Економіка та менеджмент: перспективи розвитку Экономика и менеджмент: перспективы развития Economics and management
Сторінка12/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір5,22 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

М
6
АРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

MARKETING BASICS OF DEVELOPMENT

__________________________________________________________________
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО

АУДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Березовик К. В.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна
Передумовою успішного функціонування підприємств є використання сучасної маркетингової концепції, яка орієнтує на всебічне задоволення вимог ринку. Світовий досвід свідчить, що відмітною особливістю сучасного маркетингу як концепції управління стає програмно-цільовий і системний підхід до управління підприємствами. Тому розглянемо основну продцедуру проведення маркетингового аудиту.

Схема проведення маркетингового аудиту:Макросередовище

 • демографічний аспект.

 • економічний аспект.

 • екологічний аспект.

 • технологічний аспект.

 • політичний аспект.

 • культурний аспект.

Середовище взаємодії

 • ринки.

 • споживачі.

 • конкуренти.

 • канали збуту.

 • постачальники.

 • контактні аудиторії.

Аудит маркетингової стратегії

 • мета компанії.

 • завдання маркетингу.

 • маркетингова стратегія.

 • бюджет.

Аудит організації маркетингу

 • формальна структура.

 • функціональна ефективність.

 • узгодженість.

Ф. Котлер, розробляючи схему маркетингового аудиту, вказав на багато часткових проблем (у формі докладних питань) семи компонентів маркетингу: макрооточення, оточення завдань, маркетингової стратегії, організації маркетингу, маркетингових систем, маркетингової продуктивності, функцій.

Впорядкована структура інфромації про зовнішнє оточення, яка міститься у цій схемі, здається необхідною, щоб підприємства з маркетинговою орієнтацією могли вчасно зауважити нові можливості і невідомі досі загрози, що становлять детермінанти їх дій на ринку. Проведені, спираючись на таку систематизацію, дослідження в контексті процесу глобалізації, що відбувається, повинні довести ідентифікацію тенденцій, трендів і мегатрендів, що формуюють ситуацію підприємств в майбутньому.

Знання про оточення створює підставу для аналізу ринкових можливостей незалежно від прийнятого горизонту часу, але не має універсального характеру. Кожне підприємство повинно само змиритися з проблемою не стільки ідентифікації, скільки інтерпретації стану і змін, що відбуваються в оточенні і їх значенням для свого розвитку. Потреба індивідуального погляду кожного зацікавленого суб’єкта на проблему глобалізації, а отже, рішення про її природу, наприклад, завдяки маркетинговому аудиту, виникає також з нерівномірності цього процесу як в просторовому аспекті, так і предметному.

Зважаючи на вищезгадані міркування і пробуючи поєднати між собою ці проблеми, варто вказати на концепції, що уможливлюють діагноз стану і змін оточення суб’єкта, що є на глобальному ринку. Можна це зробити в найпростіший спосіб, додаючи до поставлених в схемі Ф. Котлера питань поняття діапазону глобального ринку, який нас цікавить (наприклад, які найістотніші демографічні тренди становлять загрозу для функціонування фірми ічи мають вони глобальний характер?). Також можна стверджувати про аудит систем маркетингу, аудит ефективності, аудит аналізу витрат.

Такі авторитетні маркетологи як Уїлсон і Браунлі, які вивчали дане питання, розглядали маркетинговий аудит як інструмент для оцінки таких показників:


 • загальна прихильність до маркетингової орієнтації;

 • ступінь досягнення маркетингових цілей;

 • ефективність тієї чи іншої маркетингової стратегії (тактики).

Еніс і Гарфайн, Мак-Данальд уявляють маркетинговий аудит як невід'ємну частину процесу маркетингового планування.

Наприклад, Мак-Дональд визначає аудит маркетингу як інструмент, за допомогою якого можна відповісти на запитання «Де зараз знаходиться компанія?».

Таким чином, маркетинговий аудит-це систематичний, критичний і об'єктивний огляд і оцінка навколишнього середовища і дій компанії, яка є частиною більш великої ревізії керівництва, яка пов'язана з маркетинговим оточенням і маркетинговими операціями.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

НА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
Божкова В. В., д-р. екон. наук, Прокопенко М. О.

Сумський державний університет, Україна
Соціальна реклама, як і реклама загалом, все глибшепроникає в життя і підсвідомість громадян. Вона дратує, викликає зацікавленість, дивує, шокує, захоплює, обурює, змушує або не змушує про щось замислитись, щось змінити в своєму житті або змінитися самому. Питання впливу соціальної реклами на різні цільові аудиторії (вікові групи) надзвичайно актуальне і, на наш погляд, потребує докладних досліджень на різних рівнях.

З метою з’ясування особливостей впливу соціальної реклами на свідомість та підсвідомість дітей та підлітків нами було виокремлено 3 вікових групи (10 років, 16 років та 18 років) та розроблено анкету. У 2012-2013 роках нами було проведено анкетування учнів 5 та 11 класівОлександрівської гімназії м. Суми, та студентів 1 курсу Сумського державного університету. За результатами анкетування було складено матриці прийняття рішень та узагальнено результати. Окремі з отриманих результатів представлені нижче.

Першим питанням анкетування було відношення до реклами. Виявилося, що діти байдуже ставляться до реклами, підлітки сприймають негативно, а ось студенти позитивно (рис. 1). Таку ситуацію можна пояснити тим, що п’ятикласники тільки почали вивчати більш поглиблено деякі шкільні предмети, тому у них дуже багато нової інформації і рекламу вони сприймають байдуже. А ось одинадцятикласники на важливому життєвому етапі – вступі до ВНЗ, тому усі їх думки зосереджені на навчанні, від якого вони не бажають відволікатися, щоб не пропустити чогось важливого.Саме тому соціальна реклама, яка не стосується навчання на ЗНО їх дратує. Студенти ж 1 курсу відкриті до зовнішнього світу, і це вже новий етап розвитку особистості.

Наступним в анкетібуло питання про те, яку інформацію респонденти очікують отриматиз соціальної реклами. Результати показали, що діти хочуть бачити якусь нову інформацію, випускники – правила, а студенти – загрози (рис. 2). Це також прогнозовані результати, тому що у дітей та вже більш дорослих підлітків зовсім різні погляди на життя та інформацію, яка їх оточує.Рис. 1 – Відношення до рекламиРис. 2 – Інформація на соціальній рекламі


З відповідей на наступне питання анкети ми хотіли з’сувати, яку інформацію у соціальних рекламах респонденти бажають бачити. На це питання школярі та студенти відповіли по-різному. Першим пріоритетом у всіх було здоров’я, на другому місці у 5-класників –повага до інвалідів та сиріт, у одинадцятикласників – лінощі, у студентів – безробіття. Таке розшарування пріоритетів, напевно, зумовлено тим, що дітей навчають бути толерантними до інших, у випускників шкіл незабаром ЗНО, а студенти вже пройшли цей етап і тепер дбають про свою майбутню кар’єру (рис. 3).

З відповідей на питанняпро вид реклами, який респонденти найбільше сприймають, виявилося, що найбільш привабливою є інтернет-реклама, а ось радіо реклама є зовсім неефективною для усіх вікових категорій респондентів (рис. 4).Рис. 3 – Питання соціальної рекламиРис. 4 – Види реклами


Таким чином, найбільш доцільніше націлювати соціальну рекламу на дітей, які досить добре сприймають нову інформацію та студентів, які також відкриті до інформації, а соціальні звернення через рекламу доодинадцятикласників є низькоефективними, крім інформації, яка стосується навчання, ЗНО та вступ до ВНЗ.

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють визначити де, яку соціально орієнтовану інформацію і для якої цільової аудиторії доцільніше розміщувати з найвищою ефективністю.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка