Економіка та менеджмент: перспективи розвитку Экономика и менеджмент: перспективы развития Economics and management
Сторінка1/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір5,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетЕкономіка та менеджмент:

перспективи розвитку
Экономика и менеджмент:

перспективы развития
Economics and management:

development perspectives
Матеріали

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції(Суми, 6–8 вересня 2013 року)


Суми


Сумський державний університет

2013

УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

Е 45

Рецензенти:В. П. Вишневський – акад. НАН України, д-р екон. наук, професор (Інститут економіки промисловості НАН України);

В. В. Дергачова – д-р екон. наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»);

С. М. Козьменко – д-р екон. наук, професор (ДВНЗ «Українська академія банківської справи

Національного банку України»)


Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (Україна)

(протокол № 2 від 26 вересня 2013 р.)

та вченою радою Вищої школи економіко-гуманітарної (Польща)

(протокол № WSEH/RK/360 від 1 грудня 2013 р.)

Е 45


Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 68 вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2013. – 212 с.

ISSN 2311-133X

ISBN 978-83-63649-16-6


IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації

(посвідчення № 787 від 16.11.2011 р.)


До збірника увійшли матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: перспективи розвитку» Сумського державного університету, в яких наведені результати наукових досліджень, виконаних у різних країнах, у таких наукових напрямах, як інвестиційно-інноваційні процеси, теоретичні та методологічні основи формування стратегії розвитку, проблеми управління соціально-економічним розвитком та інші.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться науково-практичними проблемами сучасної економіки.


В сборник вошли материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Экономика и менеджмент: перспективы развития» Сумского государственного университета, в которых приведены результаты научных исследований, выполненных в разных странах, в таких научных направлениях, как инвестиционно-инновационные процессы, теоретические и методологические основы формирования стратегии развития, проблемы управления социально-экономическом развитием и др.

Для научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется научно-практическими проблемами современной экономики.


The collection consists of the materials from ІІІ International Scientific Conference «Economics and Management: Development Perspectives» of Sumy State University, which presented the results of the research carried out in different countries, in such scientific areas as investment and innovation processes, theoretical and methodological basis of the formation of the development strategy, the problems of socio-economic development and others.

For scientists, lecturers of higher education institutions, students, graduates and everybody, interested in the scientific and practical problems of modern economics.


УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)
ISSN 2311-133X © Сумський державний університет, 2013

ISBN 978-83-63649-16-6
Організатори конференції:


Сумський державний університет (Україна)Вища школа економіко-гуманітарна (Польща)Факультет економіки та менеджменту

Сумського державного університету

fem.sumdu.edu.ua/

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка