Формування інформаційно-комунікаційної компетентност


В своїй роботі дотримуюся таких правилСторінка3/3
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0,8 Mb.
1   2   3

В своїй роботі дотримуюся таких правил:

Вміла мотивація – це стежка до організації досконалого навчального процесу.

Бажання зробити учнем щось по-своєму – це аксіома у моєму спілкуванні з вихованцями.

Повага до будь-якої думки та ідеї вихованця, її прийняття без критики.

Творчість разом з дітьми, для дітей, розвиток їх креативності.

Розуміння процесу творчої уяви дитини та розвиток логіки школяра.Впровадження ІКТ в навчальному процесі

Ознайомлення з передовим досвідом роботи учителів, зокрема Кисленко Тетяни Леонідівни, учителя обслуговуючої праці Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім. В. Симоненка, Бойченка Олега Васильовича, вчителя технічної праці Черкаської спеціалізованої школи №3, особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для формування життєвих компетенцій, в тому числі інформаційно-комунікаційної, при викладанні трудового навчання є сполучення таких технологій: новітні інформаційні технології; особистісно-орієнтована технологія; технологія формування творчої особистості; проектна технологія.

Фундаментом моєї роботи є опора на активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування: навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує. Кабінет обладнаний комп’ютером, що дає змогу використовувати ІКТ при потребі на кожному уроці. Людина, яка володіє технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання проблеми, що виникла; до організації своєї діяльності. Використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати у учнів такі компетентності: саморозвитку та самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.

Під час проведення уроків широко використовую програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні програми тощо.

Арабський письменник і філософ Сааді зазначив: учень, який вчиться без бажання, - це птах без крил. Саме тому одне із завдань, яке я ставлю перед собою, - викликати інтерес учнів до навчання, активізувати їх розумову діяльність.

Навчальний матеріал легше засвоюється і найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель, а активно діє під час вивчення матеріалу.

Комп'ютерна презентація завжди викликає цікавість у учнів. Мотивація учбової діяльності зростає в декілька разів, особливо коли це стосується хлопців. Презентація звільняє учителя від традиційного використання дошки. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал чітко і наочно виконані на слайдах сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності. Практично всі уроки вивчення нового матеріалу, узагальнення і систематизації знань проводжу з використанням презентацій, які містять інформацію про різні види декоративно-прикладного мистецтва, матеріалознавство, банки ідей, зразки робіт, тощо.

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Тому я використовую їх в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання). У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування. Тому другий інструмент, який доцільно використовувати – це відеоролики з поетапним виконанням практичної роботи. Їх використання дозволяє учням наперед бачити кінцевий результат роботи і шляхи його досягнення, концентрувати увагу на навчальному матеріалі, працювати швидко, науково організовувати свою діяльність. А вчитель більше приділяє уваги особистій консультації під час поточного інструктажу. Робота виконується швидше, спокійніше і впевненіше. Час на виконання практичної роботи зменшується втричі. Удосконалений таким чином урок дозволяє збільшити час для самостійного опрацювання, закріплення нового матеріалу та виконання творчих завдань. Разом з учнями створила власні відеоролики з майстер-класами виконання різних видів діяльності.

Широко використовую інформацію з Інтернету для ознайомлення з новими сучасними видами декоративно-прикладного мистецтва. Багато учнів самостійно освоюють технологію виготовлення того чи іншого виробу за майстер-класами, що розміщені в Інтернеті. Потім на уроках, гуртку чи просто на перервах обмінюються досвідом, навчають один одного.

Інформаційно-комунікаційні технології тісно переплітаються з проектними технологіями (обов’язковими при вивчення трудового навчання).

Саме проектна діяльність є однією з результативних видів учнівської діяльності, в процесі якої відбувається розвиток пізнавальних навичок, уміння орієнтуватися у потоці інформації, самостійно конструювати свої знання, вдосконалювати навички роботи з електронними комунікаціями, розвивати творчі здібності, формувати практичні знання і вміння, перевіряти отримані знання на практиці, робити висновки, шукати найоптимальніші шляхи вирішення різних питань, і, головне, самостійно приймати рішення.

Успішне виконання будь-якого проекту не можливе без ІКТ, зокрема Інтернету. Адже сьогодні, особливо в сільській місцевості, Інтернет є одним із основних джерел інформації. Деякі учні, починаючи з 7 класу виявляють бажання оформлювати проектну документацію в електронному вигляді, використовуючи при цьому вміння користуватися фото- і відеотехнікою, сканером, принтером.

Наведена модель навчання охоплює формування та розвиток всіх ключових життєвих компетентностей учня, а особливо сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності. Творче використання інформаційних технологій дозволило підвищити інформаційну культуру учнів, активізувати учнів в процесі навчання, що призвело до виникнення стійкого інтересу до предмета, підвищенню якості знань.Результати професійної діяльності

Успішність за 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 н. р.р.
 

 Результатами роботи є і активна участь дітей в олімпіадах з трудового навчання, різноманітних творчих конкурсах, де вони з успіхом демонструють свої таланти.

Так, у 2012-2013 н.р. учениця 9 класу Колюка Кароліна зайняла І місце, а учениця 11 класу Іваненко Анастасія ІІ місце у районній олімпіаді з обслуговуючої праці.

Чуприна Алла - лауреат ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої…» (2012 рік), учасниця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (2013 рік), нагороджена Грамотою відділу освіти Чорнобаївської РДА за активну участь та досягнуті успіхи у декоративно-прикладному мистецтві та з нагоди свята творчо-обдарованих дітей «Таланти скликають друзів» (2011 рік).

Всеукраїнський конкурс «Мій голос я віддаю на захист природи» номінація «Збережемо первоцвіти» - проектна робота з декоративно-прикладного мистецтва «Замість букету первоцвітів – картина з первоцвітами» І місце (2011 рік), конкурс «Листівка ветерану» (три ІІ місця на районному етапі, І місце на обласному етапі) – номінація «декоративно-прикладне мистецтво», Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя Земля» ІІ місце (2011 рік), виставки робіт на святі творчо-обдарованих дітей – 2011 рік – Грамота відділу освіти за найкращий виріб ( техніка виконання «модульне орігамі»), 2012 рік – Грамота відділу освіти за найкращий виріб з природного матеріалу, Грамоти ВЕЛ за перемогу у конкурсі «Ялинка своїми руками» 2013 р., «Екологічна іграшка» 2013 р., «Первоцвіти» 2013 р., Грамота відділу освіти за перемогу у конкурсі-огляді декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби свій рідний край», серпень 2013.

Крім цього, учениці 8 класу самостійно проводять майстер-класи з модульного орігамі для вчителів школи вищої педмайстерності (2012 р.), для членів ВДС «Екологічна варта» на базі табору відпочинку у Батилимані Кримська АР, для однолітків у Міжнародному таборі для дітей в рамках реалізації пректу «Пізнаємо Європу разом» м. Колобжег, Польша.

 Таким чином використання сучасних освітніх технологій, зокрема ІКТ, відкрило нові можливості для реалізації потреб особистості в розвитку творчого потенціалу, сприяло формуванню ключових компетентностей, зокрема інформаційно-комунікаційної, дозволило стимулювати учнів до активної участі в різноманітних конкурсах.

Проблеми та труднощі в роботі, шляхи їх вирішення

Але в процесі викладання трудового навчання, звичайно, є багато проблем і труднощів. Перша – малокомплектні класи, де хлопці і дівчата змушені працювати за однаковими варіативними модулями. Якщо до 7 класу хлопці ще проявляють якийсь інтерес до обслуговуючих видів праці, то, починаючи з 8 класу, дуже важко підібрати такий модуль, який би був цікавий і для хлопців і дівчат. Виручають модулі сільськогосподарського напрямку. Тому хотілося б, щоб перелік варіативних модулів для змішаних груп розширився. Наприклад, такими модулями, як модульне орігамі, паперопластика, плетіння з газетних трубочок, квілінгу. Вивчення обслуговуючої чи технічної праці в школі залежить від наявності спеціаліста і матеріальної бази, а не від інтересів дитини. Тому друга проблема – це низьке матеріальне забезпечення навчального процесу. Зокрема я постійно стикаюся з тим, що при наявності вмінь і навичок дитини, інтересу до виконання того чи іншого проекту, бажанні прийняти участь у конкурсі у батьків не знаходиться коштів (чи бажання) забезпечити дитину всім необхідним. Ефективність використання комп’ютерної техніки у формуванні творчих здібностей учнів була б значно вищою, якщо навчальний процес забезпечити спеціально підготовленими педагогічними програмними засобами. Поки що немає достатньої кількості програмних засобів, котрі б відповідали викладеним вище вимогам і були б доступними за ціною. В основному використовуються програми, які були розроблені для використання в певних галузях виробництва і адаптуються для використання у навчальному процесі, а саме PhotoShop, CorelDRAW, QuarkXPress, 3D studio MAX, та ін., або стандартні програми Paint та текстовий редактор Word, Ехсеl.


Не дивлячись на проблеми і труднощі, урок трудового навчання повинен виховувати, стимулювати у дітей бажання жити, творити, вчить їх відчувати радість від кожного прожитого дня, показувати їм, що життя прекрасне, викликати у них позитивну самооцінку.

Відомий український поет  М.Т.Рильський писав: «У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне».  Якраз у цій глибокозмістовній фразі закладено основний зміст трудового навчання – створювати красиве і корисне.

Я пишаюся тим, що навчаю дітей бачити і створювати красиве і корисне. Тому слова Ш.А.Амонашвілі   « Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, будь грунтом, багатим ферментами людських почуттів і сій знання не тільки в пам’яті і свідомості твоїх учнів, але і в їх душах і серцях» є не просто висловом видатного педагога, а моїм мотивом при викладанні предмета «Трудове навчання».

 Використана література:

 Національна доктрина розвитку освіти. м. Київ, 17 квітня 2002 року. Указ Президента України N 347/2002.

 Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром/Упорядники: Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.

 Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – 182 с.

 Освітні технології: Навч.-метод. Посіб./О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін..; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. - 255с.


 http://distant.ivanovo.ac.ru/students/book Selevko.htm

 http://docs.google.com/View?id=dhjwzhtd_42gb8nm9h6

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка