Довідкове бюро читача Поради всім, хто навчається! Наші нові поради стануть у пригоді всім, хто навчається
Дата конвертації08.01.2017
Розмір13,1 Kb.

Довідкове бюро читача

 • Поради всім, хто навчається!

Наші нові поради стануть у пригоді всім, хто навчається.

 • Адже у процесі навчання треба багато самостійно працювати з книгою "Довідкове бюро" допоможе тобі навчитися самостійно:
 • ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ.
 • ПІДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ,
 • НАПИСАТИ РЕФЕРАТ,
 • НАУКОВУ РОБОТУ.
 • СКЛАДАТИ КОНСПЕКТ.

Як писати реферат

 • Реферат — короткий виклад змісту книги, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.
 • Поетапні кроки підготовки та написання реферату
 • 1. Визначити тему
 • 2. Підібрати літературу:
 • а) документи, першоджерела;
 • б) монографії, довідники, збірники;
 • в) газетні та журнальні матеріали.
 • 3. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.
 • 4. Продумати план реферату, можливе його розширення.
 • 5. Систематизувати опрацьований матеріал
 • 6. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.
 • Бібліографічний опис джерела списку літератури подається за такими правилами:
 • • для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані,
 • місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;
 • • для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвищі та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.
 • Як працювати з підручником
 • 1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.
 • 2. З'ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.
 • 3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.
 • 4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.
 • 5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам'яті.
 • Залежно від мети використайте такі виді читання:
 • • читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про зміст);
 • • вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;
 • • читання з різних видів запису прочитаного.
 • . Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну
 • для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою.

 • 1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.
 • 2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: підручнику, довіднику чи додатковій літературі.
 • 3. Насамперед використайте підручник, потім — довідник, а тоді — додаткову літературу.
 • 4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.
 • Види та форми ведення записів
 • Виписки — це цитати (дослівне відтворення думок автора книги), або короткий, близький дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов'язково брати у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартках.
 • Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Можна використовувати цитати, обов'язково зазначити сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.
 • План — це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основним є додаткові запитання.
 • Тези — стислий виклад основних ідей прочитаної книги.
 • Анотація — коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.
 • Резюме — короткий заключний виклад наукового повідомлення.

Як працювати з текстом параграфа

 • 1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.
 • 2. Знайди у тексті відповіді на поставлені питання. Виконай усі завдання.
 • 3. Запам'ятай усі терміни та поняття.
 • 4. Склади план своєї розповіді.
 • 5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.
 • Як працювати з
 • цитатою
 • 1. Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.
 • 2. Не можна зловживати цитатами.
 • 3. Цитата мас виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.
 • 4. Виписувати цитату слід без замін слів, з отриманням усіх розділових знаків, із позначенням пропусків.
 • 5. Кожна цитата береться в лапки.
 • 6. Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

Як вибрати книгу для читання

 • 1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.
 • 2. У картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
 • 3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.
 • 4. За систематичним каталогом можна довідатися, які книги, що цікавлять тебе, є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній системі, тому він так і називається.
 • 5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.

elements

 • www.animationfactory.com


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка