Доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Сторінка2/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0,62 Mb.
1   2   3   4

В окремих вищих навчальних закладах функціонують кафедри європейського права. На курсах підвищення кваліфікації працівників юстиції на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції України запроваджено курс лекцій на тему “Правова та інституційна система ЄС” та “Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. У 2009 році за зазначеною тематикою пройшли навчання 140 державних службовців I—IV категорії.

6. УПС не визначає, якого ступеню відповідності належить досягти в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС та часових рамок цього процесу. Саме тому Програмою передбачена підготовка разом з ЄС планів-графіків адаптації законодавства України.

З цією метою у ході переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію (в основному в межах розділу “Економічне та секторальне співробітництв”) сторони розробили додатки до зазначеної угоди, в яких визначений конкретний перелік актів ЄС із визначенням термінів адаптації до них законодавства України.

Крім того, сторони в рамках Порядку денного асоціації
Україна — ЄС визначили пріоритети співпраці, спрямованої на забезпечення належної підготовки України до укладення та подальшої реалізації Угоди про асоціацію.

III. Щорічні плани заходів з виконання Програми

Розділ VII Програми передбачає, що конкретні заходи з адаптації законодавства визначаються щорічним планом заходів з виконання Програми, який розробляється Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

План заходів на 2009 рік затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 408. У рамках виконання цього плану прийнято:

Закон України від 1 квітня 2009 р. № 1216-VI “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві”;

Закон України від 4 червня 2009 р. № 1445-VI “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин”;

Закон України від 4 червня 2009 р. № 1446-VI “Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010—2015 роки”;

Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1565-VI “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів призначених для поводження з радіоактивними відходами”;

Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1718-VI “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу”;

Закон України “Про внесення змін до Закону України


“Про природно-заповідний фонд України” (прийнято в цілому
21 січня 2010 р. та 26 січня 2010 р. направлено на підпис Президентові України);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332


“Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки”;

постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 459


“Про доповнення пункту 6 Порядку пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення”;

постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 508


“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 915”;

постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 “Про затвердження технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання”;

постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 785
“Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”;

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 5


“Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення”;

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 “Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р.
№ 1555 “Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р.


№ 1026 “Про схвалення Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р.


№ 1612 “Про схвалення Стратегії реформування податкової системи”;

наказ Мінприроди від 20 липня 2009 р. № 389 “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів” (зареєстровано в Мін’юсті від 14 серпня 2009 р. за номером 767/16783);

рішення Аудиторської палати від 24 грудня 2009 р. № 209/5
“Про затвердження Положення про забезпечення незалежності аудитора”.

підготовлено і внесено на розгляд до Верховної Ради проекти Законів України:

“Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” (щодо удосконалення законодавства з питань електроенергетики в частині встановлення та розмежування відповідальності суб’єктів) (від 2 березня 2009 р. реєстраційний номер 4131);

“Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів” (від


14 квітня 2009 р. реєстраційний номер 4361);

“Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства на ринку цінних паперів” (від 30 квітня 2009 р. реєстраційний номер 4433);

“Про енергетичну ефективність будівель” (від 12 травня 2009 р. реєстраційний номер 4457);

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” (від 23 липня 2009 р. реєстраційний номер 5015);

“Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії” (від 7 вересня 2009 р. реєстраційний номер 5103);

“Про засади функціонування ринку природного газу” (від 22 жовтня 2009 р. реєстраційний номер 5262);

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо транскордонної неплатоспроможності) (від 24 грудня 2009 р. реєстраційний номер 5477);

“Про внесення змін до статті 37 Закону України “Про тваринний світ” (щодо диких птахів) (від 19 січня 2010 р. реєстраційний номер 5532).

Загалом у продовж з 2005—2009 років відповідно до щорічних планів виконано 94 з передбачених 226 заходів. З них планом заходів на 2009 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 408, передбачено 106 заходів, з яких виконано 33.

Зобов’язання України щодо адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, передбачені проектом Угоди про асоціацію та Порядком денним асоціації Україна — ЄС, обумовлюють необхідність зміни підходів до процесу адаптації.

Відповідно до практики, що склалася за попередні роки, щорічні плани адаптації законодавства формувалися виключно на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади за результатами опрацювання ними рекомендацій Міністерства юстиції, які в свою чергу готувалися на підставі щорічних Оглядів стану адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Довідково: у 2009 році підготовлено четверте видання Огляду, в якому були враховані тенденції розвитку співробітництва між Україною та ЄС. Зокрема опрацьовано цілі та пріоритети Порядку денного асоціації Україна — ЄС та взято до уваги погоджені положення проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Огляд охопив всі сфери та підсфери, в яких у подальшому здійснюватиметься співробітництво між Україною та ЄС відповідно до проекту Угоди, та які передбачають обов’язкове проведення адаптації законодавства України до acquis communautaire. Зокрема, четверте видання Огляду доповнено новими сферами такими як: освіта та навчання, санітарні та фітосанітарні заходи, інформаційне суспільство, сільське господарство та розвиток сільської місцевості, соціальна політика та правові засади реалізації зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами четвертого видання Огляду було підготовлено рекомендації щодо заходів з виконання Україною зобов’язань відповідно до проекту Угоди про асоціацію.

На сьогодні одним із головних чинників планування заходів з адаптації є забезпечення вчасного виконання зобов’язань з адаптації, визначених в проекті Угоді про асоціацію, оскільки від цього залежатиме економічна інтеграція до внутрішнього ринку ЄС. Варто наголосити, що окремі зобов’язання повинні виконуватися від першого дня набрання чинності Угодою про асоціацію. При цьому зобов’язання не обмежуються лише прийняттям Україною відповідних законів та інших нормативно-правових актів, а вимагають також створення дієвих механізмів їх реалізації.

Зважаючи на це, у 2009 році рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність із acquis communautaire були розроблені за результатами аналізу актів acquis communautaire, які містяться у додатках до проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також пріоритетів співпраці, визначених у Порядку денному асоціації Україна — ЄС. В результаті цього було сформовано проект “Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” (далі — Прогресивний план), який містить загальний перелік визначених заходів з адаптації законодавства відповідно до зобов’язань України за вищезазначеними документами. Зазначений підхід повинен забезпечити послідовність реалізації заходів з адаптації, дасть змогу відслідковувати прогрес у реалізації заходів, а також створить умови, необхідні для вчасного виконання зобов’язань щодо адаптації.

Незважаючи на тривалість перехідних періодів, узгоджених на сьогодні сторонами в проекті Угоди про асоціацію щодо окремих актів acquis communautaire, робота, спрямована на виконання зобов’язань щодо адаптації національного законодавства України, повинна бути розпочата вже сьогодні. З урахуванням цього на підставі Прогресивного плану було розроблено план заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС на 2010 рік. В подальшому Прогресивний план повинен стати своєрідним орієнтиром у процесі щорічного планування заходів з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

IV. Стан адаптованості законодавства України
у пріоритетних сферах

Загальний стан адаптованості законодавства України до acquis communautaire у кожній з пріоритетних сфер, у тому числі розвиток законодавства та перспективи адаптації на подальший період, можна оцінити так:

1. Митне право

Митний кодекс України, який визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, в частині принципів здійснення митного контролю, проведення митної оцінки та запровадження митних режимів, відповідає acquis communautaire, а саме Митному кодексу Європейського Союзу, затвердженого Регламентом (ЄС) № 450/2008 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 р.

Протягом 2009 року було прийнято ряд нормативно-правових актів, направлених на приведення законодавства України до законодавства ЄС та імплементацію положень міжнародних конвенцій в митній сфері, зокрема Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 р. та Міжнародної конвенції про спрощення та гармонiзацiю митних процедур від 18 травня 1973 року.

Розвивалася нормативно-правова база у сфері визначення митної вартості, забезпечення єдиного підходу та дієвого контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Серед законопроектів, поданих до Верховної Ради України протягом
2009 року, найбільш важливими з точки зору приведення митного законодавства України у відповідність до митного законодавства ЄС та імплементації положень міжнародних митних конвенцій є законопроекти щодо посилення боротьби з контрабандою: “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” (щодо надання митним органам права досудового слідства у справах про контрабанду)
(від 24 грудня 2009 р., реєстраційний номер 5479) та “Про внесення змін до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” (щодо надання митним органам права здійснювати оперативно-розшукову діяльність)
(від 24 грудня 2009 р., реєстраційний номер 5478).

Поряд з такими середньостроковими пріоритетами у сфері митного права, як ратифікація та імплементація Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 25 березня 2003 р. і Конвенції про спільну транзитну процедуру від 20 травня 1987 р., першочерговими заходами в цій сфері є:

визначення Державної митної служби України уповноваженим органом з видачі та верифікації сертифікатів походження форми EUR.1;

завершення процедури приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18 травня 1973 р. (Кіотської конвенції) шляхом внесення змін до відповідного закону.

2. Законодавство про компанії

Основними актами у сфері регулювання господарських товариств є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХII “Про господарські товариства” та від 17 вересня 2008 р. № 514-VI “Про акціонерні товариства”, які в цілому враховують положення acquis communautaire в частині діяльності компаній.

З метою доповнення національного законодавства України нормами щодо визнання рішення іноземного суду у справах про неплатоспроможність (банкрутство) необхідно прийняти проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (від 24 грудня 2009 р., реєстраційний номер 5477), розроблений з урахуванням Регламенту Ради (ЄС) № 1346/2000.

Головним пріоритетом 2010 року стане робота над Законом України “Про товариства з обмеженою відповідальністю” та подальше удосконалення Закону України “Про акціонерні товариства” з метою врахування положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС


від 11 липня 2007 р. № 2007/36/ЄС.

3. Банківське право

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у сфері банківської діяльності, є Закони України від
7 грудня 2000 р. № 2121-III “Про банки і банківську діяльність” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV “Про Національний банк України”, від 5 квітня 2001 р.
№ 2346-III “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та від
20 вересня 2001 р. № 2740-III “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. Зазначені законодавчі акти у сфері банківського права відповідають acquis communautaire, зокрема, високого ступеню відповідності досягнуто в питаннях визначення банку та банківської діяльності, здійснення банківських операцій, ліцензування банківської діяльності, переходу права власності та придбання істотної участі у банку, пруденційного регулювання.

З метою адаптації законодавства України в цій сфері до acquis communautairе необхідно прийняти ряд законопроектів, які перебувать на розгляді у Верховній Раді України, зокрема “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо ліквідації банків) (від 6 червня 2008 р., реєстраційний номер 2621); “Про державні гарантії фізичним особам — власникам банківських вкладів” (від 16 жовтня 2008 р., реєстраційний номер 3292); “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України” (від 8 липня 2009 р., реєстраційний номер 4787).

4. Бухгалтерський облік компаній

У сфері бухгалтерського обліку компаній діє основоположний акт - Закон України від 16 липня 1999 р. № 996–XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, який визначає правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також запроваджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що не повинні суперечити Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. В цілому зазначений закон відповідає acquis communautaire.

Згідно з планом заходів з виконання у 2009 році Програми Аудиторською палатою прийнято рішення від 24 грудня 2009 р. № 209/5 “Про затвердження Положення про забезпечення незалежності аудитора”.

Важливим кроком у напрямку адаптації національного законодавства у сфері аудиту до законодавства ЄС стане прийняття проекту Закону України “Про аудиторську діяльність”, який перебуває на розгляді у Верховній Раді України (від 22 грудня 2009 р., реєстраційний номер 5375).

На сьогодні найбільш актуальним питанням в цій сфері залишається запровадження механізму застосування в Україні міжнародних стандартів фінансової звітності. Забезпечити належну імплементацію рішень про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні має реалізація відповідної Стратегії, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911.

5. Податки, включаючи непрямі

На сьогодні у сфері непрямого оподаткування, зокрема податку на додану вартість, діє Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97
“Про податок на додану вартість”, який ґрунтується на принципах acquis communautaire, однак не враховує ряд положень acquis communautaire щодо регулювання та адміністрування податку на додану вартість.

Аналогічно у сфері акцизних зборів сама система функціонування акцизних зборів побудована на принципах, які передбачені актами acquis communautaire. Натомість адаптованими не повною мірою залишаються, зокрема, рівень мінімального акцизного збору на тютюнові вироби, а також частково враховані поняття проміжних товарів, ліцензованих керуючих податковими складами та їх обліку, а також режиму призупинення оподаткування тощо.

Пряме оподаткування, для якого основним нормативно-правовим актом є Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94 “Про оподаткування прибутку підприємств”, має недостатній рівень адаптації. Це зумовлено тим, що на рівні ЄС у цій сфері врегульовані насамперед міжнародні аспекти оподаткування прибутку підприємств, а тому передбачення без взаємних домовленостей з ЄС аналогічних положень в законодавстві України є передчасним. Водночас слід взяти до уваги, що зазначене питання буде врегульоване в рамках переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Оподаткування прибутку малих та середніх підприємств відповідає рекомендаціям Європейської Комісії.

Протягом 2009 року було прийнято ряд законів України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування, якими запроваджується поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, алкогольні напої і спирт етиловий та реалізація яких забезпечить наближення розміру ставки акцизного збору до європейського рівня, що відповідатиме acquis communautaire, у тому числі, Директиві Ради
від 19 жовтня 1992 р. № 92/79/ЄЕС щодо зближення податків на сигарети та директиві Ради від 19 жовтня 1992 р. № 92/80/ЄЕС щодо зближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети.

Довідково: зокрема прийнято Закони України від 31 березня 2009 р.
№ 1201 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору, яким передбачено збільшення в два рази з 1 травня 2009 р. ставки акцизного збору на тютюнові вироби; від 21 травня 2009 р. № 1391
Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива, яким передбачено низку стимулюючих заходів у сфері виробництва, використання та споживання біологічних видів палива, зокрема, встановлення нульової ставки акцизного збору на етиловий спирт, який використовується підприємствами для виготовлення біоетанолу та біодизелю; від 23 червня 2009 р. № 1534 Про внесення змін до законів України Про Державний бюджет України на 2009 рік та Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію), яким передбачено збільшення ставок акцизного збору на пиво солодове.

На виконання Порядку денного асоціації Україна — ЄС в частині оподаткування необхідно підготувати та прийняти пакет нормативно–правових актів щодо впровадження Стратегії реформування податкової системи України, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1612.

Згідно з положеннями Стратегії на першому етапі реформування податкової системи (2010—2011 рр.) планується вжити невідкладних заходів до розроблення і прийняття Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування.

6. Інтелектуальна власність

На сьогодні в Україні створено необхідну нормативно-правову базу для регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Так, національний режим захисту інтелектуальної власності передбачається окремими положеннями Конституції України, Цивільного, Кримінального, Господарського та Митного кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також Законами України від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-XII “Про авторське право і суміжні права”, від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” , від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII “Про охорону прав на промислові зразки”, від
5 листопада 1997 р. № 621-ВР “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, Законом України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, від 16 червня 1999 р. № 752-XIV
“Про охорону прав на зазначення походження товарів”, від 21 квітня 1993 р. № 2986-III “Про охорону прав на сорти рослин” та окремими положеннями інших нормативно-правових актів. Положення зазначених актів законодавства України не суперечать acquis communautaire, проте не враховують деякі положення законодавства ЄС.

У 2009 році Кабінетом Міністрів було внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект, спрямований на системний перегляд та доопрацювання базових законів з питань промислової власності з метою урахування положень acquis communautaire, зокрема проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності” (від 23 липня 2009 р., реєстраційний номер 5015).

Зареєстрований у Верховній Раді України проект Закону України
“Про внесення змін до деяких законів України щодо авторського права і суміжних прав” (від 17 лютого 2009 р. реєстраційний номер 4073) враховує цілу низку важливих положень законодавства ЄС.

Відтак пріоритетом 2010 року в цій сфері повинна стати робота над доопрацюванням відповідних законопроектів таким чином, щоб досягти максимального рівня адаптованості основних законодавчих актів у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

7. Охорона праці

Створений у 2006 році Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розпочав комплексний перегляд застарілого законодавства з метою приведення його у відповідність з сучасними вимогами.

Основні нормативно-правові акти у сфері охорони праці, зокрема, Кодекс законів про працю України, Закони України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”, від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, від 24 березня
1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці” не містять положень, що не відповідають acquis communautaire.

Основною проблемою зазначеної сфери є моральна застарілість нормативно-правової та нормативно-технічної бази регулювання відносин з питань охорони праці, оскільки більшість актів нормативно-технічного характеру діють ще з часів СРСР. З цією метою Держгірпромнагляд упродовж останніх років здійснює масштабний перегляд нормативної бази у сфері охорони праці.

Також в законодавстві України залишаються неврахованими положення актів ЄС стосовно захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин та безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що переміщуються у просторі, будівельних майданчиках, та відсутній уніфікований нормативно-правовий акт, в якому повністю було б враховано положення acquis communautaire стосовно облаштування приміщень для санітарно-гігієнічних потреб, зібрань і відпочинку працівників, надання їм першої допомоги, забезпечення захисними і рятівними засобами, організації евакуації людей у аварійних ситуаціях (особливо для підприємств, розташованих на шельфі), проведення тренувань працівників з безпеки і дій у випадку аварії.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка