Довідка про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії у 7-11-х класах Згідно з пунктом 1 розділу III «Учасники навчально – виховного процесу»Дата конвертації29.11.2019
Розмір111 Kb.
ТипДовідка
Довідка

про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії у 7-11-х класах
Згідно з пунктом 3.1.1. розділу III «Учасники навчально – виховного процесу» плану роботи на 2014/2015 навчальний рік протягом І семестру в період з 06.10.2014 по 12.12.2014 навчального року адміністрацією Комунального закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа - інтернат I-III ступенів)» Харківської обласної ради у складі Сивицької Віри Михайлівни – директора, Чумак Лідії Олександрівни – заступника директора з НВР вивчено питання стану викладання хімії, рівня навчальних досягнень учнів 7-11-х класів.

Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання хімії увага була приділена дотриманню та виконанню чинних нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій:

- «Методичних рекомендацій щодо вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

- Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240;

- Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496;

- Про внесення змін та доповнень до науково – методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджених листом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 11.09.2009 №01-11/4570;

- Про внесення змін та доповнень до інструктивно – методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області затверджених листом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.09.2010 №4619,

- Про внесення змін та доповнень до науково – методичних рекомендацій про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджених листом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 08.09.2011 №01-12/4787;

- Про затвердження науково – методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області затвердженої наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 №526.
Також контролю підлягали питання:

- навчально-методичне та кадрове забезпечення викладання предметів;

- виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання;

- забезпеченість учнів підручниками;

- виконання вимог навчальних програм;

- виконання Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2004 № 601;

- виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2011/2015 роки, результативність цієї роботи.

І.Програмове, навчально-методичне забезпечення

з/п

Навчальний предмет

Кількість годин

Назва програми

Рік та

видавництво

Погодження МОНУ

1

7 клас, Хімія

1

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 клас

2005 К., Перун

Лист МОН України від 23.12.2004 №1/11-6611

2

8 клас, Хімія

2

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 8 клас

2005 К., Перун

Лист МОН України від 23.12.2004 №1/11-6611

3

9 клас,

Хімія


2

Хімія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9 клас

2005 К., Перун

Лист МОН України від 23.12.2004 №1/11-6611

4.

10 клас, Хімія

1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Хімія. 10 клас Академічний рівень.

2010

К.«Поліграфкнига»Наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021

5.

11 клас, Хімія

2

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Хімія. 11 клас Академічний рівень.

2010

К.«Поліграфкнига»Наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021

ІІ. Кадрове забезпечення викладання хімії

з/п

Клас

ПІБ учителя

Спеціальність за дипломом

Кваліфіка-ційна

категорія

Педагогічне звання

Стаж роботи

Нагородження за роботу з предмета

Рівень проведення уроків

1

7-11

Коротецька Лідія Павлівна

Хімія, біологія

Спец.

-

38

-

Належний

ІІІ. Забезпеченість підручниками хімії

Клас

Автор та назва підручника

Рік видання

% забез-печеності

7

Хімія

2007

6 шт.

(100%)


8

Хімія

2011

8 шт.

(100%)


9

Хімія

2011

15 шт.

(100%)


10

Хімія

2010

18 шт.

(100%)


11

Хімія

2011

9 шт.

(100%)


ІV. Упровадження інноваційних технологій , виконання вимог до сучасного уроку

Перевірка показала, що вчитель хімії працює за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Календарні плани вчителя складені згідно з державними навчальними планами і програмами з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани чітко визначають окремі етапи уроку та заплановані завдання, що відображають роботу вчителя на уроках.

Вчитель добре володіє методикою викладання предмета, широко застосовує традиційні та інноваційні форми і методи організації навчання, здійснює диференційований підхід, прийоми індивідуальної роботи з учнями, працює над розвитком хімічного мислення. Володіючи глибокими теоретичними знаннями і маючи досвід практичної роботи, Лідія Павлівна формує в учнів міцні знання з хімії, створює цілісну наукову систему уявлень про хімію, знайомить учнів із класичними і сучасними досягненнями та проблемами хімії.

До уроків учитель готується ретельно. Велику увагу приділяє формуванню практичних умінь і навичок під час лабораторних, практичних занять; максимально враховує індивідуальні інтереси та здібності учнів, різний ступінь готовності до вивчення курсу хімії; формує в учнів розвинуту пізнавальну потребу, для чого забезпечує емоційне забарвлення, інформаційну насиченість, ритмічність у здобутті знань. Уроки проводить на належному методичному рівні. Цьому сприяє робота вчителя, який забезпечує систематичне, послідовне, наукове, методичне та розвиваюче навчання.

Учитель Коротецька Л.П., директор Сивицька В.М., заступник директора з НВР Чумак Л.О. забезпечують виконання чинної нормативності, рекомендацій щодо викладання хімії.

На уроках хімії вчитель залучає до творчої роботи учнів: написання рефератів.Учитель проводить індивідуальну роботу щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, виконання тестових завдань.
V. Виконання вимог єдиного орфографічного режиму

Клас

Кількість учнів за списком

Кількість зошитів для контрольних робіт

Перевірка робочих зошитів, оцінювання

Кількість робочих зошитів

Кількість контрольних робіт у зошитах

Орфографічний режим

Недоліки

7

6

6

Перевіряються без оцінювання

6

1Зошити ведуться охайно

8

8

8

Перевіряються без оцінювання

8

1Зошити ведуться охайно

9

15

15

Перевіряються без оцінювання

15

1
Худояров В., Обух Т., Стариченко А. мають неохайні зошити, несвоєчасно виконують класну роботу, через неуважність

10

18

18

Перевіряються без оцінювання

18

1

Малюнки до л/р ведуться неохайно.

Не всі учні і не завжди в повному обсязі записують класну роботу. Запис практичних і лабораторних робіт ведеться на неналежному рівні

11

9

9

Перевіряються без оцінювання

9

1
Не всі учні і не завжди в повному обсязі записують класну роботу. Запис практичних і лабораторних робіт ведеться на неналежному рівні


VI. Результативність роботи з предметів,

реалізація програми «Обдарована молодь на 2011/2015 роки»


з/п

Заходи

2012

2013

2014

2015

1.

Участь в обласній виставці ярмарку

-

-

_
2.

Проведення предметних семінарів на базі школи

-

-

_
3.

Участь у II міжінтернатному етапі олімпіади

+

+

+
4.

Участь у науково-дослідницькій роботі МАН

-

_

_5.

Підготовка до ЗНО

+

+

+
6.

Підготовка кабінету до шкільного та обласного огляду - конкурсу

+

+

+

VII. Матеріально-технічна база кабінету біології

У школі для вивчення хімії відведено навчальний кабінет № 2. Робота щодо обладнання кабінету проводиться відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601.

Навчально-методичне забезпечення складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників. На кабінеті №2, на вхідних дверях, є відповідна табличка з назвою «Кабінет хімії».

VIII . Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання

У 2014/2015 навчальному році вчитель готує учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. На уроках обов’язково проводиться повторення матеріалів, виконання тестових завдань.РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Учителю хімії Коротецькій Лідії Павлівні:

1.1 Проводити цілеспрямовану роботу щодо оновлення й поповнення навчально-матеріальної бази з предмета.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.2Удосконалити методику вивчення програмового матеріалу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.3 На уроках хімії більше використовувати комп’ютерні тестові завдання, форми інтерактивного навчання.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.4 Продовжити колегіальний пошук удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.5. Поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність.

Щорічно


1.6. Звернути увагу на диференційований підхід у підготовці домашнього завдання.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.7. Стимулювати підвищення мотивації навчання шляхом удосконалення системи оцінювання учнів на уроці.

Протягом 2014/2015 навчального року

1.8. Розвивати в учнів компетентність самостійно аналізувати вивчений матеріал.

Протягом 2014/2015 навчального року2. Керівнику методичного об’єднання природничо - математичного циклу Рибчинській Тетяні Анатоліївні:

2.1 На засіданні методичного об’єднання опрацювати довідку про підсумки вивчення стану викладання хімії та рівня навчальних досягнень учнів у 7 - 11 класах.

2.2 Продовжити роботу щодо нормативного забезпечення використання навчальних програм, посібників, ведення відповідної шкільної документації.

Заступник директора Л.О.Чумак

Ознайомлена Л.П.Коротецька

17.12.2014Чумак Л.О., 741-01-37
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка