«фізична реабілітація при дисплазії кульшового суглобу у дітей першого року життя»
Скачати 17,55 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір17,55 Kb.
«ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДИСПЛАЗІЇ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ»

Гаращенко М. В.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка представлена у вигляді комп'ютерної верстки на 70 сторінок, складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку посилань. Пояснювальна записка містить 23 ілюстрації та 20 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 50 джерел науково-методичної літератури.

Мета роботи – обґрунтування та розробка комплексної програми фізичної реабілітації, аналітичний огляд сучасних реабілітаційних заходів при дисплазії кульшового суглобу у дітей першого року життя. Визначення різноманітних методів і засобів в процесі фізичної реабілітації при дисплазії кульшового суглобу у дітей першого року життя.

Використані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, клініко-фізіологічні методи дослідження.

За результатами дослідження визначені особливості, розроблена і представлена програма фізичної реабілітації при дисплазії кульшового суглобу у дітей першого року життя.

У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек та ризиків при виконанні реабілітаційних заходів, вимоги з техніки безпеки при роботі у реабілітаційних кабінетах.

Результати роботи можуть використовуватись у практиці спеціалістів з фізичної реабілітації, фізичної культури і спорту, у роботі реабілітаційних центрів.
Ключові слова: дисплазія, лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапія, комплексна програма, фізична реабілітація.

ANNOTATION

Explanatory memorandum presented as desktop publishing 70 pages consist of an introduction, four chapters, conclusions and references. Explanatory note contains 23 figures and twenty tables. In general, processed and used 50 sources of scientific and technical literature.

Aim of work - study and development of a comprehensive program of physical rehabilitation, analytical review of modern rehabilitation with hip dysplasia in infants. Definitions of various methods and tools in physical rehabilitation in hip dysplasia in infants.

Used the following methods: analysis of scientific literature, clinical and physiological methods.

The study identified features developed and presented a program of physical rehabilitation with hip dysplasia in infants.

In a division from a labour protection the analysis of possible dangers and risks is conducted at implementation of rehabilitation measures, requirement from accident prevention during work in rehabilitation cabinets.Job performances can be used in practice of specialists from a physical rehabilitation, physical culture and sport, in-process rehabilitation centers.
Key words: dysplasia, respiratory exercises, curative physical culture, massage, physiotherapy, comprehensive program, physical rehabilitation.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка