Документи, що створюються в управлінській діяльності номер статті
Сторінка1/16
Дата конвертації10.06.2018
Розмір2,43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Номер статті

Види документів

Строк зберігання документів

Примітка

в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ

в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.1. Організація розпорядчої діяльності

1

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

 

 

сноска1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

Доки не мине потреба

2

Укази, розпорядження Президента України:

 

 

сноска1Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

Доки не мине потреба

3

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; постанови, розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим; розпорядження обласних, районних, міських (міст Києва і Севастополя), районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій:

 

 

сноска1Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

Доки не мине потреба

4

Проекти нормативно-правових актів; ініціативні пропозиції, внесені до розгляду державних органів, органів місцевого самоврядування; інші документи (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії тощо), що стосуються їх розроблення:

 

 

 

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

5

Протоколи, стенограми засідань Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, їх комісій та документи (довідки, доповідні записки, доповіді, огляди тощо) до них

Пост. 

6

Доручення державних органів, органів місцевого самоврядування; документи (довідки, огляди, доповіді, розрахунки, листи) з виконання доручень:

 

 

сноска1Надіслані до відома — доки не мине потреба

а) з основної діяльності

Пост. сноска1

10 р. сноска1

б) з адміністративно-господарських питань

3 р.

3 р.

7

Рішення, протоколи, стенограми засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:

 

 

сноска1Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

Доки не мине потреба

8

Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

5 р. ЕПК

5 р.

 

9

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:

 

 

сноска1Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

Доки не мине потреба

10

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів (правлінь, дирекцій, рад директорів, рад орендарів тощо) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

Пост.

До ліквідації організації

 

11

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань контрольних органів (наглядової ради, опікунської ради, ревізійної комісії) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

Пост.

До ліквідації організації

 

12

Протоколи, стенограми загальних зборів, з’їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) організації:

 

 

 

а) за місцем проведення

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

13

Протоколи, стенограми оперативних нарад, що їх проводять керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

5 р. ЕПК

5 р.

 

14

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп:

 

 

сноска1Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем проведення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба сноска1

3 р.

15

Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп, зборів структурних підрозділів організації

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

 

16

Накази, розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій:

 

 

сноска1Надіслані до відома — доки не мине потреба
сноска2Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням — 5 р.

а) з основної діяльності

Пост. сноска1

До ліквідації організації сноска1

б) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за кордон; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці)

75 р. сноска2

75 р. сноска2

в) з адміністративно-господарських питань

5 р.

5 р.

17

Проекти наказів, розпоряджень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій

1 р.

1 р.

 

18

Документи (резолюції, постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми, програми, списки учасників, прайс-листи) міжнародних, загальнодержавних, відомчих, міжвідомчих та галузевих з’їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів, «круглих столів»:

 

 

 

а) в організації, що проводить захід

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

19

Документи (довідки, звіти, доповіді, огляди) про реалізацію рішень з’їздів, конгресів, конференцій, нарад

Пост.

5 р.

 

20

Правила, положення, регламенти, інструкції; методичні вказівки та рекомендації:

 

 

 

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

21

Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій; документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо) з їх розроблення

3 р. сноска1

3 р. сноска1

сноска1Після затвердження

22

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності

5 р. ЕПК

5 р.

 

23

Листування з підвідомчими (підпорядкованими) та іншими організаціями з основних (профільних) питань діяльності

5 р. ЕПК

5 р.

 

24

Листування з організаційних питань діяльності

3 р.

3 р.

 

25

Листування про організацію роботи постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп

3 р.

3 р.

 

26

Листування про розроблення, застосування та роз’яснення правил, положень, інструкцій; методичних вказівок та рекомендацій

3 р.

3 р.

 

1.2. Організаційні основи управління

27

Державні реєстри та документи з їх ведення

Пост. сноска1

-

сноска1На постійне зберігання надходять після завершення їх ведення

28

Статути, положення (типові) організації та зміни до них:

 

 

сноска1Після заміни новими

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

3 р. сноска1

3 р. сноска1

29

Проекти статутів, положень; документи (довідки, доповідні записки, пропозиції, відгуки) з їх розроблення

3 р. сноска1

3 р. сноска1

сноска1Після затвердження

30

Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру тощо

Пост. сноска1

До ліквідації організації сноска1

сноска1Надіслані до відома — 1 р. після заміни новими

31

Свідоцтва про державну реєстрацію організації

До ліквідації організації

До ліквідації організації

 

32

Реєстраційні справи суб’єктів підприємницької діяльності

5 р. сноска1 ЕПКсноска1Після скасування державної реєстрації

33

Структури й організаційно-адміністративні схеми побудови центральних і місцевих органів галузі, схеми організації управління та пояснювальні записки до них сноска1:

 

 

сноска1 Див. також статтю 384

а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

34

Проекти структур і організаційно-адміністративних схем побудови центральних і місцевих органів галузі

3 р. сноска1

3 р. сноска1

сноска1Після затвердження

35

Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості

Пост.

До ліквідації організації

 

36

Документи (акти, протоколи, висновки, листи) про підтвердження правонаступності на майно організації

Пост.

До ліквідації організації

 

37

Штатні розписи та переліки змін до них:

 

 

 

а) за місцем складення і затвердження

Пост.

75 р.

б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

38

Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення

3 р.

3 р.

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка