Ефективність використання Інформаційно-комунікативних Технологій на уроках предмета «Фізика» Виконала викладач фізики днз «Бердичівське впу»Скачати 28,91 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір28,91 Kb.

Ефективність використання

Інформаційно-комунікативних

Технологій на уроках предмета

«Фізика»

Виконала викладач фізики

ДНЗ «Бердичівське ВПУ»

О.В.Осипчук


Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, умінь та навичок у сучасному житті. При викладанні фізики вчителі повинні звернути увагу на формування в учнів таких вмінь:

Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, умінь та навичок у сучасному житті. При викладанні фізики вчителі повинні звернути увагу на формування в учнів таких вмінь:


встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

вивчати загальні риси і сут­тєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосуван­ня фізичних законів;

використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різних типів (якісних, розрахун­кових, графічних, експеримен­тальних, комбінованих тощо);

складати план практичних дій щодо виконання експеримен­ту, користуватися вимірювальни­ми приладами, обладнанням, об­робляти результати дослідження, робити висновки щодо отрима­них результатів;

пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів і вимірювальних приладів з фізич­ного погляду;

аналізувати графіки залежно­стей між фізичними величинами, робити висновки;

правильно визначати та ви­користовувати одиниці фізичних величин.


Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп'ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов'язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп'ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп'ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов'язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп'ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.

Фізика – наука експериментальна, і для її вивчення необхідно використовувати досліди. Комп'ютер виступає як частина дослідницької установки, лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні фізичні процеси.

Фізика – наука експериментальна, і для її вивчення необхідно використовувати досліди. Комп'ютер виступає як частина дослідницької установки, лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні фізичні процеси.

На допомогу вчителю фізики, астрономії для організації занять за допомогою комп'ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм.

Виділимо основні напрями застосування комп'ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

  • Виділимо основні напрями застосування комп'ютерної техніки на уроках фізики і астрономії:

підготовка друкованих роздаточних матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп'ютерні моделі фізичних експериментів);

інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

проведення комп'ютерних лабораторних робіт;

обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

контроль рівня знань з використанням тестових завдань;використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Демонстрацію фізичних явищ, процесів зручно і доцільно здійснювати за допомогою комп'ютерних програм навчального призначення. Сьогодні існує багато вітчизняних і зарубіжних програм з фізики. Аналіз наукових статей показав, що найбільш уживаними є такі програмні продукти:

Демонстрацію фізичних явищ, процесів зручно і доцільно здійснювати за допомогою комп'ютерних програм навчального призначення. Сьогодні існує багато вітчизняних і зарубіжних програм з фізики. Аналіз наукових статей показав, що найбільш уживаними є такі програмні продукти:


Жива Фізика

Активна фізика

Фізика 7-11 класи

Бібліотека електроних наочностей «Фізика 7-9, 10-11»

Віртуальна фізична лабораторія «Фізика 7-9, 10-11»

Жива Фізика (російська версія, розробка американської фірми MSC.Working Knowledge). «Жива фізика» являє собою середовище, у якому студенти і школярі можуть проводити моделювання фізичних експериментів. За допомогою представленого в «лабораторній шафі» устаткування й матеріалів можливе моделювання різноманітних процесів з таких тем як механіка, електрика й магнетизм.

Жива Фізика (російська версія, розробка американської фірми MSC.Working Knowledge). «Жива фізика» являє собою середовище, у якому студенти і школярі можуть проводити моделювання фізичних експериментів. За допомогою представленого в «лабораторній шафі» устаткування й матеріалів можливе моделювання різноманітних процесів з таких тем як механіка, електрика й магнетизм.

«Активна фізика». Програмно-методичний комплекс (ПМК) «Активна фізика» білоруської фірми Pi-logic призначений для формування, контролю й корекції знань, умінь і навичок шляхом їхнього активного застосування в різних ситуаціях. Розрахований на використання під час уроків, у позакласній і домашній роботі. Забезпечує підвищення ефективності навчання завдяки активізації й індивідуалізації роботи учнів.

«Активна фізика». Програмно-методичний комплекс (ПМК) «Активна фізика» білоруської фірми Pi-logic призначений для формування, контролю й корекції знань, умінь і навичок шляхом їхнього активного застосування в різних ситуаціях. Розрахований на використання під час уроків, у позакласній і домашній роботі. Забезпечує підвищення ефективності навчання завдяки активізації й індивідуалізації роботи учнів.

Фізика 7-11 класи (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно»). В основу розробки навчального програмного забезпечення (НПЗ) з фізики покладено досягнення та специфічні можливості нових інформаційних технологій (НІТ): гіпертекстові технології, машинна графіка, мультимедіа, системи штучного інтелекту. Можливості цих технологій:

Фізика 7-11 класи (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно»). В основу розробки навчального програмного забезпечення (НПЗ) з фізики покладено досягнення та специфічні можливості нових інформаційних технологій (НІТ): гіпертекстові технології, машинна графіка, мультимедіа, системи штучного інтелекту. Можливості цих технологій:


Гіпертекстова технологія

Машинна графіка

Мультимедійні технології

«Бібліотека електроних наочностей «Фізика 10-11» (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно») для загальноосвітніх навчальних закладів. Педагогічно-програмний засіб (ППЗ) містить малюнки, відео, анімацію з усіх тем шкільного курсу фізики. Може доповнювати програмно-методичний комплекс «Фізика 10-11» або використовуватися самостійно.

«Бібліотека електроних наочностей «Фізика 10-11» (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно») для загальноосвітніх навчальних закладів. Педагогічно-програмний засіб (ППЗ) містить малюнки, відео, анімацію з усіх тем шкільного курсу фізики. Може доповнювати програмно-методичний комплекс «Фізика 10-11» або використовуватися самостійно.

«Віртуальна фізична лабораторія «Фізика 10-11» (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно») для загальноосвітніх навчальних закладів. ППЗ містить лабораторні роботи й лабораторний практикум. Кожній роботі передують інструкція, відео, що супроводжує експеримент, необхідні дидактичні матеріали, а також контрольні питання для самоперевірки і закріплення теми.

«Віртуальна фізична лабораторія «Фізика 10-11» (виробник АТЗТ «Квазар - Мікро Техно») для загальноосвітніх навчальних закладів. ППЗ містить лабораторні роботи й лабораторний практикум. Кожній роботі передують інструкція, відео, що супроводжує експеримент, необхідні дидактичні матеріали, а також контрольні питання для самоперевірки і закріплення теми.

Очікуваними результатами від використання ІКТ будуть:

Очікуваними результатами від використання ІКТ будуть:


Для вчителя

можливість спроектувати навчальне середовище; реалізувати принципово нові форми і методи навчання; додаткові можливості для підтримки і пізнавального розвитку учнів; творчий пошук і організація спільної діяльності учнів і вчителя; розробка і вибір найкращих варіантів навчальних програм; використання інтелектуальних форм праці.

Для учня

доступ до нетрадиційних джерел інформації; підвищення ефективності самостійної роботи; нові можливості для творчості, отримання і закріплення різних навчальних навичок.

Для батьків

можливість брати участь в процесі навчання, починаючи від контролю рівня успішності, закінчуючи участю в спільних проектах.


Отже, маємо наступний рівень успішності учнів за І семестр 2013-2014 н.р.:

Отже, маємо наступний рівень успішності учнів за І семестр 2013-2014 н.р.:


№ групи

К-сть учнів

Атестовані

%

Рівень компетентності

Не володіють знаннями

%

низький

%

середній

%

достатній

%

високий

%

І курс

22ТС

20

20

100

1

5

5

25

10

50

4

20

-

-

23ТФ

20

20

100

4

20

11

55

4

20

1

5

-

-

13К

29

29

100

-

-

14

48

11

38

4

14

-

-

10Б

22

22

100

-

-

10

46

7

32

5

22

-

-

Всього

91

91

100

5

6

40

44

32

35

14

16

-

-

№ групи

К-сть учнів

Атестовані

%

Рівень компетентності

низький

%

середній

%

достатній

%

високий

%

ІІ курс

21ТС

28

28

100

1

4

12

43

12

43

3

10

12КП

28

28

100

3

10

10

36

10

36

5

18

Всього

56

56

100

4

7

22

39

22

39

8

15

№ групи

К-сть учнів

Атестовані

%

Рівень компетентності

Низький

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

ІІІ курс

19ТС

22

22

100

2

9

8

36

9

41

3

14

20ТФ

21

21

100

-

-

4

19

13

62

3

1925

25

100

1

4

5

20

13

52

6

24

Всього

68

68

100

3

4

17

25

35

51

15

20

Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює "живих" дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого вивчає мого матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ні в якому разі не замінює "живих" дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого вивчає мого матеріалу. Такі уроки викликають в учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає.

Таким чином, настав час озброїти вчителя новим інструментом і результат негайно позначиться на наступних поколіннях.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка