професор

Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор

Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор
Укладачі: І.М. Конет, В.С. Прокопчук
Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; уклад.: І.М. Конет, В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. - ____ с.: іл.
У довідково-бібліографічному виданні розкрито життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність докторів наук, професорів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представлено науковий доробок – перелік монографічних досліджень, навчальних і навчально-методичних праць засновників і керівників наукових шкіл.

Стане в нагоді тим, хто досліджуватиме історію університету, внесок професорської корпорації у його розбудову й удосконалення діяльності.


ISBN

ЗМІСТ


Передмова

Еліта університету

Копилов А.О., кандидат історичних наук, професор, ректор (1977-2001 рр.)

Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор, ректор (2001-2012 рр.)

Копилов С.А., доктор історичних наук, професор, ректор (з 2012 р.)

Абрамович С.Д., доктор філологічних наук, професор

Атаманчук П. С., доктор педагогічних наук, професор

Баженов Л. В., доктор історичних наук, професор

Баженова С. Е. , доктор історичних наук, професор

Брицин М.Я., доктор філологічних наук, професор

Винокур І.І., доктор історичних наук, професор

Волковинський О.С., доктор філологічних наук, професор

Газін В.П., доктор історичних наук, професор

Грипас Н.Я., кандидат філологічних наук, професор

Єдинак Г.А., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор

Коваленко Л.А., доктор історичних наук, професор

Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор

Кудрявцев М.Г., доктор філологічних наук, професор

Кукурудзяк М.Г., доктор історичних наук, професор

Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, доцент

Лаптін П.Ф., кандидат історичних наук, професор

Любинський О.І., доктор біологічних наук, професор

Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор

Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор

Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор

Нечитайло В.В., доктор історичних наук, професор

Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор

Прокопчук В.С., доктор історичних наук, професор

Рибак І.В., кандидат історичних наук, професор

Свідер П.І., доктор філологічних наук, професор

Солопчук М.С., кандидат педагогічних наук, професор

Степанков В.С., доктор історичних наук, професор

Струманський В.П., доктор педагогічних наук, професор

Тарасов Ю.М., доктор історичних наук, професор

Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор

Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професорФедорчук В.А., доктор технічних наук, професор

Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор

Хричиков Б.В., доктор філологічних наук, доцент

Шинкарюк А. І., доктор психологічних наук, професорЩербина П.Ф., доктор юридичних наук, професор

Передмова

Еліта університету

Копилов Анатолій Олексійович,

кандидат історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) упродовж 1977-2001 рр.

(1936-2007)
Професор Анатолій Олексійович Копилов прославився в царині вищої освіти. Педагог, відомий учений – славіст, протягом 24 років ректор провідного в Україні вишу – Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету – він віддав вищій школі майже 45 років свого життя і праці.

Народився Анатолій Копилов 14 липня 1937 року в м. Шепетівка, де батько Олексій Іванович, боєць корпусу червоних козаків, офіцер, працював на державній службі. Мати Олена Карпівна вела домашнє господарство, виховувала двох синів. Згодом сім’я перебралася до Ізяслава, де пройшли дитячі та юнацькі роки Анатолія в оточенні старовинних архітектурних споруд, чудової волинської природи, друзів, сусідів. За участі батьків та учителів здобував знання, життєвий досвід, формував характер.

На долю дитини війни випали всі випробування тогочасного покоління: голодні окупаційні будні, переповнені постійним страхом і важкою працею. Радісну звістку приносили листівки, розповсюджувані підпільниками: армія виганяла окупантів з рідної землі. Не давали їм спокою на Шепетівщині, Славутчині, Ізяславщині й партизани.

Школу закінчив успішно й був направлений до Радошівської семирічки учителем математики і фізкультури. Спроба 1955 року поступити до Чернівецького держуніверситету виявилася невдалою – не вистачило одного бала, щоб пройти конкурсний відбір. Три роки (1955-1958) прослужив на Кавказі, дослужився до звання старшини, був секретарем комсомольської організації підрозділу, отримав Почесну грамоту президії Верховної Ради Північно-Осетинської АРСР за допомогу місцевому населенню під час повені. Наполегливо готувався до вступу у ВНЗ.

1958 року став студентом історичного факультету Чернівецького держуніверситету. Очолив комсомольську організацію факультету, був членом комітету комсомолу університету. На етапі підготовки дипломної отримав направлення до Софійського університету, де протягом 8 місяців вивчав матеріали архівів, бібліотек, що стосувалися теми дипломної роботи. Університет закінчив з червоним дипломом і 1963 року був направлений в Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут на посаду асистента кафедри історії. Протягом лютого-грудня 1972 року Анатолій Олексійович вдруге побував на науковому стажуванні в Софійському університеті, що дало імпульс новим дослідженням й привело згодом до появи фундаментальної праці – монографії «Вітчизняний фронт і народно-демократична революція в Болгарії» (Львів, 1985, 224с.).

Кам’янецький період був найтривалішим у часі і найпродуктивнішим за наслідками праці – тут Анатолій Олексійович сповна реалізував свої можливості. Під науковим керівництвом професора Л.А. Коваленка завершив дисертаційне дослідження, 1967 року успішно захистив його й отримав науковий ступінь кандидата історичних наук. Того ж року був обраний деканом історико-філологічного, 1968-го, після роз’єднання факультету на два, очолив історичний. 1970 року атестований званням доцента.

На початку 1975 року з появою посади проректора з наукової роботи обійняв її і докладав зусиль до розгортання в інституті наукових досліджень, зростання якісного складу науково-педагогічних кадрів. 1977 року, після виходу на пенсію І.В. Іваха, став ректором Кам’янець-Подільського державного педінституту й очолював його до кінця листопада 2001 року.

За цей період помітно зросла матеріальна база закладу. 1986 року ректор добився передачі інституту трьох корпусів (7 тис. м2 площі) закритого загальнотехнічного факультету Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, будівництва нових гуртожитків, що дало надійний прихисток 2278 студентам.

Удосконалювалася структура закладу – з’явились дефектологічний факультет, 2001 року реорганізований в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України та Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України, факультет довузівської підготовки, помітно збільшилась кількість спеціальностей та кафедр.

Зріс і контингент студентів: якщо 1963 року в інституті навчалося 3607 студентів, у тому числі 1335 на стаціонарі, то вже 1985 року – 3999, 1991 р. – 5757 осіб, а 1997-го - 4469.

Ректор дбав про зростання кадрового потенціалу: 1963 року на 13 кафедрах працювало 112 осіб і лише 23,2 відсотки мали науковий ступінь і вчене звання, 1974 р. – 17 кафедр, 177 викладачів і 27,1% склав якісний показник, 1991 р. на 23 кафедрах – 291 викладач, якісний показник – 41,2%, а 1997-го – 28, 264 і 75% відповідно.

Закономірно, що 1996 року Державна акредитаційна комісія 14 спеціальностям із 16 надала четвертий рівень акредитації і 8 квітня 1997 року акредитувала інститут за найвищим четвертим рівнем. Це стало підставою для реорганізації закладу в університет: 28 червня 1997 року у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України №628 в Кам’янці-Подільському з’явився педуніверситет.

А.О. Копилов брав активну участь у житті регіону. Як науковець долучився до відродження репресованого в 30-і роки краєзнавчого руху – утворення 1964 року Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства, проведення, починаючи з 1965 року, одинадцяти Подільських історико-краєзнавчих конференцій, написання історії міст і сіл Хмельницької області. Підготував нариси історії Білогір’я та селища Ямпіль цього ж району. Важливим напрямом його наукових досліджень була історія закладу, особливо періоду функціонування державного українського університету (1918-1921 рр.), діяльність у Кам’янці-Подільському ректора університету професора Івана Огієнка. Обирався членом бюро Кам’янець-Подільського міськкому компартії України, депутатом міської та обласної рад, очолював міську організацію товариства «Знання».

Наприкінці листопада 2001 року із закінченням терміну контракту управління університетом передав своєму вихованцеві О.М. Завальнюку, залишившись радником ректора. Згодом за станом здоров’я перейшов на заслужений відпочинок. На жаль, він був нетривалим – після кількох інсультів у грудні 2007 року його земне буття завершилося.

Наукова праця й ректорські досягнення А.О. Копилова достойно відзначені державою. Він нагороджений орденами «Знак пошани» (1981), «Трудового Червоного Прапора» (1986), медаллю К.Д. Ушинського (1986), Почесною грамотою Узбецької РСР та нагрудним знаком «Відмінник освіти Узбецької РСР», Золотою медаллю Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті» (2011), орденом «Святий Дмитро Солунський» ІV ст., Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної та міської рад. 1991 року Держкомітет СРСР у справах освіти присвоїв йому вчене звання професора, а 1993 року перший Президент незалежної України – Заслуженого працівника освіти України.

Найвищою нагородою Анатолія Олексійовича є його сім’я, яку створив разом з Аллою Прокопівною, сини Сергій та Андрій – вихованці історичного факультету. Сергій Анатолійович став доктором історичних наук, професором і, як батько, успішно вже більше 10 років очолював історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З серпня 2012 року продовжує справу батька, очоливши університет.


Наукові праці А.О. Копилова

І. Окремі видання

 1. Початок боротьби Болгарської робітничої партії за створення Віт­чизняного фронту / А.О. Копилов. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. педінститут, 1965. – 30 с.

 2. Начало борьбы Болгарской рабочей партии за создание Отечественного фронта : учеб-метод. разработка / А.А. Копылов. – Каменец-Подольский : Каменець-Подол. гос. пединститут, 1966. – 29 с.

 3. Антифашистський рух Опору в країнах Західної Європи у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) : навч.-метод. розроб. / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. педінститут, 1976. – 30 с.

 4. Міжнародний комуністичний і робітничий рух (1917-1978 рр.) : метод. вказівки до спецсемінару для студ. ІV курсу іст. ф-ту / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. педінститут, 1976. – 47 с.

 5. Комсомол і молодь Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війни : метод. розроб. / А.О. Копилов, О.Т. Щур. – Хмельницький : Знання, 1979. – 46 с.

 6. 3 історії українсько-болгарських зв'язків (до 1300-річчя утворення Болгарської держави) / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк, І.О. Ткач. – Хмельницький : Знання, 1981. – 24 с.

 7. Георгій Димитров – видатний діяч міжнародного комуністичного і робітничого руху (до 100-річчя з дня народження) / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1982. – 38 с.

 8. Народній республіці Болгарія 40 років : метод. розроб. на допомогу лектору / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1984. – 24 с.

 9. Отечественный фронт и народно-демократическая революция в Болгарии / А.А. Копылов. – Львов : Вища школа, 1985. – 222 с.

 10. З історії українсько-болгарських зв'язків : метод. розроб. на до­помогу лектору / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1985. – 32 с.

 11. Пролетарський інтернаціоналізм в дії (солідарність трудящих Радянського Союзу з республіканською Іспанією в 1936-1939 рр.) : метод. розроб. / А.О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1987. – 24 с.

 12. Хотинське повстання / А.О. Копилов, В.М. Курило, М.І. Панчук. – К. : Політвидав України, 1989. – 111 с.

 13. Педагогічному – 75 / А.О. Копилов. – Кам'янець-Подільський, 1993. – 11 с.

 14. Генеалогія : навч.-метод. посіб. / А.О. Копилов, О.А. Юга. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ.ун-т, 2007. – 50 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Повстання 9 вересня 1944 року в Болгарії / А.О. Копилов // Тези доповідей VI Української славістичної конференції, 13-18 жовт. 1964 р. – Чернівці, 1964. – С. 280-281.

 2. Виникнення нелегальної преси Вітчизняного фронту Болгарії (1942-1944 рр.) / А.О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Подільського педагогічного інституту за 1964 р. : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1965. – С. 51-53.

 3. Стратегія і тактика Болгарської комуністичної партії в період підго­товки і проведення повстання 9 вересня 1944 року / А.О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Подільського педінституту за 1964 р. : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1965. – С. 56-57.

 4. Посилення руху Опору в Болгарії під впливом перемог Радянської Армії / А.О. Копилов // Питання нової і новітньої історії. – К., 1965. – Вип. 1. – С. 28-34.

 5. Верный залог : [об участии болгарской молодежи в вооруженной борьбе против фашизма] / А.А. Копылов // Молодой коммунист. – 1966. – № 9. – С. 100-104.

 6. Роль Вітчизняного фронту Болгарії в перемозі народно-демократич­ної революції / А.О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Подільського педінституту за 1965 рік : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1966. – С. 20-21.

 7. Діяльність комітетів Вітчизняного фронту Болгарії в лавах монархо-фашистської армії (1942-1944 рр.) / А.О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр інституту за 1965 рік : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1966. – С. 19-20.

 8. До питання про утворення національного комітету Вітчизняного фронту в Болгарії / А.О. Копилов // Питання нової та новітньої історії : міжвідомч. наук. зб. – К., 1966. – Вип. З. – С. 85-93.

 9. Білогір'я [Білогірський р-н] / А.О. Копилов // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – К., 1971. – С. 93-102.

 10. Ямпіль [Білогірський р-н] / А.О. Копилов // Там само. – С. 102-110.

 11. Солідарність трудящих Поділля з революційною визвольною війною в Іспанії / А.О. Копилов // V Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1980. – С. 39-41.

 12. К вопросу о функциях комитетов Отечественного фронта непосред- ственно после 9 сентября 1944 г. / А.А. Копылов // Резюмета : Първи международен конгрес по българистика. – София, 1981. – Т. 1: I секция: Българската държава през вековете; 4 подсекция: Социалистическа България. – С. 151-152.

 13. Географія руху солідарності трудящих Поділля з антифашистською боротьбою болгарського народу в 1923-1925 рр. / А.О. Копилов // Проблеми історичної географії Поділля : тези доп. обл. наук. конф/. – Кам'янець-Подільський, 1982. – С. 95-96.

 14. Участие комитетов Отечественного фронта в подготовке и проведе­нии выборов в Народное собрание Болгарии (июнь-ноябрь 1945 г.) / А.А. Копылов // Узловые вопросы советского славяноведения : тез. докл. и сообщ. IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов, 21-23 сент. 1982 г., г. Ужгород. – Ужгород, 1982. – С. 97-98.

 15. К вопросу о функциях комитетов Отечественного фронта непосред- ственно после 9 сентября 1944 г. / А.А. Копылов // Българската държава през вековете : доклады. – София, 1982. – Т. 2: България в междуродните отношения след 1878 година: Социалистическа България. – С. 383-388.

 16. Устремленность к высоким общественным целям – важный стимул трудовой деятельности / А.А. Копылов // Актуальные проблемы морального стиму­лирования труда в условиях развитого социализма : тез. докл. Хмел. обл. науч.-практ. конф. – Каменец-Подольский, 1985. – С. 19.

 17. Інтернаціональні зв'язки трудящих Хмельниччини і Силістринського округу НРБ / А.О. Копилов // Тези доповідей VI-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції (секція історії радянського періоду). – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 15-16.

 18. Вшанування пам'яті В. П. Затонського у Кам'янці-Подільському / А.О. Копилов // Видатний партійний і державний діяч В. П.Затонський. До 100-річчя від дня народження : тези доп. наук. конф.. – Кам'янець-Подільський, 1988. – С. 95-96.

 19. Пути повышения роли сельской малокомплектной школы в реализации продовольственной программы СССР / А.А. Копылов, А.С. Хоптяр // Совершенствование работы сельской школы : межвузовский сборник. – Смоленск, 1989. – С. 115-1 18.

 20. Т.Г. Шевченко і сучасність / А.О. Копилов // Т.Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-прак. конф. присвяч. 175-річчю від дня народ­ж. Т.Г. Шевченка. – Кам'янець-Подільський, 1989. – Ч. І. – С. 3-4.

 21. Реорганізація Вітчизняного фронту Болгарії в єдину суспільно-політич­ну організацію / А.О. Копилов // ХХХХІІ звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Подільського педінституту. – Кам'янець-Подільський, 1991. – С. 29-30.

 22. Реорганизация Отечественного фронта Болгарии в единую об­щественно-политическую организацию / А.А. Копылов // Болгаристика в систе­ме общественных наук: опыт, уроки, перспективы : тез. докл. и сообщ. Второй всесоюз. конф. по болгаристике (II Дриновских чтений), 5-7 февр. 1991 г. – Харьков, 1991. – С. 78-79.

 23. Історичні аспекти болгарської культури на Україні / А.О. Копилов // Культура України і слов'янський світ : наук.-практ. конф. : тези доп. та повідомл. – Кам'янець-Подільський; К., 1992. – Ч. 1. – С. 85-87.

 24. Професор І. І. Огієнко – ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету / А.О. Копилов // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І. Огієнка в контексті українського національного відродження. До 110-річчя від дня народження : тези доп. наук.-теорет. конф. – Кам'янець-Подільський, 1992. – С. 3-7.

 25. Події визвольної війни на Подільській землі (1646-1654 рр.) / А.О. Копилов // Поділля в роки визвольної війни українського народу 1648-1654 роки : тези до­п. наук.-практ. конф. – Дунаївці, 1992. – С. 3-5.

 26. Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут: історія і сучасність / А.О. Копилов // ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Поділь­ського педагогічного інституту за 1991-1992 рр. : тези доп. (секція суспільних наук). – Кам'янець-Поділь­ський, 1993. – С. 3-11.

 27. Історичні аспекти переселення болгар на землі України в період XIV – XIX ст. / А.О. Копилов // ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр Кам'янець-Поділь­ського педагогічного інституту за 1991-1992 рр. : тези доп. (секція суспільних наук). – Кам'янець-Поділь­ський, 1993. – С. 80-81.

 28. До питання про створення історико-архітектурного заповідника "Ізяслав" / А.О. Копилов, А.І. Товстяновський // Велика Волинь: минуле й сучасне : матер. міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 396-39.

 29. Кам'янець-Подільський учительський інститут у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / А.О. Копилов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 42-44.

 30. Українські державні інституції в Кам'янці-Подільському восени 1919 – влітку 1920 року / А.О. Копилов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 278-281.

 31. Поділля в українсько-болгарських зв'язках останньої чверті XIX ст. / А.О. Копилов // Поділля і Волинь в контексті історії українського національного відро­дження : наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С. 126-129.

 32. Переселення болгар на українські землі у XIV – XIX ст. / А.О. Копилов // Наукові праці історичного факультету / Кам'янець-Поділ. держ. педінститут. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 93-105.

 33. Дітище Івана Огієнка / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Дивокрай : науково-краєзнавчий альманах. – Хмельницький, 1995. – Вип. 1 : Південно-Східна Волинь. – С. 82-89.

 34. Спогади Івана Огієнка "Рятування України, на службі своєму наро­дові" – важливе джерело до вивчення історії УНР / А.О. Копилов // Велетень науки : матер. всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка, 15-16 січ. 1996 р. – К., 1996. – С. 59-65.

 35. Starania о otwarcie Universytetu Panstwowego w Kamiencu Podolskim w 1918 roku / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Studia Historyczne. – Krakow. – R. 39. – 1996. – Z.3 (154). – S. 341-356.

 36. I. I. Огієнко про польську військову присутність в Кам'янці-Поділь­ському в 1919-1920 pp. / А.О. Копилов // Наукові праці історичного факультету / Кам'янець-Поділ. держ. педінститут. – Кам'янець-Подільський, 1996. – Т. 2. – С. 189-194.

 37. Визволення Болгарії від османського гніту та Україна : [до 120-ої річ­ниці російсько-турецької війни] / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Наукові праці Кам'янець-Подільсь­кого державного педінституту. Історичні науки. – Кам'янець-Поділь­ський, 1997. – Т. 1(3). – С. 96-114.

 38. Л. А. Коваленко як історик Угорщини / А.О. Копилов // Academia на пошану професо­ра Леоніда Антоновича Коваленка: до 90-річчя від дня народження. – Кам'янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 192-194.

 39. Виступ на презентації Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету 22 жовтня 1997 року / А.О. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 3-8.

 40. 3 когорти подвижників : [про І. С. Зеленюка] / А.О. Копилов // Освіта, наука і куль­тури на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 220-225.

 41. Віхи історії: основні етапи становлення і розвитку вищого педагогічного закладу Хмельниччини / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Кам'янець-Подільський державний пе­дагогічний університет. – Кам'янець-Подільський, 1998. – С. 2-6.

 42. Визволення Болгарії від османського гніту та Україна / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби : матер. міжнар. конф., присвяч. 120-річчю визволення Болгарії від османського іга, м. Одеса, 29-31 жовт. 1998 р. – Одеса, 1999. – С. 10-14.

 43. Союзницькі дії польсько-українських військ на Поділлі у 1920 р. / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матер. міжнар. конф., 23-24 черв. 1999 р. – Хмельницький, 1999. – С. 275-282.

 44. Кам'янець-Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917-1921 рр.) / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – № 4. – С. 41-50 ; №5. – С. 26-36.

 45. Зовнішня політика С. В. Петлюри: прорахунки та упущені можливості (ак­туальна точка зору) / А.О. Копилов // Наукові праці Кам'янець-Подільського державно­го університету. Історичні науки. – К., 1999. – Т. 3(5). – С. 302-306.

 46. Православна церква в Україні та національно-визвольна боротьба балканських слов'янських народів у 60-80-х рр. XIX ст. / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Укр. істор. журн. – 2000. – №5. – С. 97-110.

 47. Українсько-болгарське церковне співробітництво та його роль у націо­нально-державному відродженні Болгарії (70-ті роки XIX ст.) / А. О. Копилов // Матеріали міжнародного конгресу українських істориків. – Чернівці, 2000. – С.67-85.

 48. Православна церква на Поділлі та національно-визвольна боротьба балканських слов'янських народів у 60-80-х рр. ХІХ ст. / А.О. Копилов // Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 173-180.

 49. Болгарська соціал-демократія в період ладу народної демократії (ве­ресень 1944 – серпень 1948 рр.) / А.О. Копилов // Політологічний вісник : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі", 9-10 лют. 2001 р. – К., 2001. – Вип. 8. – С. 363-370.

 50. Кам'янець-Подільський державний український університет (1918-1921 рр.) / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк // Кам'янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. – Кам'янець-Подільський, 2003. – С. 7-40.

 51. Вплив визвольної боротьби балканських слов'ян на трансформацію слов'янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої полови­ни XIX ст. / А.О. Копилов, А.А. Заводовський // Укр. іст. журн. – 2003. – №3. – С. 112-126.

 52. Вплив визвольної боротьби балканських слов'ян на трансформацію слов'янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої полови­ни XIX ст. (продовження) / А. О. Копилов, А. А. Завадовський // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 148-164.

 53. Кам'янець-Подільський державний університет: історичний факультет / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк, В.Н. Рокачук // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 11-12. – С. 16-24.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка