Довідка про стан викладання уроків хімії та природознавства. Довідка складена на основі узагальнених матеріалів 15Дата конвертації29.11.2019
Розмір87.5 Kb.
ТипДовідка
Довідка про стан викладання уроків хімії та природознавства.

Довідка складена на основі узагальнених матеріалів 15 відвіданих уроків хімії та природознавства, перевірки рівня навчальних досягнень учнів 5, 7-11 класів, співбесід з учителем та учнями, вивчення навчально-матеріальної бази викладання хімії, аналізу стану ведення учнівської та вчительської документації. Вивчення проводилося у грудні 2014 року. Хімію та природознавство у НВК викладає Калініченко Ольга Євгенівна, яка має відповідну фахову освіту, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», педагогічний стаж 13 років. Хімію викладає 4-й рік, природознавство 6-й рік. Курси підвищення кваліфікації з хімії мала пройти у 2014 році, у зв’язку із відсутністю місця пересені на січень 2015 року. Фаховий спецкурс за напрямом «Природознавство» пройшла у 2012 році. Викладання хімії здійснюється за навчальною програмою «Хімія, 7-11 кл.: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Київ: «Перун», 2005)». Учні забезпечені підручниками, які відповідають діючій програмі:Підручник

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

Хімія

Лашевська Г.А.

7

Генеза

2007

Хімія

Ярошенко О.Г.

8

Освіта

2008

Хімія

Лашевська Г.А.

9

Генеза

2009

Хімія

Попель П.П., Крикля Л.С.

10

Академія

2010

Хімія

Буринська Н.М. Величко Л.П.

11

Київ Ірпінь

2000

Для проведення лабораторних дослідів і практичних робіт з хімії у 7-11 класах використовується зошит із друкованою основою.

Викладання природознавства у 5 класі здійснюється за програмою «Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів»Т.Г. Гільберг , 2012 рік «Педагогічна преса». Всі учні 5-го класу забезпечені підручником з природознавства «Природознавство 5 клас» Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий, який відповідає чинній програмі.

У зв’язку із відсутністю кабінету хімії вивчення предмета здійснюється у класних кімнатах. У підсобному приміщенні наявні хімічні реактиви, але їх кількість недостатня. Достатнім є рівень забезпечення вивчення хімії навчально-наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань, які вчителька виготовила і придбала за власниі кошти. Неналежним є рівень забезпеченості викладання предмета приладами, посудом, хімічними реактивами для проведення лабораторних та практичних робіт, що є причиною проведення останніх у формі демонстраційного експерименту. Наочне обладнання, навчально-наочні посібники оптимально систематизовані, хімічні реактиви зберігаються з дотриманням вимог пожежної безпеки та охорони праці, створено добрі умови для комплексного використання технічних засобів навчання, наявна навчально-матеріальна база викладання хімії добре зберігається. Кабінет забезпечений припливно-витяжною вентиляцією, яка функціонує не на належному рівні. Учні на 100 % забезпечені підручниками як з хімії так і з природознавства, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Учителем Каланіченко Ольгою Євгенівною на основі Типових інструкцій з техніки безпеки розроблено інструкції з ТБ, своєчасно проводиться та відповідно до діючого Положення реєструються інструктажі всіх видів Учитель своєчасно проходить медичні огляди. Проведена з учителем хімії Калініченко О.Є. ( викладає в 7-11 класах) співбесіда показала, що вона знає структуру, вимоги навчальної програми, інші нормативні документи з питань викладання хімії, детально ознайомлена з методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному навчальному році. Вчитель ознайомлений із інноваційними технологіями, інтерактивними формами навчання, ефективним педагогічним досвідом, який активно впроваджує у практику роботи. Відповідно до діючої програми та з урахуванням вимог до тематичного оцінювання складено календарні плани, при підготовці поурочних планів, які характеризуються систематичністю та раціональністю, педагогом використовуються методичні посібники і розробки уроків. На достатньому рівні вчитель забезпечений методичною літературою, постійно слідкує за її новинками, виписує періодичні видання та працює над опрацюванням їхніх публікацій. Через систему колективних форм роботи, здійснює самоосвітню роботу. Ділиться досвідом роботи: проводить відкриті уроки, виступає на засідання Вчитель працює над темою: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства та хімії шляхом використання інтерактивних методів навчання». Спілкування зі школярами на уроках будується за принципами партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя, а раціональне використання різних видів заохочення сприяє позитивній мотивації навчальної діяльності. Калініченко О.Є. стисло й чітко оголошує цілі уроків, належно пояснює учням, що і для чого вивчається на уроці, яке значення має матеріал у відповідній темі курсу хімії, в житті людини, природі, промисловості тощо. На її уроках було досягнуто дидактичної мети. Основними характерними якостями її роботи є пошук власного підходу до дієвого використання форм , методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Широко практикує активні форми роботи (робота в малих групах під час виконання лабораторних дослідів, практичних робіт; мозковий штурм; уроки з використанням рольових ситуацій; інтегровані уроки; міжпредметного узагальнення і систематизації матеріалу та ін), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів так, у ході вивчення в 7 класі теми «Прості і складні речовини» проведено 3 уроки, на яких оптимально застосовано інтерактивні форми роботи, а саме «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Займи позицію», парні та групові форми роботи. Через показ біосферних колообігів Оксисену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару, на уроках та в позакласній роботі з предмета порушуються екологічні проблеми. Належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління. Раціонально застосовуються способи дій, засоби і методи навчання. Учителем Калініченко О.Є. у 8, 9 класах широко використовуються перевірені шкільною практикою такі форми роботи, як групова робота, проблемне навчання, дидактичні ігри. Калініченко О.Є. ефективно застосовує елементи сучасних інформаційних технологій навчання. Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості школярів служать використаний учителем хімії експеримент та розв’язування задач на різних етапах уроків. З метою створення в учнів цілісної картини хімічних понять, взаємоперетворень учитель Калініченко О.Є. уже з 7-го класу використовує узагальнюючі схеми, які потім учні використовують як алгоритм дій у процесі розв’язування задач, вправ, перетворень. Використання історико-біографічного методу в процесі викладання хімії, система роботи з формування історико- хімічних знань на факультативах та позакласних заняттях сприяють розвитку соціальної активності школярів, дозволяють учням краще бачити ефективність своїх навичок і здібностей. Показ зв’язку виучуваного матеріалу з життям, систематичність міжпредметних зв’язків, особливо з біологією, фізикою, математикою, сприяють підвищенню інтересу до вивчення предмету. Учитель Калініченко О.Є. пропонує як домашні завдання проблемні питання за міжпредметною тематикою. Аналіз результатів тестувань, контрольних робіт ( результати подано в таблиці) показав, що зміст курсу в основному засвоюється учнями на рівні стандарту.

Клас

Форма проведення

Дата

Учнів за списком

Виконували завдання

Результати оцінювання

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

5

Письмова контрольна робота

19.12.2014

26

26

3

11%


13

50%


8

31%


2

8%


7

Письмова контрольна робота

17.12.2014

25

25

2

8%


4

16%


15

60%


4

16%


9

Письмова контрольна робота

24.12.2014

21

21

-

-

9

43%


12

57%


11

Письмова контрольна робота

08.12.2014

11

11

-

8

73%


3

27%


-

5

Практична

робота


21.11.2014

26

22

7

32%


10

45%5

23%


-

8

Практична

робота


10.12.2014

17

14

-

6

43%


8

57%


-

10

Практична

робота


24.11.2014

14

12

-

3

25%


7

58%


2

17%


7

Лабораторна робота

12.11.2014

25

23

2

9%


11

48%


9

39%


1

4%


9

Лабораторна робота

19.12.2014

21

15

-

5

33%


10

67%


-

11

Лабораторна робота

15.12.2014

11

8

-

8

100%


-

-

Аналіз розв’язку задач учнями 11 класу засвідчує, що вони знають хімічні формули, рівняння хімічних реакцій. Із 21 учня 9 класу жоден не виконав завдання на достатньому та високому рівні. В учнів 8 класу недостатньо глибоко сформовані навички застосування набутих теоретичних знань, для практичного розв’язання експериментальних та розрахункових задач. Інколи школярі допускають помилки у визначенні одиниць вимірювання маси та кількості речовини при розрахунках. Переважними балами в оцінці знань учнів 8 та 9 класів залишаються бали середнього рівня, достатній рівень мають 17% учнів 8-9 класів. Учні 7 класу щойно розпочали вивчення хімії, але якісний показник навчальних досягнень високий (57%). За результатами І семестру найкращі знання з хімії мають учня 11 класу, всі 11 учнів (100%) мають високий або достатній рівень знань. РНУ – 0,77. Найгірші – учні 8 класу – високий та достатній бал – 6 учнів (35%) РНУ – 0,59 та 10 клас – високий та достатній рівень знань мають 5 учнів(36 %) РНУ – 0,59.З природознавства 19 учнів 5 класу мають високий та достатній рівень знань, що складає 76%, РНУ – 0,74.

Які питання гарно засвоїли

Які питання засвоїли недостатньо глибоко

5 клас. Природознавство.

Розрізняють тіла живої та неживої природи; наслідки обертання Землі; назви планет Сонячної системи, сузір`я

Кількість супутників у планет; види Галактик та туманностей

7 клас. Хімія.

Визначення понять «молекула», «атом», «проста речовина», «складна речовина»; формули хімічних елементів періодичної системи; визначення валентності

Якісний та кількісний склад речовин; визначення формул речовин за валентністю

9 клас. Хімія.

Ступені окиснення, типи реакцій

Записи окисно – відновних реакцій; задачи на швидкість реакції; задачи не дорішують

11 клас. Хімія.

Формули органічних речовин, фізичні та хімічні властивості цих речовин

Не до кінця правильно дописують рівняння у схемах перетворення;Не повністю вирішують задачі

Типові помилки під час практичних та лабораторних робіт:

- Природознавство: не записано висновок або недописаний.

-Хімія: у всіх класах діти не дописують рівняння реакцій у завданнях, не правильно урівнюють рівняння реакцій; не пишуть висновки зовсім або не дописують їх.

Через нестачу комп′ютерів, недостатньо використовуються можливості Інтернету, комп’ютерних технологій, відеотехніки. Але вчитель націлює учнів на самоосвітню діяльність, що передбачає впровадження інформаційних технологій у вивченні хімії.

Позитивним у роботі Калініченко О.Є. є те, що у взаєминах з учнями в урочний і позаурочний час чітко простежується перехід від авторитарної, репродуктивної освіти до освіти гуманістичного типу. Однак, вивчення рівня навчальних досягнень школярів дає підстави стверджувати, що лише 25%  засвоїли основні поняття програми на достатньому та високому рівні. Учні від відчувають труднощі при розв’язанні задач на складання хімічних реакцій, рівнянь окисно-відновних реакцій, реакції іонного обміну. Мають низьку математичну підготовку, частина учнів не вміє творчо мислити, самостійно поповнювати знання, не вміють  розв’язувати проблемні питання. Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер. Під час перевірки стану викладання хімії виявлено ряд суттєвих недоліків:

- форми подачі навчального матеріалу однотипні;

- при перевірці домашнього завдання переважають питання відтворюючого

характеру;

- відсутня  диференціація навчального матеріалу;

- мало уваги приділяється  позакласній робота з хімії.

 Пропозиції за підсумками вивчення стану викладання хімії:

-систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з

хімії, вчити дітей записувати рівняння реакцій та їх урівнювати; - підвищити практичність спрямованості навчання хімії;

- диференціювати завдання на контрольній роботі;

- збільшити частки продуктивних і творчих форм роботи за рахунок

зменшення частки репродуктивної діяльності;- систематично формувати дослідницькі уміння і навички учнів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка