Дослідження, продукт, презентаціяСкачати 63,18 Kb.
Дата конвертації10.11.2017
Розмір63,18 Kb.
Учнівський навчальний проект має дві частини – теоретичну та практичну. Теоретична частина – це документація, практична – виготовлення виробу та його презентація або захист. Згідно рекомендацій науковців з Уманського педагогічного університету (Коберник О. Терещук А. та ін.) в старших класах пропонується змінити форму теоретичної частини проекту. Чітка форма з конструкторсько-технологічною документацією змінюється простішою – портфоліо.
Портфоліо (англ. portfolio) — перелік (коротке портфоліо) або збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи.
В ідеальному варіанті портфоліо формується з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (комп’ютерної техніки та мережі Internet). Причому для повного формування портфоліо передбачають створення певних його розділів – папок.
Учневі слід створити 3 папки: дослідження, продукт, презентація.

Розберемо докладно призначення папок.
Дослідження.'>Дослідження. Учень збирає різноманітну інформацію та створює банк ідей. Під час пошуку та аналізу знайденої інформації може змінюватися або коригуватися тема проекту. Тобто учень натрапляє на нові для нього вироби або способи оздоблення і в нього формуються мотиви для вивчення нової суб’єктивної проблеми.
В іншому випадку мета пошуку ставиться до пошуку і виконується.
Папка дослідження має дві папки. Перша містить графічні документи: фото, малюнки.
Інша папка «Статті» містить знайдені матеріали текстового характеру: скановану літературу, тексти тощо.
Таким чином учень формує певне коло інформаційних джерел необхідних для того, щоб мати початкову точку для творчої діяльності.
Дослідження – це організаційно-підготовчий етап проектування.
Папка «Продукт» - це, по суті, конструкторський етап. В ній містяться ескізи, креслення, технологічні послідовності виготовлення деталей виробу або виробу в цілому. І не обов’язково це мають бути технологічні карти строгої форми. Ескізів може бути декілька. Також тут має знаходитися фото або модель виробу. У вигляді текстової інформації мають бути тези або конспективний виклад необхідної для проекту інформації (особливості технології виготовлення або декорування) з папки «Статті».
Заключний етап міститься в папці «Презентації». В цій папці доцільно розмістити 2 презентації. Перша розкриває проблему, завдання. Друга – презентація виготовленого виробу та його створення.
Для створення портфоліо слід використовувати прості та доступні програми. В старших класах учні знайомляться з можливостями офісних та деяких інших програм під час вивчення предмету інформатика. Графічні файли рекомендовано наступні типи: *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.png оскільки вони є найвідомішими. Текстову інформацію можна зберігати у файлах: *.txt, *.doc, *.htm / *.html. Для презентацій використовуємо програму із набору Microsoft Office – PowerPoint.
Для виконання проекту в ідеалі слід мати комп’ютер та підключення до мережі Internet удома та в майстерні. Слід також використовувати під час презентації мультимедійний проектор. Але на жаль оснащення майстерень не має таких можливостей. Тому слід використовувати кабінети інформатики та домашні ПК.
А що робити учневі, та й учителеві якщо немає ні комп’ютера, ні Internet? В такому випадку слід створювати набір папок з паперовим вмістом: фотографії, ксерокопії. Текстова документація пишеться від руки. Пошук ідей проводиться в звичайній бібліотеці. Найбільш інформативними та ілюстрованими є журнали «Сам», «Сам себе мастер», «Сделай сам» та архіви журналів «Юный техник», «Моделист-конструктор» та інші.
Їх в електронному варіанті можна завантажити з порталу INFANATA.
Презентація або захист відбувається у формі усної розповіді про свою пошукову діяльність, виготовлення виробу та його демонстрації. Захист оформлюється у вигляді невеличкого реферату.
Слід зауважити, що учитель не має права занижувати оцінку тільки через те, що учень не має технічних можливостей для виконання презентабельного проекту в електронному варіанті.
Таким чином на зміну проектної документації (проекту) на оформлення якої учні витрачають багато часу приходить більш демократичне портфоліо – структурована інформація в довільному вигляді.

Портфоліо (проектна папка) відображає щонайменше результати всіх п'яти вищезгаданих етапів роботи над проектом. У ній накопичуються всі робочі матеріали - знайдені в Інтернеті або в літературних джерелах зразки, інформація про досліджувану проблему, робочі записи чи замальовки, теоретична частина проекту у вигляді рефератів, обґрунтування проблеми тощо. Портфоліо складається на основі банку ідей і пропозицій (він наповнюється під час роботи над проектом, а після завершення роботи автоматично перетворюється на портфоліо проекту).


Для чого потрібне портфоліо й у чому, з точки зору методики навчання, полягає його функція?
Портфоліо відображає хід індивідуальної роботи учня або проектної групи. Важливим тут є не стільки те, що з допомогою портфоліо можна презентувати зовнішній результат, тобто продукт, отриманий у процесі роботи над проектом, скільки саму роботу, і в тому числі її внутрішній результат.
Разом з тим учитель може застосовувати портфоліо як оцінну технологію. Тут треба дещо пояснити.
По-перше, технологія, яку опановують школярі, перетворює навчальний процес з репродуктивного на продуктивний. Учень отримує не лише матеріальний, а й освітній продукт - самостійно або з допомогою товаришів і педагога здобуває цікаві й життєво необхідні йому знання (під терміном «життєво необхідні» ми розуміємо ті знання, що дають змогу розв'язати проблему). Найбільш важливим моментом у продуктивній технології навчання є те, що учні не тільки опановують знання, вміння та навички, а й набувають досвід використання як засвоєних раніше, так і нових знань і вмінь в умовах практичної діяльності.
У зв'язку з цим перед учителем постає проблема - як оцінити учнівський досвід? Щодо знань і вмінь зробити це досить просто: ми просимо учня відтворити знання чи вміння і за наперед визначеними, однаковими для всіх критеріями оцінюємо його відповідь. Наприклад: Василь пояснив, що таке технологічна машина, а Петро - ні; відповідно Василь отримує вищу оцінку, ніж Петро. Така логіка оцінювання є простою, зрозумілою і традиційною для репродуктивної моделі навчання. За умов особистісно орієнтованого навчання питання стоїть зовсім по-іншому: а чи потрібне Петрові визначення технологічної машини? Для його проекту це не потрібно. Для нього значущим, а отже, і більш цікавим є інше знання і, відповідно, інші визначення. Тому ще раз зазначимо, що проблема оцінювання в умовах особистісно орієнтованого підходу і нині залишається актуальною.
Чи можна виробити єдині критерії для оцінювання досвіду?
Очевидно, що ні, адже досвід індивіда є суб'єктивним.
Отже, підсумуємо, портфоліо розкриває індивідуальний учнівський досвід роботи над проектом. Іншими словами, воно відображає досвід, щ0 накопичувався упродовж усієї роботи над проектом одного учня або всієї проектної групи. У цьому розумінні портфоліо можна розглядати як оцінну технологію практичних результатів навчання школярів в умовах проектної діяльності.
Портфоліо проекту (проектної папки) містить:
-   плани виконання проекту (у них можуть вказуватися завдання для всієї проектної групи та індивідуальні завдання для кожного учасника проекту, а також визначатися форма досягнення результату в цілому й на кожному етапі роботи);
-   уся зібрана інформація за темою проекту, у тому числі  . творчі реферати проектувальників,  ксерокопії літературних джерел, роздруківки з Інтернету тощо;
-   результати досліджень і аналізу зібраної інформації;
-   записи   всіх   ідей,   гіпотез   і   розв'язків,   рішень,   спродукованих  у результаті мозкового штурму чи інших інтерактивних методів, тощо;
-   стислий опис усіх проблем, які виникали в ході роботи над проектом, та ідей щодо їх розв'язання;
-   ескізи, замальовки майбутнього продукту;
-   технологічні карти на виготовлення виробу;
-   інші робочі та чорнові матеріали з різних видів робіт, що об'єднані темою проекту (сюди також може входити клаузура чи будь-яка інша графічна інформація,   яку   проектувальники   вважають   цікавою   або   корисною   для розв'язання досліджуваної проблеми).
Каталог: Metodkabinet -> trudove
Metodkabinet -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
Metodkabinet -> Правила роботи Порядок денний
Metodkabinet -> Урок з професійно-теоретичної підготовки у професійній школі: проектування, організація, аналіз
Metodkabinet -> Чернишов О.І. і науки облдержадміністрації рік Соловйов Ю. І
Metodkabinet -> Календарно – тематичне планування для 7 класу
Metodkabinet -> Золочівський професійний ліцей Кулеби Марії Миколаївни Портфоліо Вихователя
Metodkabinet -> Управління освіти Херсонська міська рада Методичний кабінет при управлінні освіти
Metodkabinet -> Навчально-методичний посібник «Особливості планування уроків історії для 5 класу за новим Державним стандартом»
Metodkabinet -> Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
trudove -> Департамент освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка